Rezultate proiect imi pq net ro

100 %
0 %
Information about Rezultate proiect imi pq net ro
Education

Published on February 27, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Rețeaua IMI PQ NET România -rezultate proiectBucurești, 27 februarie 2014 Andrei Linu-manager proiect 2010-2013, autor proiect (2009)

Grupul de Lucru IMI PQ NET Prima reuniune a Grupului de Lucru, 25-26 iunie 2011 Componența Asociatii profesionale-13 Ministere si agentii-26 47 Autorități competente 200 de membri desemnați Comitete sectoriale-8

Grupul de Lucru IMI PQ NET A II a reuniune a Grupului de Lucru, 28 martie 2012 Componenta Asociatii profesionale-18 Ministere si agentii-40 70 Autorități competente 380 de membri desemnați Comitete sectoriale 12

Grupul de Lucru IMI PQ NET A III a reuniune a Grupului de Lucru, 13-14 decembrie 2012 Componenta Asociatii profesionale-18 Ministere si agentii-45 76 Autorități competente 393 membri desemnați Comitete sectoriale-13

Grupul de Lucru IMI PQ NET A IV a reuniune a Grupului de Lucru, 5-6 iunie 2013 78 Autorități competente 420 membri desemnați A V a reuniune a Grupului de Lucru, 1-2 octombrie 2013 81 Autorități competente 439 membri desemnați

Rezultate preconizate(I) • Susţinerea a 70 de parteneri sociali şi ONG-uri prin intermediul activităţilor derulate în proiect; • Sprijinirea a 63 de parteneri/ONG-uri care oferă servicii comunităţii prin dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor cu reprezentanţii societăţii civile; • Susţinerea a 30 de Autorităţi Competente în vederea standardizării; • Dezvoltarea şi implementarea Platformei Suport TIC a reţelei IMI PQ NET; • 7 sesiuni de instruire realizate cu utilizatori ai Platformei Suport; • 5 conferinţe anuale/reuniuni periodice organizate cu personal al membrilor reţelei; • 40 de protocoale încheiate; • Organizarea a 6 sesiuni de informare şi instruire adresate unui număr de 140 de persoane din cadrul membrilor/personalului AC;

Rezultate (II) Organizarea a 3 workshop-uri, cu membrii EM/EI şi invitaţi-paticipanţi de la AC, pentru definirea continuturilor; • Organizarea a 21 de workshop-uri pentru membrii GL IMI PQ ro pentru a realiza analize asupra legislaţiei actuale din domeniile: a) recunoaşterii calificărilor; b) reglementării serviciilor de furnizare de formare profesională; c) validării şi certificării competenţelor; • Integrarea unor termeni de referinţă standard pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi proceselor de recunoaştere a calificărilor profesionale prin elaborararea unor publicaţii; • Elaborarea a 30 de ghiduri de certificare şi recunoaştere pentru profesii reglementate/ calificări profesionale, prin asistenţă, consultanţă, informare, pentru implementarea standardelor; • Redactarea unor planuri de acţiune care sprijină formarea profesională, dezvoltate şi implementate la AC care vor dori să beneficieze de consultanţă, informare, evaluare în acest scop.

SECRETARIATUL TEHNIC IMI PQ NET-rezultate Partener 2Asociatia “Institutul pentru Politic Sociale”(IPS) Secretariatul Tehnic are un rol esențial în derularea proiectului, ajutând ca acesta să răspundă exigențelor realizării obiectivului general de creare şi consolidare a unei rețele în spațiul românesc, care să sprijine eforturile Comisiei Europene și ale României, ca Stat Membru UE, de a implementa cu succes inițiativele CE în domeniul Pieței Unice Interne, în general, și al reglementărilor privind recunoașterea calificărilor profesionale și liberei circulații a cetățenilor, în special.

SECRETARIATUL TEHNIC IMI PQ NET Rolul ST: • facilitează comunicarea între Autoritățile Competente prin eficientizarea fluxului de informații; • asigură permanent informarea membrilor Rețelei IMI PQ NET RO, aducându-le acestora la cunoştință orice informații de interes şi răspunzând prompt tuturor solicitărilor de informare din partea acestora; • organizează întrunirile şi reuniunile periodice; • furnizează asistență tehnică în vederea realizării unei abordări metodologice unitare; • asigură help-desk şi suport pentru utilizatorii sistemului IMI; • elaborează materiale informative, precum broşuri, pliante. .

SECRETARIATUL TEHNIC IMI PQ NET Oferă membrilor GL IMI PQ NET următoarele servicii: - Informare legislativă - Newsletter -Informări săptămânale din domenii de interes -Forum de discuții

Ideile voastre pot schimba EUROPA Piaţa unică vizează eliminarea barierelor şi simplificarea regulilor. Scopul este acela de a le permite cetăţenilor UE – persoane fizice, consumatori şi companii – să profite cât mai mult de accesul direct la 28 de ţări şi 506 de milioane de locuitori. Datorită Pieţei unice, cetăţenii UE se bucură de preţuri mai mici, o gamă mai largă de produse şi servicii, o prezenţă extinsă pe scena globală şi mai multe posibilităţi de natură comercială. Acces: http://www.yourideasforeurope.eu/ro/despre-campanie

Vocea TA în EUROPA Site-ul „Vocea ta în Europa”, gestionat de Comisia Europeană, constituie punctul unic de acces la numeroase consultări, discuții şi alte opțiuni prin care puteți juca un rol activ în procesul de elaborare a politicilor europene. Consultări - spuneți-ne părerea dumneavoastră despre politicile UE şi influențați astfel evoluția acestora Discuții - dezbateți principalele teme ale zilei şi comunicați pe chat cu liderii UE Alte opțiuni - descoperiți alte modalități prin care vă puteți face auzit(ă) în Europa Acces: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_ro.htm

Biblioteca Biblioteca IMI PQ NET Ro pune la dispoziția membrilor rețelei o serie de publicații în sprijinul activității de informare din domeniul calificării profesionale. Activitatea de informare reprezintă o bună bază pentru celelalte activități din cadrul proiectului (formare profesională, consiliere, evaluare, dezvoltarea unor termeni de referință în domeniul calificărilor profesionale, etc). Accesul la publicațiile din cadrul bibliotecii se realizează prin intermediul serviciului de împrumut.

Acces la cărți (suport clasic): 55 titluri românești și străine Recenziile publicațiilor: Euromanagementul resurselor umane, Mohammad JARADAT, Ion MANOLE, Dumitru PURDEA, Cluj Napoca : Editura Risoprint, 2009 Negocierea și medierea : perspective psihologice, Ștefan BONCU, Bucureşti, Editura Institutul European, 2006 Formarea Profesională, Oana Cămăşoiu, București, Editura Economică, 2006 Management strategic,Ion Popa, București, Editura Economică, 2004 Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă, Diana PREDA, Bucureşti, Editura Economică, 2002 Strategii și politici de ocupare a forței de muncă în România, Elvira NICA, București, Editura Economică, 2007 Schimbarea și dezvoltarea organizațională, Daniel Valerius VLAD, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2010 Strategii şi management strategic, Mihail DUMITRESCU, Bucureşti, Editura Economică, 2002 Knowledge Sharing in Professions: Roles and Identity in Expert Communities, Alexander STYHRE, London, Gower, 2011 The Professional Identity of the Human Rights Field Officer, Editată de Michael O’Flaherty, University din Nottingham, UK şi George Ulrich, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, Italy, London, Ashgate, 2010 Social Policy for Social Work, Social Care and the Caring Professions: Scottish Perspectives, Editată de Steve Hothersall şi Janine Bolger, Robert Gordon University Aberdeen, Scoția, London, Ashgate, 2010 Towards Professional Wisdom : Practical Liberation in the People Professions, editori Liz Bondi, David Carr, Chris Clark şi Cecelia Clegg, London, Ashgate, 2011 Cariere : jurnal de leadership. Redactor sef Daniela Oancea. Revista cu apariție lunară. Luna iunie 2012

Acces la periodice în format clasic Revista ″Raporturi de muncă″ Revista ″Economie și administrație locală" Revista ″Drept social" Revista "Dreptul Muncii″ Revista ″Dreptul Securității Sociale" Revista "Cariere: Jurnal de Leadership″

Acces la surse de informare online oferite membrilor GL IMI PQ Colecții: Human Resources Management Management Science Management Studies Reviste online:Elsevier Economics of Education Review European Management Journal Labour Economics The Internet and Higher Education Research in Social Stratification and Mobility

Forum de discutii Categorii/ Topic-uri de discuții - Utilizarea sistemului IMI -Legislație specifică -Teme și subiecte - Atelierele de lucru IMI -Studii comparative -Ghiduri de recunoaștere și echivalare Adresa: http://www.imipqnet.ro/forum/index.php

Acțiuni marca IMI PQ NET (I) 6 ateliere de lucru (3 pentru SA1.3+SA3.1 + 3 pentru SA3.2+SA3.4); (Sinaia-martie 2012, Brasov-octombrie 2012, Brasov-februarie 2013, Sinaia-Aprilie 2013, Brasov-Mai 2013, Mamaia-iulie 2013)

Acțiuni marca IMI PQ NET (II) - 5 Reuniuni ale GL IMI PQ NET Ro (iunie 2011-Mamaia, septembrie 2011Bucuresti, Martie 2012-Sinaia, Decembrie 2012-Sibiu, Iunie 2013-Tulcea, Octombrie 2013-Bucuresti)

Acțiuni marca IMI PQ NET (III) 3 conferinte anuale de retea (decembrie 2011-Bucuresti, decembrie 2012Sibiu, februarie 2014-Bucuresti)

Acțiuni marca IMI PQ NET (IV) 3 conferinte anuale de promovare a sistemului IMI(septembrie 2011Bucuresti, septembrie 2012-Neptun, iunie 2013-Tulcea )

Acțiuni marca IMI PQ NET (V) 4 instruiri in utilizarea sistemului IMI (septembrie 2011-Bucuresti, septembrie 2012-Neptun, ianuarie 2013Bucuresti, octombrie 2013-Bucuresti)

Acțiuni marca IMI PQ NET (VI) Formare in:Evaluare de competente-iulie 2012-Neptun, Management strategicseptembrie 2012-Neptun, Standarde Ocupationale-mai 2013-Brasov, Competente legislative-iulie 2013-Mamaia

Acțiuni marca IMI PQ NET (VII) Vizite de studiu: Marea Britanie (noiembrie 2011), Olanda (noiembrie 2012), Italia (noiembrie 2012), Danemarca (mai 2013), Spania (ianuarie 2013), Germania (iunie 2013), Portugalia (februarie 2014)

Echipa de management a MEN: Andrei Linu (Dan Liviu) (Manager proiect), Iulian Barsan (Responsabil financiar), Ionela Milutin/Alice Moldoveanu/Angelica Petcu/Mihaela Stan (consilier juridic) Echipa de implementare a MEN: Razvan Andrei-suport financiar, Mihaela Tataru-contabil, Mirela Stanciuresponsabil tehnic, Irina Iordache-responsabil tehnic, Nicoleta Ignat-coordonator monitorizare, Alexandru Chiuta-expert metodologic, Alina Nistor-expert metodologic, Ondin Popescu/Adrian Onaca-CFP

Echipa de implementare a MEN-expertii pe termen scurt: Mihaela Craciun, Ramona Sclavone, Ionut Stoican, Cristian Alexandrescu, Iolanda Brumaru, Madalina Carstea, Daniel Calin, Dorin Huntai, Teodora Sovan, Dan Nacu, Vincentiu Cuc, Aniela Dragomir, Rodica Lupu, Alina Plesa & formatorii din 2013 

Echipa de implementare a ANC: Lucia Mira, Margareta Ivan, Emilia Ilie, Ana-Maria Nisioiu, Simona Popescu, Mihaela Udrea, Andrei Szuder, Sorin Zaharia (ETL)

Echipa de implementare a ANC: Irina Dumitriu, Paula Posea, Nicolae Ionescu, Carmen Debeleac, Ionel Popa, Sevastian Bocii, Geanina CucuCiuhan, Alexandrina Sirbu, Cristian Doicin, Liliana Sandu, Irina Severin, Camelia Szuhanek, Alina Daciana Bădulescu, Catalina Ioana Bonciu, Ionel Bostan, Marius Chervase, Camelia Sand (ETS)

Echipa de implementare a IPS: Albert Mihaiu, Ana Gyorgy, Antonio Florian Vasile, Daniela Minciu, Mihaela Cazan, Diana Iocoban, Laura Buzatu & formatorii din 2012 ….

Multumiri: Oana Salomia-CNRED/MEN, Claudia Secu – DAE/MAE (C.N.IMI/NIMIC), COMISIA EUROPEANA-DG MARKT, AMPOSDRU

si nu in ultimul rand: Multumim! GL IMI PQ NET RO

Add a comment

Related presentations

Related pages

Rezultate proiect imi pq net ro - Education - documents.tips

Share Rezultate proiect imi pq net ro. Embed ...
Read more

Prezentare proiect IMI PQ NET Ro by Andrei Linu on Prezi

Prezentare proiect ID 53132 ... Obiectiv general Rezultate anii 1+II Activitatile proiectului Rezultate 2011+2012 Place your own picture
Read more

Copy of Prezentare proiect IMI PQ NET Ro by Andrei Linu on ...

Copy of Prezentare proiect IMI PQ NET Ro. Prezentare proiect ID 53132 by Andrei Linu on 20 September 2012 Tweet. Comments (0) Please log ...
Read more

anunt rezultate selectie ETS IMIPQNET martie 2012

Proiect cofinan ţat din Fondul Social European prin Programul Opera ... din cadrul proiectului „IMI PQ Net ... anunt rezultate selectie ETS IMIPQNET ...
Read more

Prezentare proiect IMI PQ NET - Andrei Linu - Education

1. Proiect ID 53132-”Reţeaua Autorităƫilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Andrei LINU Manager ...
Read more

Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România în 23 ...

... Sistemului IMI şi a bazei de date RegProf Platforma wiki IMI PQ NET România ( http://www.cnred.edu.ro ... proiect. Category ...
Read more

www.edu.ro :: Rezultat selectie experti pe termen scurt ...

Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România) ... proiect ID 53132 (IMI PQ NET România)
Read more