Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis Redefinirea Impactului la BŞ USARB

0 %
100 %
Information about Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis Redefinirea Impactului la...
Education

Published on March 12, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a luat start cu un Flash-Mob de transmitere a mesajului privind Mişcarea OA. Decanatele şi catedrele au beneficiat de informaţii prin e-mail şi materiale promoţionale despre Programul Bibliotecii consacrat Săptămînii Internaţionale „Accesul Deschis: Redefinirea impactului”.

De pe panourile informative din campusul universitar studenţii şi profesorii au luat act despre Săptămîna OA şi oportunităţile oferite de Biblioteca universitară, despre iniţierea Open Research Archive (ORA ) – USARB – Repozitoriul Instituţional.

La orele de Cultură a Informaţiei, promovate în spaţiile Bibliotecii de către bibliotecari, studenţii au aflat despre importanta OA în formarea lor profesională şi cercetarea ştiinţifică.

23 octombrie 2013 Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Reprezentant Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Dejan Mincic, Reprezentant Adjunct al UNICEF Moldov, Antonio Poloşa, Şeful Misiunii OIM, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Valeria Ieseanu, Coordonator programe, PNUD au întreprins la 23 octombrie 2013, o vizită de lucru la Centrul de Documentare al ONU din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Oficialii au avut o întrevedere cu Rectorul Gheorghe Popa , cu reprezentanţii Bibliotecii Ştiinţifice. Coordonatorul Rezident al ONU în R.Moldova a apreciat eforturile Bibliotecii Ştiinţifice în asigurarea şi coonsolidarea activităţii Centrului de Documentare al ONU, pe care îl consideră eficient. Domnia Sa a susţinut un discurs pentru studenţi, cadre didactice şi bibliotecari privind rolul tineretului în dezvoltarea ţării, urmat de discuţii , întrebări şi răspunsuri. Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Reprezentant Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, a donat o colecţie de documente, materiale promoţionale pentru Centrul de Documentare al ONU din Bălţi.

24 octombrie 2013 Săptămîna Accesului Deschis : Redefinirea impactului în şedinţa Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi : Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a prezentat informaţii despre Mişcarea Accesului Deschis; a demonstrat versiunea demo a Repozitoriului Instituţional ORA (Open Research Archive) – USARB, a îndemnat profesorii să publice pe Calea verde – în RI şi Calea de Aur - revistele cu acces deschis, în primul rind în Limbaj şi Context ; Glotodidactica – reviste universitare bălţene, care déjà sînt incluse în DOAJ. Utilizarea acestor două strategii va influenţa creşterea elementelor scientometrice ce caracterizează producţia ştiinţifică a Republicii Moldova.

În Săptămîna Accesului Deschis 3 bibliotecari universitari bălţeni au partipat la Confeinţa ABRM, după care au diseminat informaţiile colegilor săi • Lina Mihăluţă, director adjunct a participat la Panel 2. Comunicare profesională : incluziune şi interactivitate, care a inclus prezentări despre comunicarea structurilor de administrare ale Asociaţiei cu filialele ei, noile platforme şi medii de informare. • Elena Ţurcan, şef oficiu a participat la Panel 3. Instruirea conti-nuă: realizări şi viziuni, care a cuprins prezentări despre rezultatele obţinute de Asociaţie privind formarea continuă, evidenţierea iniţiativelor necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea bibliotecarilor din R.M. • Valentina Topalo, sef secţie a participat la Panel 4. Instrumente profesionale : tradiţie şi modernitate, unde au fost prezentate produsele şi serviciile dezvoltate şi perfecţionate de Asociaţie în cadrul proiectului Consolidarea unei Asociaţii puternice. • Elena Harconiţa a relatat despre participarea la întrunirea profesională cu reprezentanţii Companiei Elzevier de la BC a USM; Conferinţa ştiinţifică anuală Tehnologii informaționale și comunicaționale în biblioteca universitară: servicii, resurse, management” a Bibliotecii Ştiinţifice a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Masa rotundă cu genericul Comunicarea profesională – miza dezvoltării instituţionale şi individuale de DIB ULIM . • Colegilor le-a fost demonstrat Repozitoriul instituţional : ORA -USARB.

Grupul Promotorii resurselor info-documentare au trecut în revistă 81 de documente recent achiziţionate de Bibliotecă după cum urmează: • Management, Filosofie, Psihologie, Pedagogice – Ala Lîsîi, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor. • Economie, Drept – Lilia Iavorscaia, bibliotecar, serviciul Comunicarea Colecţiilor. • Ştiinţe reale, Ştiinţe Naturale, Artă – Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor • Ştiinţe filologice – Gabriela Cazacu, bibliotecar, serviciul Comunicarea Colecţiilor

Add a comment

Related presentations

Related pages

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis Redefinirea ...

×Close Share Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis Redefinirea Impactului la BŞ USARB
Read more

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis Redefinirea ...

... a Accesului Deschis Redefinirea Impactului la BŞ US, Author: Biblioteca Stiintifica USARB, ... Săptămîna Internaţională a Accesului ...
Read more

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis. Redefinirea ...

Săptămîna Internaţională a Accesului ... Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis la ... Accesul Deschis: Redefinirea impactului ...
Read more

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis. Redefinirea ...

CZU 027.7(478-21) S 22. Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis Redifinirea Impactului, 21-27 oct ...
Read more

CZU - tinread.usarb.md:8888

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis la Biblioteca ... „Accesul Deschis: Redefinirea impactului”. ... BŞ USARB 2013. Title:
Read more

Elena Harconita. Repozitoriul instituţional Open Research ...

... Săptămînii Accesul Deschis: Redefinirea impactului ... Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis Redefinirea Impactului la BŞ USARB. Education.
Read more

TEMATICA EXPOZIŢIILOR DE CARTE ORGANIZATE DE CĂTRE BŞ ...

tematica expoziŢiilor de carte organizate de cĂtre bŞ usarb În luna aprilie; download. of 6
Read more

Săptămâna Accesului Deschis la Universitatea Pedagogică de ...

FLASH MOB Acces Deschis: Redefinirea impactului. ... Share Săptămâna Accesului Deschis la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creang ...
Read more