Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

52 %
48 %
Information about Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan
Education

Published on September 16, 2014

Author: SeskoRy

Source: slideshare.net

Description

Sähkötöiden teko turvallisesti standardin SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 1/14

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 2

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan • Sähkötapaturmien syitä, sähkötapaturmia ja läheltä piti tilanteita syntyy kaikissa sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen elinkaaren vaiheissa. Näitä ovat suunnittelu, rakentaminen, asentaminen, käyttöönotto, käyttäminen, korjaaminen, huolto ja purkaminen. • Tässä esityssarjassa kerrotaan sähköalan ammattihenkilöille tapahtuneista sähkötapaturmista, ja siitä mitä vähintään olisi tullut tehdä, että onnettomuus olisi ollut vältettävissä. • Sähkötöiden turvallisuus varmistuu, kun sovelletaan SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin vaatimuksia. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 3

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Turvallinen sähkötyö toteutuu muutamilla perusideoilla: 1. Sähkötyötä tekevän henkilön tulee olla työhön riittävän ammattitaitoinen ja myös työhön opastettu. Ammattitaito saavutetaan: • riittävällä teoriatiedolla ja sen omaksumisella • tehokkaalla harjoittelulla opiskeluvaiheessa • riittävän laajalla työkokemuksella 2. Työkohde ja siihen liittyvät riskit on osattava tunnistaa ja arvioida ennen työn aloittamista. Myös olosuhteiden muutokset tulee huomioida. 3. Työhön sovelletaan SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardia ja tehdään kohteesta ja ympäristöstä turvallinen. 4. On kysyttävä ellei tiedä. Luuleminen on kohtalokasta MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 4

Tärkeimmät sähkötapaturmariskit 1. Kiire 2. Työskentely yksin 3. Henkilökohtainen asenne turvallisuutta kohtaan 4. Hankalat työskentelyolosuhteet 5. Riskeihin tottuminen 6. Tietoinen riskinotto, turvattomat työmenetelmät ja toiminta 7. Ennalta-arvaamattomat muutokset työtehtävissä 8. Esineet ja aineet 9. Urakkatyö 10.Välineet, laitteet, laitteistot MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 5

Kuolemaan johtanut sähköiskutapaturma (vuosi 2009) Työryhmä oli asentamassa laitetta pylväsmuuntajan kanteen. Työkohde erotettiin 20 kV muuntajaerottimella ja erottimen avausväli tarkastettiin silmämääräisesti. Muuntajan jännitteettömyyttä ei kuitenkaan varmistettu eikä kohdetta työmaadoitettu ennen töiden aloittamista. Pylväserottimen kolmesta koskettimesta yksi ei ollut auennut. Sähköasentaja sai muuntajaa syöttävästä johtimesta tappavan sähköiskun. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 6 Mitä olisi pitänyt tehdä: A) Laitteiston jännitteettömyys olisi pitänyt todeta (SFS 6002; 6.2.3) B) Kohde olisi pitänyt työmaadoittaa (SFS 6002;6.2.4)

Kuolemaan johtanut valokaaritapaturma (vuosi 2004) Kuuden kilovoltin kojeiston huoltotöitä oli aloitettu edellisenä päivänä ja kojeisto oli saatettu jännitteettömäksi. Osa työryhmästä jatkoi töitä vielä illalla ylitöinä. Työn valmistuttua kojeisto kytkettiin jännitteiseksi. Seuraavana aamuna päivätöissä olleet asentajat jatkoivat työtä. Kojeiston jännitteisyyttä ei havaittu. Sähköasentaja aiheutti kojeiston kennossa valokaarioikosulun ja sai vakavat palovammat. Mies kuoli saamiinsa vammoihin viikon päästä. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 7 Mitä olisi pitänyt tehdä: A) Laitteiston jännitteettömyys olisi pitänyt todeta (SFS 6002; 6.2.3) B) Kohde olisi pitänyt työmaadoittaa (SFS 6002;6.2.4)

Kuolemaan johtanut sähkötapaturma (vuosi 2004) Kaatunut puu oli katkaissut liittymisjohtona toimivan AMKA – riippukierrekaapelin kannatusköyden. Kaapelin PEN-johdin oli irronnut AMKA:n kannatusköydestä, mutta vaihejohtimet olivat pysyneet liittimissään. Työryhmä poisti kaatuneen puun ja toinen asentajista ryhtyi kiinnittämään kannatusköyden päätä pylvääseen. Liittymän pääkytkin oli kuitenkin kiinni jolloin liittymiskaapelin irronnut PEN-johdin tuli liittymän kuormitusten kautta jännitteiseksi. Asentaja sai kuolettavan sähköiskun liittymiskaapelin PEN-johtimesta. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 8 Mitä olisi pitänyt tehdä: A) Työkohde olisi pitänyt saattaa jännitteettömäksi (SFS 6002; 6.2) B) Vaihtoehtoisesti työ olisi pitänyt tehdä jännitetyönä (SFS 6002;6.3)

Valokaaritapaturma (vuosi 2006) Kaksi asentajaa oli tekemässä asennustyötä sähkökeskuksessa. Ennen työn aloittamista asentaja katsoi virheellisesti katkaisijan olevan pois päältä. Hän jätti myös jännitteettömyyden toteamatta. Kun kaapeleita asennettiin keskukseen, osoitti kolmas henkilö mitalla kuinka kytkentätyö tulisi suorittaa. Mitta kosketti jännitteisiin kiskoihin, jolloin syntyi valokaari. Molemmat asentajat saivat silmävammoja. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 9 Mitä olisi pitänyt tehdä: A) Työkohde olisi pitänyt saattaa jännitteettömäksi (SFS 6002; 6.2.)

Sähköiskutapaturma (vuosi 2009) Sähköasentaja tutki taloyhtiön toimimatonta pihavalaisinta. Hän tarkasti valaisimen kytkennät, jotka olivat kunnossa. Keskuksen syöttökaapelista puuttui vedonpoisto. Kaapeli oli roikkunut riviliittimen ruuvin varassa ja oli nyt irronnut riviliittimestä. Asentaja oli ammattitaitoinen, mutta ei huolehtinut riittävistä varotoimenpiteistä. Kyseessä oli pieni ja selvä työvaihe, jonka asentaja uskoi tekevänsä "nopeasti pois". Keskusta ei tehty jännitteettömäksi eikä jännitetyöhön tarvittavia suojavarusteita käytetty. Asentaja otti johtimesta kiinni ja veti sitä takaisin riviliittimelle. Hänen kätensä oli keskuksen sisällä ja osui tuntemattomaan jännitteiseen osaan. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 10 Mitä olisi pitänyt tehdä: A) Työkohde olisi pitänyt saattaa jännitteettömäksi (SFS 6002; 6.2) B) Vaihtoehtoisesti työ olisi pitänyt tehdä jännitetyönä (SFS 6002;6.3)

Tunnistatko itsesi ja tapasi toimia? • Oletko joskus saanut sähköiskun? Pohditko silloin, miksi näin kävi? • Oletko tehnyt tietoisesti töitä jännitteisessä kohteessa ilman jännitetyövarusteita ja -menetelmää? • Oletko tehnyt töitä varmistamatta ensin jännitteettömyyttä? • Oletko pohtinut, miten paljon vaikeampaa työnteko olisi ollut ilman turhia riskejä? MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 11

Sähkötyöturvallisuus on taitolaji • Sähkötyöturvallisuuden perustaidot opitaan: • omaksumalla sähkötyöturvallisuuden keskeinen teoriatieto • harjoittelemalla työmenetelmiä ja työtapoja ensin oikeita tilanteita vastaavissa kohteissa. • kun riittävä osaamisen taso on saavutettu, voidaan siirtyä oikeisiin työkohteisiin. • Taitoja pitää osata ja haluta käyttää, näin varmistat oman ja työkaveriesi turvallisuuden • Perusasiat on hallittava hyvin! Jos työtä ei osaa tehdä, on selvää, että ihmisen toiminta on satunnaista ja erittäin riskialtista. • Asia, jota ihminen ei tunne, jää hänen tietoisuutensa ulkopuolelle, vaikka kohde tai tilanne olisi fyysisesti täysin havaittavissa! MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 12

Miksi SFS 6002 standardia noudatetaan SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin mukaan toimien: • Minimoit riskit, vältät onnettomuudet, säilyt terveenä ja hengissä • Työkaverisi ja muut läsnäolijat säilyvät terveinä ja hengissä • Kaikki sähkötyötä tekevät tuntevat saman standardin vaatimukset. Yhdessä tehtävä työ helpottuu. Käytössä on yhteinen kieli. • Samat periaatteet ovat käytössä eri yrityksissä ja myös koko Euroopassa MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 13

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 14

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan - docplayer.fi

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän ...
Read more

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus – Wikipedia

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille Suomessa sähköalan töitä ... mukaan luettuna ... turvallisesti. Standardista ...
Read more

STT Toinen osio 2010x - dio.fi

Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. ... Sähkötyöt pitää tehdä turvallisesti. ... standardin mukaan opastettuja ...
Read more

Turvallisuusvaatimukset - Tukes

... mukaan ja yli 1000 V asennukset standardin ... Sähkötyöturvallisuusasioissa noudatetaan standardia SFS 6002 ... Hissillä turvallisesti (pdf, ...
Read more

Sähkötöiden sääntely Suomessa – Wikipedia

Sähkötyöturvallisuuden osalta Suomessa noudatetaan standardia SFS 6002, ... mukaan sähkötöitä ... suorittamiseksi turvallisesti ...
Read more

SFS 6002 KÄYTÄNNÖSSÄ, Mäkinen Pertti, Sähköinfo oy | Booky.fi

SFS 6002 KÄYTÄNNÖSSÄ ... joiden mukaan tehtyinä työt ovat ... sähköturvallisuus sähkötyöt turvallisuus työturvallisuus sähkölaitteet ...
Read more

⭐Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y ...

Erikoistilanteiden ratkaisut käsitellään esimiesten ja asiantuntijoiden harkinnan mukaan ... Sähkötyöt pitää tehdä turvallisesti. ... SFS 6002 2 ...
Read more

Sähköala.fi | Ei vain kerran viidessä vuodessa

... että sähkötyöt pitää aloittaa aina ... Kokeiden tarkastajana toimineen diplomi-insinööri Timo Ylisen mukaan yksi suoritus ... "SFS 6002 ...
Read more

Sähkötyöturvallisuus- ja sähköasennusstandardit

Published on September 16, 2014. Author: SeskoRy. Source: slideshare.net. Description Content. Sähkötyöturvallisuusstandardit ja sähköasennusstandardit
Read more

Tietosivusto | Sähkötyöturvallisuus

... P.A. 2007b. SFS 6002 käytännössä. Espoo, ... mukaan työnantajalla on yleinen ... (esim. sähkötyöt tilaajan kohteessa ilman muita työssä ...
Read more