Realizacja projektów informatycznych w korporacji, Daniel Jabłoński

50 %
50 %
Information about Realizacja projektów informatycznych w korporacji, Daniel Jabłoński

Published on June 1, 2008

Author: infotrendy

Source: slideshare.net

Description

www.infotrendy.pl
Szczecińskie Dni Informatyki - InfoTrendy 2008 -
konferencja e-commerce 2008
22-24 kwietnia 2008
ścieżka e-biznes

Zarządzanie projektami w usługach telekomunikacyjnych TietoEnator Polska Daniel Jabłoński TietoEnator Corporation Telecom & Media / NRC / TEA Dani e l.Jablonski @tietoenator.com

Spis treści . TietoEnator – proszę przeliterować...?! Magia Jak w ulu! Jak my to robimy? Zarządzanie projektami Kto chciałby mieć ciekawą pracę? Co to jest projekt? Kim jest kierownik projektu Sportowcem? Hazardzistą? Inżynierem? Biznesmenem? Page Daniel Jablonski

TietoEnator – proszę przeliterować...?!

Magia

Jak w ulu!

Jak my to robimy?

Zarządzanie projektami

Kto chciałby mieć ciekawą pracę?

Co to jest projekt?

Kim jest kierownik projektu

Sportowcem?

Hazardzistą?

Inżynierem?

Biznesmenem?

Historia . 1994 r. RTS Networks Sp. z o.o. – za łoż yciel: Wie ń czys ł aw Daca 2006 r. TietoEnator RTS TE nabywa 51% kapita ł u za kł adowego RTS Networks Stycze ń 2007 TE wykupuje oddzia ł R&D we Wroc ł awiu Lipiec 2007 TietoEnator Polska - TE nabywa ca łość kapita ł u TE RTS Page Daniel Jablonski

1994 r. RTS Networks Sp. z o.o. – za łoż yciel: Wie ń czys ł aw Daca

2006 r. TietoEnator RTS TE nabywa 51% kapita ł u za kł adowego RTS Networks

Stycze ń 2007 TE wykupuje oddzia ł R&D we Wroc ł awiu

Lipiec 2007 TietoEnator Polska - TE nabywa ca łość kapita ł u TE RTS

TietoEnator Us ł ugi IT w wielu ga łę ziach przemys ł u . TietoEnator świadczy usługi IT, rozwoju oprogramowania w wielu gałęziach przemysłu Polscy inżynierowie w TE wspierają światowych leaderów branży telekomunikacyjnej Trend: światowi producenci (Nokia, SonyEricsson, ...) znaczną część rozwoju produktu zlecają takim ekspertom jak TietoEnator Page Daniel Jablonski

TietoEnator świadczy usługi IT, rozwoju oprogramowania w wielu gałęziach przemysłu

Polscy inżynierowie w TE wspierają światowych leaderów branży telekomunikacyjnej

Trend: światowi producenci (Nokia, SonyEricsson, ...) znaczną część rozwoju produktu zlecają takim ekspertom jak TietoEnator

Moja interpretacja . Page Daniel Jablonski

Teraźniejszość . TietoEnator Budujemy społeczeństwo informacyjne Europejski koncern specjalizujący się w zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Jeden z największych usługodawców branży informatycznej w Europie. Obecny w blisko 30 krajach, zatrudnia ok. 16 tysięcy ekspertów z całego świata. TietoEnator Polska zatrudnia 400 pracowników: 220 w Szczecinie 180 we Wrocławiu. Page Daniel Jablonski

TietoEnator Budujemy społeczeństwo informacyjne

Europejski koncern specjalizujący się w zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Jeden z największych usługodawców branży informatycznej w Europie.

Obecny w blisko 30 krajach, zatrudnia ok. 16 tysięcy ekspertów z całego świata.

TietoEnator Polska zatrudnia 400 pracowników:

220 w Szczecinie

180 we Wrocławiu.

TietoEnator Szczecin . Page Daniel Jablonski

TietoEnator Szczecin . Plany Centrum Technologii TietoEnator Page Daniel Jablonski

Plany

Centrum Technologii TietoEnator

Telecom Embedded Applications . Nasi klienci Page Daniel Jablonski

Nasi klienci

Wierzchołek góry lodowej . Magia Nasza rola w TE – sprawienie aby magia telekomunikacji byla niewidoczna dla użytkownikow Page Daniel Jablonski

Magia

Nasza rola w TE – sprawienie aby magia telekomunikacji byla niewidoczna dla użytkownikow

Jak w ulu . Codziennie setki aktywności i zadań „ Join our winning team” Page Daniel Jablonski testowanie analiza spotkania ...

Codziennie setki aktywności i zadań

„ Join our winning team”

Wyzwanie . Nie chodzi o magie ale o biznes i o to, żeby się utrzymać w nim utrzymać Jak to zrobić? Oferując nowe usługi Zdobywając nowe rynki Wymaga to dobrego zrozumienia procesów i zadań w cyklu życia usług Wymaga skutecznego zarządzania projektami Page Daniel Jablonski

Nie chodzi o magie ale o biznes i o to, żeby się utrzymać w nim utrzymać

Jak to zrobić?

Oferując nowe usługi

Zdobywając nowe rynki

Wymaga to dobrego zrozumienia procesów i zadań w cyklu życia usług

Wymaga skutecznego zarządzania projektami

Usługi telekomunikacyjne = Page Daniel Jablonski Technologie Sieciowe - NT Metody i Procedury Systemy Wsparcia Operacyjnego - OSS Zawartość i Zastosowania

Co to jest projekt ? Jest metodą pracy nad zdefiniowanym zakresem, terminem i kosztami. Jest metodą – nie jest celem samym w sobie ;) Inne aktywności nie powinny być wykonywane jako projekty i wcale przez to nie są mniej cenne . Page Daniel Jablonski

Jest metodą pracy nad zdefiniowanym zakresem, terminem i kosztami.

Jest metodą – nie jest celem samym w sobie ;)

Inne aktywności nie powinny być wykonywane jako projekty

i wcale przez to nie są mniej cenne .

Trójkąt . Page Daniel Jablonski Q T $ Ryzyko Zmiana Niepewność

Role w projekcie . Page Daniel Jablonski Użytkownik Programista Programista Komitet sterujący Właściciel projektu Klient Sponsor Kierownik projektu Biuro Zarządzania Projektami

Biuro Zarządzania Projektami Page Daniel Jablonski BZP jest tym dla organizacji czym wieża kontroli lotów jest dla pilotów. Zapewnia bezpieczeństwo i osiągnięcie celu . Zapobiega kolizjom pomiędzy projektami i zasobami

Realizowane u nas projekty Page Daniel Jablonski

Po pracy . Page Daniel Jablonski

Proces zarządzania projektem w TietoEnator . Page Daniel Jablonski

Punkty decyzyjne Page Daniel Jablonski DP1 ; Project preparations start. DP2 ; Project planning review. DP3 ; Project planning completed. DP4 ; Project start. DP5 ; Project status review. DP6 ; Approval of (partial/final) delivery DP7 ; Transfer of responsibility. DP8 ; Project concluded.

DP1 ; Project preparations start.

DP2 ; Project planning review.

DP3 ; Project planning completed.

DP4 ; Project start.

DP5 ; Project status review.

DP6 ; Approval of (partial/final) delivery

DP7 ; Transfer of responsibility.

DP8 ; Project concluded.

Milestone ≠ Decision Point . Kamienie milowe są po to aby śledzić postęp prac. Zauważamy kiedy mijamy. Decision points (Bramki jakości) są używane do mierzenia dojrzałości projektu: “Czy jesteśmy gotowi do przejścia do następnej fazy?” Page Daniel Jablonski

Kamienie milowe są po to aby śledzić postęp prac. Zauważamy kiedy mijamy.

Decision points (Bramki jakości) są używane do mierzenia dojrzałości projektu: “Czy jesteśmy gotowi do przejścia do następnej fazy?”

Kto chciałby mieć ciekawą pracę ? Tworzenie Interakcja Rozwiązywanie problemów W centrum uwagi Nowości Spotkania Podróże Nowe znajomości Odkrywanie Innowacje Page Daniel Jablonski

Tworzenie

Interakcja

Rozwiązywanie problemów

W centrum uwagi

Nowości

Spotkania

Podróże

Nowe znajomości

Odkrywanie

Innowacje

Kim jest Kierownik Projektu ? Page Daniel Jablonski Visualizing Project Management by Kevin Forsberg, Hal Mooz, Howard Cotterman

Kim jest Kierownik Projektu ? Page Daniel Jablonski Z klsiążki „ Visualizing Project Management ” Kevin Forsberg, Hal Mooz, Howard Cotterman

Struktura podziału prac i wyni kaj ąca z niej siec zadań Page Daniel Jablonski

Kim jest Kierownik Projektu ? “ It was a painful lesson to learn, but it was an engineer’s dream. . . . I had a great time, but, in the end, it taught me a great lesson in business planning. (...) We all need to think in terms of business, not straight engineering anymore.” Roger Taur a member of the original Iridium development team. Page Daniel Jablonski

“ It was a painful lesson to learn, but it was an engineer’s dream. . . . I had a great time, but, in the end, it taught me a great lesson in business planning. (...) We all need to think in terms of business, not straight engineering anymore.”

Roger Taur

a member of the original Iridium development team.

Kim jest Kierownik Projektu ? Page Daniel Jablonski Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyka Jakościowa analiza ryzyka Ilościowa analiza ryzyka Planowanie reakcji na ryzyko Unikanie Transfer Łagodzenie Akceptacja Plan awaryjny Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka

Planowanie zarządzania ryzykiem

Identyfikacja ryzyka

Jakościowa analiza ryzyka

Ilościowa analiza ryzyka

Planowanie reakcji na ryzyko

Unikanie

Transfer

Łagodzenie

Akceptacja

Plan awaryjny

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka

Obraz projektów w TE pod względem zarządzania zmianą . Przykład analizy . Click to add text Page Daniel Jablonski

Click to add text

Zadania kierownika projektu . W zorganizowany sposób stawić czoła zmianom Przedsięwziąć ciągłe doskonalenie Redukować wpływ ryzyka Page Daniel Jablonski

W zorganizowany sposób stawić czoła zmianom

Przedsięwziąć ciągłe doskonalenie

Redukować wpływ ryzyka

Zadania kierownika projektow . Człowiek renesansu Planowanie i definiowanie zakresu Planowanie aktywności, zadań i czasu Planowanie zasobów Tworzenie harmonogramów Estymacja czasu Estymacja kosztów Tworzenie budżetu Kontrolowanie jakości Zarządzanie ryzykiem Wizualizowanie Analiza ryzyka Dokumentowanie Przywództwo Page Daniel Jablonski

Planowanie i definiowanie zakresu

Planowanie aktywności, zadań i czasu

Planowanie zasobów

Tworzenie harmonogramów

Estymacja czasu

Estymacja kosztów

Tworzenie budżetu

Kontrolowanie jakości

Zarządzanie ryzykiem

Wizualizowanie

Analiza ryzyka

Dokumentowanie

Przywództwo

Thank you . +48 606 20 11 24 Daniel Jabłoński TietoEnator Corporation Telecom & Media / NRC / TEA Dani e l.Jablonski @tietoenator.com

Literatura 3G Infrastructure Services choose TietoEnator’s project management method, PPS - http:// wap.sesa.de/default.asp?path =1;96;135;19075;6245 IKEA chooses project management method from TietoEnator - http:// www.tietoenator.de/default.asp?path =1;96;135;19078;6184 TietoEnator and Exicom enter collaborative agreement about packaged project management solution - http:// www.tietoenator.us/default.asp?path =1260;96;135&hid=939974 TietoEnator and Projectplace announce joint solution for distributed projects - http://www.projectplace.nl/nl/news/persberichten/persberichten/TietoEnator-and-Projectplace-announce-joint-solution-for-distributed-projects/ Project management PPS - http:// www.tietoenator.co.uk/default.asp?path =20826,20846,20847,263,13023 http:// www.ppsonline.se/demo/disp/role/full/model/id.html „ Visualizing Project Management ” Kevin Forsberg, Hal Mooz, Howard Cotterman PMBOK Page Daniel Jablonski

3G Infrastructure Services choose TietoEnator’s project management method, PPS - http:// wap.sesa.de/default.asp?path =1;96;135;19075;6245

IKEA chooses project management method from TietoEnator - http:// www.tietoenator.de/default.asp?path =1;96;135;19078;6184

TietoEnator and Exicom enter collaborative agreement about packaged project management solution - http:// www.tietoenator.us/default.asp?path =1260;96;135&hid=939974

TietoEnator and Projectplace announce joint solution for distributed projects - http://www.projectplace.nl/nl/news/persberichten/persberichten/TietoEnator-and-Projectplace-announce-joint-solution-for-distributed-projects/

Project management PPS - http:// www.tietoenator.co.uk/default.asp?path =20826,20846,20847,263,13023

http:// www.ppsonline.se/demo/disp/role/full/model/id.html

„ Visualizing Project Management ” Kevin Forsberg, Hal Mooz, Howard Cotterman

PMBOK

Add a comment

Related presentations

Related pages

Daniel Danio Jabłoński - Informacje o osobie wraz ze ...

Informacje o Daniel Danio Jabłoński: ... bezpłatne informacje o osobie w wyszukiwarce osób Yasni.pl, ... Realizacja projektów informatycznych w ...
Read more

projekt informatyka

Większość projektów informatycznych realizuje się w ... Praktyczna realizacja ... Realizacja projektów informatycznych w korporacji, Daniel ...
Read more

Daniel Jabłoński - Informacje o osobie wraz ze ...

Informacje o Daniel Jabłoński: Warszawa, TVP, ... Realizacja projektów informatycznych w korporacji, ... plama! 8221 TVN . w sierpniu zapowiadali: ...
Read more

Szczecińskie Dni Informatyki • infotrendy.pl

Realizacja projektów informatycznych w korporacji, Daniel Jabłoński. ... Poszukiwanie trendów informatycznych ... Planowanie i realizacja projektów ...
Read more

Top 25 Realizacja Projektów profiles | LinkedIn

Here are the top 25 Realizacja Projektów ... Realizacja projektów w ... Director of Operations at Centrum Rozwoju Projektów Informatycznych ...
Read more

centrum projektów informatycznych - Wyniki wyszukiwania ...

... korporacji informatycznych ... z projektów informatycznych w administracji, których realizacja została zatrzymana w ...
Read more

Kamil Wiciak | LinkedIn

View Kamil Wiciak’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Kamil Wiciak discover ...
Read more