Reestatsiya

50 %
50 %
Information about Reestatsiya

Published on February 25, 2014

Author: ssusere7336a

Source: slideshare.net

Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти ПРЕЗЕНТУЄ Пам’ятка для майбутніх абітурієнтів «РЕЄСТРУЄМОСЬ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО 2014»

УЧАСНИКАМИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (далі – ЗНО) є особи, які мають повну загальну середню освіту або є випускниками навчального закладу системи загальної середньої освіти поточного навчального року, планують вступати до вищого навчального закладу України та зареєструвалися в установленому порядку. Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 3 січня до 5 березня 2014 року.

Під час реєстрації Ви маєте можливість обрати не більше чотирьох предметів тестування. Ви зможете підготувати реєстраційні документи самостійно (за допомогою спеціальної комп’ютерної програми створення заяви-реєстраційної картки).

1. До початку оформлення реєстраційних документів: Визначте для себе, у якій сфері Ви бажаєте працювати в майбутньому та яку освіту необхідно для цього отримати. З’ясуйте, які саме предмети необхідні для вступу до ВНЗ на конкретну спеціальність. Ознайомтеся з вимогами реєстрації для участі у ЗНО.

2. Підготуйте документи, необхідні для реєстрації: копію паспорта або свідоцтва про народження (якщо Ви народилися після 01.09.1997 та ще не отримали паспорт); копію атестата або довідку з місця навчання (якщо Ви отримаєте атестат у поточному навчальному році); дві власні фотокартки для документів розміром 3х4 см, надруковані на фотопапері.

Форма довідки з місця навчання, затверджена Українським центром оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО)

Випадки, у яких до комплекту реєстраційних документів необхідно включити додаткові документи

Якщо Ви іноземець, особа без громадянства, біженець, особа, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, закордонний українець, до основних реєстраційних документів додайте копію документа, що підтверджує законність Вашого перебування на території України (наприклад: посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання тощо). Якщо Ви маєте захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, до основних реєстраційних документів додайте висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО з чітким зазначенням цих умов.

ДЛЯ УСПІШНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИСНОВКУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ (СПЕЦИФІЧНИХ) УМОВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО рекомендуємо: 1) звернутися до місцевого закладу охорони здоров’я з проханням надати висновок з зазначенням необхідних особливих (специфічних) умов проходження ЗНО за показаннями відповідно до стану здоров’я; 2) до комплекту реєстраційних документів додати отриманий ОРИГІНАЛ вищеназваного висновку закладу охорони здоров’я із чітким зазначенням необхідних особливих (специфічних) умов проходження ЗНО. Регламентна комісія ДпРЦОЯО, до складу якої входить представник органу управління охороною здоров'я, керуючись чинними нормативними документами, приймає рішення* щодо можливості або неможливості створення особливих (специфічних) умов проходження ЗНО. *на жаль, у більшості випадків абітурієнти, які потребують створення особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО, надають ксерокопії довідок із зазначенням діагнозу, але без зазначення умов, які необхідно створити, або ксерокопію посвідчення про інвалідність. Це приводить до відмови в реєстрації.

Особи, які згідно з висновками закладів охорони здоров'я мають обмежені можливості пересування, проходять ЗНО в аудиторіях, розташованих на нижніх поверхах пунктів тестування. Особи, які мають вади слуху, можуть проходити ЗНО в аудиторіях, де здійснюється сурдопереклад. Такі аудиторії формуються в одному з пунктів тестування, що розташований, як правило, в обласному центрі.

Якщо у Ваших документах є розбіжності в персональних даних (змінювалося прізвище, ім’я, по батькові), до основних реєстраційних документів додайте копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові. Якщо Ви для реєстрації подаєте копію документа, оформленого іноземною мовою, додайте до основних реєстраційних документів його переклад українською мовою, засвідчений нотаріусом або нотаріально засвідчену копію цього перекладу.

Якщо Ви в поточному році навчаєтеся за кордоном (наприклад, Ви випускник закордонного навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну тощо), та не можете скласти ЗНО з одного, декількох або усіх обраних предметів в основну сесію тестування, до основних реєстраційних документів додайте довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном (за винятком осіб, які подають довідку із закордонного навчального закладу про отримання повної загальної середньої освіти в поточному навчальному році), та заяву щодо надання можливості пройти тестування з певного (-их) предмета (- і в) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює Вашу участь у ЗНО під час основної сесії.

Якщо Ви з релігійних переконань не можете взяти участь у тестуваннях в окремий день (наприклад, у суботу), до основних реєстраційних документів додайте заяву щодо надання можливості проходження тестування з певного(-их) предмета(-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює Вашу участь у ЗНО з цих предметів під час основної сесії.

3. На кожній копії документів, що Ви підготували для реєстрації, зробіть надпис «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також поставте власний підпис, ініціали, прізвище, дату її засвідчення.

4. Завантажте програму створення заявиреєстраційної картки (далі ‒ програма) на комп’ютер*. * 03.01.2013 програму буде розміщено на сайтах УЦОЯО (www.testportal.gov.ua) та Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – ДпРЦОЯО) (www.dneprtest.dp.ua).

5. За допомогою програми* створіть заяву-реєстраційну картку, заповніть її ВЛАСНОРУЧ** . та оформіть комплект реєстраційних документів. *під час роботи з програмою, Вам необхідно поставити відповідну позначку про згоду на обробку персональних даних у процесі проведення ЗНО та використання їх під час вступу до вищих навчальних закладів; факт Вашої згоди автоматично відображується у заяві-реєстраційній картці. **заповнюйте заяву-реєстраційну картку українською мовою.

Особливості заповнення заяви-реєстраційної картки **Для оформлення заяви-реєстраційної картки використовуйте «Інструкцію щодо заповнення заяви-реєстраційної картки» (роздруковується під час роботи з програмою). У тексті заяви Вам необхідно не лише засвідчити своє бажання бути зареєстрованим, але й обов’язково написати, що Ви ознайомилися з Порядком проведення ЗНО в 2014 році, а також правами та обов’язками абітурієнта. Після написання заяви, зазначте у відповідних місцях дату написання заяви та поставте особистий підпис. Запишіть у відповідних клітинках частини «РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА» друкованими літерами Ваші прізвище, ім’я, по батькові та дані паспорта або свідоцтва про народження (якщо Вам станом на 1 вересня 2013 року не виповнилося шістнадцяти років і Ви не отримали паспорт). Для повного оформлення заяви-реєстраційної картки наклейте у відповідних місцях дві власні ідентичні фотокартки для документів розміром 3х4 см.

Для чого потрібен Контрольно-інформаційний лист Контрольно-інформаційний лист роздруковується під час роботи з програмою створення заявиреєстраційної картки, містить у собі корисну інформацію; у ньому також фіксується номер заявиреєстраційної картки, яку Ви роздрукували. Зберігайте контрольно-інформаційний лист до завершення процесу Вашої реєстрації. Номери заяви-реєстраційної картки та Контрольноінформаційного листа до заяви-реєстраційної картки повинні збігатися*. *це необхідно для уникнення проблем з визначенням Вами номеру Вашої заяви-реєстраційної картки (цей номер знадобиться Вам для відстеження стану обробки Ваших реєстраційних документів). 3. Алгоритм дій з описом вкладення до цінного листа: 1) відріжте опис вкладення до цінного листа від контрольноінформаційного листа; 2) заповніть на пошті опис вкладення до цінного листа (працівник пошти повинен поставити штемпель поштового відділення та свій підпис у передбаченому для цього місті опису вкладення); 3) вкладіть один примірник опису у конверт з реєстраційними документами (другий примірник опису залиште собі).

6. Підготуйте поштове відправлення Увесь комплект реєстраційних документів покладіть до поштового конверта формату А-4 (для запобігання згинання документів). Підпишіть поштовий конверт, указавши адресу ДпРЦОЯО та зворотню адресу. Не заклеюйте конверт до перевірки працівником пошти опису вкладення*. *пересилку документів бажано здійснити з описом вкладення або рекомендованим листом цінним листом

Для відправки реєстраційних документів до ДпРЦОЯО використовується адреса*: Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти; а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000. *зверніть увагу, що факт надходження заяви-реєстраційної картки абітурієнта до ДпРЦОЯО є підставою для здійснення обробки персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Вам буде відмовлено в реєстрації, якщо Ви: надішлете не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації; неналежно оформите документ(- ти), необхідний(-ні) для реєстрації; зазначите в заяві-реєстраційній картці недостовірні дані; надішлете документи пізніше встановленого строку (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті). У випадку прийняття рішення про відмову в реєстрації Вам буде надіслано рекомендованим поштовим відправленням лист, де буде зазначено причину відмови. До листа додаються всі документи, надіслані Вами для реєстрації, а також реєстраційна картка (заява учасника про участь у ЗНО зберігається в ДпРЦОЯО). Рішення про відмову в реєстрації приймається також у випадку, якщо ДпРЦОЯО не може створити абітурієнту особливі (специфічні) умови для проходження ЗНО відповідно до наданого ним висновку закладу охорони здоров’я.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИМИ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО 2013 БУЛИ ТАКІ ПОМИЛКИ: • • ВІДСУТНІСТЬ ПІДПИСУ ПІД ЗАЯВОЮ З ПРОХАННЯМ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ; НАДАННЯ НЕПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТІВ ТА НЕНАЛЕЖНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ (відсутність фотокарток або надання неякісних фотокарток, відсутність копій паспортного документа, атестата про повну загальну середню освіту або довідки з навчального закладу, відсутність копії документа, що підтверджує зміну персональних даних у документах); • НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНІ ДОВІДКИ З НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (без підтвердження факту здобуття особою повної загальної середньої освіти до кінця поточного навчального року або з датою здобуття освіти не в 2013 році); • ВІДСУТНІСТЬ ТЕКСТУ ЗАЯВИ У ЗАЯВІРЕЄСТРАЦІЙНІЙ КАРТЦІ АБО НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ЗАЯВИ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ; • НАДАННЯ КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗА ВІКОМ МАЛИ ОТРИМАТИ ПАСПОРТ.

7. За умови успішної реєстрації, отримайте в поштовому відділенні*: реєстраційну картку абітурієнта; Сертифікат**; інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік». *дізнатися про надходження реєстраційних документів до ДпРЦОЯО Ви зможете в он-лайн режимі на сайті ДпРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua) за номером поштового відправлення. **не ламінуйте СЕРТИФІКАТ! руйнуйте голографічну наліпку! Не

ПАМ’ЯТАЙТЕ! У випадках унесення змін до реєстраційних даних, повторного (після відмови) звернення для реєстрації, відмови від проходження ЗНО документи надсилаються ДпРЦОЯО поштовим відправленням протягом часу, відведеного на реєстрацію, та наступних за днем закінчення реєстрації 14-ти календарних днів.

Бажаємо Вам успішної реєстрації та вітаємо з Новим 2014 роком!

Add a comment

Related pages

державна реєстація смерті ...

СТАНДАРТ. адміністративної послуги з видачі свідоцтва про смерть. Адміністративна ...
Read more