Reprodución 2º ESO

57 %
43 %
Information about Reprodución 2º ESO
Education

Published on February 3, 2014

Author: davidcasadobravo

Source: slideshare.net

Description

A función de reprodución

Unidade 4: A reprodución CIENCIAS DA NATUREZA 2º ESO CPI AS REVOLTAS David Casado

As funcións dos seres vivos Nutrición Reprodución Relación Única función que garante a supervivencia da espec ie e non do individuo

1 – A REPRODUCIÓN E O CICLO VITAL

TIPOS REPRODUCIÓN • ASEXUAL Interveñen Novos individuos Presente en 1 Individuo Idénticos ao proxenitor Algas, protozoos, fungos e algunhas plantas e animais • SEXUAL 2 Individuos Con caracteres de ambos os proxenitores Organismos pluricelulares

Reprodución

Ciclo vital ou biolóxico Adulto Crecemento

2 – Reprodución asexual nos animais

3 Reprodución sexual nos animais Macho • Órganos reprodutivos  gónadas Femia Células sexuais  gametos ovarios espermatozoides • testículos óvulos

Reprodución alternante Reprodución sexual Reprodución asexual

O sexo dos individuos • Unisexuais cada individuo ten únicamente un tipo de gónadas Maioría dos animais Macho e femia similares Macho e femia diferentes DIMORFISMO SEXUAL • Hermafroditas cada individuo posúe ambos tipos de gónadas Frecuente en animais fixos ao substrato animais, lentos movementos ou parásitos

Reprodución sexual en animais Fecundación Gameto masculino Gameto feminino (espermatozoide) (óvulo) Externa ou Interna •Ovíparos Lugar Desenvolvemento embrionario •Ovovivíparos •Vivíparos Estado ao nacer •Directo •Indirecto  Metamorfose

A FECUNDACIÓN

5 - DESENVOLVEMENTO EMBRIONARIO • OVÍPAR A • VIVÍPARA • OVOVÍPARA

Reproducción sexual ANIMALES gametos fecundación Desarrollo del huevo o cigoto

6 – DESENVOLVEMENTO POSTEMBRIONARIO • DIRECTO • INDIRECTO Ovíparos con moitas substancias reserva e vivíparos Ovíparos con poucas substancias reserva

Desarrollo embrionario INDIRECTO DIRECTO

7 - CICLO VITAL NAS PLANTAS: ALTERNANCIA REPRODUCCIÓN SEXUAL/ASEXUAL FENTOS

8 – REPRODUCIÓN ASEXUAL NAS PLANTAS • VEXETATIVA • ESPORAS

9 – REPRODUCIÓN SEXUAL NAS PLANTAS CON SEMENTES

REPRODUCCIÓN SEXUAL PLANTAS Grano polen El polen llega a la flor femenina y fecunda el óvulo Formación semilla FLOR MASCULINA FLOR FEMENINA Germinación de la semilla y formación de una nueva planta

Fecundación e formación do embrión e da semente

POLINIZACIÓN • • • • Insectos Vento Aves ....

Diseminación semente

Como se diseminará a súa semente? B A C D

Add a comment

Related presentations