Rilorodopska oblast

100 %
0 %
Information about Rilorodopska oblast
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Презентация по География:  Презентация по География Тема: Рило-Родопска Област:  Рило-Родопска Област Рила 1.Географско положение и граници:  1.Географско положение и граници а)на север Верила и Средна гора;:  а)на север Верила и Средна гора; б)на юг Пирин(прехода Предела); в)на запад долината на река Струма; г)на изток-западни Родопи(река Яденица,Аврамова,Места); 2.Подялба :  2.Подялба a)Източен дял (връх Мусала-2925 метра);:  a)Източен дял (връх Мусала-2925 метра); б)Централен дял-Черна поля 2716 метра;:  б)Централен дял-Черна поля 2716 метра; в)Северозападен дял-връх Голям Купен 2731метра;:  в)Северозападен дял-връх Голям Купен 2731метра; г)Югозападен дял-връх Ангелов 2643 метра;:  г)Югозападен дял-връх Ангелов 2643 метра; 3.Полезни изкопаеми-бедна:  3.Полезни изкопаеми-бедна 4.Климат-планински 5.Води а)реки; :  а)реки; Искър Марица Места б)ледникови езера-Седемте Рилски езера;:  б)ледникови езера-Седемте Рилски езера; в)минерални извори-Сапарева баня,Долна баня и Костенец; Сапарева баня 6.Почви:  6.Почви а)кафяви горски; б)планинско ливадни; в)алувиално-ливадни; 7.Растителен свят:  7.Растителен свят 8.Животински свят:  8.Животински свят 9.Стопанско значение:  9.Стопанско значение а)добив на електроенергия; б)туризъм; в)дърводобив; Slide17:  г)курортно дело-Боровец; д)ски спортове; Родопи:  Родопи 1.Географско положение и граници:  1.Географско положение и граници 2.Подялба:  2.Подялба а)Западни Родопи;:  а)Западни Родопи; -Дабрашко-Баташка част: Дабраш,Баташка планина,Алабак,Къркария; -Перелико-Преспанска част: Чернатица,Преспа,Добростан,Мурсалица; б)Източни Родопи;:  б)Източни Родопи; -Ардинска част:Чуката и Гората; -Върбишко-Крумовишка част:Жълти дял,Сърда; -Гюмирджинско-Мъгленишка част:Гюмирджински снежник,Мъгленик; 4.Полезни изкопаеми:  4.Полезни изкопаеми а)Западни Родопи;:  а)Западни Родопи; -оловно-цинкови руди:Мадан,Лъки; -оранова руда:край Смолян; -мрамор:Велинград; б)Източни Родопи;:  б)Източни Родопи; -полиметални руди:Маджараво и Златоград; -злато:Крумовград; -трас,перлит,бентонит,азбест,полускъпоценни камъни:Кърджалийско; 5.Климат:  5.Климат a)Западни Родопи-планински; 6.Води:  6.Води а)Западни Родопи;:  а)Западни Родопи; -реки; Въча Чепеларска Арда -минерални извори;:  -минерални извори; Девин Велинград Наречен б)Източни Родопи-река Арда и нейните притоци::  б)Източни Родопи-река Арда и нейните притоци: Върбица Боровица Крумовица 7.Почви:  7.Почви а)Западни Родопи;:  а)Западни Родопи; -кафяви горски и планински; -алувиално-ливадни; б)Източни Родопи;:  б)Източни Родопи; -канелени горски; -яка; -алувиално-ливадни; 8.Растителен и животински свят:  8.Растителен и животински свят Изработен от::  Изработен от: 10’в клас СОУ “Петко Рачов Славейков’’ Небиш,Сибел,Хайрие

Add a comment

Related presentations

Related pages

География на България, Урок по ...

Това са плановете по география на тема България за седми клас.
Read more