Refereren

45 %
55 %
Information about Refereren

Published on April 18, 2008

Author: benedictwydooghe

Source: slideshare.net

Description

In deze presentatie leer je waarom het belangrijk is te refereren en hoe je dat kan doen. Bij deze presentatie hoort een wiki. Zie: http://sadan.wikidot.com/het-maken-van-referenties.

S ociaal A gogische D igitale & A naloge N aslag Benedict Wydooghe REFEREREN In dit hoofdstuk leer je verwijzen naar je bronnenmateriaal en waarom het belangrijk is om verwijzingen te maken.

Referenties maken… WAAROM? Plagiaat vermijden ( eerlijkheid tav. de auteur ) Anderen op juiste spoor zetten (eerlijkheid tav. lezer) Zelf je bronnen terugvinden (eerlijkheid tav. jezelf) WAT? Referenties verwijzen naar de gebruikte bronnen HOE? Enerzijds: in tekst dmv. haakjes, voet- of eindnoten Anderzijds: achter tekst dmv. bibliografie

WAAROM?

Plagiaat vermijden ( eerlijkheid tav. de auteur )

Anderen op juiste spoor zetten (eerlijkheid tav. lezer)

Zelf je bronnen terugvinden (eerlijkheid tav. jezelf)

WAT?

Referenties verwijzen naar de gebruikte bronnen

HOE?

Enerzijds: in tekst dmv. haakjes, voet- of eindnoten

Anderzijds: achter tekst dmv. bibliografie

DAVID VAN REYBROUCK. De plaag. Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika . Meulenhof, Amsterdam, 2001. Schitterend boek waarbij archeoloog en cultuurhistoricus Van Reybrouck een zoektocht onderneemt naar het plagiaat van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. De zoektocht voert hem naar verre oorden, zowel in tijd als in ruimte: Zuid-Afrika, naar de wetenschapsgeschiedenis van de 17 de eeuw, het Europese Fin de siècle, de eerste wereldoorlog.

Schitterend boek waarbij archeoloog en cultuurhistoricus Van Reybrouck een zoektocht onderneemt naar het plagiaat van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck.

De zoektocht voert hem naar verre oorden, zowel in tijd als in ruimte: Zuid-Afrika, naar de wetenschapsgeschiedenis van de 17 de eeuw, het Europese Fin de siècle, de eerste wereldoorlog.

Maw. een soort etiquette

Hoe referenties maken? IN DE TEKST: Kies één systeem Voetnoten en eindnoten: functie Externe (citeren) Interne (verwijzen) Zelfstandige functie (extra uitleg) Soms zie je dat men in de tekst haakjes gebruikt: Leesbaarheid  Geen interne en zelfstandige functie ACHTER DE TEKST: Bibliografie WAAROM 2 KEER? In tekst: bondig met paginanummer In bibliografie: uitgebreid + andere functie (zoeken)

IN DE TEKST: Kies één systeem

Voetnoten en eindnoten: functie

Externe (citeren)

Interne (verwijzen)

Zelfstandige functie (extra uitleg)

Soms zie je dat men in de tekst haakjes gebruikt:

Leesbaarheid 

Geen interne en zelfstandige functie

ACHTER DE TEKST: Bibliografie

WAAROM 2 KEER?

In tekst: bondig met paginanummer

In bibliografie: uitgebreid + andere functie (zoeken)

 

Citaten versus bibliografie Onvolledige info: Auteur titel Paginanummer! Vinden citaat mogelijk Tekstchronologisch gesorteerd Volledige info Auteur, titel, uitgever, plaats, jaar Geen paginanummer Vinden boek mogelijk Overzicht literatuur Alfabetisch gesorteerd Soms schuift men beide in elkaar door bv. in een eindnotensysteem de volledige info te geven. Wij doen dit niet.

Onvolledige info:

Auteur titel

Paginanummer!

Vinden citaat mogelijk

Tekstchronologisch gesorteerd

Volledige info

Auteur, titel, uitgever, plaats, jaar

Geen paginanummer

Vinden boek mogelijk

Overzicht literatuur

Alfabetisch gesorteerd

Zie deel II, hoofdstuk 5, pag. 321. 3. Intern of verwijzend Verwijst in document Umberto Eco werd geboren in Turijn in 1947. 2. Zelfstandig of inhoudelijk Geeft extra uitleg Zie: ECO U. De naam van de roos , p. 666. 1. Extern of bibliografisch Verwijst naar literatuur … en hun voorbeelden Drie soorten voetnoten…

9 is een voorbeeld van een externe noot. De noot verwijst naar een werk buiten dit boek. 8 is een voorbeeld van een zelfstandige noot. De noot geeft informatie die ‘op zichzelf’ staat.

Doe het zelf… Een onbewerkt citaat van U. Eco Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander. Door ons gebruikt “ Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander .” 1 1 ECO U. De naam van de roos , p. 546.

Een onbewerkt citaat van U. Eco

Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander.

Door ons gebruikt

“ Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander .” 1

1 ECO U. De naam van de roos , p. 546.

Technisch Citaat cursief tussen “…” Op einde van zin, na punt. Niet in titel! In Word: Invoegen/Verwijzing/Voetnoot Autonummering

Citaat cursief tussen “…”

Op einde van zin, na punt.

Niet in titel!

In Word:

Invoegen/Verwijzing/Voetnoot

Autonummering

Kenmerken citaat Een citaat = letterlijke weergave origineel Twee uitzonderingen Ellips: weg lating dmv (…) Ballast wegwerken Interpolatie: toevoeging dmv […] Correcties Op fout wijzen [sic] Zin doen kloppen

Een citaat = letterlijke weergave origineel

Twee uitzonderingen

Ellips: weg lating dmv (…)

Ballast wegwerken

Interpolatie: toevoeging dmv […]

Correcties

Op fout wijzen [sic]

Zin doen kloppen

Ellips, interpolatie en eigen tekst Onbewerkt citaat De volledige verantwoordelijkheid voor de bibliotheek had bij Demetrios berust. Bewerkt met ellips en interpolatie Volgens Luciane Canfora “[lag] de volledige verantwoordelijkheid voor de bibliotheek (…) bij Demetrios .” 2 INTERPOLATIE Het woord ‘lag’ werd toegevoegd en dit wordt getoond met hoekige haakjes ELLIPS Het woord ‘had’ werd uit het origineel verwijderd. Dit zie je aan de ronde haakjes Beter is eigen tekst Volgens Canfora was Demetrios de bibliotheekverantwoordelijke. 2

Onbewerkt citaat

De volledige verantwoordelijkheid voor de bibliotheek had bij Demetrios berust.

Bewerkt met ellips en interpolatie

Volgens Luciane Canfora “[lag] de volledige verantwoordelijkheid voor de bibliotheek (…) bij Demetrios .” 2

2. Hoe bibliografie maken? Definitie Strikt genomen: boekenlijst Niet enige mogelijke lijst Filmografie, videografie, discografie Lijst van geraadpleegde sites … Ruimer B ronnenlijst (ook niet gepubliceerde werken) Wat wordt opgenomen? Alle bronnen waarvan sprake in noten Eventueel bronnen in relatie tot onderwerp Mits duidelijk aangeven welke je verwerkte Bv. door *

Definitie

Strikt genomen: boekenlijst

Niet enige mogelijke lijst

Filmografie, videografie, discografie

Lijst van geraadpleegde sites …

Ruimer

B ronnenlijst (ook niet gepubliceerde werken)

Wat wordt opgenomen?

Alle bronnen waarvan sprake in noten

Eventueel bronnen in relatie tot onderwerp

Mits duidelijk aangeven welke je verwerkte

Bv. door *

Bibliografische referentie Alle media (boek, site, tijdschrift…) AUTEUR X. Titel. Ondertitel, Boeken of websites Uitgever of organisatie Plaats van uitgave of url Jaartal of datum update of raadplegen Periodieke uitgaven Krant : In: Naam krant + exacte datum Tijdschrift : In: Naam tijdschrift , jg. + nr. AUTEUR X. Titel. Ondertitel, Uitgever, Plaats van Uitgave, 2005.

Alle media (boek, site, tijdschrift…)

AUTEUR X.

Titel. Ondertitel,

Boeken of websites

Uitgever of organisatie

Plaats van uitgave of url

Jaartal of datum update of raadplegen

Periodieke uitgaven

Krant : In: Naam krant + exacte datum

Tijdschrift : In: Naam tijdschrift , jg. + nr.

AUTEUR X. Titel. Ondertitel, Uitgever, Plaats van Uitgave, 2005.

Onderdelen AUTEUR X. Steeds hoofdletters, beginnend met familienaam (alfabetisch). Initiaal eindigt op punt. Indien meerdere tot drie. Dan Ea. Titel. Ondertitel, Beginnend met hoofdletter en cursief (onderlijnen indien handschrift) Na titel punt. Na ondertitel komma, Uitgever, Plaats van uitgave, Eén plaats is voldoende, meest nabije. Cyberspace is ook een plaats Datum Voor boeken volstaat een jaartal Bij websites is dit de datum van laatste update of van raadplegen AUTEUR X. Titel. Ondertitel, Uitgever, Plaats van Uitgave, 2005.

AUTEUR X.

Steeds hoofdletters, beginnend met familienaam (alfabetisch).

Initiaal eindigt op punt.

Indien meerdere tot drie. Dan Ea.

Titel. Ondertitel,

Beginnend met hoofdletter en cursief (onderlijnen indien handschrift)

Na titel punt. Na ondertitel komma,

Uitgever,

Plaats van uitgave,

Eén plaats is voldoende, meest nabije.

Cyberspace is ook een plaats

Datum

Voor boeken volstaat een jaartal

Bij websites is dit de datum van laatste update of van raadplegen

AUTEUR X. Titel. Ondertitel, Uitgever, Plaats van Uitgave, 2005.

Vormvereisten Monografie of boek over één onderwerp WYDOOGHE B. Informatiebronnen en naslagwerken voor het sociaal agogisch werk. Garant, Antwerpen, 2003. Bijdrage in boek BREYNE P. Een volwassen kijk op jongeren . In: WYDOOGHE B. Nieuwe tijden, nieuwe noden, nieuwe oplossingen. Een halve eeuw opleiding tot welzijnswerker aan de katholieke sociale hogeschool Ipsoc in Kortrijk, Lannoo, Tielt, 2000. Eindwerk of thesis WYDOOGHE B. De bal. Een scenariowedstrijd als middel tot audiovisuele vorming? Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk, 1994. Tijdschriftartikel WYDOOGHE B. Heemkunde in cyberspace. ‘Lines of light ranged in the non space of the mind .’ In: Ons Heem , jg. 57, nr. 1, 2004. Krantenartikel WYDOOGHE B. Jeugdhuis opent deuren voor Andere Geslacht . In: Het Volk , 15 februari 1995.

Monografie of boek over één onderwerp

WYDOOGHE B. Informatiebronnen en naslagwerken voor het sociaal agogisch werk. Garant, Antwerpen, 2003.

Bijdrage in boek

BREYNE P. Een volwassen kijk op jongeren . In: WYDOOGHE B. Nieuwe tijden, nieuwe noden, nieuwe oplossingen. Een halve eeuw opleiding tot welzijnswerker aan de katholieke sociale hogeschool Ipsoc in Kortrijk, Lannoo, Tielt, 2000.

Eindwerk of thesis

WYDOOGHE B. De bal. Een scenariowedstrijd als middel tot audiovisuele vorming? Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk, 1994.

Tijdschriftartikel

WYDOOGHE B. Heemkunde in cyberspace. ‘Lines of light ranged in the non space of the mind .’ In: Ons Heem , jg. 57, nr. 1, 2004.

Krantenartikel

WYDOOGHE B. Jeugdhuis opent deuren voor Andere Geslacht . In: Het Volk , 15 februari 1995.

FAQ! Wat met teksten op sites? Ik tikt Google op 18.09.2006 de trefwoorden “ informatievaardigheden eco umberto.” Na wat doorklikken vind ik een interessante tekst op: http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB%202005%20015%20%20%5B5%5D.doc?PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e0 Hoe verwijs ik naar een site is een foute vraag. Hoe verwijs ik naar de tekst van een site of hoe moet ik citeren uit de tekst op een site zijn goede vragen! Regel 0: een website is het vermelden pas waard als je… De auteur kent Eventueel een uitgever, of een organisatie die de tekst bekend maakt Een datum draagt (van bijwerken), indien niet zet je laatst geraadpleegd.

Ik tikt Google op 18.09.2006 de trefwoorden “ informatievaardigheden eco umberto.” Na wat doorklikken vind ik een interessante tekst op: http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB%202005%20015%20%20%5B5%5D.doc?PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e0

Hoe verwijs ik naar een site is een foute vraag. Hoe verwijs ik naar de tekst van een site of hoe moet ik citeren uit de tekst op een site zijn goede vragen!

Regel 0: een website is het vermelden pas waard als je…

De auteur kent

Eventueel een uitgever, of een organisatie die de tekst bekend maakt

Een datum draagt (van bijwerken), indien niet zet je laatst geraadpleegd.

Deze pagina laat veel (wetenschappelijkheid) afleiden : Titel Structuur Citaten duiden op teksten van anderen Voetnoten wijzen op wetenschappelijkheid. Ze zijn voetnoten volgens een coherent systeem opgesteld. Uitgever of organisatie mits wat zoekwerk Datum Paginanummering Auteur

Deze pagina laat veel (wetenschappelijkheid) afleiden :

Titel

Structuur

Citaten duiden op teksten van anderen

Voetnoten wijzen op wetenschappelijkheid. Ze zijn voetnoten volgens een coherent systeem opgesteld.

Uitgever of organisatie mits wat zoekwerk

Datum

Paginanummering

Auteur

Zes regels Regel 1. Wees niet tevreden met de url: zoek auteur, titel, uitgever en datum! Bijvoorbeeld: Ik scrol door de tekst: ik leer de auteur en datum kennen (onderaan), via een tussenstap leer ik kennen wie de uitgever of organisatie is… Regel 2. Vergelijk een website met een plaats van uitgave. Regel 3. Vergelijk een organisatie met een uitgever. Regel 4. Kun je de datum van publicatie of de laatste bijwerking niet achterhalen, plaats dan de datum van raadplegen. In het eerste geval schrijf je gewoon de datum volgens een uniform systeem, in het tweede geval schrijf je ‘geraadpleegd op 06.06.06.’ Regel 5. Je hebt alle gegevens en je probeert de regels van de invuloefening te maken. Je kan uitgebreid of bondig citeren, de keuze is aan jou. Regel 6. Bewaar de tekst op je pc en hou je referenties bij, zodat er later geen discussie kan zijn!

Regel 1. Wees niet tevreden met de url: zoek auteur, titel, uitgever en datum!

Bijvoorbeeld: Ik scrol door de tekst: ik leer de auteur en datum kennen (onderaan), via een tussenstap leer ik kennen wie de uitgever of organisatie is…

Regel 2. Vergelijk een website met een plaats van uitgave.

Regel 3. Vergelijk een organisatie met een uitgever.

Regel 4. Kun je de datum van publicatie of de laatste bijwerking niet achterhalen, plaats dan de datum van raadplegen. In het eerste geval schrijf je gewoon de datum volgens een uniform systeem, in het tweede geval schrijf je ‘geraadpleegd op 06.06.06.’

Regel 5. Je hebt alle gegevens en je probeert de regels van de invuloefening te maken. Je kan uitgebreid of bondig citeren, de keuze is aan jou.

Regel 6. Bewaar de tekst op je pc en hou je referenties bij, zodat er later geen discussie kan zijn!

Strikt: BELJAARS F.L. Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? NVB, www.nvbonline.nl, 2005. Uitgebreid (volledige url, datum en paginanummering): BELJAARS F.L. Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector . http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB%202005%20015%20%20%5B5%5D.doc?PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e0, geraadpleegd op 24.11.2005, 12 p.

Strikt:

BELJAARS F.L. Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? NVB, www.nvbonline.nl, 2005.

Uitgebreid (volledige url, datum en paginanummering):

BELJAARS F.L. Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector . http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB%202005%20015%20%20%5B5%5D.doc?PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e0, geraadpleegd op 24.11.2005, 12 p.

Add a comment

Related pages

Duden | re­fe­rie­ren | Rechtschreibung, Bedeutung ...

Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'referieren' auf Duden online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache.
Read more

referieren – Wiktionary

Referenzen und weiterführende Informationen: [1] Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache „referieren“ [1] canoo.net „referieren“ [1] Uni ...
Read more

Referiert Übersetzung referiert Definition auf ...

re·fe·rie·ren (geh.) I. (mit OBJ) jmd. referiert etwas inhaltlich zusammenfassen und dabei kritisch beurteilen ...
Read more

Duden | Suchen | referieren

Suche nach “referieren” 28 Treffer Duden Online-Wörter­buch (24) Shop (0) Sprach­wissen (1) 🆕 Eng­lisch Wörter­buch (3) re­fe­rie­ren ...
Read more

Synonym für referieren - Synonyme - Bedeutung | Antonyme ...

Synonym für referieren - Synonyme - Bedeutung | Antonyme, Fremdwort - Gegenteil von referieren
Read more

refereren übersetzen - Deutsch Niederländisch Übersetzung

refereren übersetzen - Deutsch Niederländisch Übersetzung Tools. Seite von refereren drucken; refereren in Google suchen
Read more

Referat – Wikipedia

Als Referat (lat. referre ‚zurücktragen, berichten‘) bezeichnet man. einen Vortrag, auch in rein schriftlicher Form, siehe Referat (Vortrag) eine Art ...
Read more

Flexion:referieren – Wiktionary

Präsens; Person Aktiv Vorgangspassiv Zustandspassiv; Indikativ: Konjunktiv I: Indikativ: Konjunktiv I: Indikativ: Konjunktiv I: Sg. 1. Pers. ich referiere ...
Read more

Referieren - Homepage Wolfgang Pohl

Für den wenig geübten Redner ist es oft notwendig, die Sequenzen 6-10 mehrfach in Zeitabständen zu wiederholen, um Sicherheit zu erlangen. Deshalb sind ...
Read more

referieren - Synonyme bei OpenThesaurus

Gefundene Synonyme: vortragen, deklamieren, referieren, vorsprechen, wiedergeben, ausdrücken, ausführen, ausmalen, ausrollen, beleuchten, beschreiben ...
Read more