Ru20091008 Slideshare

50 %
50 %
Information about Ru20091008 Slideshare

Published on October 8, 2009

Author: Draupner

Source: slideshare.net

Description

Skolverkets rektorsprogeram Fronterdag

Dåtid-nutid-framtidAtt stödja lärande i nya lärandemiljöer Rektorsutbildningen8 oktober 2009

Mervärde jämfört med andra vägar Stör ordningen Visar och fyller ett behov Jobbigt för de som går först Används av många HIT DIT

Snabbgenomgången

High Tech 1956

- Man ser dom på ”Television”… - Ja… just det ja… *avundsjukt*

Då och nu Vilka förutsättningar är samma? Vilka förutsättningar har förändrats? Vilka konsekvenser får det för lärande ?Ett förändrat ego. Ny identitets- och relationsarena. Våga se stigarna!ett förändrat ego

Tre hör ihop – vilka?Differentiering i livet Förändrade livsfaser 1920 1960 2000 2040 50 0 30 40 10 20 100 80 90 60 70 Barndom Befrielsetid Frihetsår Ansvarsår Ålderdom Källa: T. Fürth Kairos Future

Jaget Are you an important person? 12% 80%

Själv- förverkligande Uppskattning och positiv självuppfattning Kärlek och social anknytning Trygghet och säkerhet Fysiologiska behov 1950 – ett liv med försörjning i fokus

Själv- förverkligande Uppskattning och positiv självuppfattning Kärlek och social anknytning Trygghet och säkerhet Fysiologiska behov 2009 – ett liv med konsumtion i fokus

Psykoanalytiskt perspektiv Överjaget Överjaget Jaget Jaget Detet Detet Impulskontroll ”Skjut upp livet till efter döden…” Risk för neurotiska människor Impulsdrivna ”Ha allt här och nu…” Risk för narcissistiska människor Källor: R. Stenbäcker, J. Twenge

Psykoanalytiskt perspektiv Överjaget Överjaget Jaget Jaget Detet Detet Impulskontroll ”Skjut upp livet till efter döden…” Risk för neurotiska människor Impulsdrivna ”Ha allt här och nu…” Risk för narcissistiska människor Källor: R. Stenbäcker, J. Twenge

Sociologiskt perspektiv 1950 2009 Levnadsvillkor Förväntningar på sina levnadsvillkor Missnöje med sina levnadsvillkor Källa: U. Beck

Moral & plikt Konstitutionella hierarkier Kyrkan ”Less is more” Bur ! Samhällets/familjens krav Medborgare

Konstitutionella hierarkier Subjektiva hierarkier Moral & plikt Valfrihet ”Less is more” ”More is more” Kyrkan Tro Mina behov Samhällets/familjens krav Medborgare Kund Bur ! Vilse !

Vad känner du igen/ inte igen? ??Arena för skapande av identitet, relationer och lärande

Vad gör du själv? Reseförsäljare Läkare Flygplatspersonal Kassör Banktjänsteman

Du är internet - Web 2.0 Blogg Wiki Filmdelning

Internet Talet Skriva Trycka Teleteknik Bild 2000 1990 1900 1000 10.000 fkr 100.000 f.kr Tekniska informationsrevolutioner Tillgänglig information per individ

Det sociala nätet

Det sociala nätet

Alla är uppkopplade? Källa: World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2008

Det går så snabbt nu för tiden? Källa: World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2008

INFO INFO Konsument  Prosument Begränsad  Tillgänglig Separata analoga  Sömlöst digitala GenerellPersonlig Informationskälla  Min arena för identitetskapande, relationer och lärande IRLAFK

Hur har modern teknik påverkat möjligheten att leva det liv du vill leva? ?? Vilket är det mest intressanta tekniska genombrottet de senaste 50 åren?

Konsekvenser för skolan? Läromedel i framtiden

Multimaskin + användardriven social arena

Nya kunskapskällor

1950 1960 1970 1980 1990 2000 Vårt förändrade ego + IT Kunskapsmonopolets borttynande…? Informellt lärande Formellt lärande

Hur har modern teknik påverkat möjligheten att leva det liv du vill leva? Diskutera med din stolsgranne! Vilket är det mest intressanta tekniska genombrottet de senaste 50 åren?

Lärande på distans Studenter som läser på distans 54 000(2003) 100 000 (2008) var fjärde student Källa: Studera.nu

Lärande på distans Program/kurser som ges helt på distans 30%(2003) 54% (2007) Källa: NSHU.se

Nya elever - nya förutsättningar Jag väljer.- Jag vill förstå varför. Nu.- Se mig. Bekräfta mig.- Det ska vara meningsfullt hela tiden.- Det måste funka med allt annat i livet.- Hur kan ni hjälpa mig nå mina mål?

Jag väljer.- Jag vill förstå varför. Nu.- Se mig. Bekräfta mig.- Det ska vara meningsfullt hela tiden.- Det måste funka med allt annat i livet.- Hur kan ni hjälpa mig nå mina mål?

Add a comment