San xuat sach hon

11 %
89 %
Information about San xuat sach hon
Education

Published on October 28, 2008

Author: hoatle

Source: slideshare.net

SẢN XUẤT SẠCH HƠN SẢN XUẤT SẠCH HƠN LÀ GÌ? CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT SẠCH HƠN? CÁC VÍ DỤ VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN.

SẢN XUẤT SẠCH HƠN LÀ GÌ?

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT SẠCH HƠN?

CÁC VÍ DỤ VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN.

SẢN XUẤT SẠCH HƠN LÀ GÌ? VIỆC ÁP DỤNG LIÊN TỤC CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA TỔNG HỢP VỀ MÔI TRƯỜNG VÀO CÁC QUÁ TRỡNH SẢN XUẤT, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT SINH THÁI VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO CHO CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG. (theo định nghĩa của UNEP)

VIỆC ÁP DỤNG LIÊN TỤC CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA TỔNG HỢP VỀ MÔI TRƯỜNG VÀO CÁC QUÁ TRỡNH SẢN XUẤT, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT SINH THÁI VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO CHO CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG.

(theo định nghĩa của UNEP)

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT SẠCH HƠN LÀ GÌ? Cải thiện hiệu suất sản xuất; Sử dụng nguyên liệu, nước, năng lưượng có hiệu quả hơn; Tái sử dụng phần bán thành phẩm có giá trị; Giảm ô nhiễm; Giảm chi phí xử lý và thải bỏ các chất thải rắn, nưước thải, khí thải; Tạo nên hình ảnh về mình tốt hơn; và Cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và và an toàn.

Cải thiện hiệu suất sản xuất;

Sử dụng nguyên liệu, nước, năng lưượng có hiệu quả hơn;

Tái sử dụng phần bán thành phẩm có giá trị;

Giảm ô nhiễm;

Giảm chi phí xử lý và thải bỏ các chất thải rắn, nưước thải, khí thải;

Tạo nên hình ảnh về mình tốt hơn; và

Cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và và an toàn.

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ SXSH

Add a comment

Related presentations

Related pages

giao trinh,san xuat sach hon - Thư viện tài liệu điện tử ...

Trang chuyên danh mục download công trình nghiên cứu của Việt Nam, Kho thư viện đề án đề tài cấp tỉnh bộ ngành,khoa học ...
Read more

sản xuất sạch hơn trong công nghiệp - quỹ đầu tư, quy dau ...

Ðược kế thừa kinh nghiệm của Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sau hơn một năm triển khai thực hiện Chiến ...
Read more

Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn ...

Kể từ khi khái niệm “Sản xuất sạch hơn” (UNEP) lần đầu tiên được giới thiệu vào nước ta năm 1995, đến nay khái ...
Read more

Sản xuất sạch hơn - khotailieu.com

" Sản xuất sạch hơn là áp dụng liên tục một chiến lược phòng ngừa môi trường tổng hợp đối với các quá trình sản ...
Read more

Sản xuất sạch hơn - lib.hunre.edu.vn

... San xuat sach hon.pdf Các tài liệu liên quan kết quả 11 - 20 trong tổng số 405 cho Các tài liệu : Liên quan. Trước 1 2 3 4 5 6 ...
Read more

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty Chế biến ...

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận ...
Read more

Sản xuất sạch hơn ngành cao su - Tài liệu, ebook

Sản xuất sạch hơn ngành cao su - Sản xuất sạch hơn có ý nghĩa đối với tất cả các cơ sở công nghiệp, lớn hay bé, tiêu ...
Read more

TÀI LIỆU Sản xuất sạch hơn - Tài liệu, ebook

Tai lieu huong dan SXSH nganh Tinh bot san.pdf; Tai lieu huong dan SXSH trong nganh Bia.pdf; Tài liệu liên quan. Bài giảng Công nghệ khí ...
Read more

trung tam san xuat sach hon - Google+ - plus.google.com

trung tam san xuat sach hon - Google+. Press question mark to see available shortcut keys. Home. Collections. Join Google+. Send Feedback. Help.
Read more

Sản xuất sạch hơn trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường

... giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trong nông sản ở vùng sản xuất rau Hà nội và phụ cận. Tập san Nông nghiệp và PTNT.
Read more