advertisement

Raluca man revista biblioteca prezentare chisinau

50 %
50 %
advertisement
Information about Raluca man revista biblioteca prezentare chisinau

Published on February 25, 2014

Author: Dib_ulim

Source: slideshare.net

advertisement

Călăuza cetitorilor – iulie 1948, un singur număr (cu această denumire) - se dorea un „lunar de îndrumare a bibliotecilor şi a cititorilor” care, în realitate era: - publicaţie lunară de popularizare a fluxului de apariţii editoriale, traduceri din producţia sovietică precum şi un repertoriu de rapoarte, rezoluţii, istoria P.C.R.; - un buletin de propagandă împănat cu citate marxiste, leniniste, staliniste; - publicaţia nu are un colectiv redacţional anunţat: „apare sub îngrijirea unui comitet”.

Călăuza bibliotecarului octombrie 1948-decembrie 1965 – apariţie lunară - scade vertiginos numărul paginilor (de la 80 pagini la 48, până la 32 pagini – cât are şi în prezent) - din 1953 creşte sensibil preocuparea pentru aspectele bibliologice; cu toate acestea, o evaluare cantitativă indică faptul că doar 5% din totalul textelor este rezervat materialelor de specialitate - din 1955 revista devine publicaţia Ministerului Culturii şi încep să apară materiale şi studii de specialitate semnate de bibliologi cunoscuţi: Grigore Botez, Getta-Elena Rally, Mircea Tomescu

→ din punct de vedere organizatoric: prin modificările aduse în structura guvernului, revista devine (începând cu nr.9/1957) publicaţie a Ministerului Învăţământului şi Culturii → din punct de vedere metodologic: se conturează nivelul de adresabilitate: toate tipurile de biblioteci, indiferent de subordonarea acestora → din punct de vedere al organizării interne a numerelor revistei: se fac, pentru prima oară, rezumate în limbile rusă şi franceză, pentru principalele articole; preţul rămâne acelaşi (2 lei exemplarul); coperţile sunt monocrome, neatractive

Revista bibliotecilor – ianuarie 1966-decembrie 1973 – apariţie lunară → evenimentul cu adevărat „memorabil” al anului 1965 îl constituie publicarea, pentru prima oară în istoria de peste 15 ani a revistei, a colegiului de redacţie: revista nu mai are acel „aer conspirativ” şi se aliniază standardelor uzuale → cei mai mulţi dintre membrii colegiului de redacție conduceau principalele biblioteci din ţară sau aveau preocupări susţinute de cercetare şi documentare → colaboratorii permanenţi sunt: Tatiana Nicolescu, Ion Ciotloş, Al. Duţu, Costache Olăreanu, Alexandru Oproescu, H. Zalis, Nicolae Mironescu, Liviu Moscovici, Ion Pascadi, Anca Opriş şi, nu în ultimul rând, profesorul Dan Simonescu → Ioana Lupu (redactor și redactor-șef) – iulie 1968-iulie 1996

- se creează cadrul unui „nou început” prin plasarea bibliologiei în aria de răspundere a specialiştilor domeniului - calitatea revistei creşte din toate punctele de vedere şi prin contribuţiile altor personalităţi ale vremii: acad. Virgil Cândea, matem. Grigore C. Moisil, Şerban Cioculescu, Al. Zub - anul 1973 este dificil şi este marcat de o serie de dezinformări şi zvonuri despre posibilitatea desfiinţării publicaţiei.

Biblioteca: buletin trimestrial de biblioteconomie/bibliologie - supliment al mai multor publicaţii   Îndrumătorul cultural – ianuarie 1974-iunie 1980 - în ianuarie 1974, prin decizia oficialităţii, Revista bibliotecilor nu mai există – dar, i se rezervă un mic spaţiu în interiorul publicaţiei Indrumătorul cultural (periodic care exprima politica oligarhiei comuniste faţă de cultura rurală); girat de acelaşi Consiliu al Culturii şi Educaţiei Socialiste, Îndrumătorul cultural a înghiţit practic publicaţia bibliotecilor - începând cu nr.3/1974, în interiorul aceluiaşi Îndrumător cultural, apare Biblioteca. Buletin trimestrial de biblioteconomie, un supliment care deţine aproape jumătate din spaţiul tipografic al Îndrumătorului şi îşi reia o serie din rubricile şi preocupările anterioare

Cântarea României – iulie 1980-decembrie 1989 - vara anului 1980 aduce suplimentului Biblioteca o stare organizatorică nouă: publicația Îndrumătorul cultural își schimbă denumirea în Cântarea României și buletinul Biblioteca devine automat supliment al noii publicații

- suplimentul Biblioteca a cedat, de nevoie, o bună parte din spaţiul tipografic aspectelor ideologice, pentru a putea să mai păstreze câte ceva din lumea reală a bibliologiei şi a activităţilor bibliotecarilor - cu toate acestea, Biblioteca a recurs la o tehnică redacţională adoptată şi de alte publicaţii aflate în lupta cu cenzura: în deschiderea articolelor era un „text de sacrificiu” obligatoriu de publicat (care cuprindea sloganurile propagandei comuniste despre cultură) pentru ca după acesta, să poată fi plasate şi contribuţiile de fond, substanţiale, cât mai puţin viciate de „politica vremii”

- în această perioadă, asumându-şi riscurile evidente, semnează articole nume importante în bibliologia şi cultura românească: Atanase Lupu, Ioana Lupu, George Vlădescu, Mircea Regneală, Dimitrie Poptămaş, Mircea Avram, Georgeta Clinca etc. - perioada 1980-1989 încheie al doilea şi ultimul interimat de supliment - în cele 2 decenii în care publicaţia a avut satut de simplu supliment, redacţia şi colaboratorii au contracarat, prin tenacitate, tendinţele distructive ale vremii şi Biblioteca a reuşit să ajungă la momentul Decembrie 1989.

Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării Ianuarie 1990 (serie nouă) – prezent – periodicitate lunară - publicaţia „scapă” de o tutelă subculturală, asupritoare, stânjenitoare şi trece în subordonarea Ministerului Culturii (revenit la denumirea firească în primele zile ale anului 1990), ca publicaţie metodică a acestuia - se schimbă componența redacţiei - se salvează continuitatea şi se marchează un nou început: 1990. Anul XLII. Serie nouă, Anul I

- în vara anului 1992, redacţia extinde aria de difuzare a revistei constituind o subredacţie la Chişinău, care se continuă şi în prezent - august 1996-decembrie 2009: sub conducerea lui Emil Vasilescu (redactorşef) publicaţia, deşi traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar şi organizatoric, este regândită sub aspecte multiple - deşi se dorea ca publicaţia să fie o prezenţă constantă în viaţa bibliotecilor, resursele financiare limitate, explozia editorială şi lipsa experienţei manageriale a pieţii au dus la decizii mai puţin fericite: editarea unor numere duble sau triple; frecventele întârzieri în apariţie devin obişnuinţă şi pun în pericol credibilitatea publicaţiei

- martie 2009: publicaţia intră într-o nouă etapă a evoluţiei şi trece în organigrama Bibliotecii Naţionale a României, având statut de compartiment cu atribuţii specifice şi, cel mai important aspect, îşi continuă misiunea iniţială:

Revista „Biblioteca” este revista de specialitate a întregului Sistem Naţional de Biblioteci, reflectă teme de interes din biblioteconomie şi ştiinţa informării şi se adresează tuturor tipurilor de biblioteci din România (de la bibliotecile orăşeneşti şi comunale, până la cele universitare şi naţionale), aducând în prim plan fenomenul biblioteconomic sub toate aspectele sale.

→ Rubricile revistei evidenţiază interesele şi preocupările întregului Sistem Naţional de Biblioteci: Repere profesionale (teorie biblioteconomică, cercetare ştiinţifică), Viaţa bibliotecilor (prezentarea tuturor tipurilor de biblioteci, activităţi specifice, proiecte în derulare, modele de bune practici în biblioteci, situaţii concrete cu care se confruntă bibliotecile din România), Metodologie (rolul metodologic al Bibliotecii Naţionale a României), Patrimoniu (valorificarea colecţiilor, valori bibliofile), Meridian bibliologic (personalităţi, evenimente internaţionale), Galaxia Gutenberg (calendar biblioteconomic, recenzii, documentar, dezbateri)

→ Articolele cuprinse în Biblioteca abordează atât subiecte foarte specializate (digitizare, RFID, clasificare, RDA, social media) cât şi articole pur informative, care nu dezbat ştiinţific un subiect anume, ci doar îl aduc în atenţia cititorilor publicaţiei. Prin urmare, pentru bibliotecarii şi specialiştii din bibliotecile mari acestea sunt şi vor fi preocupări/teme de interes despre care doresc să scrie şi să citească iar pentru bibliotecarii din bibliotecile mai mici va fi o oportunitate să se informeze, să îşi găsească răspunsuri la propriile probleme profesionale dar şi să îşi regăsească interesele şi să semnaleze acţiuni sau proiecte desfăşurate/organizate la nivel local. Vă mulțumesc! Dr. Raluca Man redactor-șef Revista „Biblioteca” Biblioteca Națională a României

Add a comment

Related pages

Biblioteca Municipală "B.P.Haşdeu" din Chişinău

... Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu. ... Despre bibliotecă Prezentare; Istoric; Politici; Comunicate de presa; ... Revista BiblioPolis
Read more

www.bibnat.ro

Editatä de Biblioteca Nationalä a României ... dr. RALUCA MAN ... revista biblioteca@bibnat.ro raluca.man@bibnat.ro
Read more

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Acasa

MoldlexBaza de date conţine acte juridice adoptate şi publicate în revista “Monitorul Oficial ... Biblioteca primeşte ... Prezentare generală
Read more

NE ÎNTÂLNIM LA BIBLIOTECA ŞTEFAN CEL MARE : PREZENTARE ...

NE ÎNTÂLNIM LA BIBLIOTECA ŞTEFAN CEL MARE . Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" - Adresa noastră: Bd. Decebal nr. 91 Tel. 022551483 email: ...
Read more

Manifestarile dedicate Centenarului Bibliotecii, la start ...

... precum si Raluca Man, redactor-sef Revista Biblioteca, ... Tatiana Coseri, director adjunct Biblioteca Municipala "B. P. Hasdeu" Chisinau, ...
Read more

www.bibnat.ro

redactor sef- RALUCA MAN ADRIANA BORUNÄ, ... revista biblioteca@bibnat.ro ... prezentare digitalä diseminare a patrimoniului cultural
Read more

Cautare - Pagina 5 | Focsani.Ziare.com

... prezentare sustinuta ... si Raluca Man, redactor-sef Revista Biblioteca, ... Mare si Sfant" Chisinau, Ilie Zanfir, director Biblioteca Judeteana "V ...
Read more

Presentation - BM B.P.Hasdeu

... name of the illustrious man of ... projects and programs developed are tailored to meet the needs of the Chisinau community and the ... Revista ...
Read more

Revista Sămănătorul - YouTube

Prezentare revista "Sămănătorul" 77 views 1 year ago Promovare pentru revista literară lunară "Sămănătorul", revistă a Asociaţiei ...
Read more

Ministerul Justitiei | Ministerul Justiției

Ministerul Justiției în România contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca ...
Read more