Repas cossos geomètrics

0 %
100 %
Information about Repas cossos geomètrics
Education

Published on May 31, 2014

Author: DolorsMonn

Source: slideshare.net

    1. Fixat en els prismes i completa la taula           Nom  del  prisma           Forma  de  la  base           Nº  cares  laterals           Nº  de  vèrtex           Nº  d’arestes             2. Calcula el perímetre dels polígons següents ASSIGNATURA: Repàs Matemàtiques Curs i grup: 4t NOM I COGNOMS: _____________________________________ Núm.: _______ DATA: _______________

3. Escriu el nom d’aquests triangles segons els seus angles i segons els seus costats. A B C D E Segons els angles Segons els costats

  4. El radi d’una roda de bicicleta fa 20 cm. Quan valdrà el seu diàmetre? 5. El perímetre d’un triangle isòsceles fa 87 cm. Si el costat desigual mesura 25 cm., quant mesura cada costat igual? 6. Un triangle equilàter pot tenir algun angle obtús? Per què? _____________ _______________________________________________________________   7. Quina classe de quadrilàter és cadascun? a. ______________________ b. _______________________ c. ______________________ d. _______________________ 8. Quant val el costat que falta si el perímetre és 42? 10cm 15cm

9. Acaba les figures. 10. Calcula el perímetre Camp de futbol: Camp de bàsquet:

Add a comment

Related presentations

Related pages

Repas cossos geomètrics - Education - documents.tips

1. 1. Fixat en els prismes i completa la taula Nom del prisma Forma de…
Read more

start

start
Read more

Pàgina de recursos de cossos geomètrics - Inici. XTEC

Teoria cossos geomètrics 1r(pdf) ESC Activitats Cubs i prismes 1r ESO ESC Activitats cossos geomètrics(zip) 2 ESO ESC: repàs cossos geomètrics on-line: fr:
Read more

Geometria | Matemàtiques de cicle superior

Els cossos geomètrics. Que tal si fem un repàs al que hem fet a l’aula? Tasques de geometria tridimensional; Després de fer els exercicis de classe i ...
Read more

9 Àrees de cossos geomètrics - Recursos - educaLAB

Àrees de cossos geomètrics EXERCICIS resolts 4. Calcula l’àrea lateral i l’àrea total d’una piràmide hexagonal de 30 cm d’aresta
Read more

U5. Cossos geomètrics - 92 Dep Mat Materials per al 2n d'ESO

U5. Cossos geomètrics. U6. Estadística i atzar. Exercicis Bàsics. Seguiment de l'Avaluaci ...
Read more

Cossos geomètrics. Volum | 6è d'EP. Geometria i dibuix

Cossos geomètrics. Volum. Posted by RODOLF GUILLEM HICKL COSTA. Descobrim els món dels poliedres. Saps què són? Per conèixer interactua! i aprofundeix ...
Read more

Geometria | Matemàtiques Primària

Circumferències i cossos geomètrics Activitats sobre la circumferència, els poliedres i altres cossos geomètrics. Triangles i quadrilàters
Read more