Reunió Pares 4t B

50 %
50 %
Information about Reunió Pares 4t B

Published on October 8, 2009

Author: guestbfc73c5

Source: slideshare.net

REUNIÓ DE PARES 4t CURS 09-10

4t CURS 09-10

1. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA Tutora : Sandra Moll Mestra d’educació física : Núria Bosch Mestra d’anglès : Katia Coll Mestra de música : Marga Mesquida Mestre de religió : Nito Martí Equip de suport : Tina Bals

Tutora : Sandra Moll

Mestra d’educació física : Núria Bosch

Mestra d’anglès : Katia Coll

Mestra de música : Marga Mesquida

Mestre de religió : Nito Martí

Equip de suport : Tina Bals

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la música. La mestra els recull del pati a les 9h.. Es demana puntualitat a les entrades i les sortides. Abans de venir haurien d’haver berenat. Recordam que els dimecres es dia de fruita. Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la seva pèrdua o desperfecte. El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia.

Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la música.

La mestra els recull del pati a les 9h..

Es demana puntualitat a les entrades i les sortides.

Abans de venir haurien d’haver berenat. Recordam que els dimecres es dia de fruita.

Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la seva pèrdua o desperfecte.

El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia.

COLÒNIES A final del segon cicle hi ha programada una sortida de dos dies. A partir de dita sortida es treballaran continguts diversos.

A final del segon cicle hi ha programada una sortida de dos dies.

A partir de dita sortida es treballaran continguts diversos.

3. ORGANITZACIÓ D’AULA - No cal portar material de casa, l' administren les tutores. - Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. És important revisar les agendes i retornar les notes signades. - Pel que fa als deures sempre es donarà un dia entremig perquè puguin ser fets. - S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hàbit de cura i bona presentació de les feines.

- No cal portar material de casa, l' administren les tutores.

- Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. És important revisar les agendes i retornar les notes signades.

- Pel que fa als deures sempre es donarà un dia entremig perquè puguin ser fets.

- S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hàbit de cura i bona presentació de les feines.

4. HORARI DE TUTORIA El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda. Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora .

El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda.

Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora .

5. MATERIAL Agenda escolar Carpeta de deures Quadernets: 6 quadernets d’ ortografia catalana (7-12) 3 cuadernos de ortografía castellana (10-12) 3 quaderns de matemàtiques (10-12)

Agenda escolar

Carpeta de deures

Quadernets:

6 quadernets d’ ortografia catalana (7-12)

3 cuadernos de ortografía castellana (10-12)

3 quaderns de matemàtiques (10-12)

6. HORARI

Com en el curs anterior, l’horari del grup no es fragmenta en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activitats. Educació física : 2 hores i la novetat d’ aquest any sen els desdoblaments. Anglès : dues sessions. Música : 1h setmanal. Religió/ ens. Complementari (Filosofia 3:18) Projecte d’aula Lectura Conferències Jocs matemàtic Assemblea : Encarregats: Tallers : es farà una sessió de dues hores setmanals.

Com en el curs anterior, l’horari del grup no es fragmenta en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activitats.

Educació física : 2 hores i la novetat d’ aquest any sen els desdoblaments.

Anglès : dues sessions.

Música : 1h setmanal.

Religió/ ens. Complementari (Filosofia 3:18)

Projecte d’aula

Lectura

Conferències

Jocs matemàtic

Assemblea :

Encarregats:

Tallers : es farà una sessió de dues hores setmanals.

QUÈ APENDREM A 4t? (4t es el darrer curs del segon cicle d' Ed. Primària. )

Què són les competències bàsiques? Són una sèria de capacitats que l’alumne ha d’aconseguir al finalitzar l’ensenyament obligatori, per així aconseguir : - una realització personal - exercir la ciutadania activa - incorporar-se dins la vida adulta de manera satisfactòria - Ser capaç d’emprar tot allò que ha après en el seu dia a dia

6. CONTINGUTS A TREBALLAR

Competència en comunicació lingüística -dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (expressió oral) -expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita)

-dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (expressió oral)

-expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita)

- audició, comprensió i memorització de diferents textos. (comprensió oral) -comprensió d' informació rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació.(comprensió escrita)

- audició, comprensió i memorització de diferents textos. (comprensió oral)

-comprensió d' informació rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació.(comprensió escrita)

Competència matemàtica Nombres i operacions: Conèixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 7 xifres. Operacions elementals: sumes duent, restes duent, multiplicacions per més dues xifres i divisions per una xifra. Resolució de problemes que intervinguin més de d’una operació. Càlcul mental : operacions i problemes senzills. Ús d’estratègies.

Nombres i operacions:

Conèixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 7 xifres.

Operacions elementals: sumes duent, restes duent, multiplicacions per més dues xifres i divisions per una xifra.

Resolució de problemes que intervinguin més de d’una operació.

Càlcul mental : operacions i problemes senzills. Ús d’estratègies.

Mesura Conèixer I usar els instruments de mesura I unitats de mesura Reconèixer I saber emprar el sistema monetari. Formes geomètriques i situació a l’ espai: Representació i interpretació elemental de l’ espai:els plànols. Les formes espaials, els cossos geomètrics i els seus elements.

Mesura

Conèixer I usar els instruments de mesura I unitats de mesura

Reconèixer I saber emprar el sistema monetari.

Formes geomètriques i situació a l’ espai:

Representació i interpretació elemental de l’ espai:els plànols.

Les formes espaials, els cossos geomètrics i els seus elements.

Tractament de la informació: Organitzar dades i les representar-ho en taules i gràfics. Recollida i registre de dades sobre objectes i situacions familiars.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic La comprensió de successos La predicció de conseqüències L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies, dels altres i de la resta d’éssers vius.

La comprensió de successos

La predicció de conseqüències

L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies, dels altres i de la resta d’éssers vius.

Tractament de la informació i competència digital Dominar diferents programes informàtics. Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Fer ús habitual de les TIC.

Dominar diferents programes informàtics.

Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

Fer ús habitual de les TIC.

Competència social i ciutadana Cooperar i conviure. Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva. Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg.

Cooperar i conviure.

Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva.

Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg.

Competència cultural i artística Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artístiques. Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat. Emprar recursos i tècniques per creacions pròpies.

Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artístiques.

Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat.

Emprar recursos i tècniques per creacions pròpies.

Competència per aprendre a aprendre Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats. Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,responsabilitat, etc Acceptar els errors i aprendre dels demés.

Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats.

Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,responsabilitat, etc

Acceptar els errors i aprendre dels demés.

Autonomia i iniciativa personal Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions. Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforçant la responsabilitat i l'autonomia personal. Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres.

Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions.

Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforçant la responsabilitat i l'autonomia personal.

Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres.

7. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES? Revisar amb ells/es l’agenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius… Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les. Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura. Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans.

Revisar amb ells/es l’agenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius…

Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les.

Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura.

Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans.

Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions). Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic i/o efecti emocionalment en l' alumne/a .

Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions).

Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic i/o efecti emocionalment en l' alumne/a .

Gràcies per venir!!! www.elsmagma.blogspot.com

Add a comment

Related pages

Reunió de pares 4t - Scribd

REUNIÓ DE PARES I. MARES Setembre 2015 4t PRESENTACIÓ DE MESTRES Tutores – 4t A Mónica Fuentes – 4t B Raquel Asensio Especialistes – Castellà ...
Read more

REUNIÓ DE PARES I MARES 4t by Neus Guixeras on Prezi

REUNIÓ DE PARES I MARES 4t. No description by Neus Guixeras on 14 October 2015 Tweet. Comments (0 ... presentació dels mestres i dels alumnes de 4T 4t A 4t B
Read more

Reunió de mares i pares 4t by marta casio on Prezi

Reunió de mares i pares 4t. No description by marta casio on 14 July 2013 Tweet. Comments (0) ... REUNIÓ DE MARES I PARES ÍNDEX OBJECTIUS DEL CURS
Read more

video reunió de pares 4t 2014 - YouTube

"Compromisos dels alumnes de 1r ESO B" Reunió de Pares 2014-15 - Col·legi Pare Manyanet Reus - Duration: 5:46. Pare Manyanet Reus 419 views
Read more

4t ESO B4t ESO B

88 Batxillerat Tecnos Preparació prèvia a 4t d’ESO (aules a la mateixa zona, disciplina per la feina i l’estudi, adquisició d’hàbits de ...
Read more

REUNIÓ DE PARES I MARES D’ ALUMNES DE TERCER DE ...

EQUIP DE MESTRES TUTORS/ES: Sílvia Cazorla 3rA ,Carme Pujol 3rB,Mariona Rigall 4tA, Mercè Masó 4t B ANGLÈS: Rosa Arjona EDUCACIÓ FÍSICA: Lina
Read more

Blog del 2n cicle: La reunió de pares de 4t C

La reunió de pares de 4t C Hola famílies, ... La reunió de pares de 4t C; Els videos de la reunió de 4t B; Artistes HOLBEIN; Teachers from EEUU!
Read more