Reclame online en e-commerce - Gastles voor Syntra

50 %
50 %
Information about Reclame online en e-commerce - Gastles voor Syntra
Business & Mgmt

Published on February 18, 2014

Author: BartVanDenBrande

Source: slideshare.net

SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see“ Henry David Thoreau Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Wie zijn wij? • Jong advocatenkantoor uit de Brusselse rand • 7 vaste advocaten, 4 externe partners and still growing • Specialisten in o.m.: • Intellectuele eigendom • Internet • E-commerce • ICT • Reclame & Mediarecht • Wij werken onder meer samen met: • BDMA • Safeshops.be • Feweb Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Specifieke internet diensten • www.campaignchecker.be • www.websitecertifier.be • Online advies • Certificering van Safeshops.be leden • Sirius Friday seminaries (www.siriuslegal.be/siriusfriday) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Terugkerende topics bij (online) reclame • • • • • • Merkenrecht/auteursrecht/consumentenbescherming Privacy/persoonsgegevens Direct marketing OBA/cookies (Online) wedstrijden E-commerce Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Merkenrecht/auteursrecht/consumentenrecht • • • • • • Gebruik van bestaande merken in reclame Vergelijken met concurrenten – misleidende reclame - WMPC Auteursrecht! Sectorcodes - JEP Merkenrecht bij Adwords? Beperkingen voor reclame op kansspelen, geneesmiddelen, vuurwapens, speelgoed, … Voorbeelden uit onze Campaign Checker • • • • • “Waar is Willy?” voor een reiswedstrijd “De beste bank” “Gooi uw Bic maar weg” in reclame voor auto’s Linux pinguin op t-shirts voor hosting service provider Afbeelding van iPhone in reclame voor bank Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Privacy/Persoonsgegevens • • • • • Wet van 8 december 1992 “Recht op privacy” bestaat niet Wel: (elektronische) verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegeven = Elk element waaraan persoon herkend kan worden Centraal element: vrije geïnformeerde voorafgaande toestemming Voorbeelden uit onze Campaign Checker • • “Flitsactie” van Makro Apple Contest van “Prijzenkiezen.be” (?) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Privacy/Persoonsgegevens • • • • • • Voorafgaande toestemming nodig voor élke “verzameling” en “verwerking” Geïnformeerde en vrije toestemming: Privacy Policy Begrip “Verantwoordelijke voor de verwerking” Proportionaliteit van de doeleinden Aangifte bij de privacycommissie Expliciete toestemming voor mededeling aan derden! Rechten van de persoon in kwestie • • • • Recht op weigering Recht op inzage en verbetering Recht op verzet Recht op informatie Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Member-get-Member? • • • • • Voorafgaande toestemming voor verwerking… Verantwoordelijke voor de verwerking Beperkte rechtspraak: datingsite Guide line: enkel mogelijk als member zélf rechtstreeks new member aanschrijft Maar: halveert de marketingwaarde -> database Viral marketing? • • • • Sirius Legal Idem Enkel mogelijk als virale aspect zonder tussenkomst van adverteerder gebeurt Moet als reclame herkenbaar zijn Identiteit adverteerder ( > < concept van viral!) De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Toekomst… • • • • • • • Europa werkt aan nieuwe privacyverordening Eén Europese “wet”, overal gelijk van toepassing Eén toezichthouder (one stop shop) Aansprakelijkheid ondernemingen bij hacking Data protection officer bij + 250 werknemers Right to be forgotten Sociale netwerken: “privacy by default” • Wanneer? 2013? 2014? Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Direct marketing • • • • • • Algemene regel: voorafgaande expliciete toestemming. • Registratieformulier aangevinkt – expliciete opt-in Toestemming vereist: • actieve daad en vrije en geïnformeerde keuze Uitzondering: Bestaande klanten met reclame voor gelijkaardige producten Uitzondering 2: “anonieme” bedrijfsadressen (info@, help@, redactie@, …) voor zover inhoud professionele doeleinden heeft. Reclame aan gepersonaliseerde bedrijfsadressen (bart@xyz.be) enkel met de voorafgaande toestemming Mogelijkheid tot opt-out Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Bovendien • Reclame moet steeds als zodanig herkenbaar zijn • > < inventieve teasers Mag niet misleidend zijn prijsvermeldingen Vergelijkende reclame Gebruik van merken • • • • Onrust nav ontwerp Privacyverordening • • • Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande Ontwerp: ALTIJD voorafgaande toestemming vereist Lobbying FEDMA (BDMA) Nu: afgezwakt naar huidige toestand (cfr: bestaande klanten)

Online Behavioral Advertising en cookies • • De heilige graal Advertenties aanbieden in functie van behoeften en voorkeuren van de consument Nodig? cookies • • • Sessie cookies Permanente cookies Supercookies of eternal cookies • Die laatste hebben Europa wakker gemaakt… Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Online Behavioural Advertising en cookies • • Verwerkingen gedaan obv Cookies zijn onderworpen aan privacywetgeving Cookies zelf zijn voorwerp van grote wetwijzigingen Huidige situatie cookies • • • Impliciete toestemming Recht op expliciete weigering Vermelden in Privacy Policy welke cookies en waar ze voor gebruikt worden. Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Online Behavioural Advertising en cookies Huidige situatie OBA • • • • Geen duidelijk wetgevend kader Privacyregels zijn van toepassing Wordt nauwelijks gerespecteerd Gevoel van verlies aan controle over privéleven door surfers Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Online Behavioural Advertising en cookies Toekomstige situatie cookies • • • • • • Europese Richtlijn e-privacy Aangepaste Belgische wet sinds 2011 Internaut moet gewaarschuwd worden van het plaatsen van cookies en zijn toestemming geven KB nodig om te bepalen hoe dit moet gebeuren Omzettingstermijn richtlijn is voorbij, meeste lidstaten hebben niet omgezet Discussie: Moet de consument écht voor élke cookie expliciet instemmen (zie www.cookiedemosite.be van het IAB) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Online Behavioural Advertising en cookies Toekomstige situatie OBA • • • • • Europese self regulation (sectorcode) i.s.m. IAB Zo goed als klaar Internaut wordt gewaarschuwd door clickable logo in banner Link naar www.youronlinechoice.org met info Mogelijkheid om “uit te schrijven” + klachtenprocedure • • • Mogelijke invloed cookie debat op OBA Privacywetgeving blijft gelden…! Let op: gegevens ondercheppen blijft strafbaar…! Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

(Online) wedstrijden • • Kansspel: • Alleen als licentie van Kansspelcommissie • Beperkt aantal licenties • Zodra inzet gevraagd + toeval beslist • Bepaalde kansspelen = monopolie Nationale Loterij • Reclame voor kansspelen is ook verboden • Kansspel zonder licentie: zware boetes! • Sirius Legal Wedstrijd ≠ tombola ≠ kansspel Voorbeeld: betalend kraslot, online spel met deelnamekost, sms spel met verhoogde deelnamekost bovenop kost sms, … • Kansspelen = No Go Zone! De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

(Online) wedstrijden • Wedstrijd ≠ tombola ≠ kansspel • Tombola: • Alleen als licentie van FOD Binnenlandse Zaken • 50% van opbrengst gaat naar goed doel • Zodra winst louter van het toeval afhangt • “Koning Boudewijnstichting”, “BOIC” • Weinig interessant als promotionele wedstrijd • Voorbeeld: betalend kraslot • Tombola = beperkt nut tvv goed doel! Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

(Online) wedstrijden • Wedstrijd ≠ tombola ≠ kansspel • Promotionele wedstrijd: • Mag altijd voor zover consumentenwetgeving gerespecteerd • Geen 50% van opbrengst gaat naar goed doel • Geen vergunning vereist • Promotionele wedstrijd = Ideale marketing tool Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Voorwaarden voor (online) wedstrijden • • • • • Kenniselement = vraag die louter toeval uitsluit Schiftingsvraag kan volstaan voor zover die een minimum aan redeneringsvermogen vergt Moet niet gratis zijn, voor zover niet louter toeval (cfr. Kansspel) Zowel geldprijs als prijs in natura is mogelijk (voor zover niet louter toeval (cfr; kansspelen en monopolie Nationale Loterij) Consumentenbescherming: • Herkenbaar als promotie • Organisator bekend (van bij begin) • Contactadres • Geen misleidende informatie of praktijken • Geen ‘agressieve’ praktijken (bvb opgedrongen deelname) Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Tips voor (online) wedstrijden • • • Let op privacy en spamregels Zorg voor een goed wedstrijdreglement Akkoord van deelnemer met reglement voorafgaand aan deelname • Wedstrijdreglement: • Termijn! • Duidelijke procedure van aanduiding winnaar! • Duidelijke criteria voor aanduiden winnaar ! • Wie mag deelnemen? (leeftijd, woonplaats, werknemers, …) • Gerechtsdeurwaarder? Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Online wedstrijden op social media • • Al het voorgaande blijft geldig Bovenop: gebruiksvoorwaarden platform respecteren • Voorbeeld Facebook: • Geen basisfunctionaliteiten Facebook gebruiken als “deelname” • Like button, reageren, taggen, posten van bericht, foto • Enkel inchecken of poll beantwoorden • Wel: liken als voorwaarde voor deelname • Alleen richten op Facebook-leden! • Deelname moet lopen vanuit Facebook tab/app! • Wel: vanuit tab/app vragen om mail te sturen, andere pagina laten liken, etc… Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Online wedstrijden op social media • Voorbeeld Facebook: • Verplicht in wedstrijdsreglement: • “Facebook is niet geassocieerd met de wedstrijd” • “Facebook is niet verantwoordelijk” • “Facebook verzamelt uw gegevens niet, wel de organisator” • Privacy policy • • • • Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande Geen promotie voeren als “Facebookwedstrijd” Opgelet met gebruik logo en merknaam! Winnaars niet verwittigen vanuit Facebook (FB-mail, wall, chat, reactie, berichten, …) Reclame/promotie op Facebook: afzonderlijke regels

E-commerce • • • • • • • Reclame = élke promotie voor goederen, diensten of bedrijf E-commerce website is dus ook “reclame” 95% webshops voldoet niet aan de wet privacy Direct marketing Consumentenbescherming - Wet Marktpraktijken (WMPC) Verplichte vermeldingen Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Informatieverplichting • • • Sirius Legal • • • • • Volledige bedrijfsidentiteit Privacy policy Algemene voorwaarden • Betalingsmodaliteiten • Leveringstermijn (30d. WMPC) • Garantievoorwaarden • Eigendomsvoorbehoud • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Prijsaanduidingen – solden (totale prijs) Bestelproces Leveringskosten 14 dagen bedenktermijn Duur overeenkomst De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Bedenktermijn • Principe: min. 14 kalenderdagen • Goederen: vanaf dag na de levering • Diensten: vanaf dag nà sluiten overeenkomst • Uitzonderingen: • Levering van goederen “op maat gemaakt” of met korte vervaldatum; • Levering van audio-en video- opnamen en computerprogrammatuur als verzegeling door consument is verbroken; • Levering van dagbladen, tijdschriften en magazines; • … Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen [min. 14] kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst” Sanctie: “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien” Sanctie: Waar? “Op de eerste pagina” Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande • • • Geen vermelding van het beding: consument betaalt niet en behoudt goederen; Geen vermelding informatieverplichtingen: 3 maanden ipv 14 dagen Termijn van 3 maanden

Noodzaak aan kwaliteitslabels Doel : • Vertrouwen van de consument in online winkelen stimuleren • Ontwikkeling e-commerce ondersteunen • Interactief platform voor ondernemingen én consumenten • Klachtenprocedure en bemiddelingsservice Op weg naar een Europees kwaliteitslabel? Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Meer weten? bart@siriuslegal.be @BartVdBrande www.siriuslegal.be http://siriuslegal.wordpress.com http://be.linkedin.com/in/bartvdb Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

ReclameOnline: uw online reclame webshop en printshop

Al uw reclameproducten direct online bestellen via onze veilige reclame ... ReclameOnline.be Unizo E-commerce ... Fabrikant en leverancier voor al uw reclame.
Read more

opleidingen Syntra West

Syntra West een brede waaier aan opleidingen en ... Reclame en publiciteit ... Durf online verkopen! E-commerce voor de KMO en detailhandel.
Read more

Ondernemer e-commerce | Syntra AB

Dan is ondernemer e-commerce de geknipte opleiding voor jou. ... Overzicht en werking online ... Copyright 2002-2016 Syntra provincies Antwerpen en ...
Read more

E-commerce: totaaltraject - Syntra West opleidingen

Syntra West opleiding : E-commerce: ... Reclame en publiciteit ... Durf online verkopen! E-commerce voor de KMO en detailhandel.
Read more

betrouwbare e-commerce | 2TREES websites, webshops, online ...

Internet reclame voor KMO's, zelfstandigen en ... Voordelen van E-commerce voor ... unieke troeven van e-commerce. Eerst en vooral door het online ...
Read more

Geavanceerde SEA optimalisatie voor eCommerce ...

Gebruik sociale media voor online marketing en klantenbinding. Info voor webshops en e-commerce. Reclame online en e-commerce - Gastles voor Syntra SEA ...
Read more

E-marketing: van commerciële website naar sociale media ...

Trek bezoekers aan door je site te optimaliseren voor zoekmachines en zet ze ... Ondernemer e-commerce; ... Deze opleiding is actief en je kan online ...
Read more

Ondernemer E-Commerce | SYNTRA Midden-Vlaanderen

In deze opleiding leer je stap voor stap hoe je een succesvolle online ... deze opleiding focust op het totale concept van e-commerce en ... SYNTRA Midden ...
Read more