Realfagstudiene ved UMB - rekruttering og frafall

50 %
50 %
Information about Realfagstudiene ved UMB - rekruttering og frafall
Education

Published on May 20, 2009

Author: imefakultetet

Source: slideshare.net

Description

Holdt på Realfagseminaret 2009 på Røros av Janne Beate Utåker, rådgiver ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap og representant i utdanningsutvalget
(under Det nasjonale fakultetsmøte for realfag)

 

UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall Janne Beate Utåker Rådgiver ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Representant i utdanningsutvalget (under Det nasjonale fakultetsmøte for realfag)

Universitetet for miljø- og biovitenskap 3150 studenter 950 bachelor 1850 master 350 ”annet” 380 doktorgradsstudenter 940 ansatte derav 495 vitenskapelige Tilbyr to-, tre- og fem-årige studier UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

3150 studenter

950 bachelor

1850 master

350 ”annet”

380 doktorgradsstudenter

940 ansatte

derav 495 vitenskapelige

Tilbyr to-, tre- og fem-årige studier

UMB i Norge UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall UMB 3150 UiB 14500 UiT 8000 UiA 8500 UiO 30000 NTNU 20000 UiS 8200

Lille UMB - positivt Studenter/ansatte = 3 Nær kontakt Blanding av ulike studenter Skreddersøm Studenter blir hørt! 90 utvekslingsavtaler (20% utveksling) 20 studieveiledere (150 studenter per stk) Hybelgaranti Greit å skifte studium UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Studenter/ansatte = 3

Nær kontakt

Blanding av ulike studenter

Skreddersøm

Studenter blir hørt!

90 utvekslingsavtaler (20% utveksling)

20 studieveiledere (150 studenter per stk)

Hybelgaranti

Greit å skifte studium

Lille UMB – negativt? Ikke fullt fagtilbud (mangler humaniora) Få emner Forsøkes veid opp ved liberalt utvekslingssystem Få studenter per studieprogram Lite kjent – ”lillebror” UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Ikke fullt fagtilbud (mangler humaniora)

Få emner

Forsøkes veid opp ved liberalt utvekslingssystem

Få studenter per studieprogram

Lite kjent – ”lillebror”

2000 – 2008, fra NLH til UMB UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall NLH UMB Tall fra DBH

Markedsføring – hittil i år Skoletjenesten ved UMB Studentambassadører til vgs, fhs, forsvaret (~ 100 besøk) Besøk fra vgs (~ 700 elever) Besøk fra vgs og ung.sk. (~ 120 rådgivere) Lavbudsjett 200.000 til annonsering Instituttvis satsing UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Skoletjenesten ved UMB

Studentambassadører til vgs, fhs, forsvaret (~ 100 besøk)

Besøk fra vgs (~ 700 elever)

Besøk fra vgs og ung.sk. (~ 120 rådgivere)

Lavbudsjett

200.000 til annonsering

Instituttvis satsing

Grunnstudiet – siden 2005 Tilbud til studenter med GSK, uten realfags-kompetanse 30 sp realfag R1, R2, K1, K2, F1 30 sp samfunnsfag Ex.phil. + + Avtale om overgang til ulike bachelorprogrammer ca 1/3 fortsetter på studier ved UMB UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Tilbud til studenter med GSK, uten realfags-kompetanse

30 sp realfag

R1, R2, K1, K2, F1

30 sp samfunnsfag

Ex.phil. + +

Avtale om overgang til ulike bachelorprogrammer

ca 1/3 fortsetter på studier ved UMB

UMB-studenten 85% kommer inn på sitt førstevalg Landskapsarkitekt og Grunnstudiet vanskeligst Studiepoengproduksjon Snitt 52 sp per år Arbeider 21-30 timer per uke Bor på UMB / Ås Sosial (40% føler seg aldri ensomme) KILDE: Trivselsundersøkelsen (’07 og ’08) UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

85% kommer inn på sitt førstevalg

Landskapsarkitekt og Grunnstudiet vanskeligst

Studiepoengproduksjon

Snitt 52 sp per år

Arbeider 21-30 timer per uke

Bor på UMB / Ås

Sosial (40% føler seg aldri ensomme)

KILDE: Trivselsundersøkelsen (’07 og ’08)

Ferdige kandidater, UMB UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall Tall fra DBH 2000 – 2007: Cand. Scient. + Cand. Agric. 2004 -> Master + Bachelor

Frafall - et eksempel Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, BSc UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall Frafall 50% 39% 21% 25% 9% 9% Krav ← GSK -> ← realfag ->

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, BSc

Hvordan hindres frafall? Riktige opptakskrav Edruelig beskrivelse av programmene Flere obligatoriske og anbefalte fag Forkurs og oppfriskingskurs Kjemi, fysikk, matematikk Motivasjonskvelder Grunnkursene Utveksling Masterstudiene Veiledningssamtaler Karrièresenter (kommer) 2010 UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Riktige opptakskrav

Edruelig beskrivelse av programmene

Flere obligatoriske og anbefalte fag

Forkurs og oppfriskingskurs

Kjemi, fysikk, matematikk

Motivasjonskvelder

Grunnkursene

Utveksling

Masterstudiene

Veiledningssamtaler

Karrièresenter (kommer) 2010

Studiekvalitet Trivselsundersøkelsen (’07, ’08) Jevnt god Studieprogramevalueringer Internasjonale komitéer To institutter i året Nøye oppfølging Hybelgaranti Verdifullt for 1.-årsstudenten Varierende hybelkvalitet UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Trivselsundersøkelsen (’07, ’08)

Jevnt god

Studieprogramevalueringer

Internasjonale komitéer

To institutter i året

Nøye oppfølging

Hybelgaranti

Verdifullt for 1.-årsstudenten

Varierende hybelkvalitet

Bør UMB vokse? Fornøyde studenter Relativt lavt frafall Bra studiepoengproduksjon Lave søkertall (”alle” kommer inn)  JA VETHS kommer! UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall NEI?

Fornøyde studenter

Relativt lavt frafall

Bra studiepoengproduksjon

Lave søkertall (”alle” kommer inn)  JA

VETHS kommer!

Bør UMB endres? Markedsføring siden 2005: UNIVERSITET  LANDBRUK  Positivt på messer Økte søkertall Men hva er årsaken? UMB 150 år i 2009 – nytt fokus på landbruk UMB har i det siste økt antallet studieplasser innen samfunnsfag, uten økt totalramme Økonomisk svikt for realfagsinstituttene UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Markedsføring siden 2005: UNIVERSITET  LANDBRUK 

Positivt på messer

Økte søkertall

Men hva er årsaken?

UMB 150 år i 2009 – nytt fokus på landbruk

UMB har i det siste økt antallet studieplasser innen samfunnsfag, uten økt totalramme

Økonomisk svikt for realfagsinstituttene

TAKK TIL Turid Guddingsmo, rekruttering UMB Jan Reiling, rekruttering UMB Eivind Norum, informasjonsavdelingen UMB Ole Jørgen Torp, sentral studieadministrasjon Hans Eivind Dalsbø, opptakskontoret UMB Arrangørene for Realfagskonferansen 2009! UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall

Turid Guddingsmo, rekruttering UMB

Jan Reiling, rekruttering UMB

Eivind Norum, informasjonsavdelingen UMB

Ole Jørgen Torp, sentral studieadministrasjon

Hans Eivind Dalsbø, opptakskontoret UMB

Arrangørene for Realfagskonferansen 2009!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Realfagstudiene ved UMB - rekruttering og frafall

UMBs realfagsstudier - rekruttering og frafall Universitetet for miljø- og biovitenskap 3150 studenter 950 bachelor 1850 master 350 ”annet” 380 ...
Read more

BIOLOGISTUDIET VED UMB Rekruttering: Mål og Hinder

BIOLOGISTUDIET VED UMB Rekruttering: Mål og Hinder ... Aldersnivå over gjennomsnittsstudenten ved UMB ... Frafall gjennom studiet??
Read more

SØF-RAPPORT NR. 08/06 Frafall i videregående opplæring ...

utdanningsvalg, frafall og gjennomføringsgrad i tillegg til de undersøkelsene av frafall som er ... ved karakternivå og motivasjon, ...
Read more

Rekruttering til realfagstudiene ved NT-fakultetet, NTNU

Rekruttering til realfagstudiene ved ... Februar hadde vi skolebesøk fra Drammen. 34 flinke elever og 3 lærere besøkte instituttene ved fakultetet og ...
Read more

Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved ...

frafall ved UMB og starter ut med å se på fullføring til normert tid på bachelornivå (grønn del av ... har et problem med rekruttering, ...
Read more

A Òrsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 - NMBU

8 Markedsføring, rekruttering og opptak ... Det er gjennomført en kartlegging av gjennomstrømming og frafall ved UMB, og resultatene fra ...
Read more

Elisabeth Hovdhaugen | NIFU Nordisk institutt for studier ...

Frafall ved universitetene, ... Rekruttering og frafall på bachelor ... Presentasjon av sluttrapport for studienemda UMB. .
Read more

Om NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Rekruttering; Studieavdelingen; Forskningsavdelingen ... UMB og NVH + UMB-styret. ... Valg ved NMBU. Biblioteket.
Read more