Remeselné živnosti

50 %
50 %
Information about Remeselné živnosti
Business

Published on September 18, 2014

Author: pvsk

Source: slideshare.net

Description

Zoznam remeselných živností

ZOZNAM REMESELNÝCH ŽIVNOSTÍ http://PavolVarhanik.sk SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov 1. Zámoèníctvo 2. Nástrojárstvo 3. Kovoobrábanie 4. Galvanizácia kovov 5. Smaltovanie SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov 6. Opravy pracovných strojov 7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 8. Opravy karosérií SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 9. Výroba a opravy protetických výrobkov 10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi 11. Hodinárstvo SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika 12. Kamenárstvo SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov 13. Mäsiarstvo 14. Výroba piva a sladu 15. Výroba mlieènych výrobkov 16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov 17. Stolárstvo 18. Zlatníctvo a klenotníctvo SKUPINA 113 - Stavebníctvo 19. Murárstvo 20. Tesárstvo 21. Pokrývaèstvo 22. Klampiarstvo 23. Izolatérstvo 24. Strechár 25. VodoinŽtalatérstvo a kúrenárstvo 26. InŽtalácia a opravy chladiarenských zariadení 27. Podlahárstvo 28. MontáŽ, rekonŽtrukcia a údrŽba vyhradených technických zariadení 29. Kachliarstvo SKUPINA 114 - Ostatné 30. Pánske, dámske a detské kaderníctvo 31. Kozmetické sluŽby 32. Pohostinská èinnosŽ a výroba hotových jedál pre výdajne 33. Èistenie a kontrola komínov 34. Manikúra - pedikúra http://PavolVarhanik.sk

Add a comment

Related presentations

Related pages

Remeselné živnosti, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

Remeselné živnosti. Remeselná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj ...
Read more

Remeselné živnosti - Články a videá pre malých a ...

Odvody a dane sa platia rovnako, ako pri všetkých ostatných druhoch živnosti, s tým rozdielom, že pri remeselnej živnosti je možné si uplatniť ...
Read more

Remeslo - Wikipédia

Ohlasovacie živnosti sú rozdelené na remeselné, viazané a voľné. Remeselné majú 33 položiek, viazané 27 položiek, voľné sú neobmedzené.
Read more

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5 REMESELNÉ ŽIVNOSTI kmeňové činnosti ODBOR a jeho KÓD charakteristika odboru VOĽNÉ ŽIVNOSTI čiastkové súvisiace činnosti 1. Zámočníctvo
Read more

Viazané živnosti - Aktuality a komentáre

Remeselné živnosti; Viazané živnosti; ... Viazané živnosti. Tento dokument si môžete stiahnuť po kliknutí na PDF verziu dokumentu. Živnostenské ...
Read more

REMESELNÉ A VIAZANÉ ŽIVNOSTI

1 REMESELNÉ A VIAZANÉ ŽIVNOSTI Názov regulovaného povolania o kvalifikácie Zákon regulujúci dané povolanie Kompetentný orgán na: 1. uznanie dokladu
Read more

Remeselné živnosti :: MONDAX s.r.o.

Názov živnosti Obsah živnosti ; Zámočníctvo: Zahŕňa: Odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým ...
Read more

Druhy živnosti - ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE - Rady, tipy a ...

Aké existujú typy živnosti a ktorú si zvoliť. Voľné živnosti, remeselné živnosti a viazané živnosti. Koncesované živnosti. Odborná ...
Read more

Druhy živností - Titulná stránka - UPVS

Na Slovensku je možné prevádzkovať niektorú z troch druhov živností – voľné, remeselné alebo viazané živnosti. Živnosti sa rozlišujú na ...
Read more

POZITÍVNE A NEGATÍVNE VYMEDZENIE OBSAHU REMESELNÝCH ...

5 REMESELNÉ ŽIVNOSTI kmeňové činnosti ODBOR a jeho KÓD charakteristika odboru VOĽNÉ ŽIVNOSTI čiastkové súvisiace činnosti 1. Zámočníctvo
Read more