Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BIbliotece Cyfrowej

13 %
88 %
Information about Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w...

Published on November 30, 2008

Author: AgaK

Source: slideshare.net

Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym ... Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Kalsk, 7-8 października 2008 r. Biblioteka Śląska ... jak to robimy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Śląska Biblioteka Cyfrowa Uczelnie wyższe państwowe (8) Biblioteki publiczne (19) Instytucje oświatowe (1) Biblioteka Śląska Uczelnie wyższe prywatne (7) Stowarzyszenia regionalne (1) Uczestnicy ŚBC Górny Śląsk Zagłębie Dąbrowskie Region Częstochowski Podbeskidzie, Śląsk Cieszyński Śląsk Opolski Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Koordynator organizacyjny Biblioteka Śląska Uczestnicy – Założyciele Biblioteka Śląska, Uniwersytet Śląski Uczestnicy pozostałe instytucje Zebranie Uczestników przedstawiciele Uczestników (najwyższa władza ŚBC) Zespół Koordynacyjny 7 koordynatorów wybranych przez Zebranie (na okres 3 lat) Kolegium Naukowe przedstawiciele instytucji naukowych (organ doradczy i opiniujący) Biblioteka Śląska Porozumienie o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Organizacja Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

ŚBC - nieodpłatna usługa biblioteki cyfrowej, Identyfikacja i promocja własnych zbiorów, Brak centralnej kontroli, Każdy sam decyduje, co, kiedy i jak opublikuje, Wszyscy publikują na tych samych zasadach, Każdy sam rozwiązuje kwestię praw autorskich, Wszyscy zachowują prawa do opublikowanych materiałów. Biblioteka Śląska Porozumienie o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Organizacja Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

ŚBC - nieodpłatna usługa biblioteki cyfrowej,

Identyfikacja i promocja własnych zbiorów,

Brak centralnej kontroli,

Każdy sam decyduje, co, kiedy i jak opublikuje,

Wszyscy publikują na tych samych zasadach,

Każdy sam rozwiązuje kwestię praw autorskich,

Wszyscy zachowują prawa do opublikowanych materiałów.

Zbiory nieobjęte prawem autorskim, Zbiory objęte prawem autorskim za zgodą autorów (twórców, spadkobierców, wydawców), Wydawnictwa własne, Bibliografie regionalne, Wydawnictwa promocyjne, okolicznościowe (współpraca z samorządami?), Materiały pozyskane od innych instytucji, osób prywatnych i stowarzyszeń Wydawnictwa dofinansowane w ramach projektu. Biblioteka Śląska Biblioteki publiczne a biblioteka cyfrowa - co publikować? Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Zbiory nieobjęte prawem autorskim,

Zbiory objęte prawem autorskim za zgodą autorów (twórców, spadkobierców, wydawców),

Wydawnictwa własne,

Bibliografie regionalne,

Wydawnictwa promocyjne, okolicznościowe (współpraca z samorządami?),

Materiały pozyskane od innych instytucji, osób prywatnych i stowarzyszeń

Wydawnictwa dofinansowane w ramach projektu.

Biblioteka - samodzielny Uczestnik, Biblioteka udostępnia zbiory do publikacji Uczestnikowi (umowa o publikację, identyfikacja biblioteki w polu „Prawa”), Biblioteka powiatowa jako Uczestnik - publikuje zbiory własne lub pozyskane z terenu powiatu, Biblioteki informują Uczestnika (bibliotekę wojewódzką, powiatową) o cennych zbiorach regionalnych w gminach i ułatwiają kontakt z ich właścicielami. Biblioteka Śląska Biblioteki publiczne a biblioteka cyfrowa - możliwości współpracy Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Biblioteka - samodzielny Uczestnik,

Biblioteka udostępnia zbiory do publikacji Uczestnikowi (umowa o publikację, identyfikacja biblioteki w polu „Prawa”),

Biblioteka powiatowa jako Uczestnik - publikuje zbiory własne lub pozyskane z terenu powiatu,

Biblioteki informują Uczestnika (bibliotekę wojewódzką, powiatową) o cennych zbiorach regionalnych w gminach i ułatwiają kontakt z ich właścicielami.

Publikacje bibliotek powiatowych Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Biblioteka Publiczna w Częstochowie bibliografie regionalne czasopisma lokalne WYDAWNICTWA WŁASNE

WYDAWNICTWA POZYSKANE (umowy o publikację) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Publikacje bibliotek powiatowych Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Biblioteka Miejska w Cieszynie Publikacje bibliotek powiatowych WYDAWNICTWA WŁASNE wydawnictwa pokonkursowe opracowania regionalne Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej Publikacje bibliotek powiatowych WYDAWNICTWA WŁASNE I POZYSKANE Bibliografie regionalne Czasopisma Umowy o publikację (zgoda spadkobierców) Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Bibliografie regionalne

Czasopisma

Umowy o publikację (zgoda spadkobierców)

miejskie biblioteki publiczne (powiatów grodzkich) WYDAWNICTWA WŁASNE promocyjne okolicznościowe Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej Publikacje bibliotek miejskich WYDAWNICTWA WŁASNE I POZYSKANE pocztówki fotografie Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach Publikacje bibliotek miejskich WYDAWNICTWA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEK opracowania regionalne Publikacje okolicznościowe stowarzyszeń regionalnych Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Biblioteka Śląska Publikacje biblioteki wojewódzkiej WYDAWNICTWA POZYSKANE Z KOLEKCJI PRYWATNYCH czasopisma satyryczne kroniki szkolne Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej kalendarium historyczne (Serwis Literacki knowacz.pl) monografie naukowe

Biblioteka Śląska Publikacje biblioteki wojewódzkiej WYDAWNICTWA POZYSKANE Z KOLEKCJI PRYWATNYCH Zbiory i albumy fotografii Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Biblioteka Śląska Publikacje biblioteki wojewódzkiej WYDAWNICTWA POZYSKANE Z KOLEKCJI PRYWATNYCH Zbiory fotografii i dokumentów Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”

dokumenty, świadectwa, dyplomy Biblioteka Śląska WYDAWNICTWA POZYSKANE Z KOLEKCJI PRYWATNYCH Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej MBP w Jaworznie MBP w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Śląska Publikacje biblioteki wojewódzkiej WYDAWNICTWA ZE ZBIORÓW WŁASNYCH Biblioteki publiczne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej najczęściej czytane księgi adresowe księgi pamiątkowe starodruki

Brak sprzętu, ludzi, pieniędzy (możliwe jedynie projekty niskokosztowe), Niewielka wiedza, brak świadomości Digitalizacja? Dygitalizacja? = Retrokonwesja? Szkolić! Szkolić! Zachęcać, pokazywać korzyści Tworzyć bazy wiedzy Oferować pomoc merytoryczną i techniczną Biblioteka Śląska Biblioteki publiczne a biblioteka cyfrowa - problemy Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Brak sprzętu, ludzi, pieniędzy (możliwe jedynie projekty niskokosztowe),

Niewielka wiedza, brak świadomości Digitalizacja? Dygitalizacja? = Retrokonwesja?

Szkolić! Szkolić!

Zachęcać, pokazywać korzyści

Tworzyć bazy wiedzy

Oferować pomoc merytoryczną i techniczną

Forum Śląskiej Biblioteki Cyfrowej - narzędzie komunikacji Uczestników

Forum Śląskiej Biblioteki Cyfrowej - narzędzie komunikacji Uczestników Informacje dla nowych Uczestników (jak zostać redaktorem, instalacja aplikacji redaktora), Instrukcja tworzenia opisu w Dublin Core, Wzory umów z właścicielem, autorem i wydawcą, Propozycje i plany publikacji, Organizacja i promocja, Oprogramowanie i sprzęt (informacje i porady), Dyskusje, pytania, problemy. Biblioteka Śląska Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Informacje dla nowych Uczestników (jak zostać redaktorem, instalacja aplikacji redaktora),

Instrukcja tworzenia opisu w Dublin Core,

Wzory umów z właścicielem, autorem i wydawcą,

Propozycje i plany publikacji,

Organizacja i promocja,

Oprogramowanie i sprzęt (informacje i porady),

Dyskusje, pytania, problemy.

Biblioteka Śląska Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC MKiDN „Mecenat 2007” Samodzielna praca wolontariuszy, Pomoc merytoryczna i techniczna dla Uczestników i instytucji pragnących nawiązać współpracę, Działalność szkoleniowa. Z Pracowni mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy Uczestnicy ŚBC (instruktaż, szkolenia, samodzielne skanowanie) Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Samodzielna praca wolontariuszy,

Pomoc merytoryczna i techniczna dla Uczestników i instytucji pragnących nawiązać współpracę,

Działalność szkoleniowa.

Liczba wykonanych skanów - 101 705 Liczba zaangażowanych wolontariuszy - 23 Liczba wizyt wolontariuszy - 536 Liczba przepracowanych godzin wolontariuszy - 1545 Liczba przeszkolonych osób - 25 Liczba publikacji w ŚBC (wolontariat) - 847 Liczba publikacji w ŚBC (wraz z Opiekunami) - 2345 16% wszystkich publikacji BŚ w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (wolontariat), 25% (wraz z pracą Opiekunów) Biblioteka Śląska Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC SPD po pierwszym roku działalności: MKiDN „Mecenat 2007” Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Liczba wykonanych skanów - 101 705

Liczba zaangażowanych wolontariuszy - 23

Liczba wizyt wolontariuszy - 536

Liczba przepracowanych godzin wolontariuszy - 1545

Liczba przeszkolonych osób - 25

Liczba publikacji w ŚBC (wolontariat) - 847

Liczba publikacji w ŚBC (wraz z Opiekunami) - 2345

16% wszystkich publikacji BŚ w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (wolontariat), 25% (wraz z pracą Opiekunów)

Biblioteka Śląska Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl http://blog.biblioteka20.pl/

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC Biblioteka Śląska MKiDN „Mecenat 2007” Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Biblioteka Śląska ... w skali globalnej. „ odkrywanie”, pokazywanie, usuwanie ograniczeń w udostępnianiu, wirtualne „kompletowanie” braków, widoczność w wyszukiwarkach internetowych, promocja (regionu, kultury, nauki, instytucji)... Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl Digitalizacja i publikacja regionaliów

„ odkrywanie”, pokazywanie,

usuwanie ograniczeń w udostępnianiu,

wirtualne „kompletowanie” braków,

widoczność w wyszukiwarkach internetowych,

promocja (regionu, kultury, nauki, instytucji)...

Analiza odwiedzin ŚBC – Google Analytics liczba odwiedzin w dniu 3 października - 770

Analiza odwiedzin ŚBC – Google Analytics

Add a comment

Related presentations

Related pages

Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to ...

1. Regionalny zasób cyfrowyw środowisku sieciowym ... Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej ...
Read more

Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowy - Education

Share Regionalny zasób cyfrowy w środowisku ... jak to robimy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej ... zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to ...
Read more

Biblioteka Śląska – Wikipedia, wolna encyklopedia

... później zasób regionalny ... publikacja w formie cyfrowej zbiorów Biblioteki Śląskiej i ... W Bibliotece Śląskiej w ...
Read more

Biblioteki.org - GET IT 2.0: cyfrowy listopad na labib.pl

... koordynator Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, ... kiedy warto w bibliotece ... z czego się składa i jacy ludzie w niej pracują? Jak ...
Read more

SPIS TREŚCI. W numerze zamieszczono grafiki Stanisława ...

Następne wystąpienie Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym jak, ... Śląskiej Biblioteki Cyfrowej ... w bibliotece XXI ...
Read more

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - informacja regionalna w Sieci

W środowisku cyfrowym, zwłaszcza sieciowym, ... Społeczna Pracownia Digitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej w ... zasób regionalny, ...
Read more

FBC - On-line collections of Polish cultural and ...

Gromadzi informacje o sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce; wyszukiwarka zasobów bibliotek cyfrowych.
Read more

Toruń – Wikipedia, wolna encyklopedia

... Call Center), Grupa Allegro (IT), Cyfrowy ... jak to ma miejsce w wielu ... podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w ...
Read more