Remeselné živnosti

50 %
50 %
Information about Remeselné živnosti
Business

Published on September 18, 2014

Author: pvsk

Source: slideshare.net

Description

Zoznam remeselných živností

ZOZNAM REMESELNÝCH ŽIVNOSTÍ http://PavolVarhanik.sk SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov 1. Zámoèníctvo 2. Nástrojárstvo 3. Kovoobrábanie 4. Galvanizácia kovov 5. Smaltovanie SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov 6. Opravy pracovných strojov 7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 8. Opravy karosérií SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 9. Výroba a opravy protetických výrobkov 10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi 11. Hodinárstvo SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika 12. Kamenárstvo SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov 13. Mäsiarstvo 14. Výroba piva a sladu 15. Výroba mlieènych výrobkov 16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov 17. Stolárstvo 18. Zlatníctvo a klenotníctvo SKUPINA 113 - Stavebníctvo 19. Murárstvo 20. Tesárstvo 21. Pokrývaèstvo 22. Klampiarstvo 23. Izolatérstvo 24. Strechár 25. VodoinŽtalatérstvo a kúrenárstvo 26. InŽtalácia a opravy chladiarenských zariadení 27. Podlahárstvo 28. MontáŽ, rekonŽtrukcia a údrŽba vyhradených technických zariadení 29. Kachliarstvo SKUPINA 114 - Ostatné 30. Pánske, dámske a detské kaderníctvo 31. Kozmetické sluŽby 32. Pohostinská èinnosŽ a výroba hotových jedál pre výdajne 33. Èistenie a kontrola komínov 34. Manikúra - pedikúra http://PavolVarhanik.sk

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Remeselné živnosti, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

Remeselné živnosti. Remeselná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj ...
Read more

Remeselné živnosti - Články a videá pre malých a ...

Odvody a dane sa platia rovnako, ako pri všetkých ostatných druhoch živnosti, s tým rozdielom, že pri remeselnej živnosti je možné si uplatniť ...
Read more

Remeslo - Wikipédia

Ohlasovacie živnosti sú rozdelené na remeselné, viazané a voľné. Remeselné majú 33 položiek, viazané 27 položiek, voľné sú neobmedzené.
Read more

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5 REMESELNÉ ŽIVNOSTI kmeňové činnosti ODBOR a jeho KÓD charakteristika odboru VOĽNÉ ŽIVNOSTI čiastkové súvisiace činnosti 1. Zámočníctvo
Read more

Viazané živnosti - Aktuality a komentáre

Remeselné živnosti; Viazané živnosti; ... Viazané živnosti. Tento dokument si môžete stiahnuť po kliknutí na PDF verziu dokumentu. Živnostenské ...
Read more

REMESELNÉ A VIAZANÉ ŽIVNOSTI

1 REMESELNÉ A VIAZANÉ ŽIVNOSTI Názov regulovaného povolania o kvalifikácie Zákon regulujúci dané povolanie Kompetentný orgán na: 1. uznanie dokladu
Read more

Remeselné živnosti :: MONDAX s.r.o.

Názov živnosti Obsah živnosti ; Zámočníctvo: Zahŕňa: Odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým ...
Read more

Druhy živnosti - ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE - Rady, tipy a ...

Aké existujú typy živnosti a ktorú si zvoliť. Voľné živnosti, remeselné živnosti a viazané živnosti. Koncesované živnosti. Odborná ...
Read more

Druhy živností - Titulná stránka - UPVS

Na Slovensku je možné prevádzkovať niektorú z troch druhov živností – voľné, remeselné alebo viazané živnosti. Živnosti sa rozlišujú na ...
Read more

POZITÍVNE A NEGATÍVNE VYMEDZENIE OBSAHU REMESELNÝCH ...

5 REMESELNÉ ŽIVNOSTI kmeňové činnosti ODBOR a jeho KÓD charakteristika odboru VOĽNÉ ŽIVNOSTI čiastkové súvisiace činnosti 1. Zámočníctvo
Read more