Sample Bang Tong Ket Diem

46 %
54 %
Information about Sample Bang Tong Ket Diem
Sports

Published on January 9, 2010

Author: englishonecfl

Source: slideshare.net

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ 1: NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn thi: Nghe Nói 1 & Đọc Viết 1 Mã môn học: ENG2020 & ENG2021 Khoa: Sư phạm tiếng anh Khóa: QH2009.F.1.E ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐIỂM THÀNH PHẦN NGHE NÓI ĐỌC VIẾT ĐIỂM NÔN STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐIỂM ĐIỂM ĐIỂM ĐIỂM ĐIỂM HỌC GHI CHÚ TG+BT THI THI GK BT TG ĐK NÔN THI THI TG GK Por GK (Đ - V) L NGHE NÓI 10% 15% 5% 10% HỌC ĐỌC VIẾT 10% 15% 15% 10% 10% 15% 35% (Ngh - N) 25% 25% 1 09040004 Đào Thị Quỳnh 7/22/1991 09F1E10 0.0 0.0 2 09040037 Phạm Lan 8/2/1991 09F1E10 0.0 0.0 3 09041089 Lê Thị Thanh 1/21/1991 09F1E10 0.0 0.0 4 09040108 Bùi Thị Thuỳ 11/24/1991 09F1E10 0.0 0.0 5 09040133 Nguyễn Thị 9/15/1991 09F1E10 0.0 0.0 6 09040149 Nguyễn Thị 8/6/1991 09F1E10 0.0 0.0 7 09041112 Đặng Thu 8/29/1991 09F1E10 0.0 0.0 8 09040170 Trần Thị 12/17/1991 09F1E10 0.0 0.0 9 09040225 Trần Bảo 8/24/1991 09F1E10 0.0 0.0 10 09040246 Hoàng Thị 9/5/1991 09F1E10 0.0 0.0 11 09041127 Lã Thị 1/20/1990 09F1E10 0.0 0.0 12 09040265 Đỗ Thanh 12/21/1991 09F1E10 0.0 0.0 13 09040325 Phạm Thị 2/2/1991 09F1E10 0.0 0.0 14 09040357 Nguyễn Phương 12/26/1991 09F1E10 0.0 0.0 15 09040390 Trần Thị 2/27/1991 09F1E10 0.0 0.0 16 09040442 Phan Thu 7/30/1991 09F1E10 0.0 0.0 17 09041153 Quàng Thị Bích 2/17/1991 09F1E10 0.0 0.0 18 09040496 Nguyễn Thị 3/13/1991 09F1E10 0.0 0.0 19 09040520 Bùi Lan 4/19/1991 09F1E10 0.0 0.0 20 09041163 Nguyễn Thị 10/23/1991 09F1E10 0.0 0.0 21 09040585 Trần Phương 3/30/1991 09F1E10 0.0 0.0 22 09041174 Hoàng Thị 8/5/1990 09F1E10 0.0 0.0 23 09040651 Hoàng Thị 8/5/1991 09F1E10 0.0 0.0 24 09040661 Nguyễn Thị 2/2/1990 09F1E10 0.0 0.0 25 09040684 Đặng Thị Huyền 10/24/1990 09F1E10 0.0 0.0 26 09040724 Vũ Thị Thu 9/14/1991 09F1E10 0.0 0.0 27 09040764 Đoàn Lan 11/22/1991 09F1E10 0.0 0.0 Danh sách kết quả này có: sinh viên Người vào điểm:…………………………… Người kiểm tra:……………………………

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sample Bang Tong Ket Diem - Education - documents.tips

Sample Bang Tong Ket Diem. by englishonecfl. on May 25, 2015. Report Category: Education
Read more

Bang tong hop diem - Kiến thức chung

Trường Tiểu học IaLy cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Khối ...
Read more

Tong diem thi - Education - documents.tips

Download Tong diem thi. Transcript ...
Read more

Thông báo BCS lớp Thứ 3 Tiết 4-6 - HoasenVimo

14_1A_Sang Thu 2_Ca2_Diem tong ket .xlsx (46k) Danh.NT2570 2142570, Jan 11, 2015, 7:11 PM. v.1. ... Bang diem bai tap 3 (tuan4).xls (41k) Danh.NT2570 2142570,
Read more

Nội dung và cách chấm điểm bài thi FCE | Dịch vụ triển ...

KET; PET; FCE; CAE; Tài liệu khác; Bài tập. Lớp 10; Lớp 11; Lớp 12; Dành cho giáo viên. Giáo án; ... FCE sample test (Writing) How to ...
Read more

Ly Thuyet Dieu Khien Tu Dong full - scribd.com

... là nghiêm tong quát cua (3.2), dác trung cho quá trình quá do. ... Môi sô hang trong bang Routh là môt ti sô, trong dó :
Read more

Tin nhanh VnExpress - Đọc báo, tin tức online 24h

Thông tin nhanh & mới nhất được cập nhật hàng giờ. Tin tức Việt Nam & thế giới về xã hội, kinh doanh, pháp luật, khoa học ...
Read more

Chiêm Tinh Lá Số - Xem Chiêm Tinh Trực Tuyến

Giới Thiệu Về Lá Số Chiêm Tinh . Đối với chiêm tinh, con người không chỉ ảnh hưởng bởi các yếu tố di truyền và môi ...
Read more