Samarbejde og fusioner i forsyningssektoren - tidsrøvere i processen og forskellige samarbejdsmodeller

50 %
50 %
Information about Samarbejde og fusioner i forsyningssektoren - tidsrøvere i processen og...

Published on November 11, 2016

Author: HortenLawFirm

Source: slideshare.net

1. TIDSRØVERE I PROCESSEN OG FORSKELLIGE SAMARBEJDSMODELLER Line Markert, advokat Mathias Vestergaard Christensen, advokatfuldmægtig 10.11.2016

2. side 2 − Processen − Rollefordeling − Overblik over processen − Samarbejdsmodeller − 40/60 selskaber − Andre eksempler på samarbejde − Kontraktsligt samarbejde − OPI/OPP-model − OP A/S-model INDHOLD

3. side 3 Fælles Bestyrelse TIDSPLAN | ROLLEFORDELING Godkendelse af kommissorium. September – november: Udarbejdelse af udkast til ejerstrategi og principper for samarbejdet. Godkendelse ejerstrategi, ejeraftale bestyrelse. Januar - juni: forhandling ejeraftale, ejerfordeling, vedtægter, bestyrelsesmodel September – december: Forberede etablering, implementering af fælles organisation, direktør, flytning mv. FASE1 FASE2 FÆLLES FORBEREDELSE BESTYRELSE FORSYNING 1 BESTYRELSERNE Aug Sep Okt Nov Dec Jan POLITISK BEHANDLING ADMINISTRATIV FORBEREDELSE Principgodkendelse deltagelse, principper for fusion/samarbejde. FASE3 BESTYRELSE FORSYNING 2 STIFTELSE Marts Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Jun Januar - : implementering af fælles organisation Feb

4. side 4 PROCESSEN | ROLLEFORDELING STYREGRUPPE EJERNE SIDDENDE BESTYRELSER PROJEKTLEDELSE PROJEKTGRUPPE(R)

5. side 5 EKSEMPEL PÅ PROCESPLAN 2016 Marts Apr Maj Jun Jul Sep Nov 2017 Jan MarAug Okt Dec Feb Godkendelse kommissorium Udkast til vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept for drifts- og samarbejdsaftaler Selskabsstruktur, bestyrelsesmodel Ny direktør ansættes Politisk spor Myndigheds- spor Forhandlings spor Organisations spor Navn og logo Arbejdsgrupper forbereder fusion (ej implementering) * Økonomi, medarbejderforhold, kontrakthåndtering, IT 2016 Marts Apr Maj Jun Jul Sep Nov 2017 Jan MarAug Okt Dec Feb Drøfte Ejerstrategi m.v Endelig beslutning Fusions- godk. Dialog om model og modregning • Statsforvaltningen,Energistyrelsen • Forsyningssekretariatet Fusionsgodkendelse Udkast og dialog med KFST Regi- strering Effektiviseringsmål, valg af holdingbestyrelsesmedlemmer Forberede stiftelse Forrretningsorden Direktionsinstruks Under- skrifter Etablering Teknisk, økonomisk, juridisk gennemgang af eksisterendevirksomheder Overenskomstforh. Arbejdsgrupper (implementering) Medarbejdervalg FASE2 Foreslåede SG-møder

6. side 6PROCESSEN | TRE HJØRNESTEN

7. side 7 1. Ejerskab på alle niveauer er afgørende for en gnidningsfri proces 2. Planlæg processen detaljeret og læg tid ind til tilbageløb og supplerende undersøgelser/dialog 3. Sørg for, at de nødvendige ressourcer er til rådighed for at sikre fremdrift 4. Udvis rettidig omhu – sikre godkendelse, accept, forhandlinger, som er afgørende for succes 5. Tag hånd om potentielle knaster, før de bliver aktuelle 6. Kommunikation til alle interessenter i hele processen 7. Løbende opdatering af interessentanalyse og risikovurdering for processens succes 8. Undgå midlertidige løsninger TIDSRØVERNE

8. side 8 40/60 SELSKABER

9. side 9 Bekendtgørelse nr. 145 af 26. februar 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed − Medførte en ny afgrænsning af hovedaktivitet og tilknyttet aktivitet. − En række aktiviteter blev med bekendtgørelsen anset som hovedaktivitet frem for tilknyttet aktivitet − Indeholder en udtømmende liste over lovlige tilknyttede aktiviteter − Omsætningsgrænse for tilknyttet aktivitet: Fast procentdel af vandselskabets omsætning − Medmindre 40/60 selskab 40/60 | TA-BEKENDTGØRELSEN

10. side 1040/60 | OVERBLIK Kommune Spildevand A/S Drikkevand A/S Service A/S Holding A/S Privat A/S 40/60 A/S Mereend60% TA i 40/60-selskab: − Ingen omsætningsgrænse − Kun TA-aktiviteter − Finansiering af indskud? − Brug af overskud? TA i et vand- eller spildevandsselskab: - Regnskabsmæssigt adskilt - Op til 3 % af vandselskabets omsætning, dog altid min. 2,5 mio. kr. årligt

11. side 11 Hvad er et 40/60-selskab? − Aktie- eller anpartsselskab − Ejes af forsyningsselskaber og en privat aktør − Udfører kommercielle aktiviteter for ejerne − Skaber en række fordele for ejerne Hvilke kommercielle aktiviteter? − Rådgivningsselskab − Selskaber med fokus på udvikling, demonstration og salg af nye teknologier − Selskaber med fokus på drift af private forrenseanlæg 40/60 | INTRODUKTION Hvilken privat aktør? Virksomhed med fokus på − Sektorspecifik rådgivning − Teknologiudvikling − Industriel produktion Hvilke fordele for forsyningen? − Mulighed for at drive tilknyttet aktivitet i større omfang − Større økonomisk udbytte end hvad der ellers er muligt efter TA-bekendtgørelsen − Mulighed for engagement i interessante aktiviteter som gør forsyningen til en mere attraktiv arbejdsplads − Udvidede aktiviteter giver medarbejderne mulighed for at udvikle deres kompetencer og forbedre driften af hovedvirksomheden

12. side 12 ANDRE EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE MED PRIVATE

13. side 13 − Kontrakten som styringsværktøj − Lav bindingsgrad − Fleksibelt − Kan vedrøre enkelte opgaver eller længerevarende samarbejder − Eventuelle begrænsninger i den offentlige parts opgaveområde − TA-bekendtgørelsen − Andre begrænsninger? − Markedsvilkår − Forbud mod individuel støtte til private − Udbud SAMARBEJDE | KONTRAKT Forsyning Privat kontraktpart Kontrakt

14. side 14SAMARBEJDE | OPI/OPP-MODEL Salg af: - Anvendeligt output/restprodukter - Viden og innovation Forsyning Privat kontraktpart Kontrakt om OPP og evt. OPI (udvikling) Anlæg Drift: Evt. aftale med operatør? • Privat ejer anlægget • K indgår kontrakt om XXX med den Private • Ejerskab til anvendeligt output afhænger af aftale (K eller Privat) Afgørende: • Sikring af udvikling • Sikring af videndeling om drift og udvikling mellem parterne

15. side 15SAMARBEJDE | OP A/S-MODEL Anlæg, udvikling Drift? P/S eller A/S Forsyning Privat part F.eks. 49 % ejerskab F.eks. 51 % ejerskab Drift? Ejeraftale

16. KONTAKT Line Markert Partner Dir: +45 3334 4251 Mob: +45 5234 4251 E-mail:lma@horten.dk Mathias Vestergaard Christensen Advokatfuldmægtig Dir: +45 3334 4189 Mob: +45 5234 4189 E-mail:mvc@horten.dk

Add a comment