SAP SD - Lo60511

60 %
40 %
Information about SAP SD - Lo60511
Technology

Published on March 13, 2014

Author: sapbusiness

Source: slideshare.net

Description

www.sapbusiness.net ; Sap İş Dünyasının Buluşma Noktası , Sap Türkiye Haberleri , Sap Danismanligi , Sap Abap , Sap Modülleri , Sap Eğitimleri ve Sap Kariyer ...

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme  Muhatap işlevi  Muhatap türü  Muhatap belirleme şeması Bölüm İçeriği:

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme: Hedefler Bu bölümün sonunda,  muhatap belirlemede kullanılan başlıca ölçütleri,  uyarlamada yeni muhatap tanımlamayı,  satış süreçlerine başka muhataplar dahil etmeyi öğrenmiş olacaksınız.

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme: Kursa Genel Bakış Şeması XYZ/99 M1 -?- § 0,-- OROR LFLF F2F2 7. Veri akışı 8. Özel işlemler 9. Eksiklik 12. Malzeme belirleme 2. Organizasyon birimleri 4. Satış belge türü 11. Çerçeve sözleşmeler 13. Bedelsiz ürün 6. Termin satırı tipi 5. Kalem tipi 3. Sipariş İşleme 1. Giriş 10. Muhatap belirleme

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme : İş Senaryosu  Müşteri hizmetlerini iyileştirme çalışmalarınızın bir parçası olarak her müşteriye müşteri satış temsilcisi olarak çalışacak bir satış elamanı tayin etmek istiyorsunuz.  Bu bilginin otomatik olarak satış belgesine gelmesini istiyorsunuz.  Ayrıca, şirketiniz bu bilgiyi performans ödül primi belirlemek için bir ölçüt olarak kullanıp kullanamıyacağını araştırıyor.

© SAP AG 1999 Muhataplar Pazar Müşteri Satıcı Müşteri İlgili kişi İlgili kişi Şirket Çalışan Çalışan 1 1 2 2 3 4 5 6

© SAP AG 1999 Muhatap Türü Sipariş verenin yaratılmasıSipariş verenin yaratılması Muhatap işlevi İlgili kişi Sipariş veren Satış sorumlusu İlgili kişi numarası Müşteri numarası Personel numarası Sipariş veren Malı teslim alan MuhatapMuhatap işleviişlevi MuhatapMuhatap işleviişlevi Ödeyen Nakliyeci Satıcı Satınalma sorumlusu = Müşteri =Çalışan =Satıcı =İlgili kişi İlgili kişi Temsilci Satış sorumlusu

© SAP AG 1999 Muhatap İşlevleri . . . . . FA Nakliyeci SH Malı teslim alan PY Ödeyen ER Çalışan yetkili BP Fatura alıcısı SP Sipariş veren AP İlgili kişi MuhatapMuhatapMuhatapMuhatap

© SAP AG 1999 Satış Sürecinde Muhataplar Muhatap işlevleri SP Sipariş veren: C1 BP Fatura alıcısı: C1 PY Ödeyen: C1 SH Malı teslim alan: C1, C2, C3 Muhatap işlevleri SP Sipariş veren: C1 BP Fatura alıcısı: C1 PY Ödeyen: C1 SH Malı teslim alan: C1, C2, C3 BAŞLIKBAŞLIK KALEM 1KALEM 1 KALEM 2 SH : C2 C3 KALEM 2 SH : C2 C3 Öneri + Seçim Muhatap işlevi SH kalem düzeyinde ayarlanmış ise, değişiklik yapılabilir. Muhatap işlevi SH kalem düzeyinde ayarlanmış ise, değişiklik yapılabilir. Farklı veriler girilmemiş ise, kalem için de geçerli Farklı veriler girilmemiş ise, kalem için de geçerli Müşteri ana verileri Sipariş

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme Şeması (1) Müşteri ana verileri Satış belgesi başlık Satış belgesi kalem Teslimat Faturalama belgesi başlık Faturalama belgesi kalem Satış aktivitesi (CAS)

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme Şeması (2) Satış Belgeleri için muhatap şeması Müşteri ana verileri Satış belgesi başlık Satış belgesi kalem Teslimat Faturalama belgesi başlık Faturalama belgesi kalem Satış aktivitesi (CAS) Müşteri ana verileri için muhatap şeması (1)(1) (1)(1) AG Sipariş veren RG Ödeyen WE Malı teslim alan AG Sipariş veren RG Ödeyen WE Malı teslim alan TA Standart sipariş SM Ürün yelpazesi KAB Çağrılı sipariş TA Standart sipariş SM Ürün yelpazesi KAB Çağrılı sipariş

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme Şeması (3) Satış Belgeleri için muhatap şeması AG Sipariş veren RG Ödeyen WE Malı teslim alan AG Sipariş veren RG Ödeyen WE Malı teslim alan Müşteri ana verileri Satış belgesi başlık Satış belgesi kalem Teslimat Faturalama belgesi başlık Faturalama belgesi kalem Satış aktivitesi (CAS) TA Standart sipariş SM Ürün yelpazesi KAB Çağrılı sipariş TA Standart sipariş SM Ürün yelpazesi KAB Çağrılı sipariş Müşteri ana verileri için muhatap şeması Sipariş veren Malı teslim alan Ödeyen Satış muhatabı Nakliyeci . . . (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) (1)(1) (1)(1) Olası muhatap işlevleri

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme Şeması (4) Satış Belgeleri için muhatap şeması AG Sipariş veren RG Ödeyen WE Malı teslim alan AG Sipariş veren RG Ödeyen WE Malı teslim alan Müşteri ana verileri Satış belgesi başlık Satış belgesi kalem Teslimat Faturalama belgesi başlık Faturalama belgesi kalem Satış aktivitesi (CAS) TA Standart sipariş SM Ürün yelpazesi KAB Çağrılı sipariş TA Standart sipariş SM Ürün yelpazesi KAB Çağrılı sipariş QT Teklif OR Standart sipariş DF Bedelsiz teslimat . . . QT Teklif OR Standart sipariş DF Bedelsiz teslimat . . . 0001 Sipariş veren 0100 Dağıtım merkezi CPD Bir defalık müşteriler . . 0001 Sipariş veren 0100 Dağıtım merkezi CPD Bir defalık müşteriler . . Belge türüne tayin Müşteri ana verileri için muhatap şeması Hesap grubuna tayin Sipariş veren Malı teslim alan Ödeyen Satış muhatabı Nakliyeci . . . Olası muhatap işlevleri (2)(2)(2)(2) (3)(3) (2)(2)(2)(2) (3)(3) (1)(1) (1)(1)

© SAP AG 1999 Müşteri Ana Verileri ve Hesap Grubu Müşteri: C1 Satış organizasyonu: 1000 Dağıtım kanalı : 10 Bölüm: 00 Hesap grubu: 0001 0001 Sipariş veren 0002 Malı teslim alan 0003 Ödeyen 0004 Fatura alıcısı Alan seçimi Numara tayini Bir defalık müşteri: Evet/Hayır Önerilen İleti HESAP GRUBU 0001 Sipariş verenin yaratılması HESAP GRUBU

© SAP AG 1999 Hesap Grubu için Geçerli Muhatap işlevleri Muhatap işlevi AG --> Hesap grubu 0001, 0005, CPD,..Muhatap işlevi AG --> Hesap grubu 0001, 0005, CPD,.. Hesap Grubu (Tanım) 0001 Sipariş veren 0002 Malı teslim alan 0003 Ödeyen 0004 Fatura alıcısı 0005 Olası müşteri 0007 Satış muhatabı . . . 0001 Sipariş veren 0002 Malı teslim alan 0003 Ödeyen 0004 Fatura alıcısı 0005 Olası müşteri 0007 Satış muhatabı . . . Muhatap işlevi (tanım) SP Sipariş veren SH Malı teslim alan PY Ödeyen BP Fatura alıcısı . . . SP Sipariş veren SH Malı teslim alan PY Ödeyen BP Fatura alıcısı . . . Hangi hesap gruplarına ait müşteriler için sipariş veren işlevi geçerlidir? Hangi hesap gruplarına ait müşteriler için malı teslim alan işlevi geçerlidir? Muhatap işlevi WE --> Hesap grubu 0001, 0005, CPD,..Muhatap işlevi WE --> Hesap grubu 0001, 0005, CPD,..

© SAP AG 1999 Satış Belgeleri için Muhatap Belirleme Sipariş Sipariş veren: C1 Smith New York Muhatap SP C1 Smith NY SH S1 Smith SF PY P1 Smith HQ . . .. . . ? Kaynak Müşteri ana verileri KNVP Müşteri hiyerarşisi KNVH Kredi sorumlusu T024P Sistemi kullanan İlgili kişi KNVK

© SAP AG 1999 Muhatap Belirleme: Özet Bu bölümde,  muhatap belirlemede kullanılan başlıca ölçütleri,  uyarlamada yeni muhatap tanımlamayı,  satış süreçlerine başka muhataplar dahil etmeyi öğrenmiş olacaksınız.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...