RDF och RSS

100 %
0 %
Information about RDF och RSS

Published on November 1, 2007

Author: bjornh

Source: slideshare.net

Description

RDF och RSS

RDF och RSS

Idag Kort om RDF - Resource Description Framework Kort om RSS - Really Simple Syndication eller Rich Site Summary

Kort om RDF - Resource Description Framework

Kort om RSS - Really Simple Syndication eller Rich Site Summary

RDF RDF - Resource Description Framework W3C-rekommendation Används för att beskriva resurser på webben. Är tänkt att läsas av datorer, inte av människor som t.ex. html. Används t.ex. för semantisk web. Mycket flexibelt, då RDF endast är ett ramverk, som kan användas tillsammans med andra vokabulärer.

RDF - Resource Description Framework

W3C-rekommendation

Används för att beskriva resurser på webben.

Är tänkt att läsas av datorer, inte av människor som t.ex. html.

Används t.ex. för semantisk web.

Mycket flexibelt, då RDF endast är ett ramverk, som kan användas tillsammans med andra vokabulärer.

Exempel <rdf:RDF xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot; xmlns:cd=&quot;http://www.recshop.fake/cd&quot;> <rdf:Description rdf:about=&quot;http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque&quot;> <cd:artist>Bob Dylan</cd:artist> <cd:country>USA</cd:country> <cd:company>Columbia</cd:company> <cd:price>10.90</cd:price> <cd:year>1985</cd:year> </rdf:Description> … </rdf:RDF>

<rdf:RDF

xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;

xmlns:cd=&quot;http://www.recshop.fake/cd&quot;>

<rdf:Description

rdf:about=&quot;http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque&quot;>

<cd:artist>Bob Dylan</cd:artist>

<cd:country>USA</cd:country>

<cd:company>Columbia</cd:company>

<cd:price>10.90</cd:price>

<cd:year>1985</cd:year>

</rdf:Description></rdf:RDF>

RDF och Dublin Core Dublin Core är en metadatastandard. En fix uppsättning på 15 element som kan användas för generell beskrivning av objekt. Fungerar väl tillsammans med RDF

Dublin Core är en metadatastandard.

En fix uppsättning på 15 element som kan användas för generell beskrivning av objekt.

Fungerar väl tillsammans med RDF

RDF + DC, Exempel <rdf:RDF xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot; xmlns:dc= &quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;> <rdf:Description rdf:about=&quot;http://www.kth.se&quot;> <dc:title>KTH</dc:title> <dc:description> A Description of KTH </dc:description> <dc:publisher>Bjorn Hedin</dc:publisher> <dc:date>2004-10-12</dc:date> <dc:format>text/html</dc:format> <dc:language>sv</dc:language> </rdf:Description> </rdf:RDF>

<rdf:RDF

xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;

xmlns:dc= &quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;>

<rdf:Description rdf:about=&quot;http://www.kth.se&quot;>

<dc:title>KTH</dc:title>

<dc:description> A Description of KTH </dc:description>

<dc:publisher>Bjorn Hedin</dc:publisher>

<dc:date>2004-10-12</dc:date>

<dc:format>text/html</dc:format>

<dc:language>sv</dc:language>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

RSS RSS - RDF Site Summary eller Rich Site Summary För att hålla sig informerad om ändringar på många webbsiter. INTE W3C-rekommendation Publiceringskanal som kan läsas med RSS-läsare och olika webläsare. XML-baserad som i version 1.0 använder RDF för att göra en sammanfattning av sidor på webplatser. Väl lämpad för nyhetsföretag. Håll utkik efter RSS-feeds på sidor:

RSS - RDF Site Summary eller Rich Site Summary

För att hålla sig informerad om ändringar på många webbsiter.

INTE W3C-rekommendation

Publiceringskanal som kan läsas med RSS-läsare och olika webläsare.

XML-baserad som i version 1.0 använder RDF för att göra en sammanfattning av sidor på webplatser.

Väl lämpad för nyhetsföretag.

Håll utkik efter RSS-feeds på sidor:

RSS-Läsare

RSS - versioner Många olika versioner och varianter finns, inte helt kompatibla (RSS 0.93, 1.0, 2.0, Atom 0.3, 1.0). Vissa har topp-elementet RSS, 1.0-versionen har topp-elemetet RDF Skiljer t.ex. om en ”items” länk finns som ett eget element, eller som ett attribut. De flesta RSS-läsare stöder de flesta versioner.

Många olika versioner och varianter finns, inte helt kompatibla (RSS 0.93, 1.0, 2.0, Atom 0.3, 1.0).

Vissa har topp-elementet RSS, 1.0-versionen har topp-elemetet RDF

Skiljer t.ex. om en ”items” länk finns som ett eget element, eller som ett attribut.

De flesta RSS-läsare stöder de flesta versioner.

RSS - Innehåll (enkelt exempel) <rdf:RDF xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot; xmlns=&quot;http://purl.org/rss/1.0/&quot;> <channel>…</channel> <item>…</item> <item>…</item> … </rdf:RDF>

<rdf:RDF

xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;

xmlns=&quot;http://purl.org/rss/1.0/&quot;>

<channel>…</channel>

<item>…</item>

<item>…</item></rdf:RDF>

RSS - Channel <rdf:RDF xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot; xmlns=“http://purl.org/rss/1.0/” xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:syn=&quot;http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/&quot; <channel rdf:about=&quot;http://www.kth.se> <title>KTH</title> <description>Kungliga Tekniska högskolan</description> <dc:language>sv</dc:language> <dc:rights>Copyright Björn Hedin, CSC.</dc:rights> <dc:date>2006-10-11T16:13:21+00:00</dc:date> <dc:publisher>Nada</dc:publisher> <dc:creator>bjornh@kth.se</dc:creator> <dc:subject>Technology</dc:subject> <syn:updatePeriod>hourly</syn:updatePeriod> <syn:updateFrequency>1</syn:updateFrequency> <syn:updateBase>1970-01-01T00:00+00:00</syn:updateBase> </channel> <item>…</item> </rdf:RDF>

<rdf:RDF

xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;

xmlns=“http://purl.org/rss/1.0/”

xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;

xmlns:syn=&quot;http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/&quot;

<channel rdf:about=&quot;http://www.kth.se>

<title>KTH</title>

<description>Kungliga Tekniska högskolan</description>

<dc:language>sv</dc:language>

<dc:rights>Copyright Björn Hedin, CSC.</dc:rights>

<dc:date>2006-10-11T16:13:21+00:00</dc:date>

<dc:publisher>Nada</dc:publisher>

<dc:creator>bjornh@kth.se</dc:creator>

<dc:subject>Technology</dc:subject>

<syn:updatePeriod>hourly</syn:updatePeriod>

<syn:updateFrequency>1</syn:updateFrequency>

<syn:updateBase>1970-01-01T00:00+00:00</syn:updateBase>

</channel>

<item>…</item>

</rdf:RDF>

RSS - Item <rdf:RDF xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot; xmlns=&quot;http://purl.org/rss/1.0/&quot;> xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:syn=&quot;http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/&quot; <channel>…</channel> <item rdf:about=&quot; http://www.kth.se &quot;> <title>RSS-kanal upplagd</title> <description> RSS-kanal om dagens föreläsning. </description> <dc:creator>Björn Hedin</dc:creator> <dc:subject>RSS</dc:subject> <dc:date>2004-10-11T20:45:00+00:00</dc:date> </item> <item>…</item> … </rdf:RDF>

<rdf:RDF

xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;

xmlns=&quot;http://purl.org/rss/1.0/&quot;>

xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;

xmlns:syn=&quot;http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/&quot;

<channel>…</channel>

<item rdf:about=&quot; http://www.kth.se &quot;>

<title>RSS-kanal upplagd</title>

<description> RSS-kanal om dagens föreläsning. </description>

<dc:creator>Björn Hedin</dc:creator>

<dc:subject>RSS</dc:subject>

<dc:date>2004-10-11T20:45:00+00:00</dc:date>

</item>

<item>…</item></rdf:RDF>

Podcasts RSS 2.0 stöder ”enclosures”, och används även för t.ex. podcasts. Enclosure-elementet är ett barnelement till <item> och innehåller en länk till något medieinnehåll (ljud, video, text…), information om MIME-typ och medieinnehållets storlek. <enclosure url=&quot;http://kth.se/file.mp3&quot; length=&quot;1000343&quot; type=&quot;audio/mpeg&quot; />

RSS 2.0 stöder ”enclosures”, och används även för t.ex. podcasts.

Enclosure-elementet är ett barnelement till <item> och innehåller en länk till något medieinnehåll (ljud, video, text…), information om MIME-typ och medieinnehållets storlek.

<enclosure url=&quot;http://kth.se/file.mp3&quot; length=&quot;1000343&quot; type=&quot;audio/mpeg&quot; />

Referenser Validering av RSS: http://rss.scripting.com/ RSS: http://web.resource.org/rss/1.0/ RDF: http://www.w3.org/RDF/ RSS 2.0 och Enclosures: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

Validering av RSS: http://rss.scripting.com/

RSS: http://web.resource.org/rss/1.0/

RDF: http://www.w3.org/RDF/

RSS 2.0 och Enclosures: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

Add a comment

Related pages

Introduktion till RSS - Outlook

RSS (Really Simple Syndication) är ett sätt för innehållsutgivare att göra nyheter, bloggar och annat innehåll tillgängligt för sina prenumeranter.
Read more

RSS – Wikipedia

Rich Site Summary (RSS 0.9x) RDF Site Summary (RSS 0.9 och 1.0) Really Simple Syndication (RSS 2.x) Användningsområde. RSS används för att visa ...
Read more

Laboration RDF och RSS med PHP och Databaser - xml.csc.kth.se

Laboration RDF och RSS med PHP och Databaser Laborationspoäng: 6-8 Förberedelser. Läs föreläsningsanteckningarna om RDF och RSS samt de om PHP och ...
Read more

RSS Central – Windows-appar i Microsoft Store

RSS Central är en applikation som är snabb, kraftfull and enkel att använda. Den kan ladda ner och visa RSS, Atom och RDF-nyhetsflöden från ...
Read more

HNA - Northeim

Juni, ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 3000 übergeben werden.D och daraus wird nichts. Mangel: Fahrzeugübergabe an Höckelheimer Wehr fällt aus. Northeim.
Read more

What is RSS? - XML.com

What is RDF? What is RSS? What is AJAX? What are Topic Maps? What are Web Services? What are XForms? ... This format, which is based on RDF, is called RSS 1.0.
Read more

Magpie RSS - PHP RSS Parser

A XML-based RSS parser in PHP. Supports most RSS versions including Userland RSS and RSS 1.0. Supports modules, and namespaces.
Read more

RSS 2.0 Specification (RSS 2.0 at Harvard Law)

RSS 2.0 Specification. Tuesday, July 15, 2003. Contents. What is RSS? Sample files; About this document; Required channel elements; Optional channel elements
Read more

Hur man öppnar RDF-filer - Fil-ändelse RDF - solvusoft.com

Vad är filändelse RDF? av: Jay Geater, Chief Technology Writer. Mailade någon dig en RDF fil och du är inte säker på hur man öppnar den? Du kanske ...
Read more