Report on European Studies in Ukraine

50 %
50 %
Information about Report on European Studies in Ukraine
Education

Published on February 8, 2009

Author: shtukarin

Source: slideshare.net

Description

ЗВІТ за результатами експертного опитування представників освітньої галузі України: викладачів вищих навчальних закладів, наукових й адміністративних співробітників, представників студентського самоврядування щодо стану вивчення питань з європейської інтеграції, змісту курсів, навчальних програм і форм роботи

ЗВІТ за результатами експертного опитування представників освітньої галузі України: викладачів вищих навчальних закладів, наукових й адміністративних співробітників, представників студентського самоврядування щодо стану вивчення питань з європейської інтеграції, змісту курсів, навчальних програм і форм роботи Всеукраїнська громадська організація “ Українська асоціація європейських студій” Міжнародний фонд «Відродження»

ЗВІТ

за результатами експертного опитування

представників освітньої галузі України:

викладачів вищих навчальних закладів,

наукових й адміністративних співробітників,

представників студентського самоврядування

щодо стану вивчення питань

з європейської інтеграції, змісту курсів, навчальних програм і форм роботи

Загальна характеристика дослідження : Мета дослідження : Виявлення стану та проблем розвитку Європейських студій в Україні. Основні завдання дослідження : Виявлення викладання курсу із європейських студій та питань, які вони висвітлює. Дослідження спрямованості курсу. Наявність у ВНЗ навчальних підручників і посібників з європейських студій Ступень відображення у навчальних підручниках основних напрямків викладання. Наявність у регіоні науково-методичні центри з євроінтеграційних питань. Виявлення функціональних можливостей центрів з єроінтеграційних питань. Участь у вітчизняних чи закордонних програмах підтримки розвитку європейських студій Користування Інтернет порталами з євростудій у відповідній сфері викладання. Сформованість у ВНЗ професійного середовища для європейських студій. Користування науковими часописами в Україні, які висвітлюють питання євростудій у їх сфері викладання? Виявлення форм роботи, які практикуються у ВНЗ. Виявлення питань, які необхідно обговорити на конференціі з європейських студій.

Мета дослідження : Виявлення стану та проблем розвитку Європейських студій в Україні.

Основні завдання дослідження :

Виявлення викладання курсу із європейських студій та питань, які вони висвітлює.

Дослідження спрямованості курсу.

Наявність у ВНЗ навчальних підручників і посібників з європейських студій

Ступень відображення у навчальних підручниках основних напрямків викладання.

Наявність у регіоні науково-методичні центри з євроінтеграційних питань.

Виявлення функціональних можливостей центрів з єроінтеграційних питань.

Участь у вітчизняних чи закордонних програмах підтримки розвитку європейських студій

Користування Інтернет порталами з євростудій у відповідній сфері викладання.

Сформованість у ВНЗ професійного середовища для європейських студій.

Користування науковими часописами в Україні, які висвітлюють питання євростудій у їх сфері викладання?

Виявлення форм роботи, які практикуються у ВНЗ.

Виявлення питань, які необхідно обговорити на конференціі з європейських студій.

Повна назва вищого навчального закладу (ВНЗ), який Ви представляєте Вінницький національний технічний університет1 Ужгородський національний університет1 Донбаська національна академія будівництва і архітектури1 Кіровоградський державний педагогічний університет1 Херсонський національний технічний університет1 Одеська національна юридична академія1 Дніпропетровський національний університет1 Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ1 Національний університет харчових технологій1 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"1 Таврійський національний університет ім. Вернадського1 Сумський державний університет1 Відповіді немає2 Всього:14

Вінницький національний технічний університет1

Ужгородський національний університет1

Донбаська національна академія будівництва і архітектури1 Кіровоградський державний педагогічний університет1

Херсонський національний технічний університет1

Одеська національна юридична академія1

Дніпропетровський національний університет1

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ1 Національний університет харчових технологій1

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"1 Таврійський національний університет ім. Вернадського1

Сумський державний університет1 Відповіді немає2 Всього:14

Ваша посада За посадою серед опитуваних домінують викладачи – 81%, серед них 29% доцентів та 7% професорів, 14% представників студентського самоврядування, а також 7% адміністративних працівників.

За посадою серед опитуваних домінують викладачи – 81%, серед них 29% доцентів та 7% професорів, 14% представників студентського самоврядування, а також 7% адміністративних працівників.

Чи викладається в Вашому ВНЗ курс із європейських студій і які питання він освітлює? Результати опитування свідчать про те, що у викладанні курсу із європейських студій звертається увага у 57% ВНЗ на освітлення у курс із євростудій щодо сучасної європейської історії/філософії, а також прав Європейського Союзу. Для кожного другого ВНЗ характерний розгляд питань європейської економічної інтеграції. Найбільш гострою проблемою є освітлення питань євроатлантичної інтеграції, яка характерні тільки для 21% ВНЗ.

Результати опитування свідчать про те, що у викладанні курсу із європейських студій звертається увага у 57% ВНЗ на освітлення у курс із євростудій щодо сучасної європейської історії/філософії, а також прав Європейського Союзу. Для кожного другого ВНЗ характерний розгляд питань європейської економічної інтеграції. Найбільш гострою проблемою є освітлення питань євроатлантичної інтеграції, яка характерні тільки для 21% ВНЗ.

На що спрямовані курси? Щодо спрямованості кур c ів, то домінує їх орієнтація на розвиток демократичної культури -71%, на формування свідомості про спільну євро належність та розвиток здатності до комунікацій її захисту своїх прав – 64%; у 50% ВНЗ спостерігається орієнтація на формування єврозорієнтованої моралі, цінностей, а також відчуття європейської громадянськості. Найбільш невирішеними орієнтирами є розвиток практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в країнах Євросоюзу -29% та формування компетентностей щодо проживання в країнах Євросоюзу – 43%.

Щодо спрямованості кур c ів, то домінує їх орієнтація на розвиток демократичної культури -71%,

на формування свідомості про спільну євро належність та розвиток здатності до комунікацій її захисту своїх прав – 64%; у 50% ВНЗ спостерігається орієнтація на формування єврозорієнтованої моралі, цінностей, а також відчуття європейської громадянськості. Найбільш невирішеними орієнтирами є розвиток практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в країнах Євросоюзу -29% та формування компетентностей щодо проживання в країнах Євросоюзу – 43%.

У Вашому закладі створено власні навчальні підручники і посібники з європейських студій? Власними навчальним підручниками/посібниками забезпечено тільки 50% ВНЗ. Характерно, що 7% опитуваних не можуть дати відповідь на це питання. Пропонуються такі навчальні посібники: «Сучасна європейська філософія: права людини та поняття справедливості», «Європейського Союзу на Схід», «Право Європейського Союзу», «Європейська економічна інтеграція, «Міжнародне право», «Історія та культура Західної Європи», «Правознавство», «Новітня історія країн Європи і Америки», «Проблеми євро інтеграції», «Політичні інститути та виборчі системи», «Право Європейського Союзу», «Регіоналізм і інтеграція у сучасному світі», «Економічні аспекти євроінтеграції».

Власними навчальним підручниками/посібниками забезпечено тільки 50% ВНЗ. Характерно, що 7% опитуваних не можуть дати відповідь на це питання. Пропонуються такі навчальні посібники: «Сучасна європейська філософія: права людини та поняття справедливості», «Європейського Союзу на Схід», «Право Європейського Союзу», «Європейська економічна інтеграція, «Міжнародне право», «Історія та культура Західної Європи», «Правознавство», «Новітня історія країн Європи і Америки», «Проблеми євро інтеграції», «Політичні інститути та виборчі системи», «Право Європейського Союзу», «Регіоналізм і інтеграція у сучасному світі», «Економічні аспекти євроінтеграції».

Чи повною мірою вони містять: знання про загальнолюдські, національні цінності, про сучасну Європу тощо Експертна оцінка змісту цих навчальних посібників свідчить, що 50-64% опитуваних не можуть дати відповідь стосовно оцінки змісту за окремими напрямками. Тільки стосовно політико-правові знання таку оцінку дають 50% респондентів, знання про культурологічні особливості європростору - 43%, соціально-економічні знання, знання про сучасну Європу і знання про загальнолюдські, національні цінності – 43%. Тобто у навчальних матеріалах не вистачає чіткості у відображенні необхідного студентам знання.

Експертна оцінка змісту цих навчальних посібників свідчить, що 50-64% опитуваних не можуть дати відповідь стосовно оцінки змісту за окремими напрямками. Тільки стосовно політико-правові знання таку оцінку дають 50% респондентів, знання про культурологічні особливості європростору - 43%, соціально-економічні знання, знання про сучасну Європу і знання про загальнолюдські, національні цінності – 43%. Тобто у навчальних матеріалах не вистачає чіткості у відображенні необхідного студентам знання.

Чи існують у Вашому регіоні науково-методичні центри з євроінтеграційних питань? У кожному другому регіоні існують науково-методичні центри з європейських питань, які виконують низьку важливих функцій, відсутність таких центрів не дозволяє весті системну роботу по розвитку європейських студій в регіоні.

У кожному другому регіоні існують науково-методичні центри з європейських питань, які виконують низьку важливих функцій, відсутність таких центрів не дозволяє весті системну роботу по розвитку європейських студій в регіоні.

Що можна отримати в центрах? Науково-методичні центри з євроінтеграційних питань орієнтовані на методичну -50%, консультаційну -43% допомогу, а також допомогу методичними матеріалами – 36%, допомогу щодо отримання методичних матеріалів -43% та використання фахової бібліотеки-36%. Тільки 14% центрів дозволяють пройти підвищення кваліфікації викладачам, а 29% - обім досвідом з колегами.

Науково-методичні центри з євроінтеграційних питань орієнтовані на методичну -50%, консультаційну -43% допомогу, а також допомогу методичними матеріалами – 36%, допомогу щодо отримання методичних матеріалів -43% та використання фахової бібліотеки-36%. Тільки 14% центрів дозволяють пройти підвищення кваліфікації викладачам, а 29% - обім досвідом з колегами.

Чи сформоване у Вашому навчальному закладі професійне середовище для європейських студій? Більша частина опитуваних – 64% фіксує позитивну тенденцію щодо сформованості у ВНЗ професійного середовища для євростудій.

Більша частина опитуваних – 64% фіксує позитивну тенденцію щодо сформованості у ВНЗ професійного середовища для євростудій.

Які наукові часописи в Україні висвітлюють питання євростудій у їх сфері викладання? Перевірка компетентності опитуваних щодо знання часописів в Україні, які висвітлюють питання євростудій у відповідні сфері викладання свідчить про її недостатній рівень. Немає відповіді на питання у 57% опитуваних. 43% опитуваних називають «UA Foreign Affairs» (“Зовнішні справи»), “Економічний часопис-ХХІ”, Часопис «Парламент», «Україна», «Право Украіни», «Бюлетень Міністерства юстиції» Вісник д.сл.України, Вісник НАДУ, «Політичний менеджмент», «Науковий вісник Дипломатичної Академії та інші.

Перевірка компетентності опитуваних щодо знання часописів в Україні, які висвітлюють питання євростудій у відповідні сфері викладання свідчить про її недостатній рівень. Немає відповіді на питання у 57% опитуваних.

43% опитуваних називають «UA Foreign Affairs» (“Зовнішні справи»), “Економічний часопис-ХХІ”, Часопис «Парламент», «Україна», «Право Украіни», «Бюлетень Міністерства юстиції» Вісник д.сл.України, Вісник НАДУ, «Політичний менеджмент», «Науковий вісник Дипломатичної Академії та інші.

Якими Інтернет порталами з євростудій вони користуються в їх сфері викладання? Опитування свідчить про користування Інтернет порталами з євростудій в їх сфері викладання тільки 50% опитуваних. Найбільш популярними є таки портали: European Community Studies Association (ECSA) http:// www.ecsanet.org

Опитування свідчить про користування Інтернет порталами з євростудій в їх сфері викладання тільки 50% опитуваних. Найбільш популярними є таки портали: European Community Studies Association (ECSA)

http:// www.ecsanet.org

Чи брали Ви участь у вітчизняних чи закордонних програмах підтримки розвитку європейських студій? Проблемою є недостатня участь у вітчизняних чи закордонних програмах підтримки розвитку європейських студій – 21% опитуваних. Назви студій таки: 2007 рік – м.Ванкувер (Канада)_Університет Британської Колумбії – суспільно-політична школа – департамент соціології 2004 рік – Швеція – навчальний тур з гендерної, Викладання європейського навчального модулю в рамках Програми імені Жана Моне Європейської Комісії

Проблемою є недостатня участь у вітчизняних чи закордонних програмах підтримки розвитку європейських студій – 21% опитуваних. Назви студій таки: 2007 рік – м.Ванкувер (Канада)_Університет Британської Колумбії – суспільно-політична школа – департамент соціології

2004 рік – Швеція – навчальний тур з гендерної, Викладання європейського навчального модулю в рамках Програми імені Жана Моне Європейської Комісії

Чи є сьогодні потреба у створенні окремого спеціалізованого курсу «Європейські студії» в системі вищої освіти України? Усі експерти дали однозначну відповідь на питання щодо потребі створення окремого спеціалізованого курсу «Європейські студії» в системі вищої освіти України, тобто вирішення цього питання є назрілим дуже актуальним.

Усі експерти дали однозначну відповідь на питання щодо потребі створення окремого спеціалізованого курсу «Європейські студії» в системі вищої освіти України, тобто вирішення цього питання є назрілим дуже актуальним.

Які теми такий курс має охоплювати? Щодо оцінки змісту такого курсу, то 21% не мають ніяких суджень. 79% опитуваних дали більш менш конкретні пропозиції: Питання толерантності Культурологічні питання Філософські засади євро інтеграції, Витоки та історія європейської інтеграції. Інституційна структура та процедура прийняття рішень Основні європейські цінності Право Європейського Союзу Основи економічної інтеграції Європейський досвід проводження наукових досліджень Інтеграція наукового співтовариства Європи Міжнародна наукова співпраця Досягнення мобільності студентів

Щодо оцінки змісту такого курсу, то 21% не мають ніяких суджень. 79% опитуваних дали більш менш конкретні пропозиції:

Питання толерантності

Культурологічні питання

Філософські засади євро інтеграції,

Витоки та історія європейської інтеграції.

Інституційна структура та процедура прийняття рішень

Основні європейські цінності

Право Європейського Союзу

Основи економічної інтеграції

Європейський досвід проводження наукових досліджень

Інтеграція наукового співтовариства Європи

Міжнародна наукова співпраця

Досягнення мобільності студентів

Чи використовуються у Вашому ВНЗ / використовуєте Ви особисто активні методи викладання дисциплін з питань європейської інтеграції? Позитивно те, що 71% респондентів підтвердили використання у ВНЗ активних методів викладання дисциплін з питань європейської інтеграції. Найбільш популярні таки інтерактивні методи навчання, як тренінги, рольові ігри, диспути. Серед різних форм роботи найбільш розповсюджені у ВНЗ конференції -93%, творчі зустрічі – 86%, диспути – 86%, екскурсії – 71%,. Середній рівень популярності характерний для проектів - 64%, олімпіад – 64%, творчих конкурсів – 57%, а також інтернет-контактів – 50%. Незначну підтримку мають листування – 36%. Тобто дослідження свідчить про динамічний розвиток сучасних форм роботи у європейських студіях в Україні.

Позитивно те, що 71% респондентів підтвердили використання у ВНЗ активних методів викладання дисциплін з питань європейської інтеграції. Найбільш популярні таки інтерактивні методи навчання, як тренінги, рольові ігри, диспути.

Серед різних форм роботи найбільш розповсюджені у ВНЗ конференції -93%, творчі зустрічі – 86%, диспути – 86%, екскурсії – 71%,. Середній рівень популярності характерний для проектів - 64%, олімпіад – 64%, творчих конкурсів – 57%, а також інтернет-контактів – 50%. Незначну підтримку мають листування – 36%. Тобто дослідження свідчить про динамічний розвиток сучасних форм роботи у європейських студіях в Україні.

Які проблеми з викладання Європейських студій в Україні Ви бажаєте обговорити під час конференції? 71% опитуваних вважають, що є питання з викладання Європейських студій, які потрібно обговорювати під час проведення конференції. Найбільш важливими є таки питання: Питання інституалізації курсів з євроінтеграції, Конкретні пропозиції по кількісній та якісній змінам в Програмах ВНЗ відповідно до сучасних реалій, викладання курсів з питань євроінтеграції, Підготовка викладацького складу, організаційний механізм створення євро студії, Проблеми доступ до робочих програм, підручників, можливість познайомитися з досвідом викладання досвідчених колег, можливість участі у живому обміні через інтернет, семінари, конференції, взаємовідвідування занять, публікації, Права університетів, кафедр запроваджувати нові курси, зараз існує «кріпосне право», яке не дає такої можливості, або робить це надзвичайно складною справою, Викладання права Європейського Союзу, Основні проблеми європейської економічної інтеграції на сучасному етапі

71% опитуваних вважають, що є питання з викладання Європейських студій, які потрібно обговорювати під час проведення конференції. Найбільш важливими є таки питання:

Питання інституалізації курсів з євроінтеграції,

Конкретні пропозиції по кількісній та якісній змінам в Програмах ВНЗ відповідно до сучасних реалій, викладання курсів з питань євроінтеграції,

Підготовка викладацького складу, організаційний механізм створення євро студії,

Проблеми доступ до робочих програм, підручників, можливість познайомитися з досвідом викладання досвідчених колег, можливість участі у живому обміні через інтернет, семінари, конференції, взаємовідвідування занять, публікації,

Права університетів, кафедр запроваджувати нові курси, зараз існує «кріпосне право», яке не дає такої можливості, або робить це надзвичайно складною справою,

Викладання права Європейського Союзу, Основні проблеми європейської економічної інтеграції на сучасному етапі

Висновки: Європейські студії є таким явищем українського освітнього простору, що дуже динамічно розвивається. Основними досягненнями цього розвитку є: формування європейських студій, їх представницьких центрів, начало процесу розробки та впровадження у ВНЗ своїх навчальних посібників, використання сучасних інтерактивних методів навчання, формування професійних спільнот тощо. Основними проблемами, які потрібно вирішувати є: відсутність чіткої координації роботи центрів, політики щодо регулювання наповнення навчально-методичної літератури необхідним змістом, недостатня участь у вітчизняних чи закордонних програмах підтримки розвитку європейських студій тощо. Актуальним є проведення не тільки разових соціологічних досліджень європейських студій, але й налагодження системи експертно-соціологічного моніторингу розвитку Української асоціації європейських студій, удосконалення комунікацій з її членами, громадськими та державними освітніми організаціями.

Європейські студії є таким явищем українського освітнього простору, що дуже динамічно розвивається.

Основними досягненнями цього розвитку є:

формування європейських студій,

їх представницьких центрів,

начало процесу розробки та впровадження у ВНЗ своїх навчальних посібників,

використання сучасних інтерактивних методів навчання,

формування професійних спільнот тощо.

Основними проблемами, які потрібно вирішувати є:

відсутність чіткої координації роботи центрів,

політики щодо регулювання наповнення навчально-методичної літератури необхідним змістом,

недостатня участь у вітчизняних чи закордонних програмах підтримки розвитку європейських студій тощо.

Актуальним є проведення не тільки разових соціологічних досліджень європейських студій, але й налагодження системи експертно-соціологічного моніторингу розвитку Української асоціації європейських студій, удосконалення комунікацій з її членами, громадськими та державними освітніми організаціями.

Дякую за увагу

Add a comment

Related presentations

Related pages

Study In Ukraine Europe - YouTube

Sign in to report inappropriate content. Sign in. Transcript; 8 views. 0. ... Study in Ukraine/European Study Services - Duration: 4:13.
Read more

CIA - The World Factbook: Ukraine

Center for the Study of ... maps and reports released ... after a two-week dispute that saw gas supplies cutoff to Europe, Ukraine agreed to 10-year gas ...
Read more

Academia.edu | Documents in Ukraine - Academia.edu

Eastern European Studies, ... Reports by international ... The Institute of International Election Observation in Ukraine" by Jevgen Shapoval; "Reports by ...
Read more

Effects of the Chernobyl disaster - Wikipedia, the free ...

Effects of the Chernobyl disaster ... according to the TORCH 2006 report. The European Commission has stated ... One study reports increased levels of ...
Read more

What the Ukraine crisis means for gas markets

What the Ukraine crisis means for gas markets ... and report data to Gas Infrastructure Europe ... Studies or any of its Members. 13 Ukraine from ...
Read more

Ukraine in Crisis - Council on Foreign Relations

Ukraine in Crisis. Author: Robert ... the reliance of European partners and Ukraine on Russian natural gas. U ... writes Oliver Bullough in a report for ...
Read more

Racism and discrimination in Ukraine - Wikipedia, the free ...

Racism and discrimination in Ukraine ... were singled out in the report by the Council of Europe's ... European country Ukraine is prone to ...
Read more