Rom11 dg150215

50 %
50 %
Information about Rom11 dg150215

Published on February 15, 2015

Author: ehvideo

Source: slideshare.net

1. Gods werk Romeinen 11:1-12

2. Israël in deze tijd: Romeinen 9-11

3. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn Waarom zijn wij hier Wat is de zin van mijn leven Levensvragen

4. Waarom zon(dig)de (Adam)? Waarom heeft God de mens zo gemaakt? Diepere vragen:

5. 10: 21 En tegen Israël zegt Hij: "De hele dag spreid Ik Mijn handen uit naar een weerspannig en tegensprekend volk." weerspannig, koppig: niet-overtuigd tegenspreken: anti-lego = in plaats van zeggen

6. 10: 21 En tegen Israël zegt Hij: "De hele dag spreid Ik Mijn handen uit naar een weerspannig en tegensprekend volk." : "De hele dag spreid Ik Mijn handen uit” Wat God doet

7. 11: 1 Ik vraag dan: God verstoot Zijn volk toch niet? Moge dat niet gebeuren! Want ook ík ben Israëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. * Hij verstoot Zijn volk niet * Paulus zelf als Israëliet gered! Wat doet God?

8. 11: 2 Niet verstoot God Zijn volk wedat Hij tevoren kende, of weten jullie niet wat de Schrift zegt in Elia, als hij bij God opkomt tegen Israël? (1 Koningen 19) Elia keek naar beneden..

9. 11: 3 "Heer, Uw profeten doden zij, Uw altaren graven zij weg, ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel." Elia keek naar wat de mensen doen: zij doden, zij halen altaren weg, zij zoeken mij

10. 11: 3 "Heer, Uw profeten doden zij, Uw altaren graven zij weg, ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel." Elia keek naar zichzelf: ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel Elia bij de Horeb ( 1 Kon.19)

11. Psalm 61: 2 Ik roep tot U van het einde van het land. Mijn hart kwijnt weg. U zal mij leiden naar een rots die hoger is dan ik. U = God, Alueim, Onderschikker

12. De overgebleven gelovige rest uit Israël hoort nu bij het lichaam van Christus 11: 4 Maar wat zegt hem de godsspraak? "Ik liet Mij zevenduizend mannen overblijven die de knie niet buigen voor de Baäl." Baäl = bezitter, bekende afgod in tijd Elia Troost en verwachting!

13. Rom. 11: 5 Zo is dan ook in de huidige era een overblijfsel geworden in overeenstemming met de verkiezing van de genade. overblijfsel : gelooft! de verkiezing van de genade Wat doet God?

14. 11: 6 Indien echter in genade, dan niet langer uit werken, anders wordt genade niet langer genade; indien echter uit werken, dan is het niet langer genade, anders is het werk niet langer werk Wat doet God? uitkiezen in genade op basis van het kruis van Christus

15. 11: 7 Wat dan? Wat Israël zocht, heeft het niet getroffen, maar het uitgekozen deel ; de rest echter, werd verhard. Wat doet God? uitkiezen en …. verharden ….?

16. 11: 8 zoals werd geschreven: "God geeft hen een geest van verdoving, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot de dag van vandaag." Jesaja 29:10; 6:9 Gods werk:

17. 9: 22 En indien God, Zijn verontwaardiging wil tonen en Zijn kracht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van verontwaardiging draagt, die toegerust zijn tot destructie, 23 en dat Hij de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend zou maken aan voorwerpen van barmhartigheid, die Hij tevoren gereedmaakt tot heerlijkheid, 24 en die Hij roept, niet alleen ons uit de Joden, maar ook uit de natiën Wat doet God?

18. blindgeborene – type van Israël – Johannes 9 het zesde wonder - teken 9: 1 En voortgaand zag Hij een man, blind vanaf zijn geboorte. 2 En Zijn discipelen vroegen Hem, zeggend: "Rabbi, wie zondigde, deze man of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?"

19. wie zondigde? - Wie kan genezen? 2 En Zijn discipelen vroegen Hem, zeggend: "Rabbi, wie zondigde, deze man of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?" de mens - de Heer, God

20. Wat is het antwoord van de Heer? 9: 3 Jezus antwoordde: "Noch deze man zondigde, noch zijn ouders, maar opdat de werken van God in hem openbaar gemaaktc worden.  zonde was niet de reden van de blindheid  maar…..

21. 9: 3 Jezus antwoordde: …………..maar opdat de werken van God in hem openbaar gemaaktc worden. de werken van God! antwoord op belangrijke vragen

22. * Waarom zijn de dingen zoals ze zijn * Waarom zijn wij hier * Wat is de zin van mijn leven opdat (de werken van) God openbaar gemaakt wordt(en)

23. 6: 28 Zij dan zeiden tot Hem: "Wat zouden wij doen, opdat wij de werken van God zouden werken?" 29 Jezus antwoordde en zei tot hen: "Dit is het werk van God: opdat jullie zouden geloven in Die Hij zendt."

24. Waarom zon(dig)de (Adam) Waarom heeft God de mens zo gemaakt opdat het werk van God openbaar gemaakt wordt: 8: 32 Die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar voor ons allen overgaf, hoe zal Hij ook niet, tezamen met Hem, ons alles genadevol schenken?

Add a comment

Related pages

Rom11 dg150215 - Education - docslide.nl

1. Gods werk Romeinen 11:1-12 2. Israël in deze tijd: Romeinen 9-11 3. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn Waarom zijn wij hier Wat is de zin van mijn ...
Read more