S zh-2-14

50 %
50 %
Information about S zh-2-14

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

Якось вчитель-психолог вирішив провес-zz ти незвичайний експеримент в одному з класів початкової школи. Маючи для цього відповідне фінансове забезпечення, він за- пропонував дітям зробити наступний вибір: вони можуть отримати 10 доларів зараз, або 10.000 доларів – після закінчення школи. Кожен з них мав написати на аркуші паперу своє прізвище та суму яку, він обирає. Протягом двадцяти хвилин учні мали обміркувати пропозицію і здати аркуші кожен зі своїм рішенням. У класі почалося жваве обговорення зі своїми сусідами про те, скільки й чого можна б купити за 10 доларів. Після того як стали відомі результати, виявилося, що майжевсі,завиняткомкількохучнів,вибралиперший варіант – отримати гроші зараз. Більшість батьків, довідавшись про рішення своїх дітей, докоряли їм за нерозумний вибір. Напевно й ми так само реагували б на вибір своїх дітей, якби довідалися, що за подібних обставин вони вчинили таку ж помилку. – Які ж ви нерозумні, – почали б ми повчати дітей, – то ці гроші допомогли б нам добре подбати про ваше майбутнє.Можнабулобкупитиавтомобіль,чипросто мати стартовий капітал для якоїсь справи, а ви про- ґавили таку можливість… Ну, що ж, це дитяче мислення! Проте варто було б подумати, а хто ж буде докоряти нам, дорослим, коли чинимо щось подібне, надаючи перевагу тимчасовим речам, ігноруючи при цьому вічні інтереси? Чи не пе- реходимо ми на дитячий розум, коли захоплюємося дочасним, дріб’язковим, втрачаючи при цьому доле- носне, вічне? В епоху глибоких світових криз багато чого зміню- ється, людство вступає на незвідані шляхи, і не тільки наші діти, але й ми самі не знаємо, в яких умовах бу- демо жити. Мінливі обставини нашого світу постійно вимагають від нас своєчасного вибору, а кожен вибір свідчить про те, кому або чому ми віддаємо пере- вагу. Напевно хтось читаючи ці рядки подумав про себе, просвоюздатністьробитирозумнийвибір:«Язавжди віддаю перевагу тільки найкращим речам, щоб все булоякісним,добротнимінатуральним».Можливови дійсно є добрим господарем, любите, щоб у всьому був порядок, щоб все знаходилося на своїх місцях, і тому є нестерпними до хаосу чи безладу. Напевно у буденних справах так воно й є. А як щодо вічності? Чи в наших духовних справах так само все до ладу? Ми не можемо відкинути той факт, що усі є смерт- ними. А це означає – дочасними, тимчасовими. Наяв- ність гріха у світі робить нас такими. Та, на щастя, ми, земляни, маємо тверду надію на те, що гріх є також дочасним. Отже, в майбутньому грішник має шанс жити в безгрішних умовах, де усім править любов! А поки-що сьогодні мусимо відповісти на деякі питання і прийняти відповідні рішення. Чибудетевиотримувативнутрішнєзадоволеннявід тих речей, які свого часу підтримували в належному порядку,якщозгодомнезможетенимикористуватися? Щоєпріоритетнимуповсякденномувиборі?Багатьом здається, що уміння добре господарювати завжди є свідченням розумного вибору. Це дійсно так, але не в усіх випадках… Запрошуємо читачів разом із нами шукати гідної відповіді… 2014 № 2 Анонси Куди їдемо? Чому приваблює тимчасове? «Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя». (Ісус Христос, Іоанна 8:12) ЯКИМ БУДЕ НАШ ВИБІР? стор. 6 стор. 3 стор. 2 Молодість – перевага і ризик Не кожну релігійність визнає Христос Царство Боже і закон любові Пропозиція, яка може влаштувати кожного стор. 7 стор. 8 Переваги вічного над тимчасовим стор. 4 стор. 5

2 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Який би шлях не вибрала людина, це її вибір. З видимого пізнавай невидиме. Григорій Сковорода. Куди їдемо? Напевно, ви чули притчуzz про п’яного чоловіка, який увійшовши в автобус, почав чіплятися до пасажирів з одним запитанням: «Куди я їду?» Усі ухилялися від відповіді і мовчали. Але ось одна жінка, спостерігаючи його поведінку, відповіла йому: «Ви їдете в пекло!». П'яний пасажир закричав водієві: «Зупини негайно, я сів не в той автобус!». Можливожиттєвасуєтанастіль- ки затьмарила нас, що й ми не знаємо куди їдемо? А питання є дужедоречним,томущобільшість людей дійсно не задумується над кінцевою метою свого життєвого шляху. Адже можна поїхати туди куди не треба. Дорога життя відрізняється від земних доріг тим, що вона одна і її відстань вимірюється не кіло- метрами, але часом та вибором. Біблія пише: «Днів літ наших – сімдесят років, а при силах – ві- сімдесят років ...» (Пс.89). Це при- близна довжина дороги нашого життя. Подумайте, якою короткою є наша життєва дорога, а тому, потрібно дорожити нею. Кажуть, скільки людей, стільки й доріг, але фактичноїхусьогодві:дорогажит- тяідорогасмерті,дорогаувічність і дорога в нікуди. Людина живе у двох світах. Це фізичний,абозовнішнійсвіт,ідухо- вний, або внутрішній світ. Зовнішній світ – це оточуючі нас обставини,нашфізичнийстан.Він є видимим для всіх людей. Внутрішній світ – це наш духо- внийстан,духовнебагатство.Сюди входятьсмиренняабогордість,лю- бов чи ненависть, довіра Богу або самовпевненість і тому подібне. Богдієякузовнішньомусвіті,так і у внутрішньому. Можна сказати, що Він робить і для нас, і всере- дині нас. Для нас – коли посилає їжу, одяг, здоров'я, допомагає у придбанні необхідного. На жаль, ми скоріше за все зацікавлені тим зовнішнім, що Бог робить для нас. Ми хочемо отримувати від Нього все необхідне для життя, а також мати успіх у справах. Те,щоБогробитьвсерединінас, має набагато більше значення від того, що Він робить для наших зо- внішніх потреб. Його турбота про наше фізичне благополуччя, має значення тільки для тимчасового життя, а те, що визріло всередині, – набуває вічної цінності. Для Бога немає проблеми, щоб забезпечитидлянасблагополучне життя, задовольнити потребу в їжі, одязі, житлі, здоров'ї і у всьому, що стосується зовнішнього фізичного життя. Проте як важко досягти в наслагідності,вірностіабопослуху! Якщонейтипротисовісті,Богспря- мовує обставини так, щоб ми були сповненими любов'ю, смиренням, зміцнювалися у вірі та довір’ї до Господа. Нехай же у наших пріоритетах вагомими стануть ті речі, які мають вічну цінність! Кто из нас ни разу в жизниzz не болел? Да, наверное нет такого счастливчика. Все мы рождаемся, живем, болеем, и умираем. Очень древняя пословица гласит: «Самый драгоценный подарок от Бога это любовь и здоровье. Если люди не научатся ценить этот дар, они никогда не проживут эту жизнь с пользой». Каждый день мы выбираем что ку- шать,сколько,когда. Чемзаниматься, какразвлекаться,сколькоспать,сколь- ко работать, как относиться к разным жизненным ситуациям, чего бояться, вочтоверить?Можноуслышатьочень противоречивыевещиинедоказуемые, но я хочу обратить ваше внимание на методыипринципыпроверенныемно- жествомлюдейвовсеммире,инеодин год. Это простые принципы здорового образа жизни – всего их 8 принципов. Итак начнем с того, без чего нельзя прожить и несколько минут... 1.Это воздух. Какое счастливое детство было еще 20 лет назад. Дети больше времени проводили на улице, а теперь компьютер, телевизор, игры, детей тяжело выгнать на улицу. Да и взрослые тоже больше просиживают в закрытыхпомещениях.Апосколькунам нужен кислород для каждой клеточки нашего организма, то давайте больше двигатьсянаоткрытомвоздухе,дышать полной грудью, проветривать помеще- нияиособеннодетямгулятьнеменьше четырех часов в день. Только хорошо насыщенный кислородом мозг может принимать правильные решения. 2. Без чего нельзя прожить не- сколько дней? Это вода. В среднем 8-10 стаканов в день – норма чтобы хорошо себя чувствовать.Нельзяпить воду во время еды, чтобы не мешать пищеварению. Лучше всего, пить за 20 минут до еды, и через 2 часа после еды. И самое главное – ничто воду не заменит: ни кофе, ни чай, ни кола, ни пиво...и т.д 3. Без чего нельзя прожить не- сколько недель? Это наша пища. Чем проще еда и естественнее, тем лучше она усваивается. В последнее время болезни века – рак, сердечно- Я выбираю здоровье Отчегозависитнашездоровье?Отчегозависитнашездоровье?Наследственность Экология Медицина Здоровый образ жизни сосудистыеиди- абет 2 типа. Все они нажитые и с ними не рожда- ются. А раз мы их приобрета- ем, то можем и не приобрести! Часто когда я ги- пертоникам со- ветую изменить рацион питания, ониговорят:«Пи- тание ничего не изменит, у нас в семье это на- следственное». Это неправда! Наследственной, на- верное, здесь бывает только любовь к жареной, жирной, острой и соленой пище – традиция готовить одни и те же любимые, и не очень здоровые блюда.Естьдажеполезнуюедунужно умеренно, и не на ночь. Желательно больше растительной пищи, фруктов и овощей. 4. Сон. Сколько мы можем быть без отдыха? Скажете, смотря что де- лать? Да, каждый имеет свой запас выносливости, но лучше всего шесть дней работать, а 7-ой отдыхать, как написановБиблии,атакжеотдыхать ночью7-8часов.Оченьважнопридер- живатьсябиоритмов,ложитьсялучше всего, около 10 часов вечера и вста- вать в 6-7 часов утра. Если ложиться пораньше, то лучше выделяется ме- латонин – это чудо гормон, который ремонтирует весь организм. 2 часа сна до полуночи, ценнее четырех часов сна после полуночи. Совы сде- лайте выводы. 5. Солнышко! Куда нам без него – оно способствует образованию ви- таминаД,укрепляетиммунитет,кости, делает красивой кожу, повышает на- строениеитакдалее...Ностоп!Непе- редозируйте!Лучшеутромивечером принимать солнечные ванны, когда лучи солнца косые и проходят через толстыйслойатмосферы.Солнечные ожоги опасны для кожи. 6. Физическиенагрузки.Пословица говорит: «Чем мы не пользуемся – то теряем».Точносказанопоотношению к нашим мышцам и костям. Двигай- тесьвсегдакогдаэтовозможно,ходи- те побольше пешком, гуляйте вместо просмотра телевизора. Каждый день выполняйте какие-то упражнения, чтобынашисуставыполучилиприлив крови и смазку. 7. Воздержание.Чтоэтотакое?Это отказ от вредного и умеренность в по- лезном.Кофе,алкоголь,курение–это все яды. И как бы кто ни оправдывал их – яды в любых дозах вредны и разрушительныдлянашеготела. Бак- терийивирусов,которыепротивостоят нашему организму, и так достаточно – зачемимещепомогать,отравляясвой организм. Хороший врач сам никаких ядов не употребляет и пациенту не посоветует.Слыхалиопрофессореиз Новосибирска? В 93 года он еще опе- рировал, профессор Уваров сказал в одномизинтервью,чтониразувжизни не курил, и не употреблял спиртное. Вот и вознаграждение. 8. Последний пункт – Доверие! Читатель может спросить: «А как это относится к моему здоровью?». Все, что влияет на тело, влияет и на разум. Библия говорит, что дух, душа и тело – одно целое. Физические болезни порой бывают вызваны какими-то умственными или эмоциональными расстройствами.Например,беспокой- ствостановитсяпричинойболезниже- лудка,тревогаведеткнарушениюсна, гнев может быть причиной сердечных заболеваний. Именно доверие Богу помогает нам оставаться спокойным в любых ситуациях. Бог, как добрый отец,хочеткаждогоизнасоградитьот всегоплохого,наполнитьнашесердце миром.Онхочет,чтобыимеяхорошее здоровье,имеячистыйразуммымогли понятьЕго,принятьЕгопланспасения. Таким образом, наша жизнь, какой бы длительности она ни была – не закон- чится впустую. Если мы выбираем Исуса Христа как нашего Спасителя – будем иметь жизнь с избытком здесь, на земле, и в будущем – в вечности. Мария Гафинец

3СВІТЛО твого ЖИТТЯ Кожен з нас, в залежності від обставин, може бути дикуном або святим. Хороша людина відрізняється від поганої вибором. Гадаю, багатьом із насzz знайома така ситуація: вважаючи якусь річ або по- дію тимчасовими, згодом ми змушені були визнати її постійність. Наприклад, влаштовуючись на робо- ту, ви планували попра- цювати там невеликий термін, поки не знайдете для себе кращий варіант. Але обставини склалися таким чином, що довело- ся залишитись на цьому місці на досить тривалий термін. Або переїхавши до іншої місцевості, ви осе- лились у приміщенні, яке планували от-от змінити, але воно так припало вам до душі, що не хотілось уже нікуди звідти виїж- джати. З цього приводу в народі навіть з’явилась приказка: «Немає нічого більш постійного, ніж тим- часове». Це явище важко пояснити, але воно стало невід’ємною частиною життя кожного з нас. Та найбільша проблема вини- кає тоді, коли у своєму духовно- му житті з-поміж вічних цінностей люди обирають тимчасові. Сло- во Боже свідчить, що Спаситель Ісус Христос пропонує всьому людству визволення з рабства гріха, смерті, болю та щоденних переживань. Судячи з Біблійних пророцтв,ця подія відбудеться вже дуже скоро. Здавалось би, Чому приваблює тимчасове? кожен з нас бажав би для себе такого майбутнього. Але чому замість цього більшість обирає тимчасові блага і задоволення? Відповідей на це запитання є декілька. По-перше, далеко не кожен визнає свою гріховність і потребу в Спасителі. Грішними можемо називати наших сусідів, родичів або колег по роботі, але в жодно- му випадку не себе. Проте Біблія говорить, що «всі згрішили, і по- збавлені слави Божої». Гордість, почуття власної праведності не дозволяє людині наблизитись до Викупителя і змушує продо- вжувати жити своїми звичними цінностями. Другий фактор - це сила наших звичок. Багатьом людям важко відмовитись від тимчасових, грі- ховних насолод заради вічного блаженства. Вони не уявляють свого життя без галасливих компаній, веселощів та інших сумнівного роду розваг. Все це надзвичайно притягує до зем- ного та не дозволяє мріяти про справді цінне та вічне. Третє-це небажання людини відрізнятись від загальноприй- нятих норм поведінки, звичаїв або стилю життя, бути «білою вороною». Для багатьох дуже важливим є йти в ногу з часом і модою, тому тимчасове тут сто- їть на першому місці. Четвертий момент можна охарактеризувати приказкою «Краще синиця в руках – ніж журавель у небі». Тобто те, що в даний момент можна побачити, відчути або скуштувати, цінуєть- ся нами більше, ніж те, що має відбутися десь у далекому май- бутньому. Один з таких прикладів записаний у Книзі Буття 25:29-34. Старший син Ісака Ісав володів особливою перевагою перво- родства. Це створювало йому великі привілеї: він наділявся правом володіти великою части- ною батькового майна, бути після свого батька головним у родині та бути її священиком. Але Ісав знехтував цими можливостями і не вагаючись, продав перво- родство своєму братові Якову за миску сочевичної юшки! Безглуз- дий вибір? Звісно! Але скількох сучасних Ісавів можна побачити у цій повчальній історії… Скільки чоловіків та жінок, молоді та лю- дей старшого віку з легкістю від- мовляються від вічних цінностей заради щоденних, тимчасових речей, які здебільшого не можуть задовольнити потреб спрагненої душі та заповнити духовну по- рожнечу… Прислухайтесь до Біблійної обітниці: «Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготу- вав був тим, хто любить Його». Дорогий читачу! Прийми вірою слова Спасителя та роздумуй над тим, що очікує тебе в най- ближчому майбутньому! Поки є час, давайте добре все зважимо та зробимо вибір: земне та тим- часове, чи небесне та вічне? Дмитро Гіленко Чи замислювалися ви,zz друзі, яким би могло бути життя для кожного з нас без Бога? Пропоную задумати- ся. Мабуть… егоїстичним, скупим, ненависним, спо- вненим суєти, страху, без справжнього щастя, щирого сміху, без змоги дарувати близьким любов… У світі все більш популярними стаютьтовстийгаманецьташелест купюр, і за цими мірками оцінюєть- ся все те, що раніше цінувалось душею. Оглядаючи пресу, дедалі частіше бачимо, що реклама на- стирливо зображує привабливі краєвиди, предмети розкошів, яхти, готелі замість щасливих, по- справжньому радісних людей. Так! На фото видніється посмішка, та чи вона від істинної радості? Адже справжнє, довготривале відчуття радості може дати тільки Бог! Кожного ранку, прокинувшись, людирозпочинаютьпогонюзацією зовнішньоюрадістю,нерозуміючи, що задоволення там, де є Господь. Весь день пропрацювавши і зне- силившись йдуть додому, де чекає родина, і їм потрібно приділити увагу домашнім… Та сил не за- лишається! І так день за днем, рік за роком! Складається враження, що життя, це ніби якесь замкнуте коло, з якого неможливо вийти, та й, зрештою, і не хочеться щось змінювати! Чому ж тоді так знецінюються відносини з Господом? Можливо, через страх, людина боїться но- вих змін? Звісно, краще за все, одягнути на себе панцир критика і, киваючи на тих, котрі сприймають Біблію як найвищий авторитет, мо- ляться та ходять до церкви, авто- ритетнимтономзаявляти:«Цежне популярно!».Нажаль,цікритикине звертаютьувагинате,щотакілюди багаті душею, а не кількістю коштів на рахунку, що ці люди знають для чого живуть, куди вони йдуть і зна- ють, як досягнути своєї мети. Раніше, я гналась за примарним щастям, не розуміючи, чого ж на- справді хочу. Уся світська ідеологія була туманною, розмитою, і хоч вона не містила в собі високого духовного компоненту, я також їй слідувала(аджевсітакроблять,це ж популярно)! Та часом я відчува- ла,щозавідсутностічогосьвічного, стабільного в душі існує пустота, яку не здатні заповнити друзі ні своїми словами підбадьорення, ні порадами. Слава Богу, що Він бачить кожну спрагненудушуічерезпевніобста- вини дає відповіді і на мої пошуки. Зрозумівши, що Бог є любов’ю, я відчинила двері свого серця! З тих пір, віддаю перевагу саме такому життю, життю для Божої слави. Кожного ранку, в молитві прошу благословеннянаприйдешнійдень і знаю, що все буде тільки згідно з Його волею. Те щастя, котре дарує Господь, ні з чим земним не порів- няти. Усі свої мрії та сподівання по- кладаю на задум Творця, що дає впевненість у за- втрашньому дні! Славлюівеличаю небесного Батька за Його милість і любов! На жаль, не всі готові пожертву- ватиземним,тим- часовим, заради вічного. Цей факт наводить сму- ток… Для когось важливими є зовнішні прояви: ви- шукані манери, уміння справляти враження, висока заробітна плат- ня, престиж, аплодисменти – а що далі?!!! Тому я обираю Господа і шлях, запропонований Ним, а Він у своєму Слові запевнив: «Кожен, хто вірує в Нього, не буде засором- лений» (Рим.10:11). Повірте – Бог слів на вітер не кидає! Насамкінець хочу додати: за щастям не потрібно бігти, друзі, просто оберіть Бога – і щастя буде йти поруч з вами! Вікторія Бараннік Хоч мій вибір служити Богу не є популярним...

4 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Не дивина дорогу віднайти, але ніхто не хоче шукати, кожен своїм шляхом бреде та й іншого веде – в цьому і важкість. Григорій Сковорода. Переваги вічного над тимчасовим Сьогодні живемо у світі,zz який постійно змінюється. В ньому немає нічого постійно- го, вічного. Ми більше часу витрачаємо на розмови про хвороби, екологічні проблеми та інші суспільні недоліки, ніж на те, як їх вирішити. І навіть вже тоді, коли беремося за усунення наших життєвих не- гараздів, забуваємо, що Бог вклав у людину вічні прагнен- ня, які не можуть бути задо- волені тимчасовими речами або цілями. Коли людина відвертається від Бога,тосенсїїжиттязосереджується на тому, щоб просто жити на землі. Люди оточили себе тимчасовим, за- бувши про вічне. Вони сказали собі, що найголовніше – це домогтися результатів тут, на землі, і це стало їх фатальною помилкою. Самі того не розуміючи, люди пе- реживають всередині себе конфлікт тимчасового і вічного, намагаються задовольнити вічні прагнення ско- роминущими досягненнями, відно- синами чи речами. Виявляється, що результат таких дій завжди розчаро- вує. На жаль, більшість сьогоднішніх християн,уподібнюючисьдосвітських людей, також задовольняються тим- часовим. Та, на щастя, не всі так мислять! Відомий Біблійний муж апостол Пав- ло, незважаючи на життєві труднощі, що випали на його долю, упевнено та переконливо свідчить: «…я знаю в Кого увірував». З досвіду апостола видно, що в його служінні не було жодного сумніву, ніякої паніки, навіть перед загрозою смерті. Чому? Бо він достатньо добре знав Бога. ЗнатиБога,переконатисьуЙоголю- бові властиво не тільки дорослим, а й дітям.Їхні,чутливідобудь-якоїфальші дитячі душі, чітко відчувають випромі- нення доброти. Ось чому вже з ранніх роківюнесерцетягнетьсядоБога.Ось чому Ісус наказав своїм учням: «Пус- тіте дітей, щоб до Мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких Царство Боже». Прославляти Господа з моло- дих років – це щасливе дитяче право, це красномовне свідчення переваги вічного над тимчасовим! Капітан І.Ф. Не важно, какое у вас отно-zz шение к чесноку, но этот про- дукт очень важен не только в кулинарии, но и для здоровья человека. Чеснок является природным антибиотиком, ко- торый убивает бактерии и в то же время благоприятно влияет на человеческий организм. К примеру, селен, который в большом количестве находит- ся в чесноке, оказывает омо- лаживающее действие. Наукаподтвердилалечебноеипро- филактическоедействиечеснокапри простуде и гриппе, при заболеваниях сердца и сосудов. Но, судя по всему, чеснокможетбытьполезенпримассе других серьёзных болезней. Каких? Самыхстрашных:«Значениеприраке и сердечно-сосудистых болезнях» – так «скромно» назывался представи- тельный международный симпозиум, прошедший несколько лет назад в Джорджтаунском Университете в США.Тамабсолютносерьёзнообсуж- далисьпрофилактическиеилечебные эффекты чеснока и его компонентов при многих видах рака. Дайте чесноку «подышать» В официальные инструкции по фитотерапии противораковое дей- ствие чеснока пока не вошло, но, похоже, он действительно обладает таким свойством (скорее всего из-за содержащегося в нём соединения аллилдисульфида, препятствующего ростузлокачественныхновообразова- ний). Лучше всего изучено защитное действие чеснока в отношении рака толстого кишечника. В исследова- нии, которое проводили учёные из Университета Северной Каролины, у любителей чеснока этот вид рака развивалсяпочтина70%реже.Полез- нымоказалсялюбойчеснок–исырой, и прошедший тепловую обработку. Правда, сырой всё-таки лучше. По- лезные свойства чеснока обусловлены различны- мисоединениямисеры,в томчислеитеми,которые вызывает резкий запах при раздавливании его долек. Чтобы усилить ле- чебные свойства, чеснок нужно подготовить. Если съесть зубчик целиком, не разрушив, он будет не столь полезным. Его нужно обязательно из- мельчить или раздавить и оставить «подышать» на 10-15 минут. Под действием кис- лорода в раздавленных чесночных клетках активируются ферменты, и начинается синтез суперактивных веществ. Эту процедуру рекомен- дуется проводить и перед тепловой обработкой чеснока. Часть полезных компонентовприготовкеразрушится, но кое-что остаётся. Зубчик или пилюля? Стоит ли принимать чеснок в виде биологически активных добавок (БДА)? Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь добавки добавкам рознь: в одних может быть много активных веществ, в других – кот на- плакал. И результаты клинических исследований различных добавок, проходящихнаЗападе,частобывают противоречивы. Самыми активными там считаются БАДы с особым, так называемым, выдержанным экстрак- том чеснока. Его выдерживают при особых условиях до 20 месяцев, и за это время накапливаются стойкие ак- тивныевещества.Кстати,онилишены чесночногозапаха.Этонеотноситсяк БАДам, которые, как правило, сдела- ны из чесночного порошка. Чеснок следует включать в диету всем сердечникам, независимо от того, принимают они лекарства или нет: он очень хорошо сочетается с препаратами и вносит свой положи- тельный эффект, снижая давление, вредный холестерин и липиды в кро- ви. Так же стоит поступать больным сахарным диабетом, особенно 2-го типа, и всем, кому эта болезнь грозит. Чеснок не только снижает сахар в крови,ноипрепятствуетобразованию так называемых конечных продуктов гликолиза(КПГ).Привысокомуровне сахара в крови они образуются в из- бытке и повреждают сосуды, и самое главное – способствуют быстрому старению организма. Возможно, на этом основано омолаживающее дей- ствие чеснока, которое сегодня тоже активно обсуждается учёными. Что будут лечить чесноком в ближайшем будущем? Сахарный диабет ● Снижение сахара в крови ●Предупреждениетипичныхослож- нений диабета, поражающих сосуды Профилактика и лечение рака ● Защитный эффект в отношении рака толстой кишки, желудка, проста- ты, лёгкого, груди, печени ● Омолаживающее действие на организм,затормаживаниепроцессов старения Главный недостаток чеснока – запах. У некоторых людей чеснок вызывает аллергию, а у особо чув- ствительных – мигрень. Кроме того, контакты с кожей могут стать причи- ной раздражения и даже привести к дерматиту. Кстати, чтобы освежить дыхание после чеснока, пожуйте веточки петрушки, семена кардамона или корицы. Подготовил Иван Варцаба Головка чеснока – здоровье сполна

5СВІТЛО твого ЖИТТЯ Проступок хоч і може дати тимчасове благополуччя, ніколи не принесе справжнього щастя. Вальтер Скотт. Всему своё времяМногие слышали в своей жиз-zz ни фразу «всему свое время». Люди часто произносят ее, чтобы показать, что есть вещи в жиз- ни, которых нужно ждать. И эти вещи рано или поздно возникают в нашей жизни, тем самым под- тверждая крылатое выражение, что действительно всему свое время. Многие не подозревают, чтоэтовыражениеимеетглубокие корни. Более двух с половиной тысячелетий прошло с того вре- мени, когда оно было написано в библейской книге Екклесиаста. В его книге, которая чудесным образом сохранилась до нашего времени, мы читаем «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Екклесиаст 3:1). Из этого можносделатьвывод,чтоестьвре- мявзрослеть,иестьвремястареть, есть время учиться, и есть время отдыхать,естьвремязарабатывать деньги, и есть время любить и со- здавать семью. Силу и возможности для всех перечис- ленных действий дает нам Господь, ибо написано, что «мы Им [Господом] живем и движемся и существуем» (Деян.17:28). Дыхание нашей жизни в Его руках, и мы полностью принадлежим нашему Созда- телю. Он заповедал каждому человеку, говоря «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи» (Второзаконие 6:13). Вконтекстенашихразмышлений,следует задать несколько вопросов. Когда время служитьГосподу?Почемумыдолжныслу- жить Ему? Какие преимущества служить Богу? Ответам на эти вопросы посвящена данная статья. 1. Существует точка зрения многих людей, что время служить Богу наступа- ет в старости. «Пока еще молодой, буду учиться, работать, и жить своей жизнью, а когда выйду на пенсию, тогда пойду в Церковь», – говорят многие. Почему люди вбольшинствеслучаевмыслятподобным образом? На это есть несколько причин. Во-первых, это наш эгоизм. Ведь самы- милучшимигодаминашейжизниявляется молодость, и поэтому мы хотим все это время посвятить служению себе и своим Молодість, напевно, найкращаzz пора у житті людини. Та вона така швидкоплинна, а зробити треба так багато: здобути освіту, знайти роботу, створити сім’ю, здійснити мрії. І хоч якими б важливими не булиціпитання,цевсетимчасове. Юність пройде, сили зрадять лю- дині, й вона вже стоїть на порозі старості. Чи є в цій суєтній зайнятості місце для Бога? Які переваги має людина, яка в мо- лодості віддала своє серце Ісусові? ВіддаючисебеІсусові,молодьнезвіль- няється від проблем та страждань, що приводять у відчай навіть сильних, проте Сам Ісус йтиме з нею через страждання: «Чи через води йтимеш, Я з тобою, чи крізь ріки, – тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, – не попечешся, і полум’я не обпалить тебе» (Ісая 43:2). Юнакитадівчата прагнуть отримати хорошу, престижну освіту. І це добре. Проте є вища, не- бесна мудрість, ко- тра доступна всім, і з найпростішого здатна зробити мудреця: «Я став розумнішим за всіх своїх учителів, – каже Давид, – бо свідоцтва Твої то розмова моя! Став я мудрішим за старших, бо держуся на- казів твоїх» (Пс. 118(119): 99,100). Буває,молодьприпускаєтьсяпомилок, через які може страждати все життя. Але Бог обіцяє: «Бо Я свідомий Моїх щодо вас задумів, – слово Господнє, – задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбутнє» (Єрем. 29:11). При- ймаючи волю Божу у своємужитті,молодь огороджує себе від жахливих помилок танеправильногови- бору. Практично у всіх сферах життя люди- на з юності зустріча- ється з несправед- ливістю, відчаєм, хворобами, смертю, нестабільністю. В один момент все може зникнути. Бог же запрошує молодь підняти свої погляди на Небеса, прагнути до Його Царства. «І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося» (Одкр. 21:4). Целишемізерначастиназтихпереваг, котрімолодьотримує,віддаючисвоїсерця Ісусові.ПроходячизБогом життєвийшлях, молоді люди все більше пізнають Його діяння та переконуються в тому, що Бог є люблячим правителем Всесвіту. Голгоф- ська жертва Ісуса красномовне свідчення цьому, і саме вона утверджує нас у вірі, надії та любові. Є велика різниця між тими, для котрих Ісусєідеалом,ітими,котрізахоплюються сумнівнимикумирами.Одніготуютьсябути гіднимиБожогоЦарства,а,отже,одночас- ностаютьіпоряднимигромадянамисвоєї країни.Другі,черездеякийчасрозчарову- ються у своїх кумирах і втрачають мир у душі. Земні задоволення їх уже не раду- ють, а про небесне вони не подбали… Слава Богу, я своєчасно зрозумів, що служити Богу – велика перевага, в усіх відношеннях! Владислав Берецки Молодість – перевага і ризик прихотям. Построить карьеру, заработать большое количество денег, достичь мно- гих поставленых нами целей. Нам хочется жить своей жизнью, и не иметь никакой ответственности, ни перед людьми, ни перед Богом. Во-вторых искаженное понимание слу- жения Богу. Одним кажется, что служение Господуэтокакое-тобремя,другиесчитают, чтоэтоприведеткотказуотмногихвещей, которые они любят, третьи думают, что служение Богу перечеркнет полноценную жизнь. Эти искаженные представления подталкивают людей забыть о Боге. В-третьих,влияниеокружающегомира. Пропаганда красивой жизни в кино, и в те- лепередачах,настраиваетчеловекаотдать лучшие годы своей жизни для прославле- ниясебяисвоегоимени. Всеэтисредства оказываютвлияниенажизньмногихлюдей, и,поддавшисьэффектутолпы,многиеидут по той же дороге. Но, кроме того, что в основе такого по- нимания лежит эгоизм и грех, есть еще однабольшаяопасность.Господьговорит: «какая польза человеку, если он приобре- тет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Матф. 16:26). Мы не знаем дня своей смерти, и поэтому это очень опасная игра с Богом. Смерть может наступить в любой день,ивлюбоевремя,итогдакакаяпольза будет из всего, что мы сделали для себя, а душу свою погубили? Молодые годы имеют много преиму- ществ по сравненю с преклоным возрас- том. Это здоровье, сила, ясный и про- ницательный ум, целенаправленность, и неиссякаемаяэнергия.Этотпериоднашей жизни самый лучший и незабываемый. Поэтому, возникает вопрос: на что, и на кого, я потрачу свои лучшие, подаренные Богом годы? 2. Ведь каждый сын и дочь обязаны по- читатьотцаимать,посколькуониявляются ихсоздателями.Онилюбятих,переживают, волнуются, кормят, оберегают и обеспе- чивают всем необходимым. Точно также Бог есть нашим Отцом, который дал нам жизнь,таланты,возможности,родителей,и все другие благословения. Он есть нашим Творцом,илюбитнасбесконечноглубокой любовью.ИисусХристосискупилнассвоею кровью и дает нам вечную жизнь. Поэтому у нас есть большое преимущество хоть чем-то отблагодарить Господа за все Его благословенияинадеждунавечнуюжизнь – это служение Ему. Это привилегия, а не бремя, истинное счастье, а не ограничен- ность.СлужениеБогу–этоисполнениеЕго воли:«ЕслилюбитеМеня,соблюдитеМои заповеди» (Иоан.14:15). 3.Потеряемлимычто-тохорошее,когда примем решение посвятить свою моло- достьвечнымценностям?НЕТ.Мытолько потеряем все плохое, которое разрушает нашу жизнь. Служение Богу это не отказ отучебы,работы,исемьи.СБогомвсеэти вещи обретут более глубокий смысл. Слу- жение Господу это повиновение Его прин- ципам, изложенным в законе Божьем, это подчинение каждого шага в молитве Богу. Когдапринимаетсярешениевыбирать,где и на кого учиться, куда идти работать, где лучшеденьгизарабатывать,нужнопросто обращатьсявмолитвекБогузасоветом,и Он даст его через обстоятельства, людей и Священное Писание. Более того, Бог обещает давать свои благословениявсем,ктопринимаетреше- ние служить Ему. В Священном Писании мы читаем: «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни. Не будет пре- ждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25). Но на этом все не заканчивается, материальные благо- словения, здоровье, и полнота лет, это еще не все. Потому что земная жизнь, она проходящая, и, в конце концов, приходит смерть.ПоэтомулюбящийГосподьжелает подаритьвечнуюжизнькаждомучеловеку, которыйпринимаетрешениеслужитьЕму, ибытьвЕгоруках.ВЕвангелииотИоанна, мы читаем: «Иисус сказал ей: Я есмь вос- кресениеижизнь;верующийвМеня,еслии умрет,оживет.Ивсякий,живущийиверую- щийвМеня,неумретвовек»(Иоан.11:23). Богестьлюбовь,ионанастолькоглубокаи сильна,чтоИисусХристоспошелнасмерть вместо нас, чтобы излить благословения. Только благодаря Его смерти мы теперь живы.ВеруяислужаЕмуеслииумрем,то оживём. Вот наша надежда. Прямо сейчас, Бог обращается к нам, и говорит: «изберите себе ныне, кому служить» (Иисус Навин 24:15). Поэтому, отдадимсвоимолодыегоды,лучшеевремя для Господа, и служения Ему. Это самое мудрое решение, которое только есть в жизни. Ибо все проходит, а «Праведник во веки не поколеблется…» (Притчи 10:30). Богдан Курыляк

6 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Є люди настільки скупі, немов вони збираються жити вічно, і настільки марнотратні, немов вони збираються вмерти завтра. Аристотель. Не кожну релігійність визнає Христос У суспільстві, в якому ми жи-zz вемо, є багато релігій, і кожна з нихстверджує,щовонаправди- ва і веде до Бога. Популярною є й така думка: «Кожна релігія навчає лише добра і своєю осо- бливою дорогою веде людину до Бога». Або схожа думка: «Неважливо,якоюдорогоюйде людина, – зрештою всі дороги приведуть її до Бога». Багатьом людям вигідна така позиція та служить вагомою мотивацією їхніх думок, намірів та вчинків. Проте християнина, напевно, буде цікавити, що про це думає Христос? У житті нашого Спасителя часто траплялися випадки, коли слід було пояснитилюдямСвоюпозиціюуцьому питанні. Про один з таких моментів ми читаємо у Євангелії від Матвія: «Не кожен, хто каже до Мене: «Господи, Господи!» увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошуЯтоді:«Яніколинезнаввас... Відійдіть від Мене, хто чинить безза- коння!» (Мт.7:21-23) На що звертає увагу Христос? Релігійні люди моляться до Бога і це природно,бомолитвадоБогаєвиявом їхньої релігійності. Окрім молитви є й такіособливілюди,якіБожимім’ямпро- рокують, навіть злих духів виганяють та творять чудеса! Самі ці люди та на- віть їхнє оточення переконані, що їхня релігійність є правдивою, бо творяться чудеса. Але Христос своїми словами доводить, що пророцтва, виганяння злихдухівтачудащенеєпоказниками справжньоївіри!Вінзвертаєнашуувагу нанайголовніше–те,щоможесвідчити про істинну віру у Нього. Нашу увагу Христос звертає на два важливі моменти. Своїми словами: «Я ніколи не знав вас…» Христос дає зрозуміти таким людям, що не визнає їх своїми послідовниками, бо вони не знають Його! Не кожна християнська релігія, навіть така, що визнає своїм Спасителем і Богом Ісуса Христа, – знає самого Христа! Бо знати Хрис- та – це набагато більше, ніж просто визнавати Його своїм Господом та Спасителем. Апостол Іван пише: «Бо кожен, хто родився від Бога, перема- гає світ. Оце перемога, що світ пере- могла, – віра наша!» (Ів.5:4). Духовне народження відбувається лише з тим, хто пізнав Христа, Його характер, Його любов до людей та вдячно прийняв Його у своє серце і таким чином через Хрещення,водоютаДухом«народився від Бога!» ДаліапостолтаєвангелістІвантвер- дить: «Хто має Сина, той має життя; хто ж не має Сина Божого, той не має життя» (Ів.5:12). Отож «мати Сина», за словами Івана, – означає прийняти у своє серце Христа, жити Ним та мати вічне життя. Коли людина щиро при- ймає Христа у своє серце, то разом з цим приймає Його вчення, – Його віру! Про основні прикмети цієї Ісусової віри написано в Об’явленні 14:12 «Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру!» Другий мо- мент, на який звертає нашу увагу Христос, словами: «Віді- йдіть від Мене, хто чинить без- законня!» – це докір людям за їхні беззаконня. Очевидно, що істинність віри та її живучість доводять діла, за словами апостола Яко- ва: «Так само й віра, коли діл не має – мертва в собі!» (Як.2:17). Зайвим було б доводити мерт- вість віри тих людей, що чинять беззаконня!

Add a comment

Related pages

Einführung POLYCOM ZH für ZS Kdt - agrovet-strickhof.ch

13 Zivilschutz Kanton Zürich 2 Talkgroup 424 G424 ZS ZH 2 14 Alle Kt.ZH Talkgroup 258 G258 Alle ZH 15 Command Infrastruktur "CI" Talkgroup 10 G010 K CH
Read more

ZH2-14.0-0-FSP-SM TE Connectivity AMP Connectors | Cables ...

Order TE Connectivity AMP Connectors ZH2-14.0-0-FSP-SM (A109034-01-ND) at DigiKey. Check stock and pricing, view product specifications, and order online.
Read more

ELEKTRONIKA 2 ZOLTAI (BMEVIMIA027) - mit.bme.hu

A kimeneti időállandó: C C R xR 10310 12 1x9 103 0,9 10 6 s ki t ** ki t ...
Read more

Kommentare Sommersemester 2008-01-29

Raum s. Aushang. neu: 35 931 . GLC V, Dunphy Di + Do, 8-10, Raum s. ... ( ZH 2 ………………………… 14.4.2010 ( 35 771 Contemp. British/Irish ...
Read more

ELEKTRONIKA 2 (Fizikus szak) 2. PÓTZÁRTHELYI 2013/14 – II.

túláramvédelmi tranzisztorok (T17 é s T18) b ázis-emitter. E: uki = ukip sinω tehát u SR dt du kip max kip ahonnan Hz 10kHz 2 10 f 5 s r 10 10V 5 s ...
Read more

Behördenorganisation und Verfahren I - UZH

→EG KESR ZH 2 – 14 und 40 ... →Dem Berufsgeheimnis i. S. v. StGB 321 unterstehende Personen müssen sich grundsätzlich vorgängig vom ...
Read more

Abteilung 1 - Möhl AG

... Wetzikon ZH 2 14 74 15 CALANDA JONGLEUR-ET Pfulg Willi, Romoos 3 13 73 15 JELENA JET-ET Pfulg Willi, Romoos ...
Read more

Safari So Good at Disney’s Animal Kingdom | Walt Disney ...

ON SAFARI - At Disney's Animal Kingdom theme park, the land is Africa. ... ZH 2-14 ROADS TO ADVENTURE - Kilimanjaro Safaris, ...
Read more

GP der Stadt Dübendorf 2012 - Ergebnisse

Ergebnisse nach Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ergebnisse nach Länder/Ortschaften A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z ...
Read more