Romanicka skulptura

100 %
0 %
Information about Romanicka skulptura
Education

Published on April 3, 2014

Author: art2you

Source: slideshare.net

Romanička skulptura Slika sveta u srednjem veku

1033-Dies irae

Manastir kao bedem zaštite • Gnev božiji ugoditi dobrim delima-vrlinama • Vrline: kardinalne i teološke • Manastiri su se ukrašavali jer su smatrali da se ukrasom stišava gnev božiji • Ustrojstvo manstira po Benediktu iz Nursije i klinijevska reforma

Hodočašće-moć relikvija • Uvodi se kult relikvija- smatraju da su relikvije svetitelja garant spesenja na Strašnom sudu-Ad sanctos • Sveta Zemlja • Rim • Santjago de Kompostela

Hodočasnička crkva

Romanički portal-slika Univerzuma

Sedam planeta • 7 planeta: Zemlja, Mesec, Venera, Merkur, Sunce, Mars, Jupiter • 7 žica na na lauti- udaljenost planeta, Zvezde su granice Nebeskog svoda • Muzika je harmonija Univerzuma, ali i jedna od 7 slobodnih veština=mundiana musica

Bačvasti svod-Gregorijanski koral

Arhivolte-protok vremena • Linearno i ciklično vreme • Mesečni radovi kao smena 4 godišnja doba • Zodijak • Liturgijsko računanje vremena: • Dan je podeljen na sate bogosluženja-7 sati. • Godina se računala od Uskrsa-po kretanju Meseca. Nova godina je obično počinjala 1. marta

Procesija-hodanje kao put Spasenja • Gramatika je povezana sa liturgijom • Ceremonije se usložnjavaju i povezane su procesijom. • Procesija podrazumeva “hod” kroz manstir: • Klauster, portal, deambulatorium-oltar

Kapiteli u horu (oltar) • 4 strane kapitela: • 4 elementa: voda, vazduh, vatra, zemlja • 4 rajske reke=Adam=4 kardinalne vrline • Quadrium: aritmetika, geometrija, astronomija, muzika=harmonija

San Pijer u Moasaku (1120-1135)

San Madlen u Vezleju

Sen Lazar u Otenu

Kapiteli iz manastira Klini

ART2YOU Časopis Nastava istorije umetnosti http://joom.ag/PrmX

Add a comment

Related presentations

Related pages

Romaničko kiparstvo - Wikipedija

Romanička skulptura gotovo je isključivo vezana za arhitekturu (portali, kapiteli, dijelovi ili čitave fasade). Njezina uloga jest ukrasiti ili ...
Read more

Bernhard Rupreht ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ ...

Bernhard Rupreht ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ Odlično očuvano. Samo je omot malo iskrzan po gornjoj i donjoj ivici.
Read more

Romanika — Vikipedija, slobodna enciklopedija

Većina skulptura i arhitektonskih dostignuća tog ranog srednjovekovnog perioda izrađivala su se u stilu koji podseća na stari Rim. Arhitektura Glavni ...
Read more

Romanicka skulptura u Stalnoj izlozbi crkvene umjetnosti u ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA POVIJEST UMJETNOSTI ROMANIČKA SKULPTURA U SICU seminarski rad iz kolegija “Hrvatska mjetnost romanike i gotike” Zadar, 30.
Read more

Romanika - Wikipedija

Romanika (romanički stil) je stil u europskoj umjetnosti koji traje otprilike od 1000. do 1250. Dok su prethodne umjetnosti (Karolinška i Otonska) bile ...
Read more

Romanika - Wikipedija, prosta enciklopedija

Romanika, romanska umetnost, evropski umetnostni slog od 11. stoletja. do 13. stoletja. Ime izhaja iz rimskega načina gradnje ROMANUM. Delimo jo na:
Read more

JUGOSLAVIJA-FDC-ROMANIČKA SKULPTURA 20/79a

ii jugoslavija-fdc-romaniČka skulptura 20/79a jugoslavija-fdc-romaniČka skulptura 20/79a cijena 10 kuna
Read more

JUGOSLAVIJA-FDC-ROMANIČKA SKULPTURA 20/79b

ii jugoslavija-fdc-romaniČka skulptura 20/79b jugoslavija-fdc-romaniČka skulptura 20/79b cijena 10 kuna
Read more