RUNG CHUONG VANG BT2

29 %
71 %
Information about RUNG CHUONG VANG BT2
Entertainment

Published on March 6, 2014

Author: nguyenminhhien

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: RUNG CHUÔNG VÀNG TRƯỜNG TH BÌNH TÂN 2 KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4/1975 – 30/4/2013 PowerPoint Presentation: RUNG CHUÔNG VÀNG Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏ i 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 10 Câu hỏi 11 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13 Câu hỏi 14 Câu hỏi 15 Câu hỏi 17 Câu hỏi 18 Câu hỏi 19 Câu hỏi 20 Câu hỏi 8 Câu hỏi 16 Câu hỏi 9 PowerPoint Presentation: RUNG CHUÔNG VÀNG Luật chơi: * Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15 giây suy nghĩ và 5s để đưa ra đáp án. * Hết 20 giây các thí sinh đồng loạt nâng đáp án cho hội đồng trọng tài, nếu sai thì nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu. PowerPoint Presentation: RUNG CHUÔNG VÀNG CÂU HỎI 1 Home CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG SÀI GÒN MANG TÊN GÌ? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 gi©y b¾t ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Suy nghĩ 15 giây CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH PowerPoint Presentation: Câu hỏi 2 Home Xe tăng của ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập lúc mấy giờ, ngày tháng năm nào? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 gi©y b¾t ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Suy nghĩ 15 giây 10 giờ 45 phút, ngày 30/4/1975 RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 3: Home Lá cờ Cách mạng tung bay trên nóc tòa nhà phủ tổng thống ngụy lúc mấy giờ ngày 30/4/1975? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) Suy nghĩ 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Suy nghĩ 15s RUNG CHUÔNG VÀNG Lúc 11 giờ 30 phút. PowerPoint Presentation: Câu hỏi 4 Home (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) Suy nghĩ 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Suy nghĩ 15s RUNG CHUÔNG VÀNG Ai đã tuyên bố đầu hàng không điều kiện? Dương Văn Minh PowerPoint Presentation: Câu hỏi 5 Home Tổng thống Việt Nam cộng hòa tuyên bố từ chức ngày 21/4/1975, ông là ai? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) Suy nghĩ 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Suy nghĩ 15s NGUYỄN VĂN THIỆU RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 6 Home CHÙA VĨNH TRÀNG (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) Suy nghĩ 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15 giây RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 7 Home CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ BẮT ĐẦU TỪ NĂM NÀO? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) Suy nghĩ 15s Suy nghĩ 15s RUNG CHUÔNG VÀNG 1s 15s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 1986 PowerPoint Presentation: Câu hỏi 8 Home Đây là địa danh nào ở tỉnh Tiền Giang? LĂNG HOÀNG GIA (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15 giây RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 9 Home (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 giây 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15 giây RUNG CHUÔNG VÀNG MỸ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN ĐÒI NGÀY LÀM 8 GIỜ BẮT ĐẦU TỪ NƯỚC NÀO? PowerPoint Presentation: Câu 10: Home ĐÂY LÀ ĐỊA DANH NÀO? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG NHÀ TRUYỀN THỐNG THỊ Xà GÒ CÔNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 11: Home ĐÂY LÀ TRÁI CÂY ĐẶC SẢN CỦA HUYỆN NÀO TRONG TỈNH TIỀN GIANG? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG CHỢ GẠO PowerPoint Presentation: Câu hỏi 12 Home CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH BẮT ĐẦU NỔ SÚNG LÚC MẤY GIỜ, NGÀY THÁNG NĂM NÀO? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG 17 GIỜ, NGÀY 26/4/1975 PowerPoint Presentation: Câu hỏi 13 Home NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY, THÁNG NĂM NÀO? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG 01/5/1886 PowerPoint Presentation: Câu hỏi 14 Home CHIẾC XE TĂNG TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP MANG SỐ MẤY? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 gi©y b¾t ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· hÕt 15 gi©y 390 RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 15 Home QUÂN GIẢI PHÓNG TIẾN VÀO SÀI GÒN TỪ MẤY HƯỚNG? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG 5 HƯỚNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 16 Home AI Đà RA LỆNH CHO QUÂN GIẢI PHÓNG TIẾN VÀO SÀI GÒN TỪ 5 HƯỚNG? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s TƯỚNG TRẦN VĂN TRÀ RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 17 Home 11 GIỜ 30, NGÀY 30/4/1975 AI Đà HẠ LÁ CỜ VIỆT NAM CỘNG HÒA TRÊN NÓC DINH ĐỘC LẬP XUỐNG VÀ KÉO LÁ CỜ MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM LÊN? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s BÙI QUANG THẬN RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 18 Home NƯỚC TA CHÍNH THỨC MANG TÊN “VIỆT NAM” VÀO THỜI ĐIỂM NÀO? A. NĂM 1802, THỜI VUA GIA LONG. B. NĂM 1802, THỜI VUA MINH MẠNG. C. NĂM 1804, THỜI VUA GIA LONG. D. NĂM 1804, THỜI VUA MINH MẠNG. A (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 19 Home TÁC GIẢ CỦA BÀI HÁT “TIẾN QUÂN CA” LÀ AI? VĂN CAO (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG PowerPoint Presentation: Câu hỏi 20 Home TỔNG THỐNG DƯƠNG VĂN MINH HẠ LỆNH ĐƠN PHƯƠNG NGỪNG BẮN, SẴN SÀNG ĐÓN QUÂN GIẢI PHÓNG VÀO SÀI GÒN ĐỂ BÀN GIAO CHÍNH QUYỀN VÀO THỜI ĐIỂM NÀO? 8 GIỜ, NGÀY 30/4/1975 (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15s 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 15s RUNG CHUÔNG VÀNG

Add a comment

Related presentations

Related pages

Rung Chuong Vang

Rung Chuong Vang. 12,243 likes · 3 talking about this. Rung Chuông Vàng phát sóng trên kênh VTV9 lúc 10g00-11g00 Chủ Nhật hàng tuần từ ...
Read more

Rung chuong vang - YouTube

RUNG CHUÔNG VÀNG 03/03/2011 - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - Duration: ... Buc Tuong- Rung chuong vang - Duration: 3:53. Lam Pham 6,231 views.
Read more

rung chuong vang1 - YouTube

rung chuong vang1 nguyen huu Nghia. ... CHUNG KET RUNG CHUONG VANG NAM 3 - Duration: 1:11:51. Trường Lai Vung Một 43,751 views. 1:11:51
Read more

Rung chuông vàng – Wikipedia tiếng Việt

Rung chuông vàng; Sân thi đấu Rung Chuông Vàng: Định dạng: Gameshow: Sáng lập: Đài Truyền hình Việt Nam: Quốc gia
Read more

Rung Chuông Vàng | Facebook

Rung Chuông Vàng is on Facebook. Join Facebook to connect with Rung Chuông Vàng and others you may know. Facebook gives people the power to share and...
Read more

Cuoc thi rung chung va

Cuoc thi rung chung va. Cuoc thi ... thi rung chung va&v=6rDQ8Ja7VT023 Tháng Ba 2016 cuoc thi rung chuong vang và trao giai cuoc thi viet tim hieu 50 nam ...
Read more

Rung Chuông Vàng | Rung Chuong Vang

Rung Chuong Vang, nghe tải nhạc chất lượng cao Rung Chuông Vàng bài hát album video mv đẹp nhất Rung Chuong Vang. Zing MP3; Nhạc Cá Nhân.
Read more

Rung Chuong Vang: Buc Tuong: Amazon.de: MP3-Downloads

Rung Chuong Vang: Buc Tuong: Amazon.de: MP3-Downloads. Amazon.de Prime testen Musik-Downloads ...
Read more

Cuoc thi rung chung va

Cuoc thi rung chung va. Cuoc thi ... ANH GIAO TIẾP VÀ TỪ VỰNG NGỮ PHÁP SỐ 1 VIỆT NAM Đối tác xuất sắc nhất của IDP và cuoc thi ...
Read more

Rung Chuông Vàng BK - Google+

Rung Chuông Vàng BK hasn't shared anything on this page with you.
Read more