RouteLogiXAdvancedSv1

50 %
50 %
Information about RouteLogiXAdvancedSv1
Education

Published on February 7, 2008

Author: Dario

Source: authorstream.com

RouteLogiX Advanced:  RouteLogiX Advanced Vad är RouteLogiX Advanced?:  Vad är RouteLogiX Advanced? RouteLogiX Advanced (RLA) är en utveckling av det marknadsledande ruttplaneringsprogrammet RouteLogiX Professional. RouteLogiX Professional (RLP) har etablerat sig som en de facto standard i Sverige och många andra länder. RLA utvecklar planeringsfunktionerna i RLP och gör det möjligt att planera flera fordon samtidigt. Beskrivningen av ett uppdrag är mycket detaljerad och innehåller tidspassningar och storlek på last. Systemet tar sedan med detta i ruttberäkningen. Optimeringen av en slinga tar hänsyn till de angivna tidskraven. RLA kan bygga rutter som tar upp till en vecka att genomföra och tar då hänsyn till användardefinierade rast- och övernattningsregler. Planeraren får sedan tillgång till en mängd rapportverktyg. Resultatet kan även enkelt exporteras till andra system. RLA är snabbt och enkelt att använda. Systemet importerar köruppdrag från tex Excel och lägger med automatik upp uppdragen i kartan. Sedan kan användaren bygga rutter genom att klicka i kartan medan RLA håller ordning på restid, arbetstid, last och tidskrav med automatiska funktioner. Inställningar1:  Inställningar1 RouteLogiX Advanced innehåller funktioner för att i detalj beskriva planerings-upplägget. Inställningar2:  Inställningar2 Man kan ange det mått som används för att mäta lasten. Det kan tex vara vikt, volym, kolli, rullcontainers, pallar, personer, etc. Man kan även ange den fasta arbetstid varje leverans eller hämtning påför rutten. Inställningar3:  Inställningar3 Arbetstidsregler kan anges och RouteLogiX Advanced kommer sedan att följa dessa i planeringen. Man kan även bygga rutter med övernattningar, både i bilen eller vid terminal. Inställningar4:  Inställningar4 Intäkter kan anges med fasta och orderberoende värden. Om planeraren endast vill minska kostnader behöver värden ej fyllas i. Inställningar5:  Inställningar5 Förarna finns i ett separat register där arbetstid och kostnad anges. Inställningar6:  Inställningar6 RouteLogiX Advanced beskriver fordonstypen på ett detaljerat sätt. Bland annat kan man ange lastförmåga (i två användardefinierade enheter), som sedan systemet automatiskt tar hänsyn till i ruttplaneringen. Inställningar7:  Inställningar7 Lasten kan specificeras i produkttyper som sedan räknas om till de lastenheter som användaren definierat. Varje produkttyp kan få sin egen unika lastnings- och lossningstid. Inställningar8:  Inställningar8 I RouteLogiX Advanced anger man en depå som är start- och slutpunkt för fordonen. Det är även där som last lastas och lossas i rutterna. Systemet kan kombinera hämtnings- och leveransdistribution i samma rutt. Inställninar1 Import1:  Import1 RouteLogiX Advanced kan läsa in en fil med köruppdrag från valfritt ordersystem. Med hjälp av adresser, ortnamn och postnummer placeras sedan köruppdragen ut på kartan med automatik. DPS har ett stort urval kartor med olika detaljeringsgrad som tillval. En valfri karta ingår i grundpriset. Man kan även lägga in uppdrag direkt in i systemet. Import2:  Import2 När man läser in filen med köruppdrag kan RouteLogiX Advanced varna för fel vid importen, tex en felaktig adress. Användaren kan då gå in och rätta felen direkt i programmet. Order i kartan1:  Order i kartan1 När man läst in uppdragen visas de i kartan med symboler. Klickar man på en symbol kommer information om köruppdraget upp. Betydelsen av symbolerna kan styras av användaren så att tex olika kundgrupper får olika symboler. Inställningar1 Order i kartan 2:  Order i kartan 2 Genom att klicka på flikarna växlar man mellan information om köruppdraget. Bland annat kan RouteLogiX Advanced ta hänsyn till tidspassning till uppdraget, vilket är en stor fördel när man planerar rutter. Bygga rutt1:  Bygga rutt1 Man kan bygga rutter genom att välja order i en lista eller genom att klicka i kartan. RouteLogiX Advanced hanterar sedan automatiskt lastvolym, körtid, arbetstid och tidspassningar. Rutterna kan vara upp till en vecka. Bygga rutt2:  Bygga rutt2 Rutten presenteras i detalj med färdplan som tar med körtid och arbetstid för varje körorder. Raster och dygnsvila skapas automatiskt enligt de angivna reglerna. Bygga rutt3:  Bygga rutt3 När man bygger rutten visar systemet hela tiden den aktuella fyllnadsgraden. Man kan även se vilka uppdrag som ligger på andra rutter. Översikt1:  Översikt1 En översikt i systemet ger viktiga nyckeltal som tex sträcka, tider, fyllnadsgrad, kostnad, intäkt etc Översikt2:  Översikt2 Ett rapportfönster visar viktiga nyckeltal för en eller flera rutter. Man kan se hur förarna och fordonen utnyttjas och ta fram kostnad för olika enheter som antal stopp, km, tid etc. Översikt3:  Översikt3 En grafikisk rapport som visar fordonsutnyttjandet varje timma för upp till en vecka. Översikt4:  Översikt4 Ett GANT- schema visar varje händelse i rutten med en grafisk symbol. Genom att markera en symbol får man upp den underliggande informationen. Kartor1:  Kartor1 Det finns kartor som går ned i skala till adressnivå för ett land. En valfri karta ingår i systemet. Kartor2:  Kartor2 Det går också bra att planera på Europanivå. DPS Europakarta täcker hela Europa och har med postnummer från alla länder i Europa som har postnummersystem. Jämförelse andra DPS produkter:  Jämförelse andra DPS produkter Kontakta DPS:  Kontakta DPS Internationell hemsida på: www.dps-int.com eller svensk hemsida på: www.dpss.se Telefon: 031-687280 DPS Scandinavia AB Datavägen 6 436 32 ASKIM

Add a comment

Related presentations

Related pages

Utbildning - dpss.se

Title: Utbildning Subject: Datorstödd Transportplanering Author: Rickne Description: LiTH April 1996 Last modified by: Thomas Rickne Created Date
Read more

www.dpss.se - /_support/documents/

den 29 januari 2004 16:29 4620800 RouteLogiXAdvancedSv1.ppt den 11 september 2003 12:13 273820 RouteLogiXEurope.pdf den 3 september ...
Read more