Sales skills\Tai sao khach hang bo ta?!

36 %
64 %
Information about Sales skills\Tai sao khach hang bo ta?!

Published on November 21, 2007

Author: ongdong

Source: slideshare.net

Description

Sales skills\Tai sao khach hang bo ta?!

Tiêu chuẩn hàng đầu của người dịch vụ khách hàng là thái độ tốt , rồi mới đến kinh nghiệm, trình độ, diện mạo. Các tiêu chuẩn sau đều có thể nâng cao nếu có thái độ tốt.

Tại sao khách hàng bỏ ta

Chi phí trung bình để có một khách hàng mới là 118,16$ Chi phí trung bình để giữ một khách hàng chỉ là 19,76$

Mỗi khi để mất một khách hàng, bạn sẽ đánh mất thêm 250 khách hàng tiềm năng khác nữa.

Mua danh 3 vạn Bán danh 3 đồng

Luật dịch vụ khách hàng Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng Điều 2: Nếu nghi ngờ, hãy xem lại điều một

Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng

Điều 2: Nếu nghi ngờ, hãy xem lại điều một

Khách hàng là "ông chủ" duy nhất trả lương, sa thải nhân viên, kể cả giám đốc, thậm chí giải thể công ty bằng cách tiêu tiền ở chỗ khác. Giám đốc chỉ là người thực thi mệnh lệnh của khách hàng.

Add a comment

Related pages

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU - VĨNH BÁ

- replica bản sao - troubled (adj) nhiều rắc rối - sculptor nhà ñiêu khắc - founder người sáng lập ... Never too early to s ta rt
Read more

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU - VĨNH BÁ by Dạy Kèm ...

... lấy iại - duplicate bản sao - outright (adv) ngay tức thỉ - rest assured xin hãy yên tâm rằng ... A. s ta rt to work only after age 13.
Read more