Resultats estalvi energètic UPC 2013

50 %
50 %
Information about Resultats estalvi energètic UPC 2013
Education

Published on March 5, 2014

Author: UPC_gestiosostenible

Source: slideshare.net

Description

Presentació de resultats 2013 del Pla d'estalvi energètic de la UPC (2010-2014)

Pla d’estalvi energètic 2010-2014 Resultats 2013 Març 2014 Grup de Treball d’Eficiència i Estalvi Energètic www.upc.edu/estalvienergetic

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Índex • Objectiu del Pla d’Estalvi Energètic (20102014) • Actuacions realitzades durant el 2013 • Resultats energètics • Resultats econòmics • Línies de futur

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Objectiu del Pla d’estalvi energètic de reducció del consum energètic total (elèctric + gas) entre 2010 i 2014. 25% Consum energètic (MWh) Despesa energètica (€) tendencial 8,00 60.000 7,00 50.000 30.000 ESCENARI 1 (PROPOSTA): Increment de 4,00 preu moderat-alt, Mesures agressives 3,00 20.000 10.000 0 2003 2005 2007 2009 2011 ESCENARI 1 (PROPOSTA): Increment de preu moderat-alt, Mesures agressives 5,00 M€ MWh 6,00 Pla d’estalvi energètic 40.000 2013 ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment de preu moderat-alt, mesures mínimes (estabilització) 2,00 ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment de 1,00 preu moderat-alt, mesures mínimes (estabilització) 0,00 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Formació Grup de treball EFICiÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC + Guia 2.0 Racionalització Estalvi energètic Inversions en Eficiència Energètica SIRENA. Monitorització i Formació Inversions tecnologies

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Actuacions realitzades el 2013 Què Actuacions 2013 Actuacions institucionals de racionalització Tancaments per vacances Reduccions d’horaris de climatització Designació d’un coordinador d’EE a cada edifici Projectes d’Optimització Energètica (POE) S’ha realitzat en 32 edificis (79% de la superfície UPC) i s’està extenent (2014). Incentivació amb un retorn de 100.000€ provinents del seu estalvi Inversions en eficiència i actuacions tècniques Inversions d’uns 200.000€ en eficiència: calderes i refredadores, instal·lació de sensors lumínics, lluminàries eficients. Projectes pilot de recàrrega amb SIMON, GreenSolution. Reducció de potències contractades Formació per a l’estalvi energètic Organització de sessions de formació sobre SIRENA-web (50 participants PAS). Projecte Biblioteques +sostenibles d’aprenentatge col3laboratiu. Sensibilització de la comunitat en estalvi energètic Informació institucional (3 notícies a l’e-informacions) Web www.upc.edu/estalvienergetic, Twitter #estalvienergeticUPC . Sistema de monitorització (SIRENA) Consolidació del nou sistema SIRENA (basat en DEXCELL). Resolució de problemes d’adaptació. Compra conjunta de l’electricitat Compra consorciada d’electricitat a les universitats catalanes. Contenció de pujades tarifàries. Grup de treball d’Estalvi energètic Disseny de mesures generals , criteris i consells per a l’estalvi. 5 sessions de treball

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Resultats globals 20% Electricitat Gas Energia total Referència 2010 2011 2012 2013 34.809.738 33.890.189 31.354.841 29.958.214 18.947.857 12.403.297 13.753.576 13.282.642 53.757.595 kWh 46.293.486 kWh 45.108.417 kWh 43.240.856 kWh 2010 -14% -16% -20% Any anterior -14% -3% -4%

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Resultats globals

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Resultats mensuals Amb l’aplicació contínua del Pla s’ha aconseguit una reducció constant del consum elèctric.

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Resultats econòmics

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2013 Resultats econòmics 1,1 M€ D’ESTALVI ESTIMAT Amb consums 2010 i preus 2013, la despesa seria de 6,5M€

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2012 Futur: Una política energètica integral Els campus com a laboratori d’experimentació El context • • • Pujada constant de preus Creixent dependència del recurs energia a tots nivells. Ens apropem al límit de les polítiques d’optimització: – Canvis d’hàbits i de gestió – Compra conjunta – Baixa capacitat d’inversió Integrar la variable energètica en totes les decisions que es prenen i internalitzar costos reals (TIC, infraestructures de docència i recerca…) Atraure inversió externa per • eficiència dels sistemes • energies renovables Integrar la comunitat acadèmica i empresarial en la innovació energètica • Utilitzar el campus com a laboratori • CampusLab, POE+

Add a comment

Related presentations

Related pages

EL PLA D ESTALVI ENERGÈTIC DE LA UPC - upc.edu

Novembre 2013 Didac Ferrer Balas ... El Pla d’estalvi energètic de la UPC es va iniciar l’any 2011 amb un enfocament col·laboratiu i transversal.
Read more

Presentació resultats UPC 2013 — Recursos i Serveis per a ...

Presentació dels resultats d'estalvi energètic de la UPC durant el 2013, a càrrec de Didac Ferrer. L'any 2013 es va assolir un estalvi del 20%, el ...
Read more

L'estalvi energètic a l'FME durant el 2014 - fme.upc.edu

Durant aquest passat any 2014 l'FME ha continuat amb la política de sensibilització i promoció de l'estalvi energètic ... 2013) Aquests resultats, ...
Read more

2011 — Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica ...

L'Edifici D2 del nostre Departament forma part del pla d'estalvi energètic de la UPC per al segon semestre de 2011. ... Resultat final. ... Juny 2013. El ...
Read more

2012 — Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica ...

... Cartogràfica i Geofísica forma part del Pla d'Estalvi Energètic de la UPC per ... Resultat Final. El Departament ... mesures d'estalvi energètic ...
Read more

Pla d’estalvi energètic - icaen.gencat.cat

Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2012 La UPC • 40.000 estudiants • 4.000 treballadors • 8 campus
Read more

EL PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC DE LA UPC (2011­2014) PRESENTACIÓ

EL PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC DE LA UPC ... ampliés aquests resultats a tota la UPC ... Consell de Govern de la UPC va aprovar en 2011 i 2013 ...
Read more