Reprodución 2º ESO

57 %
43 %
Information about Reprodución 2º ESO
Education

Published on February 3, 2014

Author: davidcasadobravo

Source: slideshare.net

Description

A función de reprodución

Unidade 4: A reprodución CIENCIAS DA NATUREZA 2º ESO CPI AS REVOLTAS David Casado

As funcións dos seres vivos Nutrición Reprodución Relación Única función que garante a supervivencia da espec ie e non do individuo

1 – A REPRODUCIÓN E O CICLO VITAL

TIPOS REPRODUCIÓN • ASEXUAL Interveñen Novos individuos Presente en 1 Individuo Idénticos ao proxenitor Algas, protozoos, fungos e algunhas plantas e animais • SEXUAL 2 Individuos Con caracteres de ambos os proxenitores Organismos pluricelulares

Reprodución

Ciclo vital ou biolóxico Adulto Crecemento

2 – Reprodución asexual nos animais

3 Reprodución sexual nos animais Macho • Órganos reprodutivos  gónadas Femia Células sexuais  gametos ovarios espermatozoides • testículos óvulos

Reprodución alternante Reprodución sexual Reprodución asexual

O sexo dos individuos • Unisexuais cada individuo ten únicamente un tipo de gónadas Maioría dos animais Macho e femia similares Macho e femia diferentes DIMORFISMO SEXUAL • Hermafroditas cada individuo posúe ambos tipos de gónadas Frecuente en animais fixos ao substrato animais, lentos movementos ou parásitos

Reprodución sexual en animais Fecundación Gameto masculino Gameto feminino (espermatozoide) (óvulo) Externa ou Interna •Ovíparos Lugar Desenvolvemento embrionario •Ovovivíparos •Vivíparos Estado ao nacer •Directo •Indirecto  Metamorfose

A FECUNDACIÓN

5 - DESENVOLVEMENTO EMBRIONARIO • OVÍPAR A • VIVÍPARA • OVOVÍPARA

Reproducción sexual ANIMALES gametos fecundación Desarrollo del huevo o cigoto

6 – DESENVOLVEMENTO POSTEMBRIONARIO • DIRECTO • INDIRECTO Ovíparos con moitas substancias reserva e vivíparos Ovíparos con poucas substancias reserva

Desarrollo embrionario INDIRECTO DIRECTO

7 - CICLO VITAL NAS PLANTAS: ALTERNANCIA REPRODUCCIÓN SEXUAL/ASEXUAL FENTOS

8 – REPRODUCIÓN ASEXUAL NAS PLANTAS • VEXETATIVA • ESPORAS

9 – REPRODUCIÓN SEXUAL NAS PLANTAS CON SEMENTES

REPRODUCCIÓN SEXUAL PLANTAS Grano polen El polen llega a la flor femenina y fecunda el óvulo Formación semilla FLOR MASCULINA FLOR FEMENINA Germinación de la semilla y formación de una nueva planta

Fecundación e formación do embrión e da semente

POLINIZACIÓN • • • • Insectos Vento Aves ....

Diseminación semente

Como se diseminará a súa semente? B A C D

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ciencias Naturales 2º ESO: Para repasar la reproducción animal

Ciencias Naturales 2º ESO "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo" (Benjamin Franklin) viernes, 7 de enero de 2011.
Read more

Ciencias naturais 2º ESO - recursosenred.wikispaces.com

Ciencias naturais 2º ESO TEMA 1: MANTEMENTO DA VIDA En que dous grandes grupos se dividen os organismos no tocante á súa forma de nutrición?
Read more

2º ESO - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

2º ESO - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS ... Interpretar experimentos relacionados coa reprodución asexual das plantas.
Read more

O DIA A DIA DE 2º ESO

Os estudante de 2º da ESO son moi diferentes entre si e afrontan a súa experiencia escolar de moi distintas formas xa que proceden de contextos ...
Read more

Ciencias Naturales: LA REPRODUCCIÓN EN PLANTAS Y ANIMALES ...

HÁBITOS SALUDABLES. (2º ESO: Desdoble en la Biblio... Como incrustar un vídeo de youtube en mi blog; Insertar vídeos; Barrio Sésamo cumple 40 años;
Read more

Ciencias 2º ESO

Posts about Ciencias 2º ESO written by i-rochiño. Arquivo para a categoría “Ciencias 2º ESO” 14 Jan 2013 1 Comentario. Ilusións.
Read more

Unidade 4 A reprodución - Bioxeo

2º ESO CC. da Natureza. 3º ESO. 4º ESO. 1º Bacharelato. 2º Bacharelato. Prácticas de laboratorio. 2º Bac. Pendentes. ... Unidade 4 A reprodución.
Read more

2º ESO – Ciencia en la nube - blogs.prensaescuela.es

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con * Comentario
Read more