Raindrops

50 %
50 %
Information about Raindrops
Travel-Nature

Published on August 27, 2011

Author: Sisi

Source: authorstream.com

Slide 1: Id ő mult á n (Jorge Louis Borges) Chris Spheeris – EROS(Rain) Raindrops *Sisi * Slide 2: Id ő vel az ember meg é rti mi a k ü l ö nbs é g a k ö z ö tt, hogy tartasz egy kezet vagy lel á ncolsz egy lelket…. Slide 3: Es megtanulod, hogy a szerelem nem azt jelenti, hogy lefekszel valakivel, es hogy ha nincs valaki melletted, nem azt jelenti, hogy egyed ü l vagy Slide 4: é s megtanulod, hogy egy cs ó k m é g nem szerz ő d é s, é s az aj á nd é k, nem ig é ret Slide 5: .. é s elfogadod a zuhan á st emelt f ő vel é s nyitott szemmel Slide 6: é s megtanulod az utakat, a m á ra es a mostra é piteni, mert a holnap nem garant á lja a terveidet Slide 7: ..a holnapnak mindig van egy csom ó olyan v á ltozata ami meg á llithat fele ú ton Slide 8: é s id ő vel megtanuljuk hogy a nagyon sok is, az é letet ad ó meleg is é gethet é s elszenesithet Slide 9: ..fogj á l h á t neki ü ltetni a saj á t kertedet é s diszitgetni a saj á t lelkedet ahelyett, hogy m á st ó l v á rod, hogy vir á got hozzon Slide 10: .. é s tanuld meg, hogy t é nyleg el tudod viselni, hogy t é nyleg van er ő d, é s t é nyleg é rt é kes vagy Slide 11: é s az ember csak tanul é s tanul….. Slide 12: é s id ő vel megtanulod, hogy ha csak az é rt maradsz valakivel mert gazdag j ö v ő t ig é r, el ö bb ut ó bb visszat é rsz a multba Slide 13: Id ő vel megtanulod, hogy csak az tud boldogs á got adni aki elfogad hib á iddal, é s nem akar megv á ltoztatni Slide 14: de ha csak az é rt maradsz valakivel, hogy ne l é gy egyed ü l, id ő vel majd nem akarod l á tni Slide 16: ..id ő vel megtanulod, hogy a haragb ó l kimondott szavak egy é leten á t b á nthatj á k azt akit megs é rteni akart á l Slide 17: ..megtanulod, hogy mindenki mondhatja “sajn á lom” , de megbocs á jtani csak a nagy lelkek tudnak Slide 18: ..megtanulod, hogy ha megs é rtett é l egy bar á tot val ó szin ü , soha tobbet nem lesz ú gy mint r é gen Slide 19: Megtanulod, hogy lehetsz boldog az ú j bar á tokkal is, de elj ö n az id ő amikor hi á nyozni kezd az a r é gi Slide 20: Megtanulod, hogy semmi sem ism é telhet ő Slide 21: .megtanulod, hogy ha megal á zol é s len é zel egy teremtm é nyt el ö bb- ut ó bb visszakapod sokszorosan Slide 23: é s megtanulod, hogy a MA a j ó , pont ez a perc, nem a holnap Slide 24: é s megtanulod, hogy ha j ó l is é rzed magad azokkal akik k ö r ü lvesznek, mindig hi á nyozni fognak azok akik m á r nincsennek *Sisi * Slide 25: Id ő vel megtanulod, hogy ha megbocs á jt á ssal prob á lkozol, vagy bocs á natk é r é ssel, vagy kimondani, hogy szeretsz é s v á gy ó dsz, hogy sz ü ks é ged van, hogy bar á t szeretn é l lenni….. egy sir f ö l ö tt, haszontalan Megtanulod ezt mind, de csak id ő vel

Add a comment

Related presentations

Related pages

Raindrops - Für Ihr Event genau das Richtige

Raindrops ist eine 4 köpfige Tanzband, dessen musikalisches Programm von aktuellen Pop- und Rocktiteln über deutsche und internetionale Oldies bis zu ...
Read more

Herzlich Willkommen bei der Tanz- und Partyband Raindrops ...

Raindrops- die Musikband aus Kelheim mit einer vielfältigen Mischung aller Musikrichtungen
Read more

Raindrops - Die Bandmitglieder

Raindrops- die Musikband aus Kelheim mit einer vielfältigen Mischung aller Musikrichtungen
Read more

Dee Clark - Raindrops (STEREO Album Version) - YouTube

*STEREO*. Dee Clark sings his big hit, "Raindrops". This is an alternative stereo version, which featured on his 1961album, "Hold On It's Dee ...
Read more

Raindrops Keep Fallin’ on My Head – Wikipedia

Raindrops Keep Fallin’ on My Head ist eine Ballade, die von Hal David und Burt Bacharach 1969 für den Film Zwei Banditen geschrieben wurde. Das Lied ...
Read more

Raindrops - Regina Spektor - YouTube

Important: I based the style of the video on the works of user musicandmuffins who is totally very good at this. You guys should check out his ...
Read more

Dee Clark — Raindrops — Listen, watch, download and ...

Watch the video, get the download or listen to Dee Clark – Raindrops for free. Raindrops appears on the album Raindrops - The Best Of.... Discover more ...
Read more

Welcome to RainDrops Power, Passion and Inspirational Website

RainDrops opens the door to the power of passion in your life as we serve up daily devotions, encouraging prayers,and inspirational Christian E-cards for ...
Read more

The Raindrops - Wikipedia, the free encyclopedia

The Raindrops were an American pop group from New York, associated with the Brill Building style of 1960s pop. The group existed from 1963 to 1965 and ...
Read more