Regionalni spoluprace v Evrope

67 %
33 %
Information about Regionalni spoluprace v Evrope

Published on May 26, 2007

Author: balcar

Source: slideshare.net

Description

Rekapitulace toho, co byste meli vedet o regionalni spolupraci v Evrope mimo Evropskou Unii. Na vasich 7 minut slavy to vystaci bohate.

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE V EVROPĚ

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA EU není jedinou platformou mezistátní spolupráce v Evropě. Po 2. sv. v. vznikaly i další organizace, které se od EU různým způsobem odlišovaly: Rozsah členství exkluzivní členství omezeno na užší skupinu států která blízce spolupracuje může mít přísnější podmínky vstupu (není to však podmínkou) např.: Benelux, Visegrádská čtyřka (omezeno teritoriálně) inkluzivní členství větší počet států, obvykle volnější spolupráce neomezuje se vždy striktně na určitý region např.: Rada Evropy (podmínkou členství jen demokratické zřízení) Cíle spolupráce pouze politické: Rada Evropy (podpora demokracie a právního státu) pouze ekonomické: Evropské sdružení volného obchodu vojenské: Západoevropská unie, NATO Historické podmínky organizace vzniklé v určité historické situaci, jejichž funkce se časem proměnila: Rada Evropy (zastíněna EU) , NATO (konec studené války) , ESVO (neúspěšný pokus o alternativu k EU) , KBSE (fórum pro komunikaci mezi východem a západem za studené války) ...

EU není jedinou platformou mezistátní spolupráce v Evropě.

Po 2. sv. v. vznikaly i další organizace, které se od EU různým způsobem odlišovaly:

Rozsah členství

exkluzivní členství

omezeno na užší skupinu států která blízce spolupracuje

může mít přísnější podmínky vstupu (není to však podmínkou)

např.: Benelux, Visegrádská čtyřka (omezeno teritoriálně)

inkluzivní členství

větší počet států, obvykle volnější spolupráce

neomezuje se vždy striktně na určitý region

např.: Rada Evropy (podmínkou členství jen demokratické zřízení)

Cíle spolupráce

pouze politické: Rada Evropy (podpora demokracie a právního státu)

pouze ekonomické: Evropské sdružení volného obchodu

vojenské: Západoevropská unie, NATO

Historické podmínky

organizace vzniklé v určité historické situaci, jejichž funkce se časem proměnila: Rada Evropy (zastíněna EU) , NATO (konec studené války) , ESVO (neúspěšný pokus o alternativu k EU) , KBSE (fórum pro komunikaci mezi východem a západem za studené války) ...

Cíle: Ochrana demokracie a právního státu Prevence a ochrana proti organizovanému zločinu a terorismu Ochrana lidských práv, zejména: sociálních (Evropská sociální charta) jazykových (E. charta pro regionální a menšinové jazyky) svobody médií (Evropská konvence o lidských právech) Podpora evropské kulturní identity a diverzity (Rámcová konvence o ochraně národnostních menšin) Teritoriální rozsah: 47 čl. států z Evropy a Asie (zejm. díky členství Ruska) , 6 pozorovatelů v Radě (Kanada, Japonsko, Mexiko, USA, Vatikán) , 3 pozorovatelé v Parlamentním shromáždění (Kanada, Izrael, Mexiko) . Bělorusko a Kazachstán mohou získat členství až dosáhnou standardu demokracie a ochrany práv. Sídlem je francouzský Strasbourg Činnost: Monitoruje dodržování svých pravidel (viz cíle), pomáhá státům které to potřebují s demokratizačními reformami Poznámka: RE bývá zaměňována za Radu Evropské unie. Zatímco Rada EU je jedním z orgánů EU, RE je samostatná mezinárodní organizace. RADA EVROPY

Cíle:

Ochrana demokracie a právního státu

Prevence a ochrana proti organizovanému zločinu a terorismu

Ochrana lidských práv, zejména:

sociálních (Evropská sociální charta)

jazykových (E. charta pro regionální a menšinové jazyky)

svobody médií (Evropská konvence o lidských právech)

Podpora evropské kulturní identity a diverzity (Rámcová konvence o ochraně národnostních menšin)

Teritoriální rozsah: 47 čl. států z Evropy a Asie (zejm. díky členství Ruska) , 6 pozorovatelů v Radě (Kanada, Japonsko, Mexiko, USA, Vatikán) , 3 pozorovatelé v Parlamentním shromáždění (Kanada, Izrael, Mexiko) . Bělorusko a Kazachstán mohou získat členství až dosáhnou standardu demokracie a ochrany práv. Sídlem je francouzský Strasbourg

Činnost: Monitoruje dodržování svých pravidel (viz cíle), pomáhá státům které to potřebují s demokratizačními reformami

Poznámka: RE bývá zaměňována za Radu Evropské unie.

Zatímco Rada EU je jedním z orgánů EU, RE je samostatná mezinárodní organizace.

ČLENSTVÍ V RADĚ EVROPY RE je organizace s inkluzivním členstvím (ve srovnání s EU), neomezuje se striktně na evropský kontinent. O členství se může ucházet každý demokratický právní stát.

Orgány: Sekretariát v čele s generálním tajemníkem Komise ministrů Parlamentní shromáždění Kongres místních a regionálních evropských představitelů Evropský soud pro lidská práva Komisař pro lidská práva Historie: Založena 5. května 1949 původně deseti státy. Měla vést k politické integraci Evropy po vzoru a vytvoření federace po vzoru USA. Činnost však stagnovala a RE byla zastíněna vznikem Evropského společenství uhlí a oceli (1952) a Římskými smlouvami (1957). Její činnost se postupně omezila na užší okruh témat. Po rozpadu sovětského bloku došlo k velkému nárůstu počtu členů a RE pomáhala s transformací postkomunistických států. Zajímavost: Rada Evropy je původním tvůrcem vlajky, kterou dnes používá EU. Aby nedošlo k záměně, RE nyní užívá vlajku se symbolem „C“ (Council of Europe) RADA EVROPY

Orgány:

Sekretariát v čele s generálním tajemníkem

Komise ministrů

Parlamentní shromáždění

Kongres místních a regionálních evropských představitelů

Evropský soud pro lidská práva

Komisař pro lidská práva

Historie:

Založena 5. května 1949 původně deseti státy. Měla vést k politické integraci Evropy po vzoru a vytvoření federace po vzoru USA. Činnost však stagnovala a RE byla zastíněna vznikem Evropského společenství uhlí a oceli (1952) a Římskými smlouvami (1957).

Její činnost se postupně omezila na užší okruh témat.

Po rozpadu sovětského bloku došlo k velkému nárůstu počtu členů a RE pomáhala s transformací postkomunistických států.

Zajímavost: Rada Evropy je původním tvůrcem vlajky,

kterou dnes používá EU. Aby nedošlo k záměně,

RE nyní užívá vlajku se symbolem „C“ (Council of Europe)

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA sídlem je Strasbourg (někdy neformálně nazýván „Strasbourgský soud“) Působnost: posuzuje stížnosti na porušování lidských práv které garantuje Evropská konvence o ochraně lidských práv a základních svobod (platná od r. 1950) pravomoc vůči státům, které konvenci podepsaly (dnes všichni členové RE) stížnosti mohou být vznášeny státy nebo jednotlivci (občany členských států) Struktura: v současné podobě funguje od r. 1998 soudci mají být nestranní a nezastupují zájmy států počet soudců odpovídá počtu členských států, každý však nemusí být zastoupen dělí se do sekcí a komor Rozhodování: všechna rozhodnutí soudu jsou závazná pro členské státy RE nemá prostředky k vynucení rozsudku: krajní sankcí je vyloučení z RE Výbor ministrů RE dohlíží na vykonávání rozsudků; státy, které nerespektují rozsudky jsou negativně vnímány

sídlem je Strasbourg (někdy neformálně nazýván „Strasbourgský soud“)

Působnost:

posuzuje stížnosti na porušování lidských práv které garantuje

Evropská konvence o ochraně lidských práv a základních svobod (platná od r. 1950)

pravomoc vůči státům, které konvenci podepsaly (dnes všichni členové RE)

stížnosti mohou být vznášeny státy nebo jednotlivci (občany členských států)

Struktura:

v současné podobě funguje od r. 1998

soudci mají být nestranní a nezastupují zájmy států

počet soudců odpovídá počtu členských států, každý však nemusí být zastoupen

dělí se do sekcí a komor

Rozhodování:

všechna rozhodnutí soudu jsou závazná pro členské státy

RE nemá prostředky k vynucení rozsudku: krajní sankcí je vyloučení z RE

Výbor ministrů RE dohlíží na vykonávání rozsudků; státy, které nerespektují rozsudky jsou negativně vnímány

Cíle: zajišťovat stabilitu regionu na bázi demokracie prevence ozbrojených konfliktů v oblasti fórum pro politický dialog členských států Teritoriální rozsah: 56 čl. států z Evropy, Asie a severní Ameriky , 11 pozorovatelů. Činnost: vojenská oblast kontrola zbrojení a obchodu se zbraněmi (i ilegálního) boj s terorismem (zejména formou prevence a včasného varování) prevence regionálních konfliktů (zprostředkování, asistence, poválečná obnova) oblast lidských práv pomoc s demokratizací a dohled nad volbami vzdělávání, lidská práva, dodržování práv menšin ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ

Cíle:

zajišťovat stabilitu regionu na bázi demokracie

prevence ozbrojených konfliktů v oblasti

fórum pro politický dialog členských států

Teritoriální rozsah: 56 čl. států z Evropy, Asie a severní Ameriky , 11 pozorovatelů.

Činnost:

vojenská oblast

kontrola zbrojení a obchodu se zbraněmi (i ilegálního)

boj s terorismem (zejména formou prevence a včasného varování)

prevence regionálních konfliktů (zprostředkování, asistence, poválečná obnova)

oblast lidských práv

pomoc s demokratizací a dohled nad volbami

vzdělávání, lidská práva, dodržování práv menšin

ČLENSTVÍ V OBSE OBSE je organizace s inkluzivním členstvím i ve srovnání s Radou Evropy, když zahrnuje většinu států severní hemisféry. Díky tomu je vhodná jako fórum pro jednání a spíše volnou spolupráci členských států.

ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ Orgány: Sekretariát Rada Parlamentní shromáždění Centrum pro prevenci konfliktů Úřad pro svobodné volby Historie: Činnost zahájena v roce 1973 jako Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě . Jednání vyústila v Helsinský závěrečný akt (1975) , potvrzující hranice v Evropě (a tedy i rozdělení na východ a západ) a garantující základní lidská a politická práva obyvatelům signatářských států. Stálou strukturu a název OBSE získala až roku 1995. V současnosti za zabývá zejména asitencí při volbách v demokratizujících se státech, kterým pomáhá zajistit objektivitu a spravedlnost při hlasování.

Orgány:

Sekretariát

Rada

Parlamentní shromáždění

Centrum pro prevenci konfliktů

Úřad pro svobodné volby

Historie:

Činnost zahájena v roce 1973 jako Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě . Jednání vyústila v Helsinský závěrečný akt (1975) , potvrzující hranice v Evropě (a tedy i rozdělení na východ a západ) a garantující základní lidská a politická práva obyvatelům signatářských států.

Stálou strukturu a název OBSE získala až roku 1995.

V současnosti za zabývá zejména asitencí při volbách v demokratizujících se státech, kterým pomáhá zajistit objektivitu a spravedlnost při hlasování.

DALŠÍ PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE V EVROPĚ BENELUX exkluzivní, teritoriálně omezená spolupráce tří malých západoevropských států VISEGRÁDSKÁ 4ka spolupráce států střední Evropy Západoevropská Unie projekt společné obrany členů Evropská asociace volného obchodu obchodní spolupráce nečlenů EU

Add a comment

Related presentations

Related pages

Přeshraniční spolupráce | Ministerstvo zahraničních ...

Funguje v návaznosti na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci ze dne 8. 9. 1994.
Read more

Regionální spolupráce | Ministerstvo zahraničních ...

V souvislosti s letošním 75. výročím Bitvy o Británii zorganizoval Svaz letců svobodného Československa vzpomínkový akt, který se konal v ...
Read more

Přeshraniční spolupráce v Evropské unii ...

Více než třetina občanů EU žije a pracuje v hraničních regionech. Hranice přímo i nepřímo ovlivňují jejich život. Evropská územní ...
Read more

Organizace pro Bezpečnost a Spolupráci v Evropě

23) regionální spolupráce v Evropě mimo EU - Rada Evropy: = regionální mezivládní organizace - sídlo: Štrasburk (SV Francie) - vznik: 1949
Read more

Regionální spolupráce ve střední Evropě

Těžištěčinnosti CEI je v pracovních skupinách pro zemědělství, civilní obranu, boj proti organizovanému zločinu, kulturu a vzdělání,
Read more

Regionální spolupráce ve støední Evropì

zeměmi, zejména v důsledku rozšiřování EU a NATO. Těžiště činnosti CEI je v pracovních skupinách. pro zemědělství, civilní obranu, boj proti
Read more

Mezinárodní politika 4, 2003 - Regionální spolupráce ...

Mezinárodní politika 4/2003. Téma: Regionální spolupráce v Evropě. Obsah: SVĚTOZOR 2 REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE V EVROPĚ / -zz- 3 REGIONÁLNÍ ...
Read more

Meziobecní spolupráce v Evropě | Sociologický ústav ...

Vajdová, Zdenka. 2006. „Meziobecní spolupráce v Evropě.“ Pp. 38-44 in Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Michal Illner. Autonomie a spolupráce ...
Read more

Mezinárodní spolupráce —

V rámci regionální spolupráce agentura EEA v letech 2010–2014 realizuje projekt ENPI-SEIS, ... (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE)
Read more