radiacevesmir

40 %
60 %
Information about radiacevesmir
Entertainment

Published on November 15, 2007

Author: Talya

Source: authorstream.com

Jak přežít ve vesmíru se zářením ochrana kosmonautů při meziplanetárních letech :  Jak přežít ve vesmíru se zářením ochrana kosmonautů při meziplanetárních letech Slide8:  Úvod do dozimetrie Veličiny popisující ionizující záření a jeho biologický účinek: Aktivita A [Bq = s-1] - počet rozpadů Četnost [Bq = s-1] - počet zaznamenaných částic Předaná energie: Dávka D [Gy = Jkg-1] - celková energie předaná tkáni nebo organismu Dávkový příkon [Gy s-1] Biologický účinek záření závisí na druhu tkáně a záření: Dávkový ekvivalent H = QD [Sv] , Q - jakostní faktor - relativní biologická účinnost daného záření na tkáň Ekvivalentní dávka HT = wRDT [Sv] DT – dávka pohlcená ve tkáni Radiační váhový faktor wR jakostní faktor vystihující biologické riziko záření Každý orgán a tkáň jsou jinak citlivé: Efektivní dávka - součet ekvivalentních dávek vážený s ohledem na radiační citlivost orgánů a tkání pro všechny ozářené orgány Biologické účinky ionizujícího záření: Nestochastické - jsou prahové, dávka je dostatečná, aby se během relativně krátké doby projevilo pozorovatelné poškození Stochastické účinky - dávka nevyvolá v krátké době pozorovatelné poškození ale je jistá pravděpodobnost jeho pozdějšího projevení Slide9:  Zdroje ozáření, kterému je populace vystavena: Ĥ - roční průměrný příkon ekvivalentní dávky Zevní ozáření - vnější zdroje záření Vnitřní ozáření - radionuklidy uvnitř těla Radiotoxicita - míra škodlivosti radionuklidu Pět tříd nebezpečnosti radionuklidů - nejnebezpečnější je první (60Co, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 226Ra, 239Pu, 241Am) Průměrné ozáření člověka: 1) přírodní zdroje 2,4 mS 2) umělé zdroje 0,7 mS

Add a comment

Related presentations

Related pages

Snímek 1 - ojs.ujf.cas.cz

Jak přežít ve vesmíru se zářením ochrana kosmonautů při meziplanetárních letech „ Když muži dosáhnou svého cíle, neměli by se vracet ...
Read more