RECOMANACIONS PRESENTACIÓ ORAL

50 %
50 %
Information about RECOMANACIONS PRESENTACIÓ ORAL
Education

Published on February 5, 2014

Author: mar1013

Source: slideshare.net

Description

Petita recomanació per ajudar els nostres alumnes a fer una bona exposició a l'aula

RECOMANACIONS PER FER UNA BONA PRESENTACIÓ ORAL • La veu pot ser utilitzada amb una força o volum diferent segons les situacions. Per exemple, hem de parlar fluix si no volem despertar algú que està dormint. En canvi, ens pot caldre cridar si hem d'advertir algú d'un perill. • Dins de l'aula has d'ajustar el volum de la teva veu per fer possible la comunicació amb el professor o la professora i els teus companys i companyes. Tingues presents els punts següents: • La situació més habitual de l'alumne a l'aula ha de ser el silenci. Les intervencions a classe depenen d'un torn que distribueix el professor: si parlem tots alhora no ens entendrem mai. • Si t'adreces a tota la classe, les teves intervencions han de ser amb veu alta i clara, de manera que et senti el professor i també la resta de companys. Si t'aixeques o et gires cap als companys, això també afavorirà la comunicació. • Cal evitar el mal ús de la veu, tant els crits i l'elevació excessiva del volum de veu, com la veu massa feble que només sents tu mateix i la persona que tens al costat. En totes dues situacions es fa difícil la comunicació fluida. PRONUNCIACIÓ • Un dels aspectes que més s'aprecien en l'expressió oral d'un parlant, per bé i per mal, és la pronunciació dels sons més característics de la llengua. En el cas del català, hi ha certs sons vocàlics i consonàntics que cal articular de manera correcta i clara, tot i que sovint es pronuncien d'una manera incorrecta o no estàndard. La taula següent recull alguns dels casos que més afecten la fonètica d'un parlant.

EXPRESSIÓ CORPORAL Quan ens expressem oralment no només ho fem amb les paraules que pronunciem sinó que també tenen molta importància comunicativa les postures i els gestos que fem amb el nostre cos. La taula següent recull alguns consells útils per als dos papers que hauràs d'alternar en un intercanvi oral: el d'emissor i el de receptor. Quan parlis i escoltis • Mantingues una postura adient al grau de formalitat de la situació (formal o informal). Tingues cura que la distància i els contactes físics siguin els correctes. Quan parlis • Mira el teu interlocutor, excepte quan facis referència a un element del context (alguna persona o objecte, un document, etc.). En el cas de diversos interlocutors, no concentris la mirada en un de sol, els has de tenir presents tots. Acompanya les teves paraules de gestos i expressions facials que mantinguin l'atenció de l'interlocutor, que li resultin agradables i que reforcin el missatge que vols transmetre.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Recomanacions per la presentació oral — Institut Ramon ...

Document elaborat per coordinació pedagògica per orientar-vos en la preparació de la presentació oral del vostre treball de Recerca.
Read more

edu365 | Batxillerat

Si s'escau, es poden afegir algunes recomanacions, ... Presentació oral. Per fer una bona presentació oral del treball de recerca, es necessari:
Read more

consells pràctics per fer exposicions orals e˜caces

Un 65% de la informació que es transmet en una exposició oral ... una presentació de diapositives pot ajudar a seguir el ˛l ... recomanacions_v5_cs4
Read more

IV. Orientacions per a l'exposició oral - El Quijote en ...

- Heu de preparar l'exposició oral amb prou antelació ... exposició seguint les recomanacions que trobareu en la presentació següent: ...
Read more

8. Presentació i recomanació de llibres

8. Presentació i recomanació de llibres Una activitat per al foment de la lectura autònoma Escola Antoni Bergós- ZER Horta de Lleida
Read more

Guia lingüística per a la presentació escrita i oral ...

Guia lingüística amb recomanacions per a la redacció i presentació del Treball final de grau (TFG)
Read more

Orientacions per a l'exposició oral del treball

Orientacions per a l'exposició oral del treball - Heu de ... exposició seguint les recomanacions que trobareu en la presentació següent: ...
Read more

Treball de recerca - edu365.cat

Les recomanacions indiquen accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta ... Presentació oral
Read more

CUB - Presentació oral < Treballs acadèmics < Documents ...

La majoria de treballs de recerca acaben amb una presentació oral davant una comissió o tribunal, que avalua si s’han acomplert els objectius previstos ...
Read more