Resum cicle de canvi d'època al tercer sector

50 %
50 %
Information about Resum cicle de canvi d'època al tercer sector
Business & Mgmt

Published on February 25, 2014

Author: observatoritercersector

Source: slideshare.net

Diàlegs 1. Donar resposta al canvi d’època que viu el tercer sector 2. Complicitat social, les persones són més que euros amb cames 3. Noves competències claus per construir organitzacions del S.XXI 4. Col·laboració, treballar junts per la societat 5. Impacte, fer visible l’aportació a la societat

Canvi d’època al tercer sector Societat en transformació Complicitat social ORGANITZACIONS ÀGILS Avaluació impacte ORGANITZACIONS ÀGILS Equips i lideratges Col·laboracions Capacitat de realitzar ràpidament els canvis estratègics

1. UNA SOCIETAT EN CANVI Comprendre les transformacions polítics, socials, econòmics que s’estan produint és essencial per abordar els nous reptes que es presenten per al Tercer Sector i entendre quin és el paper de les organitzacions no lucratives en aquest context. “Estem davant d‟un veritable canvi d‟època” – Pau Vidal ...”una societat en transformació” – José Manuel Fresno CREIXEMENT DE LA POBRESA I DE NOVES FORMES D’EXCLUSIÓ CANVI EN LES ESTRUCTURES FAMILIARS IMPACTE DE LES TICs, ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ CANVI CLIMÀTIC INCREMENT DE LES DESIGUALTATS SOCIALS

José Manuel Fresno “Las necesidades cambian, los actores cambian, el contexto cambia. Ya no volverá la „normalidad‟ perdida" "¿Hacia donde vamos en los próximos años?" “Muchas entidades han emergido alrededor políticas sociales públicas. Se han limitado opciones estratégicas en entidades” “El profesionalismo en entidades se ha hecho aminorando base social y órganos de gobierno” - MODEL DE SOCIETAT PARTICIPATIVA El protagonisme de la societat civil és la base d’un model adreçat a la responsabilitat de cada individu sobre les seves vides. L’Estat deixa de ser proveïdor dels serveis socials i el benestar social es sustenta en la promoció i implicació de la societat a través de la filantropia i el voluntariat. - MODEL DEL WELFARE MIX Tercer Sector Sector Públic Mercat - MODEL NORD-AMERICÀ Els programes socials tenen un caràcter pal·liatiu, adreçant-se només a les persones que es troben en les situacions més extremes. Sota aquest model, els serveis socials es privatitzen. - MODEL DEPENENT DEL DIA La manca d’iniciativa per part dels poders públics pot conduir a un Estat del Benestar sense perspectiva ni visió estratègica. Es tractaria d’un model ad hoc, amb un funcionament basat en els recursos disponibles i segons interessos.

Hora de CANVIAR Canvi de Paradigma El Tercer Sector en la societat Reconversió radical amb visió estratègica > COMPLICITAT SOCIAL > NOVES COMPTÈNCIES ALS EQUIPS > COL·LABORACIÓ I DIMENSIÓ > APOSTA DECIDIA PER LES TICs > RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ > IMPACTE SOCIAL I RETORN A LA SOCIETAT

2. COMPLICITAT SOCIAL La complicitat social forma part de l’ADN de les organitzacions del Tercer Sector i és motor de la societat civil. - No obstant això, la trajectòria del sector en les darreres dècades, condicionada per les fonts públiques de finançament i la prestació de serveis, ha relegat a un segon pla, almenys en ocasions, la cerca de complicitat social. - En l’actual context, la complicitat social pren protagonisme com a element indispensable per donar continuïtat als projectes i engegar de nous Ara és el moment de recuperar-la, prioritzar-la i donar-li un rol clau en l’estratègia organitzativa “Les persones no són euros amb cames” – Pau Vidal Capacitat de comunicar Proximitat i arrelament Participació i dedicació Implicar a les persones amb la missió de l’organització

Reflexions dels ponents Fernando Fantova “Un dels problemes de la crisi ha estat la delegació de l'autoritat, podem fer una societat participativa?” “...hay que reorganizar la vida comunitaria, fortalecer la comunidad y pensar en inovación social” “Crisi del model de benestar, no és només un tema econòmic es un tema sistèmic” “El que ha entrat en crisi és l'equilibri entre l' Estat, el Mercat, la Familia i la Comunitat” Pau Vidal “Una de les claus per l exit de les entitats es un Visio somiadora i una estrategia i misio clara” “Somiem en un entorn diferent, que pot fer la nostra organització? Implica inversió? Cal gestió del canvi i cal emocionar” “El nostre ADN ens permetra reeinventar-nos fent una reflexio estrategica obrint-nos així a noves formes de complicitat social”l

Pistes d’acció Dinàmiques vinculades a les persones Enfocament del treball comunitari Xarxes i aliances Diversitat d’actors Posada en pràctica

Experiències d'èxit Fruit de la reflexió estratègica es va 1. Amic de la Gent Gran (Fundació) evolucionar el concepte de presentada per Jaume Granja comunicació i es va unificar els departaments de sensibilització i captació que fins llavors funcionaven de forma independent. Participació de la ciutadania en un canvi de model energètic a nivell local. Es promou la creació de grups locals, formats per socis i sòcies, que de forma voluntària difonen el projecte, animen a sumar-se, busquen projectes renovables a la zona... 2. Som Energia (Cooperativa) presentada per Miquel Mirò 3. Assemblea Nacional Catalana (associació) – Pere Pugès Mostra la capacitat de traduir les emocions en un argu-mentari racional basat en idees força, en un mínim comú denominador, capa-ces d’aglutinar moltes per-sones. Basat en l’adscripció personal, la transversalitat i la unitat d’acció = capilaritat social

3. NOVES COMPETÈNCIES Quines competències necessitem per adaptar les organitzacions del tercer sector al segle XXI? Tenim un canvi d'entorn, un canvi estructural, un entorn de caos, cal buscar nous entorns i nous models ENTITATS INTRAEMPRENDEDORES CAPACITAT DE RELACIONAR-SE ENTITATS ÀGILES ÚS DE LES TICs

Reflexions dels ponents Jordi Serrano "Estem anant cap a una cultura més flexible, més adaptable" “Com s'adapten les organitzacions aquest nou entorn? En un mon de caos el focus esta en l'agilitat de canviar” “El repte esta en la capacitat d'aprenentatge „learning agility‟ així podran aportar valor a la seva entitat” “Cal capacitat d'aglutinar recursos d'il·lusionar i emocionar a les entitats i persones, de dintre cap a fora” Pau Vidal “Les entitats érem àgils que ha passat? Cal tornar als orígens” “Moments difícils però engrescadors” “Com es que fem el mateix si l'entorn ha canviat? Cal provar, innovar, cal recuperar el valor en el centre i gestionar el talent” “El canvi implica un esforç de l'equip. Cal crear espais i mecanismes per desenvolupar entorns àgils”

Taula d’experiències Entitats i equips comunicatius Montse Santolino Presencia en xarxes socials Mantenir l’alt grau de satisfacció del servei ofert Polítiques i indicadors medi ambientals Camins on s’ha de millorar Major igualtat Major participació en decisions estratègiques i major transparència Augmentar els intercanvis amb altres entitats Noves competències i societat de l’informació Jaume Albaigès

4. COL·LABORACIÓ La col·laboració ha estat i és un repte habitual per les ONL, a vegades es coopera més des del deure que no pas des del desig i amb això es pot córrer el risc de que es donin col·laboracions de mínims que no aprofundeixin en el potencial de treballar plegats ni es trobin noves formes d’innovar. Per què col·laborar? 1. Símptomes/causes 2. Col·laborar entre ONL d’àmbit local i d’àmbit 3. Innovació social 4. Ajuda mútua i col·laboració 5. Per entendre la globalitat dels problemes 6. Actuar local i globalment 7. Incidència política L’economia i els i les emprenedors i emprenedores emergents

Reflexions dels ponents Víctor Viñuales “Es en el mestizaje donde surge la innovación" Pau Vidal “Col·laborar és canviar egos per resultats” “O nos unimos o nos hundimos" “El que fa uns anys era director de l‟agència europea del medi ambient, Domingo Giménez Beltran, deia: la roda es va inventar fa milers d‟anys i les maletes també… però la maleta amb rodes fa poc temps. I per què? Perquè fa poc que van començar a parlar les persones que fan les maletes i les que fan les rodes” “Els òrgans de govern han de creure en el valor de la col·laboració per liderar el procés” “En un clima comun las soluciones deberían ser comunes” “No podem oblidar que col·laborar pot servir per guanyar en dimensió, millorar el nostre compte d'explotació” “Fomentar la participació i la transparència en les decisions que es prenen conjuntament per generar confiança”

Experiències d'èxit Què se’n pot aprendre? Presentat per Xavier Orteu - Les diferències entre les organitzacions que col·laboren constitueix un valor afegit - Acords en termes de qualitat de la col·laboració Presentat per Nekane Navarro - La confiança entre els diferents grups d’interès és la base per la cooperació empresarial - Establir marcs de col·laboració estratègics permet amplificar la missió - El saber previ de les entitats - Empoderar les persones precisa cercar sinèrgies. - Construcció d’una identitat com a plataforma. - Compartir eines i coneixements amb un alt retorn social - Comptar amb un equip de promoció i gestió

Canvi d’època al tercer sector Societat en transformació Complicitat social ORGANITZACIONS ÀGILS Avaluació impacte ORGANITZACIONS ÀGILS Equips i lideratges Col·laboracions Capacitat de realitzar ràpidament els canvis estratègics

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Claus per afrontar el canvi d'època al Tercer Sector ...

http://observatoritercersector.org/canviepoca/ "El cicle Canvi d'època al tercer sector té com a ... al Tercer Sector (Resum del cicle)
Read more

CANVI D’ÈPOCA AL TERCER SECTOR Survey

CANVI D’ÈPOCA AL TERCER SECTOR L’Obra Social “la Caixa” i l’Observatori del Tercer Sector es complauen a convidar-vos al cicle de debats ...
Read more

5è diàleg del cicle de "Canvi d'Època al Tercer Sector ...

Les entitats del tercer sector estem plenament ... 5è diàleg del cicle de "Canvi d'Època al Tercer Sector" ... època al Tercer Sector (Resum del cicle)
Read more

El cicle - Canvi època tercer sector | Canvi Època ...

El cicle Canvi d’època al tercer sector té com a objectiu posar a l’agenda de les entitats no lucratives el moment de transformació radical que ...
Read more

Programa - Canvi època tercer sector | Canvi Època ...

El cicle tindrà lloc durant cinc dilluns entre novembre de 2013 ... Dilluns 18 de novembre “Donar resposta al canvi d’època que viu el tercer sector ...
Read more

Cicle de debats sobre el Canvi d'època al Tercer Sector

En un moment de canvi com l’actual, toca repensar estratègicament les entitats del tercer sector i la seva sostenibilitat socioeconòmica. A través de ...
Read more

AMPANS convidada a explicar el seu impacte social al Cicle ...

AMPANS ha participat al Cicle de Canvi d'Època al Tercer Sector, organitzat per l'Observatori del Tercer Sector, ...
Read more

Cicle de conferències "Canvi d’època al Tercer Sector ...

Canvi d'època al Tercer Sector. ... (OTS) amb l'Obra Social "la Caixa" organitzen el cicle de debats "Canvi d’època al Tercer Sector", ...
Read more