Rentekommentar 08.05.2014 Figurer og bakgrunn

0 %
100 %
Information about Rentekommentar 08.05.2014 Figurer og bakgrunn
Economy & Finance

Published on May 8, 2014

Author: FNH

Source: slideshare.net

Description

Bakgrunnsmateriale fra Finans Norge i forbindelse med Norges Banks rentebeslutning.

RENTEKOMMENTAR 08.05.15 FIGURER OG BAKGRUNN

• Styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent • Ingen pengepolitisk rapport eller ny rentebane på dette møtet 2 Rentebeslutning

3 Rentebanen fra Pengepolitisk rapport i mars (PPR 1/14)

INTERNASJONAL ØKONOMI

5 Økt vekst internasjonalt 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OECD BRIICS 2011 2012 2013 2014 2015 World1 3.7 3.0 2.8 3.4 3.9 OECD 1 2.0 1.5 1.3 2.2 2.8 BRIICS1,2 7.3 5.7 5.4 5.3 5.7 United States 1.8 2.8 1.9 2.6 3.5 Euro area 1.6 -0.6 -0.4 1.2 1.7 Japan -0.5 1.4 1.5 1.2 1.2 China 9.3 7.7 7.7 7.4 7.3 2. Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa. 1. Moving nominal GDP weights, using purchasing power parities. Kilde: OECD Economic Outlook 6. mai BNP-vekst. År/år. Prosent OECDs prognoser for BNP-vekst År/år. Prosent Kilde: OECD Economic Outlook 6. mai

6 Oppgang i viktige vekstdrivere: investeringer og internasjonal handel Investeringer Volumeindeks, 2007 = 100 Internasjonal handel Volum, år/år, prosent 2012 2013 2014 2015 70 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 United States Japan Euro area Pre-crisis level 2012 2013 2014 2015 -2 0 2 4 6 8 10 -2 0 2 4 6 8 10 World OECD Average growth of world trade (1990-2007) Kilde: OECD Economic Outlook 6. maiKilde: OECD Economic Oultook 6. mai

7 Arbeidsledigheten faller men fortsatt meget høy i euroområdet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14 United States Euro area Japan Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Stiplet linje = OECDs anslag Kilde: OECD Economic Outlook 6. mai

8 Inflasjonen er meget lav KPI justert for energi mv.

9 ..og betydelig ”slakk” i mange land (særlig i Europa)

10 Nødvendig rebalansering i euroområdet Kilde: DNB Markets

11 Fortsatt lave styringsrenter

OG ekstraordinære tiltak i pengepolitikken (QE mv.) • Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) – Store oppkjøp av boliglånsobligasjoner og statsobligasjoner • Også QE i Storbritannia og Japan • Den europeiske sentralbanken (ECB) – Auksjoner der banker etc. får låne ubegrenset til styringsrenten opptil 3 år – OMT-programmet: Åpner for ubegrenset kjøp av statsobligasjoner, med krav om tiltak i landene – ECB sier nå at den vil vurdere alle tilgjengelige virkemidler, inkl. QE

13 Euroen har styrket seg mye som følge av QE i USA, UK og JP

14 ”FED Tapering” Kvantitative tiltak (QE) nedskaleres • FED nedskalerer de kvantitative lettelsene • Renteoppgang (lange renter) i USA • Kapital strømmer ut av flere fremvoksende økonomier – som svarer med renteøkning • -> dempet vekst i fremvoksende økonomier

NORGE

16 Lavere vekst i norsk økonomi BNP-vekst og årsvekst i utvalgte etterspørselskomponenter. Prosent Kilde: Norges Bank PPR 1/14

17 Konjunkturbarometeret melder om ”litt svakere, men fortsatt god utvikling i industrien” Kilde: SSB

18 Litt svakere ”Regionalt nettverk” etter ringerunden i mai

19 Svak sysselsettingsvekst Historien er nedrevidert – ingen vekst siden oktober

20 Kronekursen fortsatt svak

21 Importpriser løfter inflasjon

22 Oppgang i varekonsumet eller skyldes det problemer med å justere for påsken? -4 -2 0 2 4 6 8 10 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04 2013M05 2013M06 2013M07 2013M08 2013M09 2013M10 2013M11 2013M12 2014M01 2014M02 2014M03 Månedsvekst (sesongjustert) Tolvmånedersvekst

• Forventningsbarometeret 23 Husholdningene mener de har god økonomi Kilde: Finans Norge

Gjeldsveksten til husholdningene ligger fortsatt noe over inntektsveksten Kilde: Statistisk sentralbyrå -5 0 5 10 15 20 25 jan.00 jul.00 jan.01 jul.01 jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 jul.12 jan.13 jul.13 jan.14 Prosent Vekst i innenlandsk bruttogjeld - K2. Prosent. Januar 2000 - Mars 2014 Totalt Ikke-finansielle foretak Husholdninger 24 Kilde: SSB

25 Økt etterspørsel etter boliglån og lavere utlånsmargin fra bankene

Boligprisene har tatt seg noe opp igjen Kilde: Norges Bank 26

Nye boliger • Hva så med tilbudssiden? – Igangsettingen i mars var høy, men 1. kvartal samlet viste en negativ utvikling – Det svake salget av nye boliger fortsetter • SSB sine tall for igangsetting (tillatelser) for mars tilsvarer en årlig rate på 26 000 – Lavere enn behovet på om lag 31 000 beregnet av Boligprodusentene og Prognosesenteret • Negativ utvikling i boligmarkedet kan medføre redusert kapasitet hos boligbyggerne og gi større ubalanser på sikt Utvikling i 1. kvartal sammenlignet med i fjor Kilde: Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening27 Endring salg og igangsetting mot tilsvarende måned året før

RENTEKOMMENTAR 08.05.15 FIGURER OG BAKGRUNN

Add a comment

Related presentations

Rapport Bale III - le texte en français - Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

La economía española tiene problemas de 1. productividad del trabajo y 2. de aprov...

El presente trabajo realizará un análisis comparativo del sector de bienes de equi...

- Η προβληματική κατάσταση της ευρωζώνης - ABS -αγορά “τιτλοποιημένων απαιτήσεων...

This presentation gives a short and simple description of the Ponzi Scheme and the...

Neste artigo, analisa-se a estratégia política econômica adotada pelo novo gove...

Related pages

RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014

RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn • Styringsrenten uendret på 1,5 prosent • Minimale endringer i rentebanen • Første renteoppgang ...
Read more

RENTEKOMMENTAR 24.09 - Hjem | Finans Norge

RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn • Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent ... –God vekst i USA og Storbritannia
Read more

Beinet defekt i øvre buegang. Klinikk og teoretisk bakgrunn

Rentekommentar 08.05.2014 Figurer og bakgrunn ... figurer og bakgrunn 1. RENTEKOMMENTAR 19. SEPTEMBER Figurer og bakgrunn 2. Rentebeslutning ...
Read more

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER 2013

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER 2013 Figurer og bakgrunn . Hovedpunkter
Read more

Legge til bakgrunn eller vannmerke - Visio

... skrive ut eller låse figurer selektivt på én tegningsside ved å bruke ... og klikk deretter Bakgrunn. Legg til figurene og teksten du vil skal ...
Read more

Figur - Wikipedia

Figur og figurer brukes som betegnelse blant annet på bilde motiver, nummererte illustrasjoner i trykte ... Både bakgrunn og figurer består av fargeflater.
Read more

Sette inn eller slette et bilde eller en farge i ...

... (for eksempel figurer, bilder, diagrammer eller SmartArt-grafikk) ... og klikk deretter Formater bakgrunn. Klikk Fyll, og klikk deretter Bilde eller ...
Read more