Repetició de formes

25 %
75 %
Information about Repetició de formes
Education

Published on February 17, 2014

Author: jorgefeldsteindvoskin

Source: slideshare.net

Description

Formes repetidas que configuran un volumen.

PROJECTE ESTRUCTURA MODULAR PLANS SERIATS INSTITUT ANGELETA FERRER I SENSAT MATÈRIA DE VOLUM

Módul forma que actua com unitat que es repeteix amb variació o no per produir una forma major

FORMES GEOMÈTRIQUES MODULARS REPETIDES

Modular L’espai, donant sentit a una estructura de formes semblants

PRIMITIUS ESQUEMES MODULARS

Repetició vol dir que els mòdul són iguals en tamany, figura, color i textura

VOLUM ACONSEGUIT PER LA REPETICIÓ D’UN MÒDUL Algunes formes tridimensionals són generades a través de la repetició i unió d'elements. En molts casos (pensem en la construcció d'un mur amb rajoles, els terres plens de rajoles,…) els elements tenen la mateixa forma i es van combinant i unint entre si per generar una LA REPETICIÓ DE FORMES nova forma. Parlem doncs, de mòdul quan a partir de la repetició d'un mateix element n'aconseguim un altre. La repetició és un mètode molt utilitzat en disseny i també en determinades tendències de les arts plàstiques. L'actuació per repetició de mòduls té moltes possibilitats de combinatòria i les formes de generar un volum a partir de la repetició d'un elements poden ser molt variades. En disseny i arquitectura s'ha experimentat amb les estructures modulars per obtenir noves formes i també per facilitar determinades necessitats constructives i funcionals. En l'escultura s'ha recorregut no tan sols a les possibilitats formals sinó que també s'ha treballat amb la repetició, acumulació i instal·lació d'objectes en l'espai. Hi poden haver diferents classes de repeticions. Els mòduls poden ser iguals, pot anar variant sensiblement la seva forma, el seu color, la seva mida. Es pot actuar per alteració de formes, per gradació, per similitud. També es poden unir o col·locar els mòduls de formes molt variades: apilant-se sobre ells mateixos, traslladant-se per l'espai, conformant una columna, una paret, etc. OBRES 1. Oscar Niemeyer, Catedral de Brasília, 1956-60. 2. Tony Cragg. 3. Tribuna. 4. Félix Candela, Coberta per a planta industrial, Puerto Rico, 60. 5. Maqueta feta amb tubs de paper.

Un volum pot ser representat per una sèrie de plans, cada pla és una secció transversal del volum

PLANOS SERIADOS Para construir un volumen podemos pensar en términos de sus secciones transversales, es decir, en como la forma puede ser cortada en rodajas, a intervalos regulares, de lo que derivan los planos seriados

PLANS SERIATS S'anomena plans seriats a una successió de plans que configuren un volum. Cada pla actua com a mòdul i aquest, utilitzat com a estructura de repetició és el que acaba generant la forma volumètrica. Els plans poden ser de la mateixa forma i anar-se repetint col·locant-se un al costat de l'altre. També es pot variar sensiblement la forma del pla en cada mòdul, la seva mida, el seu color o material. Els plans es poden unir per rotació, alternant la posició cap un costat i després cap a l'altre. Els plans es poden anar col·locant sobre ells mateixos o traslladant-se fent créixer la figura cap a una direcció concreta. La figura pot generar una espiral, pot desplaçar-se seguint una trajectòria corba, a partir d'un eix, generant un pla. Es pot també jugar amb dos mòduls combinant-los, alternant-los… Els plans solen unir-se per la seva superfície, però també es pot jugar amb els seus vèrtex o amb els seus cantells. La unió o col·locació pot ser regular al llarg del volum o variar en alguns moments de la repetició…

PROJECTE D’ESTRUCTURA MODULAR Síntesi d’una forma natural volumètrica mitjançant plans seriats 1- Objectius Aplicació pràctica dels elements estructurals i compositius del llenguatge visual: la repetició, l'ordenació i composició modular, la simetria, el dinamisme i la desconstrucció. 2- PROCÉS: a.Identificació d’elements i formes geomètriques: biomòrfiques, naturals i Artificials. b. Trobar un mòdul de repetició, patrons i pautes de repetició. Dibuixos en perspectiva cavallera del volum generat per la repetició de formes. c. Construcció del volum

3- ACTIVITAT :Proposta de construcció d'un volum amb plans seriats. Per a experimentar amb les estratègies de repetició explicades es proposa la realització d'un volum a partir de l'ordenació i combinació de plans seriats. Cal que l'alumne busqui a partir d'una forma plana (mòdul base) concreta les seves possibilitats combinatòries (col·locació traçant una trajectòria, apilant-se, rotant sobre si mateix...).. Aquesta és una experimentació simplement formal i constructiva. Es planteja que sigui una estructura que hagi d'anar a la paret perquè no s'entengui com a simple objecte sinó que s'hagi de tenir també en compte l'espai on s'ubica. això comporta plantejar la seva visibilitat un cop penjada i les possibilitats com a elements que sobresurt d'un superfície. (Ideació de la forma-mòdul i de la seva combinació a casa — Realització a l'aula amb treball suplementari a casa). 3 o 4 hores

ACTIVITAT PROPOSADA CONSTRUCCIÓ D'UN VOLUM AMB PLANS SERIATS El treball que es proposa consisteix en la creació d'un figura que pugui anar penjada a la paret i que estigui construïda a partir de plans seriats. ELS MATERIALS Es pot escollir entre aquests materials (se'n poden també proposar d'altres) sempre que tinguin forma laminar i es puguin tallar fàcilment: Porexpan, cartró ploma, cartró gruixut, cartró ondulat, suro, fullola, laminat d'escuma, laminat de plàstic Mireu a continuació el PROCÉS I LES INDICACIONS

1- Primer de tot cal que busqueu un mòdul base. Podeu pensar si el voleu mantenir igual a tota la peça o si voleu fer-hi variacions (de color, de forma, de mida, de la textura de la superfície). Vigileu de no complicar-vos, tant amb el mòdul base com amb les modificacions que hi practiqueu. 2- Dibuixeu el mòdul i les variacions. 3- Penseu el material que utilitzareu i si és idoni per fer el mòdul que heu plantejat. 4- Penseu com el col·locareu, com anireu construint l'estructura, com col·locareu les peces unes amb les altres, si aquestes es desplaçaran sobre un eix vertical, si hi haurà alternança, rotació, etc. Procureu d'assegurar-vos que podreu enganxar-les correctament (amb cola blanca, pega, agulles de cap…). Penseu també que la peça ha d'anar ubicada a la paret, per tant ha de tenir un o més punts de suport. No vol dir que tota la peça estigui adossada a la paret, com si fos un relleu, aquesta pot ser una solució però no l'única, ja que pot sortir perpendicularment de la paret, pot desplaçar-s'hi, pot apoiar-s'hi, penjar i tornar-s'hi a apoiar, etc. 5- Feu esbossos de les possibilitats, decidiu-vos per una i si cal feu un petit prototip. 6- Dibuixeu a escala 1:1 el mòdul (si s'escau també les seves variacions). Podeu fer una plantilla de cartolina que us ajudarà a traspassar-lo al material escollit. Després ja podeu anar tallant els mòduls. Podeu deixar el material visible o pintar les peces abans d'unir-les amb la pintura pertinent. 7- Munteu l'estructura enganxant les peces

LES ACUMULACIONS D’ARMAN Pel que fa a les 'còleres', i independentment del procés de destrucció emprat -tall, combustió, explosió, esmicolament-, assoleixen el paroxisme en la cristal·lització d'una actitud, aparentment contradictòria, en la qual la manca de respecte del tractament aplicat per Arman a l'objecte n'exalta la dimensió estètica i abstracte i, transformat radicalment el seu estatus, el situa inevitablement en el territori de l'art.' Text del tríptic de l'exposició Arman, Barcelona, Fundació "la Caixa", 2001.

REPETICIÓ DE FOMES EN LA NATURA

Gradació vol dir transformació gradual i ordenada

Plans seriats transformació gradual de la forma

RECERCA DE DOCUMENTACIÓ

PROPOSTES

DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA TRIADA

TRIA DE MATERIAL CONTRUCCIÓ PECES

DIFERENTS POSICIONS

Andreu Alfaro

Andreu Alfaro

Milton Morales

Anthony Caro

Chiara Corbelleto

Luis Wells

Luis Wells

Luis Wells

Adriana Margalef

Chiara Corbelleto

Santiago Calatrava

Santiago Calatrava

ESCALA D’EN GAUDI

TEMPESTA D’IDEES AL VOLTANT DELS PLANS SERIATS Points determine a Line. Lines determine a Plane. Planes determine a Volume. Create a freestanding volumetric, abstract form from one set of serial planes made of white foam board. Use repetition or gradation and attach to a black foam base. Corves toves Estructura oberta Plans flexibles Existència independent Deliberada complexitat Estructura densa Contorns afilats Disseny rígid Posició fixa

Add a comment

Related presentations

Related pages

REPETICIÓ PER SECCIONS - FORMES MUSICALS

Ireneu Segarra deia que a les cançons populars més senzilles ja es pot entreveure la llavor del que poden ser les grans estructures musicals dels grans ...
Read more

Untitled Document [www.xtec.cat]

Algunes formes tridimensionals són generades a través de la repetició i unió d'elements. En molts casos ...
Read more

la_forma_musical - Inici. XTEC

Este Cmap, tiene información relacionada con: la_forma_musical, FORMA MUSICAL tipus Primària AAAA, FORMA MUSICAL principis de la composició Repetició ...
Read more

La repetició | Juanjo Grande

Formes i emocions en la música és un cicle de conferències que tracta sobre les idees que els compositors i músics han utilitzat per donar forma a les ...
Read more

REPETICIÓ PER DESENVOLUPAMENT - FORMES MUSICALS

Tema i Variacions. Appalachian Spring. Aaron Copland. REPETICIÓ PER DESENVOLUPAMENT. FORMA SONATA
Read more

Formes I Emocions En La Música | Juanjo Grande

LA REPETICIÓ – Formes i Emocions en la Música – CaixaForum Girona. Tags. adoptar un músico Arvo Pärt auditori C@ntamos Contigo CaixaEscena cantada ...
Read more

Repetició de formes geomètriques en l’elaboració d’un mosaic.

Àngels . Hola! Em dic Àngels, sóc mestra i entusiasta de tot alló que té a veure amb la creativitat. Feu un cop d'ull per aquí! Entrades més vistes avui
Read more

repeticio de formes - Ensayos - Pepitogrillo123456789

Repetició de formes índex: 1. Introducció 2. Descripció formal - esbossos-Fotografies 3. Descripció conceptual Introducció: El treball que es proposa ...
Read more

Tema 3. La llengua literària I, figures retòriques

Epímone (repetició): reiterar diverses vegades un mateix vers i, també, repetir de manera contínua una mateixa paraula per subratllar-ne el contingut.
Read more