Què éS El Pii

67 %
33 %
Information about Què éS El Pii

Published on January 13, 2009

Author: tinoserracompany

Source: slideshare.net

Pla Individual Intensiu

El Pla Individual Intensiu (PII) L’acollida i la integració escolar de tot l’alumnat ha de ser una de les prioritats del centre educatiu. Des del primer dia l’Aula Ordinària ha de ser la seva referència i l’AA és un recurs més de què disposa el centre. El centre ha de preveure mesures específiques per tal que l’AN pugui seguir amb normalitat el currículum el més ràpidament possible.

L’acollida i la integració escolar de tot l’alumnat ha de ser una de les prioritats del centre educatiu.

Des del primer dia l’Aula Ordinària ha de ser la seva referència i l’AA és un recurs més de què disposa el centre.

El centre ha de preveure mesures específiques per tal que l’AN pugui seguir amb normalitat el currículum el més ràpidament possible.

Què és el PII? És el document que estableix la relació entre l’AA i l’AO quant a priorització, planificació, seguiment i avaluació de l’AN (sistematitzar les actuacions). És el full de ruta que planifica l’acceleració del procés d’ensenyament – aprenentatge de l’alumne per facilitar la seva incorporació gradual al currículum ordinari. El protocol és orientatiu, però fer el PII és obligatori. Ha d’anar signat pels membres de la CAD o, si no n’hi ha, pel Cap d’estudis i el CLIC (compromís institucional).

És el document que estableix la relació entre l’AA i l’AO quant a priorització, planificació, seguiment i avaluació de l’AN (sistematitzar les actuacions).

És el full de ruta que planifica l’acceleració del procés d’ensenyament – aprenentatge de l’alumne per facilitar la seva incorporació gradual al currículum ordinari.

El protocol és orientatiu, però fer el PII és obligatori. Ha d’anar signat pels membres de la CAD o, si no n’hi ha, pel Cap d’estudis i el CLIC (compromís institucional).

Què no és el PII? No és una Adequació Curricular Individualitzada (ACI). No és una Modificació curricular. Però el PII és compatible amb una ACI o fins i tot amb una Modificació del currículum.

No és una Adequació Curricular Individualitzada (ACI).

No és una Modificació curricular.

Però el PII és compatible amb una ACI o fins i tot amb una Modificació del currículum.

A qui s’adreça? S’adreça a l’AN que s’incorpora al centre. S’elabora en arribar l’alumne i es va revisant periòdicament. Durant els tres trimestres posteriors a la seva incorporació total a l’AO se’n fa el seguiment i se’n deixa constància en el PII.

S’adreça a l’AN que s’incorpora al centre.

S’elabora en arribar l’alumne i es va revisant periòdicament.

Durant els tres trimestres posteriors a la seva incorporació total a l’AO se’n fa el seguiment i se’n deixa constància en el PII.

Qui l’elabora? A primària: Equips de cicle Professorat específic que atén l’AN (TAA) CLIC de centre Assessor LIC del centre A secundària: Departaments, seminaris... Professorat específic que atén l’AN (TAA) Comissió d’Atenció a la Diversitat (CLIC) Assessor LIC del centre

A primària:

Equips de cicle

Professorat específic que atén l’AN (TAA)

CLIC de centre

Assessor LIC del centre

A secundària:

Departaments, seminaris...

Professorat específic que atén l’AN (TAA)

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CLIC)

Assessor LIC del centre

Com es concreta? És un recull de documents on es van anotant les informacions i les decisions que es prenen a mesura que es van concretant. Té tres grans blocs: Full de recollida de dades Planificació curricular Seguiment de la incorporació total de l’alumne al grup classe

És un recull de documents on es van anotant les informacions i les decisions que es prenen a mesura que es van concretant.

Té tres grans blocs:

Full de recollida de dades

Planificació curricular

Seguiment de la incorporació total de l’alumne al grup classe

Quan, qui i com s’avalua? Com la resta de l’alumnat, l’AN ha de ser avaluat trimestralment... ... en relació als objectius del seu PII (i ACI, si s’escau). L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions de cada una de les àrees. En cap cas no ha de ser la suma o combinació numèrica dels resultats obtinguts en cada una de les àrees. El PII és el referent per a l’avaluació final de l’alumnat

Com la resta de l’alumnat, l’AN ha de ser avaluat trimestralment...

... en relació als objectius del seu PII (i ACI, si s’escau).

L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions de cada una de les àrees.

En cap cas no ha de ser la suma o combinació numèrica dels resultats obtinguts en cada una de les àrees.

El PII és el referent per a l’avaluació final de l’alumnat

Avaluació de l’alumnat nouvingut A Primària 1r i 2n trimestre del curs Progressa adequadament Progressa adequadament amb * (segons l’adaptació de la matèria concretada en el PII) Necessita millorar No avaluar i deixar la nota en blanc (només el 1r i 2n trimestre del curs, en les àrees no cursades ni avaluades mai en el sistema educatiu de Catalunya). Final de cicle: omplir Llibre d’Escolaritat Progressa adequadament Progressa adequadament amb *(segons el seu PII). Diligència al llibre prèvia consulta a Inspecció. Necessita millorar A Secundària 1r i 2n trimestre del curs Aprovat (suficient, bé, notable...) Aprovat amb * (segons adaptació de la matèria concretada en el PII) Insuficient No avaluar i deixar la nota en blanc (només en el 1r i 2n trimestre del curs, en les àrees no cursades ni avaluades mai en el sistema educatiu de Catalunya). Final de curs: omplir Llibre d’Escolaritat Aprovat (suficient, bé, notable...) Aprovat amb * (segons el seu PII). Diligència al Llibre prèvia consulta a Inspecció. Insuficient

A Primària

1r i 2n trimestre del curs

Progressa adequadament

Progressa adequadament amb * (segons l’adaptació de la matèria concretada en el PII)

Necessita millorar

No avaluar i deixar la nota en blanc (només el 1r i 2n trimestre del curs, en les àrees no cursades ni avaluades mai en el sistema educatiu de Catalunya).

Final de cicle:

omplir Llibre d’Escolaritat

Progressa adequadament

Progressa adequadament amb *(segons el seu PII). Diligència al llibre prèvia consulta a Inspecció.

Necessita millorar

A Secundària

1r i 2n trimestre del curs

Aprovat (suficient, bé, notable...)

Aprovat amb * (segons adaptació de la matèria concretada en el PII)

Insuficient

No avaluar i deixar la nota en blanc (només en el 1r i 2n trimestre del curs, en les àrees no cursades ni avaluades mai en el sistema educatiu de Catalunya).

Final de curs:

omplir Llibre d’Escolaritat

Aprovat (suficient, bé, notable...)

Aprovat amb * (segons el seu PII). Diligència al Llibre prèvia consulta a Inspecció.

Insuficient

Després de l’elaboració S’ha d’arxivar a l’expedient acadèmic de l’alumne. Té un cert valor històric ja que ens pot servir d’informació avaluativa interessant per comprendre i reorientar la trajectòria acadèmica de l’alumne. Cal conservar-lo mentre l’alumne romangui matriculat al centre.

S’ha d’arxivar a l’expedient acadèmic de l’alumne.

Té un cert valor històric ja que ens pot servir d’informació avaluativa interessant per comprendre i reorientar la trajectòria acadèmica de l’alumne.

Cal conservar-lo mentre l’alumne romangui matriculat al centre.

I ara... ... a treballar!

Alumnat Nouvingut Són aquells nois i noies que fa menys de 24 mesos que s’han incorporat al sistema educatiu català.

Són aquells nois i noies que fa menys de 24 mesos que s’han incorporat al sistema educatiu català.

Full de recollida de dades Dades personals: nom, cognoms, data naixement, data arribada a Catalunya, país de procedència... Dades familiars: situació familiar, context socioeconòmic, situació laboral... Dades escolars: escolarització prèvia, llengua d’escolarització... Observacions

Dades personals: nom, cognoms, data naixement, data arribada a Catalunya, país de procedència...

Dades familiars: situació familiar, context socioeconòmic, situació laboral...

Dades escolars: escolarització prèvia, llengua d’escolarització...

Observacions

Planificació curricular Resultats de l’avaluació inicial Llengües, Matemàtiques, Altres... Prioritats educatives Planificació per àrees Àrees que cursa sense adaptar / adaptades / àrees no cursades (inicialment), professors, hores a l’AA, a l’AO, hores de suport... Horari de l’alumne Adaptació de les àrees Objectius i continguts, Materials, Avaluació

Resultats de l’avaluació inicial

Llengües, Matemàtiques, Altres...

Prioritats educatives

Planificació per àrees

Àrees que cursa sense adaptar / adaptades / àrees no cursades (inicialment), professors, hores a l’AA, a l’AO, hores de suport...

Horari de l’alumne

Adaptació de les àrees

Objectius i continguts, Materials, Avaluació

Seguiment de la incorporació total de l’alumne a l’AO Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Valoració curricular i d’integració al grup

Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Valoració curricular i d’integració al grup

Add a comment

Related pages

PII - Wikipedia, la enciclopedia libre

PII PII puede referirse a: La onomatopeya ... (especialmente el número pi). ... de modo que apunte al artículo apropiado.
Read more

Producto interno bruto - Wikipedia, la enciclopedia libre

El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales. Ya que el Producto Interno es un agregado (suma total de ...
Read more

Que es mejor Pii o Topos - Archivo - Dudas Resueltas ...

Que es mejor Pii o Topos. Sinceramente topos me da 00.10 pero hay pocos y en pii subo muy lento pero hay muchos que me ... jugar a nostale y el teatro. 2.
Read more

Vigilancia de seguridad: ¿Dónde está mi información PII?

Tenga cuidado con el momento y el lugar en el que ingresa información PII. Además, si es propenso a almacenar la información, asegúrese de que la cifra.
Read more

El trabajo no es artículo de comercio - ScienceDirect.com

El derecho del trabajo como una relativa nueva rama del derecho enfrenta una renovada ofensiva que pretende invalidar sus postulados; sin embargo, los ...
Read more

Què és el temps? - Education - documents.tips

Download Què és el temps? Transcript. Recommended. El temps és or El temps és or. 1. ... Pla Individual Intensiu 2. El Pla Individual Intensiu (PII) ...
Read more

¿Qué es una noticia? | IIP Digital

La respuesta a la pregunta “¿qué son las noticias?” puede parecer obvia. Una noticia es lo nuevo, lo que está pasando ahora. Si busca el término en ...
Read more

¿Hola mi pc no ace el ruido pii corto que tiene que acer ...

Hola bien el problema es este enciendo la torre i arranca pero no hace el pii corto que hace todas las computadoras al encender i no da señal ...
Read more

¿Qué es la sarcopenia? - ScienceDirect.com

¿Qué es la sarcopenia? What is sarcopenia? Ferran Masanés Torán, , Marga Navarro López, ... Para que el entrenamiento sea totalmente efectivo, ...
Read more