advertisement

Rośliny górskie

50 %
50 %
advertisement
Information about Rośliny górskie
Education

Published on May 15, 2008

Author: dorcus

Source: authorstream.com

advertisement

Slide 2: 2008 Rok Przyrody Slide 3: USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Formy ochrony przyrody  Art. 6. 1. Formami ochrony przyrody są:  1) parki narodowe (23)  2) rezerwaty przyrody (ponad 1 300) 3) parki krajobrazowe (119)  4) obszary chronionego krajobrazu  5) obszary Natura 2000 – SOO – 364; OSO – 124  6) pomniki przyrody – kilkanaście tysięcy 7) stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; Ochrona przyrody w województwie pomorskim: Ochrona przyrody w województwie pomorskim parki narodowe – 2 rezerwaty przyrody – 125 parki krajobrazowe – 9 obszary chronionego krajobrazu – 42 obszary Natura 2000 – SOO – 51, OSO – 13 pomniki przyrody – 1927 stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Na terenie naszego województwa mamy także ok. 80 gatunków roślin podlegających całkowitej ochronie oraz 2 leśne kompleksy promocyjne Slide 5: Dla każdego obiektu przyrodniczego chronionego prawem ustalany jest indywidualny plan ochrony na 20 lat. Każdy rezerwat niesie ze sobą pewne ograniczenia, najczęściej dotyczą one zakazu: pozyskiwania i zrywania chronionych roślin oraz drzew polowania wydobywania skał i minerałów wyrzucania odpadów palenia ognisk naruszania gleby. Drewno wolno pozyskiwać tylko wtedy, gdy wymaga tego ochrona innych roślin lub gdy zgodę wyda konserwator przyrody. Slide 6: NAZEWNICTWO Każda dziedzina wiedzy ma swoją specyfikę, do której na pewno zaliczyć należy nazewnictwo i definicje. Nie inaczej jest w naukach przyrodniczych. Podczas tego pokazu używam niektórych z nich. Zanim do nich dojdziemy, kilka wyjaśnień. Zapraszam więc na małą powtórkę z przyrody. Slide 7: Rośliny naczyniowe – rośliny lądowe u których wykształciła się tkanka przewodzącą wodę, tzw. tkanka naczyniowa Endemity – unikalne rośliny występujące tylko w danym miejscu lub rejonie Subendemity – rośliny występujące na swoim głównym obszarze, ale także na stanowiskach w jego pobliżu (sąsiednie pasmo górskie, równia itp.) Gatunki kosmopolityczne – gatunki szeroko rozpowszechnione Hemikryptofity – rośliny których pączki czy odnawialne części znajdują się tuż przy powierzchni ziemi Byliny – rośliny wieloletnie Lichenoindykacja – skala (od 1 – 5) według której obserwując niektóre gatunki porostów możemy określić zanieczyszczenie powietrza Kenofity – rośliny zawleczone, obcego pochodzenia Oreofity – rośliny wysokogórskie Slide 8: PIKTOGRAMY Aby ułatwić Państwu oglądanie oznaczyłem niektóre rośliny piktogramami: roślina chroniona roślina lecznicza roślina trująca roślina jadalna szkodnik lasu E - występuje tylko w jednym paśmie górskim w Polsce, najczęściej w Tatrach Relikt - relikt glacjalny Slide 9: ENDEMITY TATRZAŃSKIE Endemity tatrzańskie – endemiczne taksony występujące wyłącznie na terenie Tatr i nigdzie poza nimi nie spotykane w stanie naturalnym. Spośród roślin naczyniowych należą do nich: kostrzewa (Festuca aglochis). Opisano jej występowanie na jednym tylko stanowisku, uznanie jej za endemita tatrzańskiego wymaga więc dalszych badań, przymiotno węgierskie (Erigeron hungaricus). Gatunek rozpowszechniony w całych Tatrach, szczególnie na podłożu wapiennym, ale spotykany również na granicie, przywrotnik (Alchemilla) – opisano kilkanaście gatunków endemicznych przywrotników występujących tylko w Tatrach. Ich rozróżnienie możliwe jest jednak tylko przez specjalistów, za endemity tatrzańskie należy je uważać dopóki nie zostaną odnalezione w innym miejscu, pszonak Wahlenberga (Erysimum wahlenbergii). Gatunek bardzo rzadki, występuje tylko w kilku miejscach w Tatrach Bielskich, wiechlina granitowa (Poa granitica). Występuje dość często w Tatrach Wysokich, rzadziej w Tatrach Zachodnich, wiechlina szlachetna (Poa nobilis). Bardzo rzadka, jedyne znane jej stanowiska znajdują się w okolicy Morskiego Oka. Slide 10: Kostrzewa E Slide 11: Rośliny górskie Idąc od łąk i pól uprawnych, powoli pniemy się w górę. Spotykamy różne rodzaje roślinności. Popatrzcie na bogactwo kwiatów, roślin ich kształty i kolory. W górach polskich występuje ok. 2300 roślin naczyniowych. Jest to 85% wszystkich gatunków występujących w Polsce. W Karpatach jest ich około 2100 gatunków w Sudetach około 1200. Natomiast typowo górskich roślin naczyniowych jest około 500 w Tatrach – ok. 400 w Sudetach mniej – ok. 200 Ciekawym terenem pod tym względem jest rejon Babiej Góry, gdzie występuje około 200 gatunków górskich, w tym 70 to endemity tatrzańsko-babiogórskie. Okrzyn jeleni (symbol BgPN) i rogownica alpejska rosną w Polsce tylko tutaj. Slide 12: Okrzyn jeleni Babiogórski Park Narodowy E Slide 13: PRZYSTOSOWANIE ROŚLIN DO ŻYCIA W GÓRACH Slide 14: Skrócony okres wegetacji (3 do 4 miesięcy) Zmiany kształtu i wysokości wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej i zmianami klimatycznymi (buki krzywulcowe) Slide 15: Buki krzywulcowe w Bieszczadach Slide 16: Krzewinki szpalerowe Slide 17: wierzba śląska Slide 18: Wzrost poduszkowy Slide 19: Skalnica seledynowa E Slide 20: Wzrost darniowy Slide 21: Skalnica nakrapiana E Slide 22: Skalnica nakrapiana Slide 23: Wzrost różyczkowy – wszystkie liście zebrane w jedną różyczkę Slide 24: Urdzik karpacki EZK Slide 25: Kutner Slide 26: Szarotka alpejska E Slide 27: Owoszczenie liści Slide 28: Pierwiosnek łyszczak E Slide 29: Gruboszowatość liści Slide 30: Fiołek alpejski E Slide 31: Żyworodność Slide 32: Wiechlina alpejska Slide 33: BIOTOPY (ekosystemy) w górach Puszcza sudecka i karpacka (lasy bukowo-jodłowe, bory jodłowo-świerkowe) Buczyna karpacka (buk, jodła, jawor, świerk) Jaworzyny (jawor, lipa, buk, jodła czasem świerk) Olszynki (olcha czarna, szara i zielona) Łęgi ( w bardzo ograniczonej formie: podgórski łęg jesionowy, nadrzeczna olszyna górska, bagienna olszyna górska) Reglowe łąki, pastwiska, młaki, mszarniki i ziołorośla Subalpejskie zarośla, ziołorośla i traworośla Roślinność piargów, żwirków i wyleżysk Wysokogórskie hale, murawy naskalne na wapieniu i dolomicie w reglach Wysokogórskie hale, murawy naskalne na podłożu ubogim w węglan wapnia Slide 34: PIONOWE ZASIĘGI ROŚLIN Gatunki ogólnogórskie Gatunki reglowe (występują w piętrze leśnym) Gatunki subalpejskie (piętro kosodrzewiny i regla górnego) Gatunki alpejskie Gatunki alpejsko-turniowe Gatunki turniowe Slide 35: PIĘTRA KLIMATYCZNE i ZBIOROWISKA LEŚNE Schemat rozmieszczenia wysokościowego pięter klimatycznych i ważniejszych zbiorowisk leśnych na północnym stoku Radziejowej (1263 m. npm) Slide 36: Piętro pogórzy (pola uprawne) do 550 Regiel dolny 1150 Regiel górny 1450 Piętro kosówki (subalpejskie) 1850 Piętro hal (alpejskie) 2250 Piętro turni (subniwalne) Piętra klimatyczno-roślinne w górach 2654,4 Gerlach (2654,4) Slide 37: Piętro pogórzy (pola uprawne, łąki) Slide 39: Chaber bławatek Slide 40: Mieczyk dachówkowaty Slide 41: Nawłoć kanadyjska Slide 42: Krzyżak dwubarwny Slide 43: Regiel dolny (lasy mieszane) Slide 44: Lepiężnik biały Slide 45: Rozpucz lepiężnikowiec Slide 46: Zaraza żółta Slide 47: Zaraza żółta Slide 48: Złoć żółta Slide 49: Żywiec gruczołowaty SubOK Slide 50: Runo buczyny karpackiej Slide 53: Cebulica dwulistna Slide 55: Zawilec żółty Slide 56: Zawilec gajowy Slide 57: Zawilec gajowy Slide 58: Przylaszczka pospolita Slide 59: Przylaszczka pospolita Slide 60: Kokoryczka wonna Slide 61: Kruszczyk rdzawoczerwony Slide 62: Kruszczyk rdzawoczerwony Slide 63: Gółka długoostrogowa Slide 64: Storczyk plamisty Slide 65: Kukułka zaniedbana Slide 66: Kruszczyk drobnolistny Slide 67: Kruszczyk drobnolistny Slide 68: Gałęziak złocisty Slide 69: Wrośniak różnobarwny Slide 70: Złotorost ścienny Slide 71: Malina pospolita Slide 72: Paprotka zwyczajna Slide 73: Dziewięćsił bezłodygowy Slide 74: Lipa Slide 75: Chaber łąkowy i trzmiel Slide 76: Ostrożeń łąkowy i pluskwiaki Slide 77: Rusałka pawik Slide 78: Niedzwiedziówka kaja Slide 79: Zawisak borowiec Slide 80: Ostrożeń głowacz i ściga lśniąca Slide 81: Ostrożeń głowacz i pająk kwietnik Slide 82: Żerdzianka sosnówka Slide 83: Jaszczurka zwinka Slide 84: Świetlik tatrzański E Slide 85: Urdzik karpacki Slide 86: Regiel górny (bory jodłowo-świerkowe) Slide 87: Arcydzięgiel litwor Slide 88: Dziurawiec zwyczajny Slide 89: Dziurawiec zwyczajny Slide 90: Rdest wężownik Slide 91: Tojad mocny Slide 92: Tojad dziobaty Slide 93: Tojad dziobaty Slide 94: Lilia złotogłów Slide 95: Lilia złotogłów Slide 96: Dębik ośmiopłatkowy Relikt ET-P Slide 97: Dębik ośmiopłatkowy Slide 98: Parzydło leśne Slide 99: Ostróżka wyniosła i parzydło leśne E Slide 100: Ostróżka wyniosła Slide 101: Ostróżka wyniosła Slide 102: Niebielistka trwała Slide 103: Niebielistka trwała Slide 104: Gęsiówka alpejska Slide 105: Piętro kosówki (subalpejskie) Slide 106: Powojnik alpejski Slide 107: Limba Slide 108: Orzechówka Slide 109: Miłosna górska Slide 110: Modrzyk górski Slide 111: Goryczka kropkowana Slide 112: Jarząb pospolity Slide 113: Piętro hal (alpejskie) Slide 114: Zerwa kulista Slide 115: Goryczka wiosenna Slide 116: Goryczka wiosenna Slide 117: Goryczuszka orzęsiona Slide 118: Goryczuszka orzęsiona Slide 119: Goryczka krotkołodygowa Slide 120: Goryczka trojeściowa Slide 121: Goryczka trojeściowa Slide 122: Goryczuszka wczesna Slide 123: Kuklik górski Slide 124: Kuklik górski Slide 125: Fiołek żółty sudecki Slide 126: Pięciornik złoty Slide 127: Zawilec narcyzowy Slide 128: Pleszczotka górska Slide 129: Bielinek bryonie Slide 130: Pełnik europejski Slide 131: Pełnik europejski Slide 132: Gnidosz dwubarwny E Slide 133: Omieg górski Slide 134: Borówka brusznica i wrzos zwyczajny Slide 135: Ciemiężyca zielona i bniec Slide 136: Ciemiężyca zielona Slide 137: Aster alpejski Slide 138: Aster alpejski Slide 139: Piętro turni (subniwalne) Slide 140: Roślinność żwirków i piargów z piaskowcem orzęsionym i bartsją alpejską E Slide 141: Lepnica bezłodygowa i różeniec górski E Slide 142: Pierwiosnek maleńki Slide 143:  Skalnica gronkowa Slide 144: Mak tatrzański E Slide 145: Płonnik pospolity Slide 148: Droga do świata Slide 149: Prezentacja właściwej postawy Prezesa Oddziału PTTK Sekretarza Oddziału i skromnego Prezesa Koła Przewodników

Add a comment

Related presentations

Related pages

Rośliny górskie - atlas-roslin.pl

Rośliny górskie. na stronie — rośliny gór · rośliny tatrzańskie, z Pienin lub masywu Babiej Góry · rośliny bieszczadzkie · rośliny Sudetów.
Read more

rośliny górskie | Kwiaty ogrodowe

Posts about rośliny górskie written by zojalitwin ... Silene acaulis. Opis. Należy do rodziny Caryophyllacea – goździkowate. Pospolicie zwana ...
Read more

Rośliny tatrzańskie – Wikipedia, wolna encyklopedia

Rośliny podłoża wapiennego i granitowego ... lepiężnik wyłysiały, lepnica bezłodygowa, liczydło górskie, listera jajowata, listera sercowata, ...
Read more

Tylko 50.15 zł - Rośliny górskie - MULTICO (9788370732769 ...

Kup w super cenie - Rośliny górskie - MULTICO - za 50.15 zł z rabatem - ksiazki.org
Read more

Rośliny górskie. Flora Polski - Halina Piękoś Mirkowa ...

Książka ukazuje bogactwo florystyczne polskich gór. Autorzy opisują przystosowania roślin do życia w trudnych, wysoko położonych obszarach ...
Read more

Rośliny górskie - Ceny i opinie - Ceneo.pl

Rośliny górskie - od 39,05 zł, porównanie cen w 35 sklepach. Zobacz inne Rośliny i zwierzęta, najtańsze i najlepsze oferty, opinie..
Read more

Rośliny górskie - Mirek Zbigniew za | Książki empik.com

Rośliny górskie - Mirek Zbigniew, Piękoś-Mirkowa Halina , tylko w empik.com: . Przeczytaj recenzję Rośliny górskie. Zamów dostawę do dowolnego ...
Read more

Rośliny górskie - Halina Piękoś-Mirkowa - książka – Ravelo ...

Książka Rośliny górskie Halina Piękoś-Mirkowa . Zamawiaj książki w Ravelo - odbiór osobisty w 130 punktach w całej Polsce, gwarantowana dostawa ...
Read more

Rośliny górskie, Piękoś-Mirkowa Halina, Mirek Zbigniew ...

Rośliny górskie, Piękoś-Mirkowa Halina, Mirek Zbigniew, 58,5 zł. Książka ukazuje bogactwo florystyczne polskich gór. Autorzy opisują ...
Read more

Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce ...

Rośliny nasienne Spermatophyta. Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi Rok objęcia ochroną po raz pierwszy; babkowate Plantaginaceae; babka górska: Plantago ...
Read more