Rega 2000-INVENTS-2014

50 %
50 %
Information about Rega 2000-INVENTS-2014
Education

Published on March 29, 2014

Author: ciclemitja34

Source: slideshare.net

 BernatBernat  MarcosMarcos  EvelynEvelyn  LaraLara

PROBLEMA:PROBLEMA:  Es fa molt pesat regarEs fa molt pesat regar les plantesles plantes SOLUCISOLUCIÓ:Ó:  Un pedal que empentiUn pedal que empenti l'aigua i passi per un tubl'aigua i passi per un tub i regui les plantes.i regui les plantes.

MATERIALMATERIAL QUEQUE NECESSITEMNECESSITEM  Una capsa,Una capsa, un pedal, unun pedal, un tub, aigua,tub, aigua, galleda, dosgalleda, dos tubs curts, untubs curts, un fil de pesca ifil de pesca i la plantala planta PREPARACIÓ/PREPARACIÓ/ MUMUNTATGE:NTATGE: Posem el pedal connectat al tub. Posem aigua a la galleda. Fem un forat al tub i l'enganxem a la galleda. Enganxem els dos tubs petits al tub gran i el fil de pescar el lliguem al tub gran i posem la planta a sota del tub.

FUNCIONAMENT:FUNCIONAMENT:  Posem l'aigua a laPosem l'aigua a la galleda, prememgalleda, premem el pedal tirantel pedal tirant aire.aire.  L’aire empentaL’aire empenta l'aigua cap a lal'aigua cap a la planta perquè aixíplanta perquè així es regui la planta.es regui la planta.

VALORACIÓ DEL RESULTAT:VALORACIÓ DEL RESULTAT:  Ens ha agradat molt fer aquestEns ha agradat molt fer aquest invent.invent.  Ens ha costat decidir-nos, al finalEns ha costat decidir-nos, al final vam triar regar les plantes.vam triar regar les plantes.  L’hi hem posat el nom de rega-L’hi hem posat el nom de rega- plantes 2.000plantes 2.000

VALORACIÓ DEL RESULTAT:VALORACIÓ DEL RESULTAT:  Ens ha agradat molt fer aquestEns ha agradat molt fer aquest invent.invent.  Ens ha costat decidir-nos, al finalEns ha costat decidir-nos, al final vam triar regar les plantes.vam triar regar les plantes.  L’hi hem posat el nom de rega-L’hi hem posat el nom de rega- plantes 2.000plantes 2.000

Add a comment

Related presentations

Related pages

Rega 2000-INVENTS-2014 - Education - documents.tips

1. BernatBernat MarcosMarcos EvelynEvelyn LaraLara 2. PROBLEMA:PROBLEMA: Es fa molt pesat regarEs fa molt pesat regar les plantesles ...
Read more

Análise do conto cega rega - Education

Análise do conto cega rega. by lurdes-ferreira. on Aug 06, 2015. Report Category: Education
Read more