Sanctuarul ascuns va2

50 %
50 %
Information about Sanctuarul ascuns va2
Entertainment

Published on August 25, 2013

Author: slimacovidiu

Source: slideshare.net

Realizator:Realizator: Prof. Valer PopProf. Valer Pop Şc.Gen.”Enea Grapini”Şc.Gen.”Enea Grapini” Şanţ, Bistriţa-NăsăudŞanţ, Bistriţa-Năsăud Bibliografie:Bibliografie: TiTimpul tăumpul tău www.images.google.rowww.images.google.ro

 Corpuri de bărbaţiCorpuri de bărbaţi acoperite de muşchi şiacoperite de muşchi şi liane, femei şi copiiliane, femei şi copii ieşind din stânci şiieşind din stânci şi trunchiuri de copaci,trunchiuri de copaci, unii având aripi deunii având aripi de îngeri întinse încercândîngeri întinse încercând să atingă cerurile, alţiisă atingă cerurile, alţii îmbrăţişându-seîmbrăţişându-se protector. Asta găsescprotector. Asta găsesc turiştii care hoinărescturiştii care hoinăresc în unele părţi aleîn unele părţi ale pădurii tropicalepădurii tropicale australiene, în Mountaustraliene, în Mount Dandenong, lângaDandenong, lânga Olinda, sculpturiOlinda, sculpturi aborigene misticeaborigene mistice contopite cu natura.contopite cu natura.

 Aceste sculpturiAceste sculpturi fascinante, deşi parfascinante, deşi par creaţia unor triburicreaţia unor triburi aborigene, sunt, deaborigene, sunt, de fapt, opera luifapt, opera lui William Ricketts, unWilliam Ricketts, un australian excentricaustralian excentric care şi-a arătat astfelcare şi-a arătat astfel veneraţia pe care oveneraţia pe care o are faţă de legăturaare faţă de legătura unică pe care o auunică pe care o au aborigenii cu natura.aborigenii cu natura.

 Statuile sale din pământ exprimă filozofiaStatuile sale din pământ exprimă filozofia locală şi anume că oamenii trebuie să selocală şi anume că oamenii trebuie să se poarte ca şi cum ar fi oaspeţii naturii şi nupoarte ca şi cum ar fi oaspeţii naturii şi nu stăpânii ei.stăpânii ei.

 Ricketts a devenitRicketts a devenit fascinat de cultura şifascinat de cultura şi tradiţiile aborigene dupătradiţiile aborigene după mai multe vizite înmai multe vizite în Australia Centrală,Australia Centrală, obiceiuri pe care le-aobiceiuri pe care le-a împrumutat după ce aîmprumutat după ce a trăit alături de triburiletrăit alături de triburile Pitjantjatjara şi ArrerntePitjantjatjara şi Arrernte din 1949 până în 1960.din 1949 până în 1960. Aceştia l-au adoptat ca şiAceştia l-au adoptat ca şi cum ar fi unul de-al lor şicum ar fi unul de-al lor şi au pozat de bună voieau pozat de bună voie pentru sculpturile carepentru sculpturile care acum împânzescacum împânzesc pădurile.pădurile.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Drumul ascuns - Discover, share, present - DOCUMENTS.TIPS

Sanctuarul ascuns va2 1. Realizator:Realizator: Prof. Valer PopProf. Valer Pop Şc.Gen.”Enea Grapini”Şc.Gen.”Enea Grapini” Şanţ, ...
Read more

Full text of "PSB - Colectia Parinti si Scriitori Bisericesti"

Search the history of over 484 billion pages on the Internet. search Search the Wayback Machine
Read more