Radázky

50 %
50 %
Information about Radázky
Business & Mgmt
ing

Published on March 13, 2014

Author: MonikaBarton

Source: slideshare.net

Description

Příklady ne úplně těch pravých koučovacích otázek :-)

Ing.  Monika  Barton,  MBA  PCC   RADÁZKY     Méně  zkušení  koučové  mají  často  pocit,  že  aby  mohli  klientovi  doopravdy  pomoci,  musí  udělat  víc,  než   jen  klást  kvalitní  otázky  –  je  přece  potřeba  poradit  mu  nějaký  postup,  metodu  nebo  zdroj!  J  Protože   již   ale   vědí,   že   kouč   pracuje   s  otázkami   a   ne   s  radami,   snaží   se   tyto   své   rady   „zakuklit“   do   formy   otázek.  Vzniká  pak  zvláštní  skupina  otázek,  která  má  ale  s  typickými  koučovacími  otázkami  pramálo   společného.  Jsou  to  spíše  „radázky“  než  otázky.  K  položení  radázky  stačí  opravdu  málo  –  někdy  jen   změna  tónu  hlasu.         PŘÍKLADY  TYPICKÝCH  RADÁZEK  NA  MODELU  GROW:     Fáze  „G“:     Nemyslíte  si,  že  váš  cíl  je  poněkud  neurčitý/ambiciózní/nerealistický/…?   Jste  si  jist,  že  tohle  je  váš  cíl?   Prosím  vás,  proč  chcete  zrovna  tohle?!   Ten  váš  cíl  by  to  chtělo  ještě  trochu  upravit,  že?   Myslíte  si,  že  by  ostatní/zkušení/normální  lidé  chtěli  právě  tohle?     Fáze  „R“:     Nemáte  pocit,  že  jste  opomněl  něco  důležitého?   Nepotřebujete  ještě  stanovisko  nějakého  odborníka?   A  co  tenhle  zdroj,  ten  už  jste  zkusil?   Proč  jste  se  ještě  nezamyslel  nad  tímhle?   Určitě  by  bylo  dobré  zahrnout  i  tyto  podmínky,  nemyslíte?       Fáze  „O“:     Opravdu  si  myslíte  si,  že  zrovna  tohle  by  mohl  být  vhodný  postup?   Nemáte  náhodou  pocit,  že  takhle  to  fungovat  nebude?     Co  kdybyste  zkusil  třeba  tuto  variantu?   Tři  možnosti  nám  budou  stačit,  nemyslíte?   Tohle  se  mi  jeví  jako  nerealistické,  máte  stejný  názor?       Fáze  „W“:     Máte  taky  pocit,  že  ta  nejlepší  cesta  je  teď  naprosto  jasná?   Můžeme  se  shodnout,  že  vybereme  tento  postup?   Já  nevidím  žádnou  překážku  –  proč  byste  to  nemohl  udělat  takhle?   Je  to  přece  jasné,  na  co  ještě  čekáte?     Chcete,  abych  vám  poradil/a,  jak  si  nejlépe  vybrat?         Jak  je  vidět,  většina  radázek  se  dá  zařadit  do  kategorie  uzavřených  otázek.  Prvním  krokem  jak  změnit   radázky  v  opravdu  koučovací  otázky  je  tedy  pokládat  otázky  co  nejvíce  otevřené.  A  pak  také  si  stále   opakovat  tři  premisy  koučinku  zaměřeného  na  řešení:     1) Klient  je  naprosto  v  pořádku,  je  schopný  a  svéprávný.  Na  své  řešení  si  dokáže  přijít.     2) Klient  má  k  dispozici  všechny  potřebné  zdroje,  které  ho  dovednou  ke  kýženému  cíli.   3) Klient  je  schopen  tyto  zdroje  využít  maximálně  ve  svůj  prospěch.    

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...