advertisement

Rom

67 %
33 %
advertisement
Information about Rom

Published on July 15, 2008

Author: bojtemihaly

Source: slideshare.net

Description

Szent Pál levele a Rómaiakhoz
advertisement

Rómaiaknak irt levél

Szerző: Szent Pál apostol

Nyelve: görög

Címzett: a Rómában élő keresztények

A levél 16 fejezetből áll: Előszó (1, 1-15) Dogmatikus rész (1,16-11,36) Morális rész (12,1-15,13) Befejezés (15,14-16,27) Felépítése

A levél 16 fejezetből áll:

Előszó (1, 1-15)

Dogmatikus rész (1,16-11,36)

Morális rész (12,1-15,13)

Befejezés (15,14-16,27)

Megírásának helye: Korintus

Megírásának ideje: Kr.u 58, valószínűleg Márciusban

Teológiai tartalma: Szent Pál az evangélium alaptémáját mélyíti el. Az ő szemszögében: Az evangélium az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus hirdetése. Amennyiben megnyílunk az evangéliumnak, megtaláljuk az üdvösségre vezető utat Hogyha elzárkózunk az evangélium elől, elveszünk. Az ember a teremtés művén keresztül is eljuthat Isten megismerésére. Az emberi természet bűnre hajló. Az üdvösség kizárólagos útja a hitben Krisztushoz tartozni. Az apostolt foglalkoztatja, hogy a zsidók miért utasítják vissza az Üdvözítő elfogadását. Akik elfogadták az evangéliumot, új életet kell hogy kezdjenek.

Szent Pál az evangélium alaptémáját mélyíti el.

Az ő szemszögében:

Az evangélium az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus hirdetése.

Amennyiben megnyílunk az evangéliumnak, megtaláljuk az üdvösségre vezető utat

Hogyha elzárkózunk az evangélium elől, elveszünk.

Az ember a teremtés művén keresztül is eljuthat Isten megismerésére.

Az emberi természet bűnre hajló.

Az üdvösség kizárólagos útja a hitben Krisztushoz tartozni.

Az apostolt foglalkoztatja, hogy a zsidók miért utasítják vissza az Üdvözítő elfogadását.

Akik elfogadták az evangéliumot, új életet kell hogy kezdjenek.

1. fejezet Címzés, köszöntés, hálaadás 1 Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére,  2 amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Hálaadó ima: 8 Először is hálát adok Istenemnek mindnyájatokért Jézus Krisztus által, hitetekről ugyanis az egész világon dicsérettel szólnak. A levél fő témája: 16 Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, azután a görögnek.  17 Isten igazsága nyilvánul meg benne, amelyet a hívő a hittel nyer el, ahogy írva van: "Az igaz a hitből él."

2. fejezet ÜDVÖSSÉG A HITBEN. Isten a zsidókat is megítéli. Nincs hát számodra mentség, bárki vagy is, te ember, aki ítélkezel. Mert amikor mást elítélsz, magadat marasztalod el, hiszen ugyanazt műveled te is, ítélkező.

3. fejezet Mi előnye van tehát a zsidóknak? S mi haszna a körülmetélésnek? A zsidók és a pogányok egyformán bűnösök. A bűn megismerésének a törvény az alapja. Megigazulás a Jézus Krisztusba vetett hitből : az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá .

4. fejezet Ábrahám, minden hivő atyja. Ábrahám is a hitből igazult meg. 20 Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt merített hitéből, és magasztalta az Istent,  21 meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretének teljesítésére.  22 Ez szolgált megigazulására. .

5. fejezet A MEGIGAZULÁS GYÜMÖLCSEI. Békesség Istennel. A bűn és a kegyelem szembeállítása. 19 Ahogy egy embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak.

6. fejezet A keresztség Krisztus életében részesít : Hogyha meghaltunk Krisztusban, Vele egyűtt élni is fogunk. 22 Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.

A törvény igája helyett a kegyelem segítsége : Krisztus testében ti is meghaltatok a törvénynek, hogy ahhoz tartozzatok, aki feltámadt a halálból. Új lélekkel szolgálunk, nem az elavult betű szerint.  Az ember benső meghasonlottsága : nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. Értelmemmel tehát Istennek szolgálok, de testemmel a bűn törvényének. 7. fejezet

8. fejezet Megszentelődés Krisztusban. : a lélek törvénye, ami a Krisztus Jézusban való élet folyománya, megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. A keresztény remény bizonyossága: 32 Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 

9. fejezet A ZSIDÓ NÉP ÉS AZ EVANGÉLIUM. A zsidó nép meghívása. Övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek.  5 Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus 18 Azon könyörül, akin akar…. 20 Ember, ki vagy te, hogy vitába szállsz az Istennel?

10. fejezet A zsidó nép hitetlensége. 9 Ha … száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz.

11. fejezet Isten tervének végső kibontakozása. Kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát.

12. fejezet ERKÖLCSI KÖTELESSÉGEK . Istennek tetsző élet . Senki ne becsülje magát a kelleténél többre. 9 Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.  10 A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.

13. fejezet Engedelmesség a felsőbbség iránt. Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az Istentől, ami van, azt Isten rendelte. A szeretet a parancsok foglalat: 8 Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel.

14. fejezet Óvás a botránkoztatástól. Karoljátok fel a hitben gyengét, anélkül, hogy felfogását elítélnétek.

15. fejezet Előzékeny szeretet . 2 Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére.  3 Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste Személyes üzenetek: 16 Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között, és Isten evangéliumának szent szolgálatát kell ellátnom , Már több éve készülök hozzátok.

16. fejezet Üdvözletek és befejező intelmek : 16 Köszöntsétek egymást szent csókkal! Krisztus minden egyháza köszönt titeket. 17 Kérlek azonban titeket, testvérek, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben a kapott tanítással széthúzást és botrányt okoznak. Kerüljétek őket. 21 Üdvözölnek titeket: munkatársam, Timóteus. Befejező d oxologia: ... 27 neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Amen.

Vége http ://www.pastoratie. ro

Add a comment

Related pages

Rom – Wikipedia

Rom (lateinisch Rōma; italienisch Roma; beides [ˈroːma]), amtlich Roma Capitale, ist die Hauptstadt Italiens. Mit etwa 2,9 Millionen Einwohnern im ...
Read more

Rom Sehenswürdigkeiten und Tagestouren im Reiseführer Rom

Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Rom und Spaziergänge durch die ewige Stadt im Rom Reiseführer. Urlaub Rom bietet geführte Tagestouren im alten Rom ...
Read more

Rom: Sehenswürdigkeiten im Online Reiseführer

Rom: Sehenswürdigkeiten & Online Reiseführer Flanieren in Bella Roma! Entdecken Sie die Ewige Stadt! Wie wäre es, über die schönsten Plätze der Stadt ...
Read more

Rom - Städtereisen nach Rom günstig buchen bei lastminute.de

Damit Städtereisen nach Rom nicht zu viel kosten, buchen Sie Flug und Hotel bei uns last minute immer zum günstigen Schnäppchen Preis.
Read more

Rom - Reiseführer - Süddeutsche.de

Das heutige Rom, die "Ewige Stadt", ist eine florierende wirtschaftliche Metropole mit einem sehr vitalen kulturellen Leben und zahlreichen Sehnswürdigkeiten.
Read more

Einladung nach Rom

Einladung nach Rom: Ein kleiner Reiseführer mit Links, Tipps und Hinweisen zum Reisen nach Rom
Read more

HOTEL ROM - 838 Hotels in Rom günstig buchen - Italien

Hotels in Rom zu Top-Preisen buchen - Hotelbewertungen von Rom-Reisenden helfen bei der Auswahl - Hotel Rom
Read more

Rom, Italien: Tourismus in Rom - TripAdvisor

Rom kann auch nicht an einem Tag besichtigt werden. In der Stadt fühlt man sich wie in den Ausstellungshallen eines riesigen Freiluftmuseums, eine ...
Read more

Sehenswürdigkeiten in Rom - rom.sehenswuerdigkeiten-online.de

Online-Reiseführer: Sehenswürdigkeiten und Fotos aus Rom wie dem Kolosseum, der Spanischen Treppe, dem Petersdom oder dem Forum Romanum
Read more

Rom Reiseführer – Wikitravel

Der Open Source Reiseführer für Rom mit aktuellen Informationen und Tipps über Hotels, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, das Nachtleben und mehr. Freie ...
Read more