SÃtningsled

50 %
50 %
Information about SÃtningsled
Entertainment

Published on November 26, 2007

Author: Pumbaa

Source: authorstream.com

ORDKLASSER og SÆTNINGSLED :  ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD. ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN><DA → DER ER FORSKELLIGE SLAGS ORD: DE 8 ORDKLASSER. ORDKLASSERNE HAR FORSKELLIGT INDHOLD: HANDLINGER (VERBER), TING, VÆSNER, IDÉER (SUBSTANTIVER) BESKRIVERORD (ADJEKTIVER OG ADVERBIER), ERSTATNINGSORD (PRONOMINER) ORDKLASSERNE BØJES FORSKELLIGT. DE 7 SÆTNINGSLED VI MEDDELER OS NORMALT I SÆTNINGER. SÆTNINGERNE BESTÅR AF SÆTNINGSLED: HUN LÆSER.   ALLE SÆTNINGER HAR ET VERBALLED. VERBALLED LAVES ALTID AF VERBER. VERBALLEDDET STYRER ANTAL HOVEDLED: HUN LÆSER EN ARTIKEL.    HOVEDLED: SUBJEKT, OBJEKT, INDIREKTE OBJEKT, SUBJEKTSPRÆDIKAT, OBJEKTSPRÆDIKAT SÆTNINGEN KAN ALTID PYNTES MED ADVERBIALLED: HUN LÆSER SØVNIGT EN ARTIKEL I AVISEN HVER MORGEN.   ~~~~~~~  ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ VERDENSLITTERATUREN ER SKREVET MED BARE 7 SÆTNINGSLED. S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED:  S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED ORD ALENE ER FORM: SPROGETS INDDELING AF VERDEN. SÆTNINGSLED ER FUNKTION: HVEM GØR HVAD? SÆTNINGSLED KAN MARKERES VED RÆKKEFØLGE: Jan elsker Ida. > < Ida elsker Jan.       SÆTNINGSLED KAN I STEDET MARKERES VED KASUS: Hun elsker ham = Ham elsker hun.       Nogle sprog bruger mest rækkefølge: dansk, engelsk, fransk, spansk. Andre bruger mest kasus: latin, tysk, russisk. S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED:  S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED SÆTNINGSLED ER SOM E L A S T I K – DE KAN STRÆKKES: Disse to sætninger har samme struktur: subjekt + verballed + objekt: 1) Hun elsker ham    2) Den lille pige med det røde hår har elsket den store bandit.             I sætning nummer to består hvert sætningsled bare af flere ord. EN SPØRGEPROCEDURE BRUGES FOR AT FINDE LEDDENE (ANALYSERE): VERBALLEDDET FINDES VED AT SPØRGE MED ”JEG”. ØVRIGE LED: SPØRG ”HVEM / HVAD” + DET DU ALLEREDE HAR FUNDET. VERBALLED = udsagnsled ANALYSETEGN: :  VERBALLED = udsagnsled ANALYSETEGN:  VERBALLEDDET ER SÆTNINGENS A C T I O N VERBALLEDDET FINDES VED AT SÆTTE "JEG” FORAN ORDENE I SÆTNINGEN PÅ LATIN BESTÅR VERBALLED KUN AF ET ORD, FX AMAVI (= HAR ELSKET) PÅ ANDRE SPROG KAN VERBALLEDDET BESTÅ AF FLERE ORD: Eks: Han skriver. ELLER Eks: Han har skrevet.    SAMMENSATTE VERBALLED BESTÅR AF HJÆLPEVERBUM + HOVEDVERBUM kan skrive, skal skrive, har skrevet, havde skrevet, bliver skrevet, blev skrevet DEN DEL AF VERBALLEDDET, DER FINDES MED ”JEG” KALDES DEN FINITTE RESTEN KALDES INFINITTE SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL :  SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL MODALVERBUM + INFINITIV! UDGØR ET SAMMENSAT VERBALLED SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL:  SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL SYV SPROG – SAMME STRUKTUR: MODALVERBUM + INFINITIV! UDGØR ÉT SAMMENSAT VERBALLED SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER NU I DATID:  SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER NU I DATID SYV SPROG – SAMME STRUKTUR: MODALVERBUM + INFINITIV! UDGØR ÉT SAMMENSAT VERBALLED SAMMENSATTE VERBALLED HJÆLPEVERBERNE ER: HAVE, VÆRE, BLIVE:  SAMMENSATTE VERBALLED HJÆLPEVERBERNE ER: HAVE, VÆRE, BLIVE FØRNUTID OG FØRDATID: (AKTIV) BRUGER HAVE / VÆRE HUN HAR LÆST DEN.   HAVDE DU LÆST DEN?   HAN ER KØRT.   VAR DE OGSÅ KØRT?   PASSIV: (ALLE TIDER) BRUGER BLIVE ORDET BLIVER SKREVET.   ORDET BLEV SKREVET   ORDET ER BLEVET SKREVET    ORDET VAR BLEVET SKREVET    SÆTNINGENS ØVRIGE LED:  SÆTNINGENS ØVRIGE LED SPØRGEPROCEDUREN: SPØRG ”HVEM / HVAD” + DE(T) LED DU ALLEREDE HAR FUNDET: 1. HVEM / HVAD => SUBJEKT 2. HVEM / HVAD => OBJEKT (ELLER SUBJEKTSPRÆDIKAT) 3. HVEM / HVAD => INDIREKTE OBJEKT (EL. OBJEKTSPRÆDIKAT) FÅR DU IKKE ET FORNUFTIGT SVAR, ER RESTEN ADVERBIALLED! DETTE SKAL DU LÆRE: SPØRGEPROCEDUREN. HVILKE VERBER GIVER SUBJEKTSPRÆDIKAT? HVORDAN SKELNES INDIREKTE OBJEKT FRA OBJEKTSPRÆDIKAT? SUBJEKT = grundled ANALYSETEGN ×, KASUS NOMINATIV:  SUBJEKT = grundled ANALYSETEGN ×, KASUS NOMINATIV SUBJEKTET ER SÆTNINGENS "A C T I O N M A N” / K V I N D E / T I N G SUBJEKTET FINDES VED AT SPØRGE: "HVEM ELLER HVAD" + VERBALLED Eks: Han kan skrive. SPØRG: Hvem kan skrive => Han kan skrive.      HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: SUBJEKTET KAN BESTÅ AF ET ELLER FLERE ORD Han sover trygt.  Manden sover trygt. Den gamle mand sover trygt. Den gamle mand med baskerhuen sover trygt. Den gamle mand, der sidder på bænken, sover trygt. SUBJEKTET (kort eller langt) FINDES VED SPØRGEMETODEN OBJEKT = genstandsled ANALYSETEGN: , KASUS: AKKUSATIV:  OBJEKT = genstandsled ANALYSETEGN: , KASUS: AKKUSATIV OBJEKTET RAMMES DIREKTE AF VERBALLEDDETS HANDLING OBJEKTET FINDES VED AT SPØRGE: ”HVEM ELLER HVAD" + VERBALLED + SUBJEKT Eks: Han kan skrive digte.    Spørg: Hvem / Hvad kan han skrive? Svar: digte (objekt): Han kan skrive digte.     HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: OBJEKTET KAN BESTÅ AF ET ELLER FLERE ORD Jeg elsker dig.    Jeg elsker Clara. Jeg elsker den lille pige med det røde hår. Jeg elsker at cykle. Jeg elsker, at vi aldrig skændes. OBJEKTET (kort eller langt) FINDES VED SPØRGEMETODEN SUBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til grundled ANALYSETEGN: :  SUBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til grundled ANALYSETEGN:  SUBJEKTSPRÆDIKATET ER DEN SAMME SOM SUBJEKTET: Han hedder Peter.    BESTEMTE VERBER HAR SUBJEKTSPRÆDIKAT I STEDET FOR OBJEKT. DET ER VERBER, DER KUN ER LIGHEDSTEGN: ER, BLIVER, HEDDER, KALDES, SYNES. SUBJEKTSPRÆDIKATET FINDES SÅDAN: ”HVEM / HVAD” + VERBALLED + SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT OG OBJEKT FORVEKSLES OFTE. SUBJEKTSPRÆDIKAT OG OBJEKT KENDES FRA HINANDEN PÅ VERBALLEDDET. Eks: Hun bliver student. (HUN = STUDENT) >< Hun elsker en student.       HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: Hun er håndboldspiller. Hun er en meget dygtig håndboldspiller. Hun er håndboldspiller i en udenlandsk klub. Hun er håndboldspiller i en klub, der betalte mange millioner for hende. INDIREKTE OBJEKT = hensynsled ANALYSETEGN: , KASUS: DATIV:  INDIREKTE OBJEKT = hensynsled ANALYSETEGN: , KASUS: DATIV DET INDIREKTE OBJEKT MODTAGER OBJEKTET – ELLER FRATAGES DET. DET INDIREKTE OBJEKT KALDES OGSÅ DATIVOBJEKT. DET INDIREKTE OBJEKT FINDES VED AT SPØRGE ”HVEM / HVAD + VERBALLED + SUBJEKT + OBJEKT? DET INDIREKTE OBJEKT HAR VI I SÆTNINGER, HVOR VERBALLEDDET BETYDER: GIVE / FORÆRE / SENDE / UDLEVERE / LÆSE / SKRIVE ELLER FRATAGE Eks: Han skriver hende en SMS. = Han skriver en SMS til hende.          ~~~~~~~ HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: Jeg sender ham en pakke. Jeg sender min gamle ven en pakke. Jeg sender min gamle ven fra Århus en pakke. OBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til genstandsled ANALYSETEGN: ():  OBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til genstandsled ANALYSETEGN: () OBJEKTESPRÆDIKATET ER SAMME PERSON / TING SOM OBJEKTET. OBJEKTSPRÆDIKAT: SUBJEKTET GØR / KALDER OBJEKTET = NOGET ANDET. Eks: Han gjorde hende gravid. (HENDE = GRAVID)    () OBJEKTSPRÆDIKAT FINDES MED SAMME SPØRGSMÅL SOM INDIREKTE OBJEKT DERFOR FORVEKSLES DE OFTE – MEN: INDIREKTE OBJEKT MODTAGER OBJEKTET OBJEKTESPRÆDIKATET ER LIG MED OBJEKTET Han malede byen rød. (byen = rød) Du gør mig usikker. (mig = usikker) De kalder ham et skvadderhoved. (ham = et skvadderhoved) Den mode kaldte designerne new look. (den mode = new look) OBJEKTSPRÆDIKAT FOREKOMMER IKKE RET OFTE ADVERBIALLED = biled ANALYSETEGN: ~~~~~:  ADVERBIALLED = biled ANALYSETEGN: ~~~~~ ADVERBIALLED ER DET, DER IKKE KAN FINDES VED AT SPØRGE. ADVERBIALLED ER ALT DET, SOM IKKE ER HOVEDLED (PYNTEN). ADVERBIALLED BESKRIVER VERBALLEDDET OG FORTÆLLER OM: T I D, S T E D, RETNING, GRAD OG MÅDE I FORBINDELSE MED SÆTNINGENS A C T I O N Eks: Hun kan hurtigt skrive brevet i morgen.   ~~~~~   ~~~~~~~ Eks: Hun måtte flere gange skrive brevet om inden afsendelsen.   ~~~~~~~~~   ~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ADVERBIALLED ER SÆTNINGENS PYNT:  ADVERBIALLED ER SÆTNINGENS PYNT HER ER EN SÆTNING KUN MED HOVEDLED: HAN GAV SIN PIGE ET KYS. X O     HER ER DEN SAMME MED PYNT: HAN GAV EFTER FESTEN LIDENSKABELIGT SIN PIGE ET KYS PÅ BALLERNE. X O ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~~ PYNTEN ER ADVERBIALLED ADVERBIALLED BESKRIVER VERBALLEDDET ADVERBIALLED BESTÅR AF :  ADVERBIALLED BESTÅR AF ÆGTE ADVERBIUM (biord):  tit, ofte, aldrig, af, ud ADVERBIUM dannet af ADJEKTIV:  lidenskabeligt, køligt PRÆPOSITIONSFORBINDELSE  i forgårs / på ballerne TID, STED, RETNING uden præposition  hver dag / hele vejen LEDSÆTNING (bisætning)  …, da uvejret rasede. LIDT HJERNEGYMNASTIK: MANGE ADVERBIALLED ER PRÆPOSITIONSFORBINDELSER IKKE ALLE PRÆPOSITIONSFORBINDELSER ER ADVERBIALLED TRÆNING ER SAGEN:  TRÆNING ER SAGEN SIKKERHED I ANALYSEN KRÆVER ØVELSE TRÆN SÆTNINGSANALYSE PÅ NETTET PRØV FØRST GG’S SIDE MED ØVELSER TERMINOLOGI SIMPLE SÆTNINGSLED – SÆTNINGSLED PÅ KUN ÉT ORD KOMPLEKSE SÆTNINGSLED – SÆTNINGSLED PÅ FLERE ORD PRØV DERNÆST DE ANALYSESPIL, SOM VISL TILBYDER: SYNTRIS – LÆS VEJLEDNINGEN UNDER ”HELP / INTRODUCTION”. SPACE RESCUE – LÆS VEJLEDNINGEN UNDER ”HELP / INTRODUCTION”. SKRIV ALTID GYM I SKRIVEFELTET FØR DU STARTER DISSE ØVELSER POST OFFICE – BRUGER FLERE ANALYSETEGN, END DU ER VANT TIL.

Add a comment

Related presentations