Recursos para biliotecas

71 %
29 %
Information about Recursos para biliotecas
Education

Published on February 4, 2009

Author: susanalosada

Source: slideshare.net

Description

Recursos para ulizar na xestións de bibliotecas e club de lectura escolares

A BIBLIOTECA QUE QUEREMOS -Que a biblioteca, a súa xestión, e a súa dinamización sexa de interese para todo o claustro -Que compense as desigualdades do contorno, sobre todo no mundo rural e en zonas deprimidas - Que constitúa unha fonte de recursos da actividade docente (o cal supón cambios metodolóxicos significativos) - Que enlace cos recursos tradicionais e coas tecnoloxías máis avanzadas na procura do coñecemento. - Que sexa núcleo integrador das actividades culturais de todo o centro. Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

A BIBLIOTECA QUE QUEREMOS (II) - Que o/a bibliotecario/a sexa un docente fixo cun número de horas de atención á biblioteca suficiente. - Que se constitúa un Grupo de Biblioteca. Este Grupo ten que recibir formación específica permanente. -Que se constitúa así mesmo un grupo de alumnos da biblioteca, de cooperantes máis ou menos fixos, que axudan a organizar actividades e dinámicas para os demais alumnos. -Que a biblioteca se converta nun expoñente claro e operativo de normalización intercultural e, en xeral, de integración. Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

A BIBLIOTECA QUE QUEREMOS (III) -Que estea integrada en redes de Bibliotecas (escolares, públicas…), e que teña unha proxección mesmo ao exterior. -En relación fluída coa Biblioteca Pública e Biblioteca Infantil se existe na localidade (préstamos interbibliotecarios, proxectos de traballo, exposicións conxuntas, visitas guiadas, actividades de animación, etc) - Finalmente que sexa unha biblioteca viva, cambiante, accesible, transportable, real e virtual que constitúa un espazo de liberdade para o alumnado e o resto da comunidade. Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

Por que as tic? • Permiten a interconexión duns temas con outros, algo obxectivamente positivo nos procesos de aprendizaxe. Relacionar contidos de diferentes ámbitos axuda a fortalecer a fixación do que ensinamos. • Permiten a participación do alumnado nos procesos de elaboración de textos, imaxes, etc., deixando de ser un ente pasivo ante o ordenador. • Aportan unhas posibilidades enormes de comunicación interior (no propio centro) e exterior (con outros centros). Ábresenos de súpeto un mundo de comunicación con alumnado de calquera outro país. • Aportan plataformas para o debate e a discusión. • Contan coa cualidade da inmediatez. Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

Por que os blogs? • Promoven o gusto pola lectura e escritura. • Outorgan voz propia aos alumnos. • Fan que o seu traballo sexa visible, proporciónanlles un amplo público do mundo real. • Teñen accesibilidade a calquera hora, en calquera lugar con conexión á Internet. • Inmediatez: O que publicamos aparece na pantalla case de inmediato. Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

Por que os blogs? (II) • Facilidade de uso: É sinxelo de crear e manter. • Flexibilidade: Pode usarse individualmente ou en equipo e para fins moi diversos. • Creación automática dun arquivo (diario, semanal o mensual). • Publicación persoal: Calquera persoa pode ter un blog e publicar nel o que desexe. Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

DE CREACIÓN LITERARIA Diario dun personaxe: http://xenaropeteiro.blogspot.com/ Diario de prensa: http://www.escolar.net/ Poesía: http://bibliopoemes.blogspot.com/ Artigos, relato curto: http://www.avecesescribocartas.com/ Por entregas: http://sans-fin.blogspot.com/ Un autor como tema do blog: http://tirteafuera.blogspot.com/ (Cervantes) DE LECTURA (E/OU ESCOITA) DE TEXTOS ÍNTEGROS http://rincondelibrosenlared.blogspot.com/ http://bibliotecadescontexto.blogspot.com/ Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

CLUBS DE LECTURA Banda deseñada: http://marimantabd.blogspot.com/ Xeral: http://clubcastrillon.blogsome.com/ BLOGS DE AUTORES Saramago: http://cuaderno.josesaramago.org/indice/ Juan José Millás: http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/millas/artimenu.ht m Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

FUSIÓN CON OUTRAS ARTES E MEDIOS Ilustración e texto: http://www.xosetomas.blogspot.com/ Blogs apra coñecer autores e procesos de creación: http://lij- jg.blogspot.com/ (Shaun Tan) Música e literatura: http://biblomelide.blogspot.com/2008/05/relecturas- musicadas-celso-emilio.html Poesía, cine e música: http://biblomelide.blogspot.com/2008/04/abril-o-mes- de-shakespeare.html Literatura teatralizada: http://papalibros.blogspot.com/2009/01/video- princesia-socorro.html Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

LITERATURA NA REDE Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

BIBLIOTECAS VIRTUAIS • Biblioteca Virtual Galega (www.bvg.udc.es) • Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego (www.bivir.com) • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com) • BitBlioteca (www.analitica.com/bitblioteca) • Bibliotheca Augustana (www.fh- augsburg.de/~harsch/augusta.html) • Ciudades Virtuales Latinas (www.bibliotecasvirtuales.com) • Logos (www.wordtheque.com) • Proxecto Gutenberg (www.gutenberg.org) Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

WEBS DE ANIMACIÓN Á LECTURA • Biblioteca de literatura infantil e xuvenil (Blix) (www.filix.org/) • Fundación Germán Sánchez Ruipérez (www.fundaciongsr.es) • Mapa dos biblioblogs galegos (biblioblogs.googlepages.com/mapablogs) • Proyecto Andersen (concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material101/inicio102 4.html) • Recursos para la lectura (MEC) (www.planlectura.es/recursos) • SOL. Servicio de orientación de lectura (www.sol-e.com) Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

WEBS ESPECIALIZADAS EN XÉNEROS LITERARIOS • A media voz (www.amediavoz.com) • Ciudad Seva (www.ciudadseva.com/bibcuent.htm) • Cuento breve (www.fl.ulaval.ca/cuentos) • Haikús (www.elrincondelhaiku.org) • La página de los cuentos (www.loscuentos.net) • Palabra Virtual (www.palabravirtual.com) • Patria Grande (www.patriagrande.net) • Poesi.as (www.poesia-inter.net) • Sonetos (www.lcc.uma.es/~perez/sonetos) Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

WEBS ESPECIALIZADAS EN ÉPOCAS O PERIODOS LITERARIOS • Romanticismo (www.ale.uji.es/romanti.htm) • Grupo do 27 (comunidad- escolar.pntic.mec.es/documentos/introduc/lectura.ht ml) • Narrativa actual (http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/narrativa/i ndex.htm) Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

WEBS DE AUTOR • Clubcultura (www.clubcultura.com) • Literatura arxentina contemporánea (www.literatura.org) • Dariana (www.dariana.com/Dario- poemas.html) Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

REVISTAS DE LITERATURA E DIDÁCTICA DA LITERATURA • Especulo. Revista de estudios literarios (www.ucm.es/info/especulo/) • Cyber Humanitatis (www.cyberhumanitatis.uchile.cl/) Didáctica (Lengua y Literatura) (www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules. php?name=Revistas2&id=DIDA) • Telos (www.campusred.net/html/telos/index.htm) Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

PORTAIS EDUCATIVOS • Portal galego de contidos educativos (www.edu.xunta.es/contidos/portal/index.h tm) • Instituto superior de formación y recursos en red para el profesorado (ISFTIC) (www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignatu ras/) Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA • Bordons, G. y Díaz-Plaja, A. (coords). Enseñar literatura en secundaria. Barcelona: Graó, 2006. • Bloom, H. Cómo leer y por qué. Barcelona: Anagrama, 2000 • Calvino, I. Si una noche de invierno un viajero. Madrid: Siruela, 1999 • Camacho, J.A. La biblioteca escolar en España: pasado, presente y un modelo para el futuro. Madrid: Ediciones de la Torre, 2003 • Cassany, D. Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama, 2006. • Colomer, Teresa. Andar entre libros. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2005. • Chartier, A.M. y J. Hébrand. La lectura de un siglo a otro: Discursos sobre la lectura (1980-2000). Barcelona: Gedisa, 2002. • Eco, U. De Bibliotheca. Almería: Dipartimento di Italiano, EOI, Almería, Ediciones perdidas, 2008. • Lewis, C.S. La experiencia de leer. Barcelona: Alba, 2000 • Moreno, V. El deseo de leer. Pamplona: Palmiela, 1985 • Said, E. Cultura e imperialismo. Madrid: Anagrama, 1996 Cristina Villarmea | Xosé Tomás | IES Melide

Add a comment

Related presentations

Related pages

Biblioteca 2000 – Software gratuito para la gestión de ...

See on Scoop.it - Recursos TIC para educación BIBLIOTECA 2000 Completo programa para la gestión de Bibliotecas. Dispone de tres módulos, administración ...
Read more

Recursos para biliotecas - Education - documents.tips

Recursos para biliotecas. by susana-losada. on Jun 13, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 711. views. Comments. Description.
Read more

Centro de Recursos para el Aprendizaje - CRA

Publicaciones y Recursos CRA ... actividades día del libro para el fomento de la lectura y escritura en los estudiantes. 0. 0. Conocer todas. Galerías
Read more

Manual de Procedimientos para Bibliotecas - eprints.rclis.org

Biblioteca del Docente Documentos de bibleduc n.º 2 Manual de Procedimientos para Bibliotecas Guía para su redacción
Read more

Proyecto de lectura para centros escolares: promoción de ...

Recursos TIC para Bibliotecas Escolares. El portal educativo del Estado Argentino . Conectate: elegí, mirá y descargá contenidos audiovisuales.
Read more

Bibliotecas Escolares de Puerto Rico - Google Sites

... adscrito al Área de Currículo e Innovación Pedagógica de la Subsecretaría para Asuntos Académicos del Departamento de Educación de Puerto ...
Read more

Descargas | Experiencia Aguapey

Sección de descargas de recursos de la web. Esta sección, brinda a todos los lectores, una serie de recursos útiles para uso complementario con
Read more

UNESCO >> WebWorld | Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la ...

La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un ...
Read more