Reference JABLOTRON ALARMS a.s.

100 %
0 %
Information about Reference JABLOTRON ALARMS a.s.
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: avmediacz

Source: slideshare.net

Description

Vzdělávání distribuční sítě JABLOTRON ALARMS a.s. pomocí hlasování Turning Point - rozhovor s Michalem Ježkem, hlavní technik marketingu a lektor ve vzdělávání distribuční sítě, JABLOTRON ALARMS a.s.

Vzdělávání distribuční sítě JABLOTRON ALARMS a.s. pomocí hlasování Turning Point Během pololetí proškolíme až 1000 externích techniků, kteří nakupují a fyzicky montují naše výrobky zákazníkům. Potřebujeme je vzdělávat a motivovat k našemu jednotnému poselství, o kterém jsem se na začátku našeho rozhovoru zmiňoval. Michal Ježek Naše poselství je dodávat zákazníkům špičkové zabezpečovací a komunikační systémy a prvotřídní bezpečnostní služby. Tuto vizi je potřeba zákazníkům, externím pracovníkům a celé naší distribuční síti potvrdit např. formou dobře připravené prezentace. Bohužel většina dnešních prezentací postrádá jakoukoliv interaktivitu ve formě zapojení účastníků při poradách či vzdělávacím školení, otevírá náš rozhovor Michal Ježek, hlavní technik marketingu a lektor ve vzdělávání distribuční sítě, JABLOTRON ALARMS a.s. Hlasovací zařízení Turning Point používáme již několik měsíců. Na začátku jsme chtěli naše prezentace především oživit o jasně definované otázky, zjišťující jak účastníci školení probírané téma pochopili. Technologie Turning Point nám však nabídla i možnost získávat zpětnou vazbu, kterou je možné analyzovat přínosy nejen z pohledu výsledků, ale i kontroly kvality výkladu a práce lektora. To nám umožňuje trvale zlepšovat práci lektorů a optimalizovat změny ve vzdělávacích kurzech, uzavírá rozhovor pan Michal Ježek. Naše typické školení v rámci vzdělávání distribuční sítě začíná od 9 hod. a končí kolem 16 hod. odpoledne. To je dost dlouhá doba na to, aby byl lektor připraven stále udržovat pozornost všech účastníků. Proto jsme hledali řešení, kterým bychom mohli školení něčím oživit. Už dříve jsme oživovali průběh jednoduchými otázkami, které vedly ke zpětné vazbě účastníka, ale neměli jsme k dispozici žádné rychlé vyhodnocení, nejlépe okamžitě a v elektronické podobě. Současně jsme potřebovali metodicky sjednotit školení všech lektorů a pokládat stejné otázky, které budeme moci dále vyhodnocovat. Školení jsou určena v převážné většině pro techniky od začátečníka, pokročilého, až po experta. Díky použití hlasovacího zařízení Turning Point bylo možné otázky zapracovat do prezentace přímo. Tím jsme zajistili, že celý průběh hlasování lze na konci vyhodnotit a použít jako zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá. AV MEDIA a.s. Praha tel.: 261 260 218 Pražská 63, 102 00 Praha 10, tel: 261 260 218, fax: 261 227 648, www.avmedia.cz, praha@avmedia.cz Brno 547 357 080 České Budějovice 387 747 339 Ostrava 596 624 505 Pardubice 466 510 825 Plzeň 377 488 570 Ústí nad Labem 724 437 804

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

en | Jablotron

JABLOTRON 100. A brand new alarm with a revolutionary control system. Learn more. Innovations Fall 2015. Release of fall innovation details. More info.
Read more

de | Jablotron

Über Jablotron Über uns Soziale Verantwortung Für Medien Kontakt Nützliche Links. Aktuelles Neuheiten Newsletter Karriere Messen FAQ. Für unsere Partner
Read more

JABLOTRON ALARMS a.s. | Image server

Služba je dozorována určeným subjektem dle vnitřního předpisu společnosti JABLOTRON ALARMS a.s.. ... by the management of JABLOTRON ALARMS.
Read more

Create a new account - JABLOTRON ALARMS a.s. | Image server

Služba je dozorována určeným subjektem dle vnitřního předpisu společnosti JABLOTRON ALARMS a.s.. ... New account Send password Help. JABLOTRON ...
Read more

JABLOTRON ALARMS a.s. | Image server

JABLOTRON ALARMS a.s. IMAGE SERVER 2.0. Help index. IMG Server; Creating an account; Premises registration; Transferring access rights or deleting premises;
Read more

JABLOTRON ALARMS a.s. | Elegis – informační systémy

JABLOTRON ALARMS a.s. JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům ...
Read more

JABLOTRON ALARMS a.s. | LinkedIn

Learn about working at JABLOTRON ALARMS a.s.. ... JABLOTRON ALARMS is part of the JABLOTRON Holding and a leading European player in the field of alarm ...
Read more

JABLOTRON ALARMS, a.s. - Ministerstvo zahraničních ...

JABLOTRON ALARMS, a.s. Collaboration with CERN / Medipixand ARDENT PavelHÜBNER phubner@jablotron.cz Dr. Vijayaragavan VISWANATHAN vijay@jablotron.cz.
Read more

Web self-service MyJABLOTRON

MyJablotron Web Self-Service is an online application designed for users of Jablotron Alarm systems as well as for ... JABLOTRON ALARMS a.s. Activate a ...
Read more

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Přihlášení. Jablotron ID. JABLOTRON ID (uživatelské jméno) je unikátní identifikace, ...
Read more