Resolucion de problemas I

50 %
50 %
Information about Resolucion de problemas I
Education

Published on February 27, 2014

Author: telecocurso1

Source: slideshare.net

Description

Presentación sobre pasos para a resolución de problemas en termos xerais. Algunhas das técnicas mencionadas pode que se fale delas en próximas presentacións.

Resolución de problemas I

Que é un problema? Algunhas definicións: «Un asunto difícil ou confuso que require unha solución». «Algo que é complicado de entender, cumplir ou de manexar».

En común tódolos problemas teñen  Metas  O que queres conseguir ou o que queres ser. Se tes fame a túa meta é comer. Se eres xefe dunha empresa, queres mellorar a marxe de beneficios. No segundo caso a meta pode (e debe) dividirse en submetas máis concretas e realizables.  Barreiras  Se non houbese barreiras non estaríamos ante un problema! Nos exemplos anteriores son barreiras o non ter comida dispoñible. O xefe terá moitas coas que lidiar, tendo que primeiro identificalas.

Fases para a resolución de problemas 6 pasos: 1. Identificar o problema. 2. Estruturar o problema. 3. Buscar posibles solucións. 4. Tomar unha decisión. 5. Implementación. 6. Monitorización.

1. Identificar o problema Detectar e recoñecer cal é o problema, definilo e entender a súa natureza. Non é doado. Hai un problema realmente? Hai varios? Como definilo? Ter a definición clara non só te axuda a ti, senón a outras persoas que poidan axudarche. Unha vez identificado, toca ter claros que obxectivos e barreiras atopamos.

2. Estruturar o problema Inclúe período de observación, inspección, busca de feitos e o desenvolvemento dunha imaxe clara do problema. Trátase de gañar información estudando o problema e aumentando o coñecemento. Non e tanto para problemas sinxelos coma si para máis complexos. Técnicas máis habituais: Diagramas en cadea Diagramas de fluxo Diagramas en árbore Listas

3. Buscar posibles solucións Búscase establecer un rango de posibles solucións ao problema, pero avaliándoas xa durante esta fase. Nun traballo en grupo é boa idea o brainstorming, aproveitando os coñecementos e experiencias de cada un. Técnicas máis habituais: Brainstorming. Pensamento diverxente e pensamento converxente. Escoitar opinións de persoas alleas ao problema. Cuestionar as túas presuncións.

4. Tomar unha decisión Análise das solucións e escolla da mellor delas. Non é doado. Algunhas solucións non serán realizables, ou mesmo algunhas xerarán novos problemas (para iso hai que ter en conta o que pasaría se non se adopta ningunha solución, é dicir: que non sexa que a solución agrave o problema máis do que o agravaría non facer nada).

5. Implementación Aceptar e levar a cabo un certo plan de acción. Nesta etapa xorden problemas cando non se fixeron ben os pasos de identificación e estruturación.

6. Monitorización Tras un certo período de tempo, valórase se a solución foi un éxito e se o proceso de resolución se pode mellorar, facer máis eficiente.

Referencias  http://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html

Add a comment

Related presentations

Related pages

Resolución de problemas by Ana Iriarte on Prezi

Resolución de problemas. Pasos que hay que seguir para resolver problemas by Ana Iriarte on 21 February 2012 Tweet. Comments (0) Please log ...
Read more

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS by Didactica Ciencias Naturales ...

presentado por: tannya bravo solarte liseth buitron narvaez edna rocio botina vanessa villamuez urbano resoluciÓn de problemas la resolución de problemas ...
Read more

Resolución de Problemas. PAEV Aditivos... - YouTube

Resolución de Problemas. PAEV Aditivos... JOSÉ ALFREDO VILLANUEVA ESPINOZA. ... Estrategia El Hospedaje para Problemas PAEV - Duration: 2:05.
Read more

Resolucion de problemas.pdf

Resolucion de problemas.pdf
Read more

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: ESTRUCTURADA

la resoluciÓn de problemas: una revisi~n estructurada perales palacios, f.j. ... tigacion en resolucion de pro- blemas
Read more

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 4º I - YouTube

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 4º I ... Videoconferencia Resolucion de problemas MTMH - Duration: 8:15. María Teresa Miramontes 651 views. 8:15
Read more

Resolución de problemas - Wikipedia, la enciclopedia libre

La resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene como pasos previos la identificación del problema y ...
Read more

Resolución de Problemas (I) | Cálculos en Ingeniería ...

La mayor parte de lo que se ha escrito sobre resolución de problemas considera a un "problema" como una brecha entre cierta información inicial (el ...
Read more

ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS. Rosa Viar Pérez (rosaviar@hotmail.com) I.E.S. “Conde de Aranda” ALAGON
Read more

La resoluci´on de problemas: una visi´on hist´orico-did ...

Este art´ıculo aborda la evolucion de la resolucion de problemas ma-tematicos desde una perspectiva hist´orico-did´actica, tomando como gu´ıa
Read more