Sa aking buhay ay layunin ko...

50 %
50 %
Information about Sa aking buhay ay layunin ko...
Spiritual

Published on March 1, 2014

Author: chreezmd

Source: slideshare.net

“Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.”

“Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan.”

“Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.”

15 Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 16 Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya,

“Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa.”

“Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.”

13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao. 14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

[Pdl] Ang Buhay Na May Layunin 1-3 - Scribd - Read ...

... dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. gusto kitang ... ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng ...
Read more

Ano ang Layunin ng Buhay? | Tanong Tungkol sa Bibliya

... Bakit tayo naririto? May layunin ba ang buhay ko? ... Ipinakikita ng Bibliya na ang layunin natin sa buhay ay ang maging kaibigan ng Diyos.
Read more

Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? - Bible Questions Answered

... katagumpayan at kasiyahan sa aking buhay? ... na patutunguhan at ang layunin Niya sa atin ay hindi lamang ... ang pasaning ibibigay ko sa ...
Read more

May Layunin ba ang Buhay Ko? | Tanungin ang Diyos

Sinabi niya kung ano ang nagdudulot ng tunay na layunin sa buhay: ... Ito rin ay nakita ko mismo, na ito ay mula sa kamay ng tunay na Diyos. ...
Read more

Isang Buhay - Abaddon (Official Music Video) - YouTube

Sa pag kakataong ito hari aking ... Sa tuwing kakausapin niya ko ... At pag sinabing pilipino alipin habang buhay, Ako ay pilipino isa rin sa ...
Read more

Sa Aking Buhay Ay Ikaw - YouTube

Sa Aking Buhay Ay Ikaw ... (Labs Ko Si Babe OST) - Duration: 4:12. ... Sana Ay Mahalin Mo Rin Ako - Duration: 4:09.
Read more

Ang Layunin ng Buhay

Sapagkat nakikita ko ang aking sariling nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. ... ang sabi ng ministro ng aking simbahan ang layunin ng buhay ay, ...
Read more

ANG BUHAY KO

ANG BUHAY KO. Classic. Classic ... sa pagkakataong ito hari aking ... pag sinabing pilipino alipin habang buhay, ako ay pilipino isa rin sa kinakapos ...
Read more

Permanenteng Layunin - Ako Tunay Na Pilipino –

... ay nagtanong ako sa kanya. Hindi ko malilimutan ang ... Malaki ang nagawa nito sa aking buhay, ... buhay na may permanenteng layunin ay magagawa ...
Read more