Rower jako środek transportu *w nowoczesnym mieście

32 %
68 %
Information about Rower jako środek transportu *w nowoczesnym mieście
Automotive

Published on November 4, 2008

Author: miastowruchu

Source: slideshare.net

Description

na przykładzie Łodzi. Autor: Łukasz Kamiński

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście na przykładzie Łodzi Łukasz Kamiński Grupa Rowerowa Łódź www.rowerowalodz.pl

Przyjęta przez Radę Europejską Strategia Lizbońska wyznacza kierunki rozwoju Unii Europejskiej w pierwszej połowie XXI wieku. W myśl tej strategii dobrobyt europejskich społeczeństw ma być zwiększany dzięki opartej na wiedzy i bardziej konkurencyjnej gospodarce.

Przyjęta przez Radę Europejską Strategia Lizbońska wyznacza kierunki rozwoju Unii Europejskiej w pierwszej połowie XXI wieku.

W myśl tej strategii dobrobyt europejskich społeczeństw ma być zwiększany dzięki opartej na wiedzy i bardziej konkurencyjnej gospodarce.

Strategia Lizbońska stawia jednak ekonomicznemu rozwojowi pewne wytyczne i ograniczenia. Musi to być rozwój zrównoważony, czyli taki, w którym bogacąc się nie niszczymy środowiska naszego życia i nie naruszamy społecznych i przyrodniczych fundamentów tego rozwoju.

Strategia Lizbońska stawia jednak ekonomicznemu rozwojowi pewne wytyczne i ograniczenia.

Musi to być rozwój zrównoważony, czyli taki, w którym bogacąc się nie niszczymy środowiska naszego życia i nie naruszamy społecznych i przyrodniczych fundamentów tego rozwoju.

Zgodnie ze ,,Strategią’’ przed społeczeństwami Unii Europejskiej stają w tej dziedzinie 4 najważniejsze wyzwania: 1) Walka z efektem cieplarnianym przez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych 2) Zmniejszenie presji na środowisko ze strony transportu 3) Zachowanie zasobów naturalnych 4) Poprawa stanu zdrowia ludności . [1] [1] A. Bartczak, T. Żylicz ,,Dylematy Rozwoju Transportu W Świetle Strategii Lizbońskiej’’ Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s.5.

1) Walka z efektem cieplarnianym przez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych

2) Zmniejszenie presji na środowisko ze strony transportu

3) Zachowanie zasobów naturalnych

4) Poprawa stanu zdrowia ludności . [1] [1] A. Bartczak, T. Żylicz ,,Dylematy Rozwoju Transportu W Świetle Strategii Lizbońskiej’’ Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s.5.

W przypadku Łodzi jedną z najlepszych i najbardziej opłacalnych inwestycji mogących przybliżyć realizację tych postulatów jest promowanie ROWERU jako środka transportu miejskiego.

1) Walka z efektem cieplarnianym

1) Walka z efektem cieplarnianym

W Unii Europejskiej transport odpowiada za 28% emisji CO 2 , z czego 84% to emisja powodowana przez transport drogowy. W latach 90-tych XX wieku ta emisja wzrosła o 20% i według prognoz będzie rosła nadal, stawiając pod znakiem zapytania wypełnienie przez UE założeń protokołu z Kioto . [1] [1] A. Bartczak, T. Żylicz, ,,Dylematy Rozwoju Transportu W Świetle Strategii Lizbońskiej’’ Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 5.

W Unii Europejskiej transport odpowiada za 28% emisji CO 2 , z czego 84% to emisja powodowana przez transport drogowy.

W latach 90-tych XX wieku ta emisja wzrosła o 20% i według prognoz będzie rosła nadal, stawiając pod znakiem zapytania wypełnienie przez UE założeń protokołu z Kioto . [1] [1] A. Bartczak, T. Żylicz, ,,Dylematy Rozwoju Transportu W Świetle Strategii Lizbońskiej’’ Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 5.

Najwięcej CO 2 , emitują SAMOCHODY OSOBOWE. AUTOBUS dzięki korzyści skali emituje mniej w stosunku do wykonywanych zadań przewozowych, lecz także posiada silnik spalinowy, więc nie jest obojętny dla środowiska. TRAMWAJ sam nie emituje CO 2 lecz także jest odpowiedzialny za emisję tej substancji do atmosfery. Dzieje się tak ponieważ w Łodzi napędzający tramwaje prąd elektryczny pochodzi w 100% ze spalania węgla w elektrowniach. ROWER podczas eksploatacji w ogóle nie emituje gazów cieplarnianych.

Najwięcej CO 2 , emitują SAMOCHODY OSOBOWE.

AUTOBUS dzięki korzyści skali emituje mniej w stosunku do wykonywanych zadań przewozowych, lecz także posiada silnik spalinowy, więc nie jest obojętny dla środowiska.

TRAMWAJ sam nie emituje CO 2 lecz także jest odpowiedzialny za emisję tej substancji do atmosfery.

Dzieje się tak ponieważ w Łodzi napędzający tramwaje prąd elektryczny pochodzi w 100% ze spalania węgla w elektrowniach.

ROWER podczas eksploatacji w ogóle nie emituje gazów cieplarnianych.

2) Zmniejszenie presji na środowisko ze strony transportu

Presja ta w dużych miastach to między innymi emisja: - zanieczyszczeń gazowych - zanieczyszczeń pyłowych - hałasu - wibracji

Presja ta w dużych miastach to między innymi emisja:

- zanieczyszczeń gazowych

- zanieczyszczeń pyłowych

- hałasu

- wibracji

Hałas i inne zanieczyszczenia są wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców i wszystkich użytkowników centrum Łodzi. Przyczyny tego stanu rzeczy: - wąski przekrój większości ulic - rzadka sieć uliczna - gęsta zabudowa - słabe przewietrzanie Ilustracja: Tramwaje, autobusy i samochody stoją w korku na ul. Kilińskiego Źródło ilustracji: http://www.uml.lodz.pl/prorevita/ z dnia 30.03.07

Hałas i inne zanieczyszczenia są wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców i wszystkich użytkowników centrum Łodzi.

Przyczyny tego stanu rzeczy:

- wąski przekrój większości ulic

- rzadka sieć uliczna

- gęsta zabudowa

- słabe przewietrzanie

Ilustracja: Tramwaje, autobusy i samochody stoją w korku na ul. Kilińskiego

Źródło ilustracji: http://www.uml.lodz.pl/prorevita/ z dnia 30.03.07

Rower nie emituje spalin ani hałasu oraz ma niewielkie wymagania przestrzenne więc doskonale sprawdza się w takich warunkach. Właśnie dlatego przejęcie choć części zadań komunikacyjnych miasta przez rowery miałoby zbawienny wpływ na jakość środowiska życia jego mieszkańców.

Rower nie emituje spalin ani hałasu oraz ma niewielkie wymagania przestrzenne więc doskonale sprawdza się w takich warunkach.

Właśnie dlatego przejęcie choć części zadań komunikacyjnych miasta przez rowery miałoby zbawienny wpływ na jakość środowiska życia jego mieszkańców.

Wielką wadą indywidualnej motoryzacji jest jej duża terenochłonność .

.

Liczba osób mogących przemieścić się w mieście w ciągu godziny po pasie o szerokości 3,5 m. Źródło ilustracji: ,,Miasta rowerowe miastami przyszłości’’ Komisja Europejska, Luksemburg 2000, s.9.

Liczba osób mogących przemieścić się w mieście w ciągu godziny po pasie o szerokości 3,5 m. Źródło ilustracji: ,,Miasta rowerowe miastami przyszłości’’ Komisja Europejska, Luksemburg 2000, s.9.

Z ukazanej na ilustracji prawidłowości wynika, że w panujących w centrum naszego miasta warunkach niedoboru przestrzeni powinno się preferować transport pieszy, rowerowy i tramwajowy przed zajmującym ogromne ilości przestrzeni transportem zmotoryzowanym.

Z ukazanej na ilustracji prawidłowości wynika, że w panujących w centrum naszego miasta warunkach niedoboru przestrzeni powinno się preferować transport pieszy, rowerowy i tramwajowy przed zajmującym ogromne ilości przestrzeni transportem zmotoryzowanym.

A oto ta sama prawidłowość ukazana na zdjęciu. Ta sama grupa ludzi zajmuje trochę mniej cennej przestrzeni centrum miasta gdy przesiądzie się na rowery lub do transportu zbiorowego… (rowery na zdjęciu po prawej) Źródło: Pres Office City of Munster Germany

Kolejną wielką wadą transportu samochodowego jest fragmentacja i dezintegracja przestrzeni miejskiej.

Kolejną wielką wadą transportu samochodowego jest

fragmentacja i dezintegracja przestrzeni miejskiej.

Rower ze względu na swoją specyfikę wnikając w miejską przestrzeń nie dezintegruje jej i nie dzieli na fragmenty. Place miejskie, deptaki, parki i skwery stanowią często element rowerowej infrastruktury, co wcale nie pogarsza ich walorów turystycznych, estetycznych i funkcjonalnych.

Rower ze względu na swoją specyfikę wnikając w miejską przestrzeń nie dezintegruje jej i nie dzieli na fragmenty. Place miejskie, deptaki, parki i skwery stanowią często element rowerowej infrastruktury, co wcale nie pogarsza ich walorów turystycznych, estetycznych i funkcjonalnych.

3) Zachowanie zasobów naturalnych

Od XIX wieku Energetyczną podstawą transportu Europy jest spalanie surowców kopalnych. Trzeba tu także wspomnieć o ogromnych ilościach stali, tworzyw sztucznych i innych wytwarzanych z użyciem surowców mineralnych materiałów, z których przemysł tworzy nieprzerwanie samochody, autobusy i tramwaje. ROWERY podczas fazy eksploatacji nie zużywają surowców nieodnawialnych zaś ich produkcja nie pochłania tyle materiałów co produkcja z zasady ciężkich pojazdów silnikowych.

Od XIX wieku Energetyczną podstawą transportu Europy jest spalanie surowców kopalnych.

Trzeba tu także wspomnieć o ogromnych ilościach stali, tworzyw sztucznych i innych wytwarzanych z użyciem surowców mineralnych materiałów, z których przemysł tworzy nieprzerwanie samochody, autobusy i tramwaje.

ROWERY podczas fazy eksploatacji nie zużywają surowców nieodnawialnych zaś ich produkcja nie pochłania tyle materiałów co produkcja z zasady ciężkich pojazdów silnikowych.

4) Poprawa stanu zdrowia ludności

Zanieczyszczenie powodowane przez transport odpowiada za wiele dolegliwości, takich jak choroby dróg oddechowych i nowotwory, oraz wywołane przez hałas problemy, takie jak: - zdenerwowanie - kłopoty ze snem - negatywne oddziaływanie na układ krążenia Brak emisji hałasu i substancji szkodliwych do atmosfery sprawia, że transport ROWEROWY jest pozbawiony tego typu oddziaływań na zdrowie ludzkie.

Zanieczyszczenie powodowane przez transport odpowiada za wiele dolegliwości, takich jak choroby dróg oddechowych i nowotwory, oraz wywołane przez hałas problemy, takie jak:

- zdenerwowanie

- kłopoty ze snem

- negatywne oddziaływanie na układ krążenia

Brak emisji hałasu i substancji szkodliwych do atmosfery sprawia, że transport ROWEROWY jest pozbawiony tego typu oddziaływań na zdrowie ludzkie.

Osoba która wybiega rower jako swój środek lokomocji może odnieść następujące korzyści zdrowotne: Poprawa wydolności organizmu Rozwój układu mięśniowego i kostnego Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem ruchu takich jak między innymi : choroby serca otyłość cukrzyca choroby kręgosłupa żylaki hemoroidy

Poprawa wydolności organizmu

Rozwój układu mięśniowego i kostnego

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem ruchu takich jak między innymi :

choroby serca

otyłość

cukrzyca

choroby kręgosłupa

żylaki

hemoroidy

Jazda na rowerze po mieście jest często uważana za niezdrową ze względu na narażenie cyklisty na kontakt ze spalinami. Rozwiązaniem tego problemu może być upowszechnienie maseczek z filtrem węglowym, które wychwytują większość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Jazda na rowerze po mieście jest często uważana za niezdrową ze względu na narażenie cyklisty na kontakt ze spalinami.

Rozwiązaniem tego problemu może być upowszechnienie maseczek z filtrem węglowym, które wychwytują większość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Ponadto miejskie podróże rowerowe nie muszą się odbywać wzdłuż głównych tras samochodowych. Przykładem tego jest odcinek ul. Piotrkowskiej z ograniczonym ruchem samochodowym, który jest bardzo chętnie wykorzystywany przez rowerzystów. Oraz rynek Manufaktury.

Ponadto miejskie podróże rowerowe nie muszą się odbywać wzdłuż głównych tras samochodowych. Przykładem tego jest odcinek ul. Piotrkowskiej z ograniczonym ruchem samochodowym, który jest bardzo chętnie wykorzystywany przez rowerzystów.

Jazda rowerem po Śródmieściu stanie się bardziej przyjemna i bezpieczna, gdy zrealizowane zostaną plany rewitalizacji Centrum Łodzi, według których na większości ulic tej dzielnicy ruch samochodowy zostanie ograniczony lub uspokojony.

Jazda rowerem po Śródmieściu stanie się bardziej przyjemna i bezpieczna, gdy zrealizowane zostaną plany rewitalizacji Centrum Łodzi, według których na większości ulic tej dzielnicy ruch samochodowy zostanie ograniczony lub uspokojony.

Budowa udogodnień takich jak strefy ruchu uspokojonego i dobrze zaprojektowane ścieżki rowerowe może znacznie ograniczyć ryzyko zderzenia rowerzysty z pieszym lub samochodem i tym samym pokonać największą przeszkodę stojącą przed upowszechnieniem roweru w naszym mieście, którą jest obecnie niskie bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu ulicznym.

Budowa udogodnień takich jak strefy ruchu uspokojonego i dobrze zaprojektowane ścieżki rowerowe może znacznie ograniczyć ryzyko zderzenia rowerzysty z pieszym lub samochodem i tym samym pokonać największą przeszkodę stojącą przed upowszechnieniem roweru w naszym mieście, którą jest obecnie niskie bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu ulicznym.

Miasto wielkości Łodzi powinno posiadać sieć ścieżek rowerowych o długości całkowitej kilkuset km. Niestety obecnie mamy w Łodzi jedynie 50 km ścieżek rowerowych. Wrocław ma już 120 km dróg rowerowych.

Miasto wielkości Łodzi powinno posiadać sieć ścieżek rowerowych

o długości całkowitej kilkuset km.

Z jakością Łódzkich ścieżek też nie jest najlepiej Na zdjęciu początek ścieżki rowerowej na ul 11 Listopada (Radogoszcz)

Ścieżki rowerowe w Łodzi Kolor czerwony i różowy: ścieżki oddane do użytku w 2008r. Kolor zielony: ścieżki rowerowe zbudowane przed 2008 r.

Kolor czerwony i różowy: ścieżki oddane do użytku w 2008r.

Kolor zielony: ścieżki rowerowe zbudowane przed 2008 r.

Czy rower może być środkiem komunikacji w mieście wielkości Łodzi?

Za jedną z najważniejszych trudności uczynieniu roweru równoprawnym środkiem lokomocji w Łodzi urzędnicy uważają rozległość naszego miasta. Przeanalizujmy ten problem… Mieszkańcy większych miast zwykle uznają za uciążliwe i zbyt długie podróże dłuższe niż 40 minut. Przeciętny rowerzysta porusza się z prędkością średnią około12 km/h więc w tym czasie pokona 8 km. Jeżeli przyjmiemy 40 minut za maksymalny czas podróży rowerem to znaczenie transportu rowerowego będzie zależało od liczby przemieszczeń na odległość mniejszą lub równą 8 km.

Za jedną z najważniejszych trudności uczynieniu roweru równoprawnym środkiem lokomocji w Łodzi urzędnicy uważają rozległość naszego miasta. Przeanalizujmy ten problem…

Mieszkańcy większych miast zwykle uznają za uciążliwe i zbyt długie podróże dłuższe niż 40 minut. Przeciętny rowerzysta porusza się z prędkością średnią około12 km/h więc w tym czasie pokona 8 km.

Jeżeli przyjmiemy 40 minut za maksymalny czas podróży rowerem to znaczenie transportu rowerowego będzie zależało od liczby przemieszczeń na odległość mniejszą lub równą 8 km.

O odległościach pokonywanych codziennie przez łodzian możemy się dowiedzieć z badań przeprowadzonych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi. Dla tych badań podzielono obszar miasta na 10 rejonów: 1) Śródmieście 2) Teofilów 3) Bałuty Środkowe 4) Bałuty Wschodnie 5) Retkinia 6) Polesie Wschodnie 7) Widzew Północ 8) Widzew Południe 9) Górna Północ Górna Południe Z badań tych wynika, że ponad 60% podróży między rejonami odbywa się na odległościach mniejszych niż 8 km, więc akceptowalnych dla rowerzystów.

1) Śródmieście

2) Teofilów

3) Bałuty Środkowe

4) Bałuty Wschodnie

5) Retkinia

6) Polesie Wschodnie

7) Widzew Północ

8) Widzew Południe

9) Górna Północ

Górna Południe

Z badań tych wynika, że ponad 60% podróży między rejonami odbywa się na odległościach mniejszych niż 8 km, więc akceptowalnych dla rowerzystów.

Klimat społeczny Jako najważniejszy czynnik uniemożliwiający popularyzację transportu rowerowego w Polsce uważana jest niechęć społeczeństwa do poruszania się rowerem spowodowana przez brak odpowiednich wzorców kulturowych i powszechny kult motoryzacji. Tymczasem według badań statystycznych prawie połowa Polaków mieszkających w dużych miastach preferowałoby właśnie rower jako środek codziennych dojazdów do pracy, gdyby w ich miastach powstała dobra infrastruktura rowerowa. Źródło: ,,Raport z badań ilościowych odnośnie rowerzystów’’ wykonany dla Polskiego Klubu Ekologicznego przez BBS ,,Obserwator’’, www.rowery.org.pl/rowery.html,

Jako najważniejszy czynnik uniemożliwiający popularyzację transportu rowerowego w Polsce uważana jest niechęć społeczeństwa do poruszania się rowerem spowodowana przez brak odpowiednich wzorców kulturowych i powszechny kult motoryzacji.

Tymczasem według badań statystycznych prawie połowa Polaków mieszkających w dużych miastach preferowałoby właśnie rower jako środek codziennych dojazdów do pracy, gdyby w ich miastach powstała dobra infrastruktura rowerowa.

Źródło: ,,Raport z badań ilościowych odnośnie rowerzystów’’ wykonany dla Polskiego Klubu Ekologicznego przez BBS ,,Obserwator’’, www.rowery.org.pl/rowery.html,

Klimat - porównanie: Łódź – Holandia Klimat Holandii – charakteryzuje się cieplejszą zima, lecz jest bardzo deszczowy i wietrzny. Tylko 6 dni bezwietrznych w roku. Roczna suma opadów 750 mm. Klimat Łodzi - bardzo niskie jedne z najniższych w kraju opadów. Jedynie 550 - 600 mm rocznie. Zima bywa mroźna lecz jest stosunkowo krótka z uwagi na występowanie przedwiośnia i przedzimia. . Według badań statystycznych to właśnie wysokie opady deszczu lub śniegu są czynnikiem pogodowym mogącym zniechęcić więcej potencjalnych rowerzystów niż mrozy. Klimat Polski Środkowej ze stosunkowo niską sumą opadów jest więc klimatem wyjątkowo sprzyjającym komunikacji ROWEROWEJ.

Klimat Holandii – charakteryzuje się cieplejszą zima, lecz jest bardzo deszczowy i wietrzny. Tylko 6 dni bezwietrznych w roku. Roczna suma opadów 750 mm.

Klimat Łodzi - bardzo niskie jedne z najniższych w kraju opadów. Jedynie 550 - 600 mm rocznie. Zima bywa mroźna lecz jest stosunkowo krótka z uwagi na występowanie przedwiośnia i przedzimia.

.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Add a comment

Related presentations

Il 24 Ottobre 2014 si è svolta la Capitale Automobile CARS - #Cap2014Auto , il sum...

Manual diagramas eléctricos del OPEL CORSA 2002 en español. Cortesía de la pagin...

Colorado Springs, CO. Unbeatable Specials during the Phil Long’s l-25 Statewide Ve...

Colorado Springs, CO - Get ready for Hyundai MONSTER DEALS in Colorado Springs fro...

Related pages

Bike – biking with trip Blog | Rower jako środek ...

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście ... Dopiero końcówka lata 2010, a już od około 2 miesięcy jest pokazywany nowy, najlepszy ...
Read more

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście ...

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: rower transport)
Read more

2012 | Miasto w ruchu

Program na rzecz zrównoważonego transportu w miastach. ... Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście. ... „Miasto w ruchu” jest inicjatyw ...
Read more

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście ...

1. Rower jako środek transportuw nowoczesnym mieściena przykładzie Łodzi Łukasz KamińskiGrupa Rowerowa Łódź www.rowerowalodz.pl. 2. Przyjęta ...
Read more

„Kocham Wrocław, wybieram rower” - kampania promująca ...

... wygodnego w nowoczesnym mieście środka transportu. ... jako wygodny i stylowy środek transportu, ... wybierający rower w ...
Read more

O mnie | Bike – biking with trip Blog

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście. Przeskocz do treści. Strona główna; O mnie; O mnie. Biking, trip and fun. Dodaj do ulubionych:
Read more

Proponowana książka tworzy bogaty przegląd no gospodarczą ...

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście ... Program Regionalny Warta jako narzędzie poprawy jakości wód w ... Informacje o mieście ...
Read more

Miejskie - Cyklosklep

Virginia 3 to rower dla kobiet szukających stylu retro w nowoczesnym ... jako środek transportu w ... środek transportu w zatłoczonym mieście. ...
Read more