Repaso t1 naturais_6

50 %
50 %
Information about Repaso t1 naturais_6

Published on September 28, 2015

Author: fizpimen

Source: slideshare.net

1. REPASO NATURAIS TEMA 1 NETEX 6º 1.- Completa: A: Parte da flor…………………………………….... Produce os ………….………. de ……………..…… que conteñen gametos…………………………… B: Parte da flor………………………………………… Produce os ……………………………………………… que son os gametos ……………………………….. 2.- Por que partes está formada unha célula vexetal? 3.- Que son os cloroplastos? Onde se atopan? Cal é a súa función? 4.- En que 4 grupos podemos dividir o reino animal? 5.- Escribe as funcións da raíz e do talo das plantas. 6.- Que intercambios de gases teñen lugar nas follas das plantas? 7.- Que son os estomas? 8.- Que significa que a maioría das flores son hermafroditas? Que órganos teñen? 9.- Copia o seguinte esquema e explica coas túas palabras o proceso da fotosíntese. 10.- Procura información e escribe unha lista de froitos secos e froitos carnosos. 11.- Pon o nome das partes da flor. 12.- Escribe os nomes das partes da célula vexetal 13.- Que son os vasos leñosos? E os liberianos? 14.- Completa o texto: O reino ______________________ divídese en ______________________ (producen flores e ______________________); ximnospermas (a semente non está nun ________________); fentos (raíz, talo e follas .- reprodúcense por _____________________) e as _____________________________ (reprodúcense por esporas e non teñen _________________________ verdadeiros).

Add a comment

Related pages

Tests de Ciencias - Crear Test

T1 Cuadernillo Fund.Inversión,Test tema 1 de Cuadernillo ... ¡Que lo aprovech. Categorías:matemáticas ,primaria ,sexto ,repaso. Preguntas:60. CNMSFIS ...
Read more