Samenwerken met CNC Grondstoffen.

50 %
50 %
Information about Samenwerken met CNC Grondstoffen.

Published on June 24, 2016

Author: Subsidiefocus

Source: slideshare.net

1. Caroline van der Horst, director Research & Develop- ment bij C4C Holding, vertelt over de samenwerking met Subsidiefocus. Research & Development “Binnen het Research & Development team van CNC Grondstoffen zijn wij continu bezig met de verbetering van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van onze producten. Het gaat bij deze projecten bijvoorbeeld om duurzamer produceren en het voorkomen van ziektes in de teelt of compost.We zijn hierin met name coördi- nerend en sturend en werken voor veel van onze onder- zoeken samen met onderzoeksinstituten en universi- teiten. Eén van de lopende projecten is het verbeteren van het rendement in onze processen met behoud van kwali- teit. Ook willen we onze kwaliteit verbeteren, zonder dat onze producten in prijs stijgen. Om dit te kunnen doen, moeten we goed inzicht hebben in alle proces- sen.We monitoren deze processen met diverse geavan- ceerde methodes,zoals moleculaire technieken. Binnen een ander project werken we aan het verbeteren van de houdbaarheid van champignons.Daarnaast zijn we,zo- als gezegd, bezig met duurzaam produceren en onder- zoeken we bijvoorbeeld hoe we de reststroom uit onze processen binnen onze organisatie op een andere ma- nier tot waarde kunnen brengen.” Subsidies “Omdat we continu bezig zijn met innovatie en ontwik- keling,zijn subsidies erg belangrijk voor ons.We komen met veel van onze projecten in aanmerking voor subsi- dies. Het gaat dan met name om subsidie binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Developmentaftrek (RDA), een aftrek- post voor kosten en investeringen voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Het bedrijfson- derdeel CNC Grondstoffen werkte al jaren succesvol samen met Subsidiefocus. subsidiefocus.nl “Samenwerking is binnen ontwikkelingsprojecten erg belangrijk. Met Subsidiefocus hebben wij een partner gevonden die ons hierin uitstekend ondersteunt.” Caroline van der Horst CNC Grondstoffen Subsidiefocus ontzorgt R&D-afdeling CNC Grondstoffen is een van Europa’s grootste leveranciers van compost en dekaarde voor de teelt van champignons. De organisatie is onderdeel van C4C Holding, een internationaal opererende bedrijvengroep die actief is in de paddenstoelensector. C4C heeft zeven vestigingen in Nederland en Polen en verkoopt teeltgrondstoffen in 26 landen. De coöperatie CNC is 100% aandeelhouder van C4C. Bijna alle Nederlandse champignontelers zijn lid van coöperatie CNC. Samenwerken met CNC Grondstoffen Oog voor verandering

2. Toen wij binnen mijn afdeling de subsidiemogelijkhe- den aan het onderzoeken waren, was de keuze voor Subsidiefocus dan ook een logische. Een eerste kennis- makingsgesprek bevestigde dit en inmiddels werken we ruim vier jaar succesvol samen.” Ontzorgen “De meerwaarde van Subsidiefocus is voor CNC Grond- stoffen vooral het ontzorgen. Subsidiefocus neemt ons veel werk uit handen. Bij een vorige werkgever deed ik alle aanvragen en beschrijvingen zelf en werd ik onder- steund door onze administratie. Dit kostte, naast mijn overige werkzaamheden, erg veel tijd en vaak moest, omdat ik de subsidieopenstellingen niet per dag bij- hield, alles op korte termijn gebeuren. Subsidiefocus neemt mij het volledige proces uit han- den. Onze subsidieadviseur Roy Hoven kent onze orga- nisatie. Hij weet waar we mee bezig zijn, is op de hoog- te van nieuwe ontwikkelingen en kan zo uitstekend bepalen welke projecten voor welke subsidieregeling in aanmerking komen.Hij kondigt het altijd op tijd aan als er een openstelling aankomt, zodat we samen met hem kunnen bespreken wat we doen en hij een goede aanvraag op papier kan zetten. Daarnaast hebben we de zekerheid dat we altijd op tijd zijn. Omdat ik zelf erg druk ben, is dat van grote toegevoegde waarde. En om- dat we continu aan het ontwikkelen zijn, zie ik de sa- menwerking ook richting de toekomst positief in.” n “De meerwaarde zit niet alleen in de organisatie, maar ook in de adviseur. Hij begrijpt waar de kansen liggen en stelt de juiste vragen.” Caroline van der Horst subsidiefocus.nl Samenwerken met CNC Grondstoffen

Add a comment